Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2022 tonen

Meesterwerken onder de soep

Het protest tegen te geringe klimaatmaatregelen neemt toe en krijgt steeds weer anders vorm. De laatste weken lijmen activisten zich vast en stellen ze met soep op kunstwerken de vraag naar wat nu van het grootste belang is. Welvaart, kunst, een voortbestaan op aarde? Bron  NOS  Klimaatprotest nieuwe stijl, met vooral aandacht voor de actie zelf Woordenschat  agrarisch - sympathie - gematigder Leerdoel  Ik kan verschillende standpunten tegenover de nieuwe protesten noemen. Opdracht 1 - Spandoeken Schrijf tien slogans voor spandoeken waarin je laat zien hoe verschillend tegen de nieuwe protesten wordt aangekeken.  Opdracht 2 - 5w1h-vragen Vat de tekst samen in de vragen naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe die in de tekst aan bod komen te noteren. Schrijf bij iedere vraag in één zin het antwoord op.  Opdracht 3 - Commentaar Stel, onder dit artikel wordt de mogelijkheid gegeven om in maximaal 200 woorden commentaar te geven. Geef goed beargumenteerd jouw mening over deze nieuwe vo

Komende MNMweek

Maandag Meesterwerken onder de soep Dinsdag Gedoe over een aanvoerdersband Woensdag Hoe vingen oermensen hun prooi? Donderdag Een hidjab bij de politie: wat in Londen kan, willen we in Nederland liever niet Vrijdag In China blijft alles bij het oude

Dia de los Muertos: geen doods feestje

Eind oktober, begin november, als het donkere najaar is aangebroken, herdenken christenen de doden bij Allerzielen en Allerheiligen. In Zuid-Amerika, waar veel katholieke gelovigen zijn, barst een uitbundige viering van deze dagen los. Bron  AD Mexico maakt zich op voor Dia de les Muertos Woordenschat  altaren - Allerzielen - Allerheiligen - festijn - elite - weelderige - reduceren Leerdoel Ik kan vertellen wat Mexicanen bij Dia de les muertos vieren en hoe ze het feest vieren. Opdracht 1 - Mindmap de tekst Lees de tekst en maak bij het lezen van de tekst aantekeningen. Werk ze daarna uit in een mindmap waarmee je in één oogopslag uitlegt waarom en hoe Mexicanen het feest vieren. Opdracht 2 -  Dia de los muertos, Allerzielen, Allerheiligen 1. Wat is het doel van Día de los Muertos? 2. Waarom hebben Mexicanen juist schedels en skeletten gekozen als symbolen van het feest? 3. Wat is de herkomst van Catrina? 4. Wat is het verschil tussen Día de los Muertos enerzijds en Allerheiligen en A

Een week zonder MNNweek 🍁🍂

Van 24 tot en met 28 oktober blijft het even stil op MNMweek. Die week vieren we herfstvakantie. Vanaf maandag 31 oktober verschijnen er weer lesideeën.

Hervormingsdag

31 oktober is traditiegetrouw hervormingsdag. Op deze dag herdenken mensen de Reformatie die mede met protest van Maarten Luther begon. Lees meer over Luther en zijn invloed in het artikel. Bron Trouw   Maarten Luther succesvolste Playmobilfiguurtje ooit . Woordenschat vrome - religieuze - ingetogen - overlevering - kerkhervormer - fervent - anitisemiet - tegenstrever - Reformatie - schamele - belijdenisdiesnten - petitie - na dato Leerdoel Ik kan de rol van Maarten Luther in de Reformatie benoemen. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat kom je door de tekst te weten over Maarten Luther? 2. Waarom veroorzaakte de eerste lading poppetjes een rel? 3. Leg de pointe in de laatste alinea van het artikel uit. 4. Maarten Luther was fel gekant tegen beelden in de kerk. Hoe zal hij een Playmobilversie van zichzelf hebben ervaren? Motiveer je antwoord. 5. Het artikel spreekt over ´moderne denkbeelden´. Geef twee voorbeelden van vernieuwende denkbeelden van Luther. Gebruik een extra bron. 6. Wat wordt op her

Halloween vestigt zich in Nederland

31 okober is het Halloween. Het feest wint in Nederland steeds meer terrein. Wat verklaart die populariteit? Bron De Volkskrant  Van kostuum tot pompoen en een stukje historie: zo vier je Halloween op z'n best Woordenschat opmars - ontkerkelijking - globalisering - festijn - kerstening - manie - verpieteren - bestrijken - branche - (sinds) mensenheugenis - demonisch Leerdoel Ik kan kort de ontwikkeling van Halloween beschrijven en de toenemende populariteit in Nederland verklaren. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat wordt bedoeld met het woord ontschud (alinea 1)? 2. Geef een synoniem: gouden formule, commerciële jongens, 'lauwe' winkelomzet (alinea 4). 3. In alinea 4 staat: "Feit is dat Halloween in Nederland inmiddels veel méér is dan alleen een commercieel evenement." Waar wordt deze zin in de tekst toegelicht? Noem voorbeelden. 4. Alinea 5 spreekt over vlakheid. Wat wordt daarmee bedoeld? 5. Wat zijn de deelonderwerpen van de tekst? 6. Wat is het doel van de tekst? 7.

Nacht van de nacht

Foto: www.nachtvandenacht.nl (toolkit) Nederland wint het op satellietbeelden als het om verlichting gaat. Een ongekende hoeveelheid licht brandt 's nachts in ons land. De vraag is voor wie. Jaarlijks organiseren natuur- en milieuorganisaties samen de Nacht van de Nacht. Ze willen met dat evenement wijzen op de effecten van verstoring van het donker. Steeds meer licht van bijvoorbeeld industrie ´vervuilt´ de nacht voor nachtdieren. 29 oktober is de eerstvolgende Nacht van de nacht. Bron De Volkskrant   Mag het wat donkerder? Lichtvervuiling schaadt dier én mens Woordenschat achteloos - betreurenswaardig - ontwrichten - het scala - stagneren - de vuistregel - melatonine - overdadig - overmatig - de cyclus - de veronderstelling - het sentiment - hardnekkig - riante Leerdoel Ik kan belangrijke oorzaken en gevolgen van lichtvervuiling bespreken. Opdracht 1 - Experts Je vormt met drie andere leerlingen een groep. Je leest allemaal de tekst door en verdeelt hem daarna in vier stukken. Ie

Voetballer worden, dan moet je goed kunnen scannen

Voetbaltalent is niet alleen een kwestie van techniek en balgevoel, het komt volgens wetenschappers ook aan op scherp inzicht in alles wat er om je heen gebeurt. Je moet het veld kunnen scannen. Voetballers Haaland en (inmiddels gestopt) Dennis Bergkamp blinken daarin uit.  Bron  NOS  Haaland ziet wat jij niet ziet: hoe 'scanning' de superspits helpt scoren -  Woordenschat  stuiten - turven - frequent - empirisch - doorkruist - continent - illusie - statistiek - intuïtie - perceptie - mandekker - rakelt op - metronoom  Leerdoel  Ik kan toelichten wat het belang is van het onderzoek. Opdracht 1 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande zes zinnen aan en zet ze daarna in een logische volgorde. Voeg maximaal twee zinnen toe om de tekst tot een samenhangend geheel te maken. 1. ... niet alleen techniek. 2. Haaland en Bergkamp ... 3. Onderzoek wijst uit ... 4. Jordet ... 5. Op het veld ... 6. Het belang van dit onderzoek is ... Opdracht 2 - Eindredacteur Je krijgt de tekst op je bureau. Je

WK lezen

Toen ik voor de klas stond in 10-14 onderwijs speelden we tijdens grote internationale voetbalbaltoernooien een EK of WK lezen. De leerlingen lazen dan regelmatig een artikel over het toernooi en beantwoordden een aantal vragen. Ze keken deze opdrachten zelf na met behulp van een antwoordenblad. 50% goed betekende een gelijkspel en één punt. Minder dan 50% was verlies en leverde geen punten op. 60% of meer goed betekende een gewonnen wedstrijd en leverde drie punten op. Het competitie-element motiveerde de leerlingen. Maar het was niet de belangrijkste motivator. Het was vooral het mogen lezen over wedstrijden en achtergronden van het EK of WK dat de leerlingen enorm stimuleerde. Ze onderzochten heel serieus de lastige vragen over tekststructuren, taalgebruik en tekstdoelen want het waren verhalen waar ze zelf die dag ook vol van waren. De teksten die de leerlingen lazen waren wedstrijdverslagen (doorspekt met spreekwoorden en gezegden), spelersportretten, achtergrondverhalen over de o

Komende MNMweek

Maandag Voetballer worden, dan moet je goed kunnen scannen  Dinsdag Nacht van de nacht (29 oktober) Woensdag Halloween vestigt zich in Nederland (31 oktober) Donderdag Hervormingsdag (31 oktober) Vrijdag Dia de los Muertos: geen doods feestje (2 november)

Divali

24 oktober vieren Hindoes wereldwijd weer het jaarlijkse Divali. In India viert vrijwel iedereen het feest. Bekijk onderstaande video´s om te zien wat tijdens het feest wordt gevierd. Bron Nieuw Wij  Wij in het land: Hindoes vieren lichtjesfeest Divali Feest! Weet wat je viert!  Divali Woordenschat Zie opdrachten Leerdoel Ik kan uitleggen wat bij Divali wordt gevierd. Opdracht 1 -  Mindmap Maak een mindmap over de inhoud van de video´s. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden). Opdracht 2 - B ekend, benieuwd, bewaard Vat de tekst/video samen door in drie kolommen te noteren wat jou al bekend was, wat je nieuwsgierig heeft gemaakt en wat je hebt onthouden. Opdracht 3 -  Jeugdjournaal Schrijf een script voor een live verslag of een video waarin je het nieuws in de tekst/video uitlegt aan een jonge doelgroep (vijf jaar jonger dan jijzelf). Op welke manier zou je het nieuws in dat geval uitleggen?

Groningen beeft opnieuw

Afgelopen zaterdag deed zich een aardbeving voor in Groningen met een kracht van 3,1. Voor de tegenstanders van Groningse gaswinning een nieuw argument om voor eens en voor altijd te stoppen met het naar boven halen van gas. Bron  NPO Kennis Waarom zijn er aardbevingen in Groningen? RTV Noord  Aardbevingen Groningen geschiedenis Woordenschat   Schaal van Richter - NAM - poreus - reservoir - aardplaten - organisch - kuub - overstag - klimaatakkoord Leerdoel  Ik kan uitleggen wat de bevingen in Groningen veroorzaakt. Opdracht 1 -  Mindmap Bij deze opdracht werk je samen. Lees de beide teksten. Maak bij het lezen aantekeningen. Werk je aantekeningen daarna samen uit in een mindmap. Zorg dat de mindmap in één oogopslag het onderwerp Groningse aardbevingen laat zien. Gebruik de video's daar waar je aanvullende informatie nodig hebt.  Opdracht 2 -  Zorgen en oplossingen Lees beide teksten. In de teksten wordt gesproken over de zorgen van Groningers en oplossingen die zijn bedacht. Vat n

Internet op slot in Rusland

Internet is een bron van kennis en kan een verzetshaard worden in landen waar de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. In Rusland mag niet zomaar alles op internet. Bron Nu.nl  Russen raken steeds verder verstoken van vrij internet door censuur Woordenschat  gecensureerd - toezichthouder - propaganda - moederbedrijf - haatberichten - satellietbedrijf - verstoken geraakt Leerdoel  Ik kan uitleggen waarom en hoe de toegang tot internet in Rusland wordt beperkt. Opdracht 1 - 7 vragen samenvatting Vat de tekst samen in zeven vragen. Gebruik in elke vraag een woord uit de woordenschat. Elk woord kun je eenmaal gebruiken.  Opdracht 2 - Vragen bij de tekst Lees de tekst en noteer de vragen die de tekst bij je oproept en die niet in de tekst worden beantwoord. Opdracht 3 - Ready made Soms bevatten teksten zinnen die je een kort gedicht vormen, als je ze verdeelt over de regels zonder ze te veranderen. Ga in de tekst op zoek naar zo'n ready made. Kies een tekstgedeelte dat volgens jou g

Coming Out Day

Vandaag is Coming Out Day. Bij alle openheid is er vandaag de dag nog altijd veel moeite met (seksuele) diversiteit.  Bron Schager Nieuwsblad  Noodzaak van Coming Out Day groter dan ooit Woordenschat  LHBTIQ - geaardheid - genderidentiteit - COC - taboe - certificaat - onbemind - conservatieve - sinds mensenheugenis - gedachtegoed - bewerkstelligen Leerdoel  Ik kan de visie van de geïnterviewden samenvatten. Opdracht 1 - Samenvatten zonder tekst  Lees de tekst. Vorm daarna een tweetal en verdeel de woorden van de woordenschat onder elkaar. Eén van de elf woorden mag je laten vervallen. Schrijf allebei een zo kort mogelijke samenvatting van de tekst met de vijf woorden die je kreeg. Dat doe je zonder de tekst erbij te gebruiken. Bespreek daarna samen met behulp van de tekst jullie samenvattingen. Opdracht 2 - Aanvulzinnen Lees de tekst. Vul daarna de onderstaande zes zinnen aan. Doe dat zonder de tekst te gebruiken. Zet de zinnen die je maakte tot slot in een logische volgorde.  1. Dive

Talkshow Dag van de duurzaamheid

10 oktober is de dag van de duurzaamheid voor het onderwijs. De dag is bedoeld om (extra) aandacht te geven aan vragen op het gebied van klimaat, consumptie en duurzame keuzes. Een mooie vorm om leerlingen in gesprek te laten gaan over zulke thema's is het maken van een korte talkshow van ongeveer een halfuur. Leerlingen kunnen dat op de volgende manier doen. De leerlingen maken een talkshow die gaat over duurzame onderwerpen. Twee leerlingen zijn de presentatoren. Vijf leerlingen zijn gasten. Samen gaan deze leerlingen in gesprek over door de leerlingen geselecteerde onderwerpen.  De leerlingen werken in de voorbereiding in twee- of drietallen en onderzoeken aan de hand van meerdere nieuwsbronnen een duurzaam onderwerp. Ze vatten de informatie samen en bedenken een aantal vragen over het onderwerp. Zowel de presentatoren als de gast voor dit onderwerp (dat kan iemand uit het redactieteam zijn) lezen de samenvatting en de vragen ter voorbereiding.  Bij de uitvoering van de talkshow

Komende MNMweek

Maandag Talkshow De dag van de duurzaamheid Dinsdag Coming Out Day Woensdag Internet op slot in Rusland Donderdag Groningen beeft opnieuw Vrijdag Vooruitblik: Divali (24 oktober)

Felle protesten in Iran

In Iran gaan vrouwen de straat op uit protest tegen de strenge regels die voor hen gekden. In veel landen doen medestanders hetzelfde. Het is geen nieuw protest, maar heeft het ditmaal blijvend effect? Bron   NOS  Al decennia demonstreren Iraanse vrouwen voor hun rechten, toch is het nu anders  Woordenschat   ambigue - zedenpolitie - perspectief - totalitaire - regime - seculiere - religieuze - moraal politie Leerdoel  Ik kan vertellen waarom en hoe de Iraanse vrouwen demonstreren. Opdracht 1 - 5w1h Lees de tekst. Neem een blad en verdeel het in zessen. Vat de kern van de twist samen door in de zes vakken antwoord te geven op wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.  Opdracht 2 - Anders De tweede zin in de titel wijst op verandering. Leg uit wat er anders is volgens de schrijver en wat zijn argumenten zijn.  Opdracht 3 - Stel... Stel je zou in Iran wonen en dagelijks de protesten in je straat zien. Beschrijf wat jij in deze situatie zou doen, zou vinden en zou willen. 

Transgenderwet: hoe en waarom

De Tweede Kamer overweegt de registratie van gender te versoepelen. Maar in de Kamer is om praktische en godsdienstige redenen twijfel bij sommige partijen.  Bron  NOS  Eden kan niet wachten op nieuwe transgenderwet, maar groot deel Kamer twijfelt Woordenschat  gender - onderbuikgevoelens - non-binaire - manifest - fysieke - transitie Leerdoel  Ik kan belangrijke argumenten voor en tegen de wet benoemen. Opdracht 1 - 5w1h-vragen Noteer de vragen waarop de tekst antwoord geeft. Opdracht 2 - Mindmap Maak een mindmap over het onderwerp en laat daarin duidelijk de argumenten in de tekst zien. Zorg dat je mindmap in één oogopslag een beeld geeft van belangrijke deelonderwerpen.  Opdracht 3 - Emoticon samenvatting Vat de tekst samen in ongeveer acht emoticons. Leg aan de hand van deze emoticons aan een klasgenoot de hoofdgedachte van de tekst en de voornaamste argumenten in de tekst uit. 

Dag van de leraar

Het is vandaag de Dag van de leraar, een dag waarop de waardering voor leraren centraal staat. In heel veel landen wordt zo'n dag gevierd, een groot aantal landen koos ook voor 5 oktober.  Bron   Wikipedia Dag van de leraar Woordenschat  factor - domein - gemeenschap Leerdoel Ik kan opmerkelijke verschillen noemen tussen hoe landen de Dag van de leraar vieren.  Opdracht 1 - 5w1h Vat de algemene tekst over De dag van de leraar samen door alle 5w1h-vragen die aan bod komen te noteren.  Opdracht 2 - Infographic Vat het belangrijkste van de Wikipedia pagina samen in een infographic. Besteed in de infographic ook aandacht aan opmerkelijke verschillen tussen landen. Kijk voor de opbouw van een infographic naar online voorbeelden.  Opdracht 3 - Item Je krijgt in een tv-programma anderhalve minuut de tijd om iets te vertellen over de Dag van de leraar. Zorg dat je verhaal duidelijk en interessant is voor de kijker. Schrijf een kort script met je letterlijke tekst of een beschrijving van

Dierendag

Dierendag heeft oude papieren. Het ontstond geleidelijk en wordt steevast met de heilige Franciscus verbonden. Bron  NTR  Dierendag sinds 1929 Woordenschat  Franciscanen - kloosterorde - humane  Leerdoel   Ik kan het ontstaan van dierendag verklaren.  Opdracht 1 - Tijdlijn Vat de tekst en de video's samen in de vorm van een tijdlijn. Opdracht 2 - Kijkopdracht Bekijk de video's. Bedenk zes vragen waarmee je de kennis van de video's kunt toetsen. Wissel je vragen uit met een klasgenoot. Beoordeel of in de zes vragen de belangrijkste inhoud voldoende aan bod komt.  Opdracht 3 - Nieuw, nieuwsgierig, opmerkelijk Lees de tekst en bekijk de video's. Schrijf minimaal twee voorbeelden op van wat nieuw voor je is. Die dat ook met wat je nieuwsgierig maakt en wat je opmerkelijk vindt.  Bekijk ook De Volkskrant De dierenopvang draait op menselijke toewijding Opdracht 1: See - Think - Wonder Kies een van de foto's en beschrijf achtereenvolgens wat je ziet, wat je denkt en wat j

Rusland: gebied erbij, soldaten weg naar buitenland

Na de annexatie van Oekraïens gebied door Rusland houdt de wereld de adem in voor wat er gaat gebeuren. Veel Russen willen niet dienen in het leger. Oekraïne blijft grondgebied terugwinnen. De loop der dingen is onvoorspelbaarder dan ooit geworden.  Bron  RTL Nieuws  Defensie-experts: 'Poetin lijkt zijn pijlen nu meer op het Westen te richten' Woordenschat   geannexeerd - referenda - tirade - kolonialisme - retoriek - narcistische - framing - mobilisatie - kanonnenvlees - ontwrichten - infrastructuur - logica  Leerdoel   Ik kan redenen voor de referenda en gevolgen van de mobilisatie benoemen.  Opdracht 1 - Feitenrelaas Lees de tekst. Bekijk daarna de tekst nogmaals en bepaal wat de belangrijkste feiten in de tekst zijn. Kies de vijf belangrijkste en vat daarmee de kern van de tekst kort samen. Kijk daarna naar meningen in de tekst. Noteer ze kort onder je samenvatting.  Opdracht 2 - Verslaggever Vorm een tweetal. Lees allebei de tekst en bedenk daarna hoe je de kern kort kunt