Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2022 tonen

Vanaf vandaag meivakantie (op MNMweek)!

We wensen iedereen een fijne meivakantie! Geniet van een welverdiende break. Rust lekker uit. Doe nieuwe energie op. In verband met de meivakantie verschijnen van maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei geen nieuwe opdrachten op MNMweek. Vanaf maandag 9 mei vind je weer iedere werkdag een interessante bron met opdrachten op onze website. Heb het goed. Geniet van de vakantie!

Herdenken van de oorlog

Op 4 en 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede wereldoorlog. Om in de klas in gesprek te gaan over oorlog, bevrijding en vrijheid publiceren we een aantal eerdere MNMweeklessen over die thema's. Op zoek naar een gezicht Nog steeds zijn er stoffelijke resten van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van wie we niet weten wie het zijn. Onderzoekers spannen zich in om hun identiteit te achterhalen. In dit portret van een aantal onderzoekers en hun werk leer je hoe identificatie in zijn werk gaat. Bron De Volkskrant  De tijd dringt: speuren naar de identiteit van onbekende WO II-slachtoffers Woordenschat het arsenaal - de sectie - de gefusilleerden - het verwantschapsonderzoek - het biologisch profiel - het documentatiecentrum - de collaborateur Leerdoel Ik kan uitleggen hoe onderzoekers de identiteit van gesneuvelden onderzoeken. Opdracht 1 -  Experts Je vormt met drie andere leerlingen een groep. Je leest allemaal de tekst door en verdeelt hem daarna in vier stukken. Iede

Wordt ruimtetoerisme de gewoonste zaak van de wereld?

Het is niet ondenkbaar dat we over enige tijd gewoonweg op de maan kunnen bivakkeren of ons er definitief vestigen. In theorie is het mogelijk, maar de vraag is hoe snel en hoe goed het kan worden gerealiseerd. Bron  NOS  De toekomst in de ruimte: hotels, maanreizen en wankelende samenwerking Woordenschat prototype - luchtvaartautoriteiten - private - sector - modules - schijnbaar - proeftuin Leerdoel Ik kan de belangrijkste verwachtingen van de komende tien jaar toelichten. Opdracht 1 - Reclame Ontwerp een reclameposter (billboard) voor een van de ruimtevaartprogramma's. Laat op de poster goed zien wat het land dat je kiest wil bereiken en wat de belangrijke drijfveren van het land zien. Zorg voor een reclame waar je niet omheen kunt! Opdracht 2 - Vlog Bespreek de kern van de tekst in een vlog van enkele minuten. Maak er een aantrekkelijk verhaal van door met een aantal opvallende feiten uit de tekst de aandacht vast te houden. Opdracht 3 - Infographic Vat de tekst samen in info

Nederland: zelfvoorzienend land

We staan er niet bij stil hoeveel van ons eten 'import' is. Het lijkt daarmee of we nooit zonder andere landen zouden kunnen voorzien in ons voedsel. Om maar niet te spreken van onze afhankelijkheid bij andere behoeften zoals energie. Of is het niet helemaal waar en zou Nederland het ook alleen kunnen rooien? Bron  RTL Nieuws Nederland zelfvoorzienend? Het kan, maar alleen met een karig dieet Woordenschat basisbehoeften - cruciale - autarkie - de goegemeente - karig - kanttekening Leerdoel  Ik kan uitleggen hoe Nederland zelfvoorzienend kan worden Opdracht 1 - Menu voor zelfvoorziening Presenteer de stapelen die Nederland moet zetten om zelfvoorzienend te worden. Doe dat in de vorm van een menu. Presenteer belangrijke voorwaarden als starters/voorgerechten. Presenteer de meest ingrijpende stappen als hoofdgerechten. Presenteer kleinere maar wel belangrijke maatregelen als nagerechten. Geef het geheel vorm als een menukaart. Opdracht 2 - Vlog Presenteer de route naar een zelfvoo

Komende MNMweek (16)

dinsdag Nederland: zelfvoorzienend land woensdag Wordt ruimtetoerisme de gewoonste zaak van de wereld? donderdag Herdenken van een oorlog vrijdag Vanaf vandaag is het vakantie (op MNMweek)

Fijne paasdagen

Deze vrijdag en komende maandag verschijnt er geen nieuwe MNMweekbijdrage i.v.m. de paasdagen.  Dinsdag 19 april verschijnt er weer een nieuwe les. We wensen je fijne dagen toe!

Wel of niet het shirt van Madonna?

Het is een voetbalwedstrijd die in het wereldwijde geheugen gegrift staat. Diego Maradonna die met twee haast onmogelijke doelpunten een WK-wedstrijd naar zijn hand zet. Nu wordt het shirt dat hij toen droeg te koop aangeboden via een veiling. Of is het helemaal niet het echte shirt? Bron  NOS  Gesteggel over iconisch Maradona-shirt: veilt Sotheby's het verkeerde exemplaar? -  Woordenschat  gesteggel - gerenommeerde - iconische - collectieve - befaamde Leerdoel  Ik kan de uitleg over de grote betekenis van Maradonna kort samenvatten. Opdracht 1 - Veelgestelde vragen Bepaal wat de deelonderwerpen van de tekst zijn. Stel en beantwoord met behulp van de tekst over elk deelonderwerp een belangrijke vraag. Maak op die manier een kleine rubriek Veelgestelde vragen zoals je ze vaak op websites tegenkomt. Opdracht 2 - Infographic Maak letterlijk een plaatje van de tekst. Laat met zo min mogelijk gebruik van de tekst in beelden zien wat de tekst vertelt over Maradonna. Zorg dat je infogra

Nieuwe film: Waar is Anne Frank

  Onlangs verscheen een nieuwe film over Anne Frank. Dit keer is het vertelperspectief bijzonder. In De Volkskrant verscheen een bespreking van de film. Bron De Volkskrant  ‘Waar is Anne Frank’ vertelt vanuit een fris perspectief over Annes leven en invloed Woordenschat perspectief - transformeren - fictieve - uitgeprocedeerde - parallellen - onevenwicht Leerdoel  Ik kan de kern van de filmrecensie benoemen. Opdracht 1 - Perspectief Leg in eigen woorden uit wat we bedoelen met het woord perspectief en beschrijf wat bijzonder is aan het perspectief van deze film. Opdracht 2 - Kanttekeningen Leg in een paar zinnen uit welke kanttekeningen de schijver bij deze film plaatst. Opdracht 3 - Nieuwsgierigheid Lees de tekst en vertel in enkele zinnen in hoeverre de recensie je nieuwsgierig maakt naar de film. 

Vooruitblik WK Qatar: weelde met vraagtekens

Het komende WK in Qatar levert wereldwijd een onbehaaglijk gevoel op. De arbeidsomstandigheden bij de bouw van de verschillende stadions en andere voorzieningen zijn volgens onderzoeken erbarmelijk en toch reizen alle geplaatste landen in het najaar af naar Qatar. NOS Omstreden WK in Qatar: dit is het land waar we gaan voetballen     Woordenschat Zie opdrachten. Lee rdoel  Ik kan belangrijke kenmerken van het land toelichten. Opdracht 1 - Mindmap Bekijk de video en maak aantekeningen. Werk je aantekeningen daarna uit in een mindmap. Bedenk goed wat de deelonderwerpen van de video zijn. Leg begrippen in je mindmap uit. Bespreek en verbeter daarna met een klasgenoot jullie mindmaps.  Opdracht 2 - Persconferentie Stel je het volgende scenario voor: De minister van toerisme van Qatar kijkt uit naar het WK en organiseert een persconferentie voor buitenlandse pers. Jij mag er als journalist naar toe. Bedenk ongeveer vijf vragen voor deze persconferentie. Laat in je vragen de verschillende d

Boetsja

In Boetsja vielen vele doden tijdens de Russische bezetting en waarschijnlijk ook rond de terugtrekking van de Russische soldaten. Veel slachtoffers zijn burgers en blijken moedwillig te zijn gedood. Ook uit andere steden komen verontrustende berichten. Bron RTL Nieuws  Die éne vraag na de slachting in Boetsja: waarom? Woordenschat  afschuw - ontkracht - agressor - onlusten - denkwereld - propaganda - genocide - gestationeerd - authentiek - gemanipuleerd - bewijslast Leerdoel  Ik kan de vragen die rondom Boetsja bestaan toelichten. Opdracht 1 - Propaganda Boetsja is op allerlei manieren verbonden met het woord propaganda. Vat de tekst en de video's in enkele zinnen samen en leg daarbij uit welke rol propaganda speelt. Opdracht 2 - De stem van de schrijver Tussen de regels door hoor je de stem van de schrijver van dit nieuwsbericht. Lees de tekst en bespreek met een of meer klasgenoten in hoeverre de tekst objectief is en welke doelen de tekst heeft. Onderbouw jullie oordeel met voo

Komende MNMweek (15)

maandag Boetsja dinsdag Vooruitblik WK Qatar: weelde met vraagtekens? woensdag Nieuwe film: Waar is Anne Frank donderdag Wel of niet het shirt van Maradonna?

Restafval slim verwerken tot producten

De mogelijkheden om afval in te zetten voor de productie van nieuw voedsel zijn ongekend. De Clique legt zich erop toe om afval zoveel mogelijk te benutten. Bron  Trouw  De Clique maakt van koffiedik, oud brood en sinaasappelschillen lekkere nieuwe producten Woordenschat organische - baanbrekende - reststromen - verdienmodel - spirituele - compost - monopolie - gft - gefaciliteerd - secundaire - afzetmarkt - pesticides Leerdoel  Ik kan de successen en de uitdagingen van het afvalverwerkingsbedrijf toelichten. Opdracht 1 - Titels Maak met de woorden van de woordenschat alternatieve titels voor de tekst. Bedenk er vijf en gebruik in elke titel minimaal drie woorden uit de woordenschat. Opdracht 2 - Flyer Maak een flyer waarin je het bedrijf promoot. Leg uit wat het bedrijf doet en waarom een potentiële klant net het bedrijf zou moeten samenwerken. Opdracht 3 - Emoticons Maak samen met enkele klasgenoten een samenvatting van de tekst die bestaat uit emoticons. Bespreek met elkaar welke e

Vooruitblik: Pesach

Van 15 tot en met 23 april vieren joden Pesach.  Acht dagen herdenken ze de Exodus. De eerste avond van Pesach vindt in joodse huizen het gebruik plaats van  bedikas chometz.  Alles moet schoon, alles moet vrij zijn, want Pesach begint.  Bron Trouw  Wijn drinken, matzes eten en zoeken naar stukjes brood: zo vieren joden Pesach   Woordenschat Pesach - nietig verklaren - ongerezen - de matze - de rabbijn - de zegenspreuk - orthodox Leerdoel Ik kan uitleggen wat joden tijdens Pesach herdenken en de betekenis van de verschillende gerechten bij Pesach benoemen. Opdracht 1 - Vragen  1. Wat is het ritueel bedikas chometz? 2. Waarover gaat de zin ‘Waarom is vanavond anders dan andere avonden?’? 3. Hoe wordt een matze omschreven in de tekst? 4. Waarnaar verwijzen de matzes? 5. Wat wordt bedoeld met orthodoxe joden? 6. Waarom worden de stukjes brood opgespoord? 7. Wat betekent de ´nietigverklaring´ waarover de vader spreekt? 8. In hoeverre verklaart de tekst waarom de kinderen een kaars, een gan

Hier mag je werken zonder ook maar één sollicitatiegesprek

Hoe beslis je of je iemand aanneemt voor een baan? Een supermarkt manager besloot heel ruimhartig personeel aan te nemen. Tenslotte blijkt in de praktijk hoe goed je bent en hoeveel motivatie put iemand niet uit gewoon het vertrouwen krijgen? Bron RTL Nieuws  Deze supermarktmanager neemt in principe iedereen aan Woordenschat cv - animo - motivatiebrief - toetste - normen en waarden - mensbeeld - patronen - op hun kerfstok hebben - ontpopten - filiaal - scepticus - interne - ontpopte - bont Leerdoel  Ik kan toelichten waarom de supermarktmanager in principe iedereen aanneemt. Opdracht 1 - Samen vatten Lees de tekst en vorm daarna een groep van 3-4 leerlingen. Een van jullie begint de tekst samen te vatten door een woord uit de woordenschat te kiezen en daarmee een zin te maken. Het hoeft niet per se het eerste woord te zijn. Opschrijven hoeft niet. De volgende gebruikt het daaropvolgende woord. Nu volg je de volgorde waarin de woorden staan. Zo ga je door tot alle woorden zijn gebruikt.

Een ijsschots zo groot als Rome

In het Antarctisch gebied komen grote ijsplaten los. Volgens velen zijn ze de voorbode van wat komen gaat. Bron   AD Antarctische ijsplaat zo groot als Rome uiteengevallen: ‘Voorteken van wat zou kunnen komen’ Woordenschat   Zie opdracht. Leerdoel  Ik kan de oorzaken en belangrijke gevolgen van de ijskast uitleggen. Opdracht 1 - Journaal Je krijgt een halve minuut tijdens een journaal om uit te leggen wat er aan de hand is. Leg de kern kort uit aan een klasgenoot en vraag feedback. Beluister en beoordeel daarna de uitleg van je klasgenoot. Opdracht 2 - Infographic Leg oorzaken en gevolgen uit in een duidelijke infographic. Let er op dat je bewust gebruik maakt van beeld en tekst. Zorg dat je geen overdaad aan informatie geeft. Opdracht 3 - Demonstratie Verzamel voorwerpen waarmee je kunt laten zien wat er aan de hand is. Geef na het lezen van de tekst een uitleg aan een of meer klasgenoten en demonstreer wat er gebeurt met de verzamelde voorwerpen. Tip: gebruik de inhoud van je etui

Kantelt de oorlog?

In het noorden en westen trekken Russische troepen zich terug. De vraag is waarom.  Bron  Metro Nieuws  Oorlog lijkt te kantelen: Rusland belooft terugtrekking troepen uit Kiev Woordenschat drastische - hoogwaardigheidsbekleder - offensief - kraniger - compromis Leerdoel  Ik kan uitleggen wat volgens de tekst mogelijke scenario's zijn. Opdracht 1 - 5w1h-vragen Vat de tekst samen door antwoord te geven op de 5w1h-vragen die in de tekst aan de orde komen. Opdracht 2 - Woordweb Lees de tekst en vat de inhoud daarna samen in een woordweb. Laat in het woordweb duidelijk oorzaken en gevolgen zien die de tekst beschrijft. Opdracht 3 - Laatste nieuws Kies met een klasgenoot twee recent verschenen korte berichten over de terugtrekking. Lees ze en bespreek samen hoe de schrijvers van deze teksten het vervolg van de oorlog inschatten.

Komende MNMweek (14)

maandag Kantelt de oorlog? dinsdag Een ijsschots zo groot als Rome woensdag Hier mag je werken zonder ook maar één sollicitatiegesprek donderdag Vooruitblik: Pesach vrijdag Restafval slim verwerken tot producten

1 april: hebben we dan niet iets serieuzers te vieren?

Op 1 april mogen er grappen worden gemaakt en verwijst soms nog iemand naar Alva. Maar wie dat precies was en wat de geschiedenis van de eerste april is, weten weinig mensen. Het zou volgens sommigen veel logischer zijn om op 1 april de wording van Nederland te vieren. Waarom wordt in onderstaand artikel uitgelegd. Bron  AD  Op 1 april werd in Brielle de kiem gelegd voor een onafhankelijk Nederland, waarom vieren we dat niet? Woordenschat kiem - prijkt - glansrol - verwierf - polarisatie - sentiment - bevoegde gezag - relatief - gemoederen - uitvalsbasis - natie - nationalistische - heroïsche - hardnekkig - chauvinisme - afzweren - machtsvacuüm Leerdoel Ik kan de historische betekenis van 1 april toelichten. Opdracht 1 - Mindmap Vat de tekst samen in de vorm van een mindmap. Gebruik minimaal driekwart van de woordenschat in deze samenvatting. Opdracht 2 - 5w1h-vragen Vat de tekst samen in vragen naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Je mag maximaal tien vragen gebruiken. Zorg da