Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2023 tonen

Vakantie!

Vanwege de aankomende voorjaarsvakantie verschijnen komende twee weken geen posts op MNMweek. Vanaf maandag 6 maart verschijnen er weer opdrachten. Het weekoverzicht van die eerste week na de vakantie vind je op vrijdag 3 maart op MNMweek. We wensen je een fijne voorjaarsvakantie!

Onderzoek naar Marinus van der Lubbe

Unknown photographer, Public domain, via Wikimedia Commons Het blijft omstreden wat Nederlander Marinus van der Lubbe precies deed in Berlijn op 27 januari 1933. Feit is wel dat hij een grote verandering in gang zette met de brand die hij zou hebben gesticht in de Rijksdag. Het was de opmaat voor tal van arrestaties door het nationaalsocialistische regime in Duitsland. Bron  NOS  Resten Rijksdagbrandstichter Marinus van der Lubbe onderzocht op sporen van drugs Woordenschat   apathische - serum - delier - toxicologisch - nationaalsocialisme - showproces  Leerdoel  Ik kan kort de historische rol van Marinus van der Lubbe beschrijven. Opdracht 1 - Samenvatten met aanvulzinnen Vat de tekst samen door de volgende zinnen aan te vullen en in een logische volgorde te zetten. 1. 1933 ... 2. Het nationaalsocialisme ... 3. Nu kijken we naar Marinus van der Lubbe ... 4. De brand ... 5. Zijn historische betekenis ... 6. Het onderzoek dat nu plaatsvindt ... 7. ... vragen over Marinus van der Lubbe.

Een begin van Jurassic Park

De dodo is door mensenhanden uitgestorven geraakt. Zoals in de film met dinosaurussen gebeurde, willen wetenschappers hem terugbrengen via slim werk in het laboratorium. Bron AD  Jurassic Park met vogels? Kwart miljard dollar ingezameld om dodo terug te brengen Woordenschat iconische - postuum - futuristische - genetische manipulatie - herrijzenis - koddiger - analogie - bij toverslag  Leerdoel Ik kan kort uitleggen hoe wetenschappers de dodo denken terug te gaan brengen. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat kom je te weten over het klonen van een dier? 2. Wat zijn moeilijkheden bij het reconstrueren? 3. Welke problemen hebben gereconstrueerde dieren mogelijk? 4. Het tot leven wekken van de dodo lijkt wenselijker dan het weer tot leven wekken van andere dieren. Waarom? 5. Welke argumenten noemt de schrijver voor het tot leven wekken van de uitgestorven dodo? 6. Welke argumenten noemt de schrijver tegen het tot leven wekken van de uitgestorven dodo? Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en va

Februaristaking

By Pierrette13 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66906890 Op 25 februari wordt bij het Amsterdamse monument  De Dokwerker  de Februaristaking herdacht. Bij die staking kwamen Amsterdammers in verzet tegen de razzia's van de Duitsers. Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat de staking plaatsvond. Onlangs werd na grondig onderzoek bekend wat met de mannen gebeurde die bij de razzia waren opgepakt. Bron NOS  Deel opgepakte mannen bij Amsterdamse razzia proefpersoon voor gaskamers NOS  Staakt! Staakt! Staakt! (podcasts over de Februaristaking) Leerdoel Ik kan de aanleiding voor de Februaristaking en de gevolgen van dit verzet toelichten. Opdracht 1 - 5w1h (tekst en video) Bedenk 10 tot 15 vragen bij de bronnen die gaan over wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Noteer bij elke vraag een kort antwoord. Wissel je vragen en antwoord uit met een klasgenoot en geef elkaar feedback over de vraagstelling en de volledigheid van de antwoorden. Opdracht

Sint Valentinus

Op 14 februari staat de liefde centraal. Een heiligendag die inmiddels heel commercieel is geworden. Iedere winkel zorgt dat de weken vóór Valentijnsdag de toepasselijke cadeautjes in het oog springen. Valentijnsdag betekent een flinke omzet aan met name kaarten, ballonnen, snoep, bonbons en bloemen. Maar wie is de naamgever van het feest? Bron Historiek   Geschiedenis van Valentijnsdag   Isgeschiedenis  Oorsprong van Valentijnsdag Woordenschat zie opdracht Leerdoel Ik kan de oorsprong van Valentijnsdag toelichten. Opdracht 1 - Mindmap Lees de teksten en noteer de kernbegrippen van beide teksten. Leg het ontstaan van deze bijzondere dag uit in een mindmap. Opdracht 2 - Dobbelvragen Maak een groep van 3 á 4 leerlingen. Bespreek de teksten als groep door elkaar 5w1h-vragen te stellen. Gooi om beurten ( online ) met een dobbelsteen. De nummers van de dobbelsteen betekenen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Bedenk na je gooi een vraag en wijs iemand aan die de

Turkije en Syrië rouwen

Dagelijks wordt het dodental nog fors bijgesteld nadat een aardbeving Turkije en Syrië trof. Na het redden van mensen onder het puin wordt in de beide landen nu een begin gemaakt met het ruimen van ingestorte gebouwen.  Bron   NOS op 3 5x uitleg bij de ramp in Turkije en Syrië  Woordenschat   Zie opdrachten. Leerdoel  Ik kan uitleggen wat in dit gebied aardbevingen veroorzaakt en hoe gebouwen kunnen worden beschermd.  Opdracht 1 - Uitleg Bekijk de vijf video's. Bespreek per video in maximaal drie zinnen de kern. Zorg tenslotte voor een duidelijke, samenhangende samenvatting van de vijf video's van ongeveer vijftien zinnen. Wissel je samenvatting uit met een klasgenoot en geef feedback.  Opdracht 2 - Dichten Bekijk de video's en bespreek wat je leerde in de vorm van een gedicht of liedtekst. Kies voor een vrije vorm of een vaste dichtvorm.  Opdracht 3 - Experts Maak groepen van vijf leerlingen. De leerlingen van elke groep verdelen de video's onder elkaar. Na het bekijk

Komende MNMweek (6)

Maandag Turkije en Syrië rouwen Dinsdag Sint Valentinus Woensdag Februaristaking Donderdag Een begin van Jurassic Park Vrijdag Onderzoek naar Marinus van der Lubbe 

Vooruitblik: Carnaval

Het geliefde carnavalsfeest heeft oude wortels en was door de eeuwen heen ook aan verandering onderhevig. In deze tekst lees je wat belangrijke keerpunten waren in de carnavalsgeschiedenis. Bron Trouw   Net als andere tradities verandert ook het carnaval onherroepelijk Woordenschat lokale - de ceremonie - gekoesterde - de boereknkiel - extravagante - vooraanstaande - het protocol - gerechtvaardigd - de persiflage - trekjes krijgen (van) - de repressie - gelagen - overvloedig - de machtsverhoudingen - de voornaamheid - in het gareel lopen - de ascese - de Reformatie - paaps - de orthodoxie - de uitspattingen - de gezindten - de hiërarchie - tot afgrijzen van - de purist - smalend - zweren bij  Leerdoel Ik kan belangrijke keerpunten in de geschiedenis van carnaval beschrijven. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat maakt carnaval een veelvormig fenomeen (alinea 1)? 2. Waarom zijn protocollen en regeltjes moeilijk te verenigen met carnaval? 3. Welke rol spelen persiflages tijdens carnaval? 4. Wat is

Deed jij de VeganChallenge?

Onlangs was de VeganChallenge, een initiatief om mensen bewuster te maken van hun keuzes tussen vlees, vegetarisch en vegan. Columnist Valentijn de Heer blikte ter gelegenheid van het aflopen van die challenge terug op zijn eigen veganistische kunnen. Bron  Het Parool  Opinie: ‘Met dertig dagen vegan eten red je de wereld niet’ Woordenschat  ecologische - rijkelijker - gepookt - proviand - gelatine - stremsel Leerdoel  Ik kan kort de hoofdgedachte van de column bespreken. Opdracht 1 -  Woordenschat Lees de column. Vat daarna de hoofdgedachte samen met de woorden van de woordenschat en gebruik niet meer dan vijf zinnen.  Opdracht 2 - 5w1h Stel vast wie in de column de 5w1h zijn. Schrijf ze alle zes kort op.  Opdracht 3 - Minicolumn Een column is een korte tekst waarin een journalist of een schrijver zijn of haar eigen kijk op een actueel onderwerp laat zien. Vaak wordt gebruikgemaakt van humor.  Schrijf over het thema vegetarisch of vegan zelf een korte column naar het voorbeeld van Val

Stalin weer op een voetstuk in Rusland

Zo omstreden als hij is, komt Stalin in Rusland steeds meer tevoorschijn. President Poetin schuift hem naar voren als de grote overwinnaar over het nazisme, dat volgens Poetin nu weer de kop opsteekt en moet worden bedwongen. Bron  NOS   Poetin zet Stalin weer op voetstuk bij Stalingrad-herdenking Woordenschat  voetstuk - patriottische - parade - pioniers - een parallel trekken - collectieve - toespeling - arsenaal - straatbeeld - destalinisatie - schrikbewind - analisten - fascisme - respondenten Leerdoel  Ik kan de analyse in het artikel kort bespreken. Opdracht 1 - Woordenschat Maak willekeurige paren van de 14 woorden uit de woordenschat. Lees daarna de tekst en maak met elk paar een zin die de kern van de tekst verduidelijkt. Nummer de zinnen daarna en zet de zeven nummers daarna in een logische volgorde. Opdracht 2 - Vragen bij de woordenschat Bedenk bij de 14 woorden van de woordenschat 14 vragen. Geef je vragen daarna aan een klasgenoot en vraag hem of haar de 14 vragen te bean

Een hek om de EU?

Europese landen worstelen met de toestroom van migranten. Heel veel politieke partijen in Europa vinden strikte beperking steeds minder een probleem. Toch waarschuwt een klein aantal partijen dat het internationaal recht niet uit het oog moet worden verloren. Bron  Trouw   Het EU-hek om Europa wordt een steeds serieuzer plan (het artikel staat ook achter een hek, het is nodig om een account te maken om het te kunnen lezen) Woordenschat infrastructuur - migratie - lidstaten - bestieren - propageert  Leerdoel  Ik kan het begrip EU-hek toelichten. Opdracht 1 - 5w1h Geef antwoord op de vraag naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe met behulp van het artikel. Opdracht 2 - Infographic Presenteer de kern van de tekst in de vorm van een infographic. Noteer eerst het probleem, de oorzaken, mogelijke oplossingen en de genoemde voor- en tegenstanders. Breng die informatie daarna overzichtelijk en beknopt in beeld.  Opdracht 3 - Kanttekeningen Tot slot van het artikel komen de kanttekeningen b

Vooruitblik: Valentijnsdag (3x)

14 februari is het Valentijnsdag. Traditioneel de dag waarop heilige Sint  Valentinus  wordt herdacht, maar zijn gedenkdag is al lang overschaduwd door het commerciële feest Bronnen Bronnen Trouw  Op Valentijnsdag typt Lieke jouw liefdesbrief Woordenschat zieleroerselen - brace - verzuchtte - retro - twinkelen - ritueel - filosofeert - gimmick - duurzamer - in essentie - sessies - cynici - gefrankeerde - kettingreactie Metro Nieuws  Hoe muziek verliefdheid beïnvloedt Woordenschat katalysator - neurologisch - facetten - gemoedstoestand - composities - nostalgie - empathie - zwelgen Tubantia  Valentijnsdag wordt een dure grap: de bloemen zijn door hoge gasprijs straks niet te betalen Woordenschat in de buidel tasten - exorbitant - bij de gratie van - relatief - billenknijpen geblazen - capaciteit - constateren - profijt Leerdoel Ik kan de hoofdgedachte van de tekst toelichten. Opdracht 1 - 5w1h Lees een van de teksten en geef daarna antwoord op de 5w1h-vragen: wie, wat, waar, wanneer, wa

Komende MNMweek (5)

Maandag Vooruitblik: Valentijnsdag (3x) Dinsdag Een hek om de EU? (n.b. het artikel staat ook achter een hek, het is nodig om een account te maken om het te kunnen lezen) Woensdag Stalin weer op een voetstuk in Rusland Donderdag Deed jij de VeganChallenge? Vrijdag Vooruitblik: Carnaval

Rusland gaat om de sancties heen

Rusland heeft te maken met vele sancties die de xprot en import van het land sterk beperken. Het land zoekt naar lastige uitwegen om toch te kunnen handelen en de nodige grondstoffen en producten te krijgen. Bron  NRC  Hoe Russen sancties weten te omzeilen: de smartphone komt nu uit China Woordenschat  gesanctioneerde - denktank - toeleveringsketen - anticiperen - civiele - in weerwil van - afnemers - sanctieregime Leerdoel  Ik kan de gevolgen van de sancties voor Rusland bespreken. Opdracht 1 - Ketenmindmap In de tekst komen verschillende oorzaken en gevolgen aan de orde. Teken de verschillende oorzaak-gevolg relaties in een duidelijke mindmap die de belangrijke ketens in de tekst laat zien.  Opdracht 2 - 5 vragen In de tekst komen meerdere vragen aan bod. Bepaal wat de belangrijkste vragen zijn door de tekst samen te vatten in vijf vragen.   Opdracht 3 - Woordenschat Lees de tekst. Leg daarna de volgende begrippen kort in eigen woorden uit. gesanctioneerde - denktank - toeleveringsk

Holocaustkennis pijnlijk weinig

Onderzoek in binnen- en buitenland leert regelmatig dat de kennis over de jodenvervolging onvoldoende is. Het kan zorgen dat mensen vatbaar zijn voor theorieën die de geschiedenis betwisten. Bron  De Volkskrant  NIOD: onderzoeksresultaten over Holocaustontkenning zijn ‘schrikbarend’ Woordenschat  Holocaust - genocide - mythe - onthutsend - rechtsstaat - gedeporteerd - educatie Leerdoel  Ik kan de onderzoeksresultaten benoemen. Opdracht 1 - One minute paper Lees de tekst. Schrijf daarna gedurende een minuut op wat je hebt onthouden van de tekst. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie papers. Geef elkaar feedback over de inhoud. Vergelijk daarna jullie papers met het artikel. Voeg eventuele ontbrekende noodzakelijke informatie toe.  Opdracht 2 -  Betoog Schrijf een kort betoog over de gevaren van weinig kennis over deze geschiedenis. Maak hierbij gebruik van het artikel. Opdracht 3 - Dichterbij Vertel anderen over dit nieuws in de vorm van een vrij gedacht of een ready made. Laat in h

70 jaar watersnoodramp

Op 1 februari 1953 overstroomde Zeeland grotendeels en de aangrenzende delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant. 1836 mensen kwamen om het leven (bron: Zeeuwsarchief.nl). Enorme aantallen mensen werden dakloos. De schade was gigantisch en met een nieuwe zeewering werd gezorgd dat het water buiten bewoond gebied bleef. In de tekst lees je over de kans dat ons land nog eens voor een deel overstroomt. Bron RTL Nieuws  Nederlanders denken dat we over 100 jaar onder water staan: hoe reëel is dat? Woordenschat de wisselwerking - verwaarloosbaar klein - het worstcasescenario - de voeten droog houden - adaptief - het hoofd boven water houden - onverhoopt - het waterschap - hoogwater - gehandhaafd - geologisch - de energie-transitie - de CO2-emissie - globale Opdracht 1 - Voorspellingen, aanbevelingen In de tekst worden uitspraken over de toekomst gedaan en worden aanbevelingen gedaan. Maak twee kolommen en noteer hierin die voorspellingen en aanbevelingen. Opdracht 2 - Mindmap Lees de tekst goe