Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2021 tonen

Wereldaidsdag

Op 1 december worden wereldwijd de miljoenen slachtoffers van aids herdacht. De ziekte openbaarde zich in de jaren '80 van de vorige eeuw als een epidemie waar dankzij veel onderzoek langzamerhand goede behandelingen voor werden gevonden, maar waar helaas nog geen geneesmiddel voor is.  Bron NOS   'Aidsepidemie was als een oorlog, met een verloren generatie tot gevolg' Woordenschat de impact - de epidemie - bezwijken - de quilt - seropositief - de nasleep - PTSS Leerdoel Ik kan belangrijke gevolgen van de aidsepidemie beschrijven. Opdracht 1 - Tijdbalk Vat de informatie in de tekst en de video chronologisch samen in een tijdbalk. Opdracht 2 - Seven word stories Vertel het nieuws in de tekst en video in de vorm van enkele 'seven words stories'. Bekijk online een aantal voorbeelden van seven word stories. Opdracht 3 - Toets Bedenk een toets van tien tot vijftien vragen over de tekst en de video. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst/video behandelt.

Chanoeka

Gisteren begon het joodse feest Chanoeka. Joden vieren acht dagen feest. Lees in de bron wat joden tijdens Chanoeka herdenken en wat ze die dagen zoal doen. Bron Trouw (2018)  Hoe vieren joden Chanoeka? Trouw vroeg het aan klanten van de koosjere broodjeszaak Sal Meyer Woordenschat  koosjere - bezinning - orthodoxe - rabbinale - waarborgen Leerdoel  Ik kan vertellen wat centraal staat bij Chanoeka. Opdracht 1 - Vragen vat de tekst samen in tien vragen. Zorg dat je in de vragen de kern van de tekst laat terugkomen. Wissel de vragen daarna uit met een klasgenoot en kijk de antwoorden na het maken samen na. Opdracht 2 -  Infographic Maak een infographic waarin je de informatie uit het artikel en de tekst over de oorsprong van Chanoeka vooral in beelden laat zien. Maak beperkt gebruik van tekst in je infographic. Bekijk online een aantal voorbeelden van infographics. Opdracht 3 - 2021 Ga samen met een klasgenoot op zoek naar het laatste nieuws over Chanoeka. Wat vertellen media over hoe he

Komende MNMweek

maandag Chanoeka dinsdag Wereldaidsdag  woensdag Weer corona-alarm donderdag Zwarte piet verdwijnt langzaam maar zeker vrijdag Warmpjes thuis walrussen tellen op de Noordpool

Black Friday

Met dank aan de VS, die het fenomeen aan ons leverden, wordt de laatste vrijdag van november in ons land ook steeds meer "Black Friday". Een dag waarop we ons op alle mogelijke kortingen storten. Bron Rijnmond  Waarom trappen we allemaal (ja, jij ook) in het fenomeen Black Friday? Woordenschat van origine - handhaven - consumenten - afgeschreven - studies - onderbewustzijn - wapenen - concept Leerdoel Ik kan uitleggen hoe consumenten worden verleid tot kopen. Opdracht 1 - Samenvatten Vul de volgende zinnen aan. Zet ze daarna door ze te nummeren in een logische volgorde. 1. Black Friday is ... 2. De kans bestaat dat ... 3. Als consument koop je risico dat ... 4. De meeste winkels ... 5. Niemand wil ... 6. De verwachting is ... 7. In veel gevallen ... 8. Misschien kun je ... Opdracht 2 - Tips Maak een vlog of advertentie waarin je consumenten adviseert over koopgedrag. Maak daarbij gebruik van de tekst. Opdracht 3 - Black Friday Bingo Maak een bingokaart van 5 x 5 vakjes. Schr

Thanksgiving

Vandaag vieren de Verenigde Staten Thanksgiving day. Een dag waarop ze terugkijken op hun Europese herkomst, maar ook een dag die inmiddels heel commercieel is geworden, met lekker eten, shoppen en American football. Bron  NU.nl Waar komt Thanksgiving vandaan? Woordenschat  kolonisten - inheems - fenomeen - verwikkeld  Leerdoel  Ik kan de geschiedenis van Thanksgiving day toelichten. Opdracht 1 - 5w1h-vragen Vat de inhoud van de video samen door alle 5w1h-vragen die aan bod komen op te schrijven. Met andere woorden vragen naar: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Opdracht 2 -  Quiz Vat de inhoud van de video samen in een quiz van tien vragen. Je kunt kiezen voor open vragen, meerkeuzevragen of een combinatie van beide. Test je quiz door je vragen voor te leggen aan een klasgenoot en vraag je klasgenoot jou zijn of haar vragen te stellen. Opdracht 3 -  In het nieuws Vorm een groepje en zoek online drie recente (2021) Nederlandse bronnen op over Thanksgiving day. Je kunt kiezen voor

Nationale Check Je Wachtwoorden Dag

24 november staat het wachtwoord centraal met een eigen bijzondere dag. Hoe die dag er kwam kun je lezen in de volgende bron. Bron Metro  Scheveningen is misschien wel het beste wachtwoord ooit geweest Woordenschat initiatief - aangejaagd - aan de weet komen - verantwoorde - hanteer - achterhaald - datalek - buitgemaakt - periodiek  Leerdoel Ik kan deze bijzondere dag kort toelichten. Opdracht 1 - One minute paper Lees de tekst. Schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je hebt onthouden. Vanzelfsprekend zonder de tekst. Wissel je one minute paper daarna uit met een klasgenoot en geef elkaar inhoudelijke feedback. Schrijf de feedback onderaan het paper en let hierbij op of alle belangrijke deelonderwerpen juist en duidelijk aan bod komen. Bespreek daarna kort met elkaar wat je van het paper van de ander vond. Opdracht 2 - Woordenschat Geef een synoniem voor de woorden van de woordenschat. Als je het woord niet door één woord kunt vervangen, omschrijf je het met enkele woorden. O

Onder de rook van New Delhi

Jaarlijks maken de miljoenensteden in India periodes mee dat het door smogvorming onleefbaar wordt. Daarom is New Delhi nu in lockdown. Lees in de teksten waardoor de stad zo ernstig kampt met smog. Bron De Volkskrant New Delhi neemt zware maatregelen tegen smog en overweegt lockdown Trouw   De Indiase hoofdstad New Delhi is in lockdown, maar niet vanwege corona Woordenschat smog - autoriteiten - gekapitteld - kampt - gangbare - concentraties - hooggerechtshof - autoriteiten - essentiële - aangemerkt - excessen Leerdoel Ik kan oorzaken en oplossingen van het smogprobleem toelichten. Opdracht 1 - Vergelijk Maak twee kolommen en schrijf in de kolommen op wat de twee bronnen over de oorzaken, de gevolgen, oplossingen en maatregelen schrijven.  Opdracht 2 - Teken de teksten Geef in een tekening uitleg over de problematiek. Gebruik zo weinig mogelijk tekst. Hooguit enkele woorden verspreid over de tekening. Opdracht 3 - Stiftgedicht of ready made Zoek in de teksten een tekstgedeelte op waa

Een echt werkend kunsthart - hoe werkt het?

In Nederland is voor het eerst een kunsthart geplaatst dat de tijd kan overbruggen tot de patiënt een donorhart krijgt. Lees in de tekst hoe dit kunsthart werkt. Bron AD  Eerste kunsthart in Nederland voor ernstig zieke 54-jarige man Woordenschat  prothese - acute - uitbehandeld - tempert - overbrugging - structureel - op regelmatige basis - in de kinderschoenen staan - tijd kopen Leerdoel  Ik kan toelichten hoe het hart werkt. Opdracht 1 - 5w1h-vragen Lees de tekst en vorm een tweetal. Vat de tekst samen door elkaar om beurten een 5w1h-vraag te stellen. Met andere woorden een vraag naar: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Opdracht 2 - Bekend, nieuw, nieuwsgierig Lees de tekst en schrijf daarna op wat je van de informatie al wist, wat nieuw voor je was en waar de tekst je nieuwsgierig naar maakt. Opdracht 3 - Kennisclip Maak een korte video waarin je met verschillende voorwerpen de werking van het kunsthart uitlegt. Vertel in de video waarin dit hart verschilt van een normaal har

Komende MNMweek

maandag Een echt werkend kunsthart - hoe werkt het? dinsdag Onder de rook van New Delhi woensdag Nationale Check Je Wachtwoorden Dag donderdag Thanksgiving  vrijdag Black Friday

Teun (22) vindt dat we dementie niet moeten verstoppen

Teun Toebes heeft een heel bijzondere keuze gemaakt. Hij zet vraagtekens bij het ´gesloten´ leven dat mensen met dementie moeten leven. Daarom is hij in een verpleeghuis gaan wonen. Bron De Gelderlander  Teun (22) deelt keuken, badkamer en wc met mensen met dementie Woordenschat ethiek - hartenkreet - zelfbeschikkingsrecht - op de proppen kwam - kijken of ze water zien branden - amoureuze - intenties - ironisch - waardigheid - ontwapenend - volksziekte Leerdoel Ik kan uitleggen om welke redenen Teun in een verpleeghuis is gaan wonen. Opdracht 1 - 5w1h-vragen Lees de tekst en noteer daarna belangrijke 5w1h-vragen over de tekst. Je vraagt daarbij naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Wissel het blad met vragen daarna uit met een klasgenoot en beantwoord de vragen van elkaar. Kijk de vragen tot slot samen na. Opdracht 2 - Kernwoord in de alinea Lees de tekst en vorm daarna een tweetal. Nummer de alinea´s. Een van jullie vat alle alinea´s met een even nummer samen door een kernwoord

Woede tegen Travis Scott

Een uit de hand gelopen concert van Travis Scott leidde tot doden en gewonden. Veel media schrijven over incidenten bij eerdere concerten. Bron Brabants Dagblad  Travis Scott was ook op hiphopfestival in Tilburg ‘op het randje’ Woordenschat nabeschouwing - nalatigheid - kwamen er zonder kleerscheuren van af - verdrukking Leerdoel Ik kan vertellen met welk doel de schrijver de tekst heeft geschreven. Opdracht 1 - One minute paper Lees de tekst. Schrijf daarna in één minuut op wat je van de tekst hebt onthouden. Bespreek daarna aan de hand van je one minute paper met een klasgenoot de tekst. Bepaal samen de hoofdgedachte van de tekst. Opdracht 2 - Subjectief/objectief In de tekst komen verschillende betrokkenen aan het woord. Bespreek de tekst met een klasgenoot en bepaal samen in hoeverre de tekst subjectief en/of objectief is.  Opdracht 3 -  Mening van de schrijver Bespreek de tekst met een klasgenoot en bepaal samen in hoeverre de schrijver van de tekst op de een of andere manier ook

Big Bird had zijn mond moeten houden

  Bron NRC   Big Bird, de neef van de Nederlandse Pino, is agent-provocateur in de Amerikaanse cultuuroorlog Woordenschat provocateur - potentiële - context - progressieve - pendant - bejegenen - stereotiep - controverses - profijt Leerdoel Ik kan vertellen welke ontwikkeling de schrijver in de Amerikaanse maatschappij en media ziet plaatsvinden. Opdracht 1 - Vragen stellen Lees de tekst en bespreek daarna met een of meer medeleerlingen de verhelderingsvragen die hebt bij zinnen, uitspraken, begrippen en personen in de tekst. Noteer allemaal jullie belangrijkste vragen. Je bespreekt daarna met een of meer medeleerlingen de vragen die jullie hebben. Je helpt elkaar om zaken te verhelderen. Daarna worden overgebleven vragen kort klassikaal besproken. Opdracht 2 - Vragen over de tekst 1. Schets kort wat er recent is gebeurd. 2. Welke personen en groepen zijn hierbij betrokken? 3. Welke belangen zijn er hierbij in het spel? 4. Deze gebeurtenis staat niet op zichzelf. Wat is er volgens de

Nederland zegt nee tegen fossiele brandstof

Tijdens de klimaattop van de afgelopen twee weken nam Nederland een besluit dat door veel klimaatactievoerders werd toegejuicht. Nederland gaat flink bijdragen aan het terugdringen van uitstoot door fossiele brandstoffen. Bron RTL Nieuws  Nederland stopt toch met buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas Woordenschat  fossiele - maritiem - mondiale - afgedekt - energietransitie - energiestrategie - omslag - criticasters Leerdoel  Ik kan vertellen welk besluit het kabinet heeft genomen.  Opdracht 1 - Vragen 1. Wat maakt dat Nederland bedrijven steunt? 2. Waar gaat Nederland precies mee stoppen? 3. Waarom wilde het kabinet het besluit eerst aan nieuwe ministers overlaten? 4. Waarom heeft het kabinet toch nu al besloten niet meer mee te investeren in fossiele brandstof? 5. Wat zijn de gevolgen voor bedrijven die nu overheidssteun verliezen?  6. Welke voorbeelden van energietransitie worden in de tekst gegeven? Opdracht 2 -  Woordenschat Geef bij elk woord van de woordenschat in één

Een Mars-aarde maken

Mars is bij lange na nog geen aarde. Wetenschappers dromen er al wel van hoe ze andere planeten bewoonbaar zouden kunnen maken. Op Mars is dan nog heel veel werk te verzetten. Bron De Volkskrant  Wanneer kunnen we Mars bewoonbaar maken door terraforming? Woordenschat begerenswaardige - naar je hand zetten - oase - trilogie - steevast - catastrofe - het loodje leggen - pandemieën - kernoorlogen - reduceert - ecologie - atmosfeer - koolstof - herculeaanse - drastischer-planetoïden - per abuis Leerdoel   Ik kan uitleggen wat nodig is om Mars bewoonbaar te maken. Opdracht 1 - Vragen 1. Waarom zijn we zo gefascineerd door het bewoonbaar maken van Mars? 2. Wat zijn kenmerken van de aarde die op Mars ontbreken? 3. Welke manieren noemt de schrijver om Mars op de aarde te doen lijken? 4. Wat zijn de belemmeringen bij die manieren? 5. Wat is het doel van de schrijver met het artikel? 6. In hoeverre vind jij dat hij daarin slaagt? 7. Van welke stijlfiguren maakt de schrijver gebruik? Opdracht 2 -

Komende MNMweek

maandag Een Mars-aarde maken dinsdag Nederland zegt nee tegen fossiele brandstof woensdag Big Bird had zijn mond moeten houden  donderdag Woede tegen Travis Scott vrijdag Teun (22) vindt dat we dementie niet moeten verstoppen

Sinterklaas gaat rustig door met veranderen

Het sinterklaasfeest komt er weer aan. Wie naar de geschiedenis van het feest kijkt, ziet dat het feest zoetjesaan geworden is wat het vandaag de dag is. En dat veranderingsproces is volgens cultuurwetenschappers ook nog lang niet klaar. Het hoort bij feesten dat ze door de eeuwen heen veranderen.  Bron Quest De geschiedenis van het sinterklaasfeest Woordenschat cultuur - vitaal - fossiliseert - meute - Reformatie - aangelegenheid - betaamt - consorten Leerdoel Ik kan kort beschrijven hoe het sinterklaasfeest zich ontwikkelde. Opdracht 1 - Vragen Lees de tekst en beantwoord de vragen. 1. Wat bedoelt de cultuurwetenschapper met fossiliseren? 2. Waarom zou een middeleeuwer het moderne sinterklaasfeest niet herkennen? 3. Wat deden de protestanten ten tijde van de Reformatie met het sinterklaasfeest? 4. Wat verklaart de verschillen tussen de viering in Nederland en België? 5. Wat zijn verschillen in de viering in beide landen? 6. Geef een synoniem voor de volgende woorden: meute (alinea 5

Elluf-Elluf, voorbereiden op Carnaval

Opnieuw staan allerlei feesten op de tocht. De besmettingscijfers lopen op en daarmee rijst de vraag wat de komende weken wel en niet moet doorgaan. Bron Een Vandaag Kan aftelmoment carnaval op 11 november doorgaan? 'Dit is hetzelfde als een evenement in een voetbalstadion, wat ook mag' Woordenschat aan de man - sluizen - reguleren - dilemma - zich onthouden van - moreel - knoop in je buik - ongewis - afgelasting Leerdoel Ik kan uitleggen hoe Noord-Brabantse en Limburgse steden omgaan met de risico´s van covid-besmetting op de elfde van de elfde. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat wordt bedoeld met het (alinea 1)? 2. Wat bedoelt Van de Laar met ¨het randje opzoeken¨ (alinea 1) en in hoeverre worden daar voorbeelden van gegeven in de tekst? 3. Wat is het dilemma van de burgemeester (alinea 5)? 4. Op welke manieren gaat het aftelmoment in elk geval gereguleerd worden? 5. Welke alternatieven hebben de woordvoerders in het artikel nog achter de hand? 6. Bespreek wat wordt bedoeld met ¨een

🌑 Maanoefeningen

Door simulaties kun je leven op de maan dicht benaderen. In Polen werden experimenten gedaan. Hoe reageren we als we op de maan zouden verblijven, met alle beperkingen vandien? Bron De Volkskrant  In astronautenpak op de maan (in Pila, Polen) Woordenschat simuleren - kosmische - blikveld - fictieve - levenssfeer - atoombunker - gevriesdroogd Leerdoel  Ik kan beschrijven wat de onderzoekers ontdekken over ons gedrag bij een verblijf op de maan. Opdracht 1 - Advertentie Schrijf een advertentie van 150-200 woorden waarmee je nieuwe deelnemers voor het onderzoek werft. Zorg dat je mogelijke nieuwe deelnemers enthousiast maakt, maar wijs ook op wat het van hen zal vragen. Opdracht 2 - Stiftgedicht of ready made Dicht met gebruikmaking van de tekst over een verblijf op de maan. Kies voor een stiftgedicht, waarbij je de tekst weglakt en maar enkele woorden overlaat die een gedicht vormen, of een ready made, waarbij je de zinnen van een stukje tekst zo afbreekt dat een kant-en-klaar gedicht o

Vers water in de woestijn

Kunstenaar Ap Verheggen ontwikkelt een 'regenmachine'. Bij het dreigende wereldwijde watertekort is dat een uitkomst die van levensbelang zal gaan zijn, verwacht hij. Bron AD  Kunstenaar laat het met machine regenen in de woestijn: ‘Laat stand van huidige techniek zien’ Woordenschat paviljoen - vernuft - installatie - gepatenteerd - condens Leerdoel Ik kan uitleggen hoe de regenmachine werkt. Opdracht 1 - Goede uitleg In de tekst staat de afbeelding Zo werkt het. Bekijk deze uitleg en vul de teksten aan met uitleg die volgens jou nog nodig is. Opdracht 2 - Recensie Schrijf een korte beoordeling van de uitvinding van ongeveer 100 woorden. Maak gebruik van beoordelingswoorden. Gebruik duidelijke argumenten bij je oordeel. Opdracht 3 - Kennisclip Maak (met een groepje) een korte video waarin je de werking van de regenmachine uitlegt. Maak voor de onderdelen van de machine gebruik van tekeningen of voorwerpen. Wissel de video uit met medeleerlingen en geef elkaar inhoudelijke feedb

Klimaattop

De afgelopen week was er een klimaattop in Glasgow. Wereldleiders verzamelen zich met ministers en naaste medewerkers om wereldwijd tot overeenstemming te komen van een verregaande aanpak van de klimaatproblemen. Komende week gaat de top verder. De vraag is of er een hoopvolle uitkomst volgt aan het einde van de tweede en laatste week. Bron RTL Nieuws  Wat kunnen we verwachten van de klimaattop in Glasgow? Woordenschat  in de volksmond - plannen gesmeed - aanvliegen - onder de paraplu van - item - reductie - fonds - herbevestigd - stabiliteit - broeikasgassen - over de brug komen - er op gebrand zijn - dynamiek - kommer en kwel - verstek laten gaan Leerdoel  Ik kan uitleggen wat belangrijke ambities zijn bij de klimaattop en wat belangrijke belemmeringen zijn bij het maken van afspraken. Opdracht 1 - Vragen 1. Waarom werkt Nederland bij de top samen met de andere EU-lidstaten? 2. Wat wordt bedoeld met het  huiswerk  in alinea 4? 3. Wat zijn volgens de tekst de meest gewenste klimaatafs

Komende MNMweek

maandag Klimaattop dinsdag Vers water in de woestijn woensdag Maanoefeningen donderdag Elluf-Elluf, voorbereiden op Carnaval vrijdag Sinterklaas gaat rustig door met veranderen

De elfde van de elfde is Sint-Maarten

Bron  Metro Nieuws  Sint-Maarten: waarom vieren we dat eigenlijk? RTL Nieuws  Snoep uit een visnet: zo vier je coronaproof Sint-Maarten Het Parool Maakt Sint-Maarten plaats voor Halloween? Woordenschat intrede - bisschop - legende - regio - dankoffer - heilige Leerdoel  Ik kan het feest van Sint-Maarten en de oorsprong ervan kort toelichten. Opdracht 1 - C.V. Zoek online op welke onderdelen in een curriculum vitae staan of maak gebruik van het format van je schoolboek (Nederlands). Vat het leven van Sint Maarten kort samen in de vorm van een c.v. Je kunt de bovenstaande bronnen gebruiken maar je kunt daarbij ook andere zoeken. Opdracht 2 - Posterpresentatie Vat het leven van Sint Maarten samen in de vorm van een poster. Laat op de poster ook zien wat de relatie is tussen Sint Maarten en het feest van Sint-Maarten. Je kunt de bovenstaande bronnen gebruiken maar je kunt daarbij ook andere zoeken. Opdracht 3 - Vat wat je te weten bent gekomen over (het feest van) Sint Maarten samen doo

Naast het 'echte' ook een virtueel leven?

Facebook wil veel geld en banen steken in de ontwikkeling van een virtuele wereld. Maar wat moeten we ons voorstellen bij die wereld en wat is de bedoeling daarvan? Bron Het Parool   Facebook deelt toekomstvisie in crisistijd: ‘metaverse’ zou in Europa 10.000 banen opleveren De Volkskrant Facebook creëert tienduizend Europese banen voor zijn ‘metaverse’. Wat is dat? Woordenschat  concept - manoeuvre - fysieke - virtuele - klokkenluider Leerdoel  Ik kan het concept metaverse toelichten. Opdracht 1 - Presenteren Maak een kleine presentatie in bijvoorbeeld PowerPoint of Prezi. Leg hierin uit wat het concept metaverse inhoudt. Maak gebruik van (een van) de teksten hierboven. Opdracht 2 - Vragen Maak met elk begin een vraag over de tekst. Geef daarna antwoord op de vragen of wissel de vragen uit met een klasgenoot en beantwoord de vragen van elkaar. 1. Hoe kan ...? 2. Op welke manier ...? 3. Waarom zal ...? 4. Wanneer hebben ...? 5. In hoeverre ...? 6. Kan dit ...? 7. Welke ...? 8. Wie ...

Groenland lost langzaam op

Groenland mag je beschouwen als de thermometer van de wereld. Hier ligt zoveel ijs, dat de effecten van klimaatverandering heel scherp waarneembaar zijn. Als het ijs alleen al hier wegsmelt, zijn de gevolgen wereldwijd ingrijpend. In de video word je uitgelegd wat de conclusies en dringende voorstellen van onderzoekers zijn. Bron  NOS Verslag uit Groenland: het land in de frontline van klimaatverandering Woordenschat  zie opdracht Leerdoel  Ik kan de gevolgen van de opwarming van de aarde uitleggen aan de hand van het voorbeeld van Groenland. Opdracht 1 - Vragen Bekijk de video. Maak daarna de 5w1h-vragen hieronder af en beantwoord ze. 1. Wie ...? 2. Wat ...? 3. Waar ...? 4. Wanneer ...? 5. Waarom ...? 6. Hoe ...? 7. Dankzij wie ...? 8. Wat gebeurt er wanneer ...? 9. Hoe kun je weten waar ...? 10. In hoeverre kunnen onderzoekers verklaren waarom ...? Opdracht 2 - Frontlinieverslag Je krijgt in het tv- of radiojournaal een halve tot een hele minuut om het nieuws uit Groenland te vertel

Menu van de toekomst

Bron RTL Nieuws Eten van de toekomst: een broodje zwarma en een slakkenworst Woordenschat contacteren - reststromen - innovatieve - uitbesteed - textuur - reguliere - proteïnes - detecteert Leerdoel  Ik kan de aanleiding voor de ontwikkeling van nieuw voedsel toelichten en de belangrijkste obstakels voor de makers noemen. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat wordt bedoeld met de woorden contacteren, reststromen en textuur? 2. Wat zijn volgens de tekst belangrijke redenen om ander voedsel te ontwikkelen? 3. Wat zijn belangrijke belemmeringen in de productie? 4. Wat zijn belangrijke belemmeringen in de verkoop? 5. Wat zijn de deelonderwerpen van de tekst? 6. Wat is het doel van de tekst? 7. In hoeverre is de schrijver bij jou geslaagd in dat doel? Opdracht 2 - Emoticon  🐌  samenvatting  Lees de tekst en vat hem daarna samen in 5-10 emoticons. Wissel de samenvatting uit met een klasgenoot en schrijf bij elke emoticon in één zin op naar welke inhoud deze emoticon verwijst. Noteer onder de samenvat

Halloween vestigt zich in Nederland

Zondag was het Halloween. Het feest wint in Nederland steeds meer terrein. Wat verklaart die populariteit? Bron De Volkskrant  Van kostuum tot pompoen en een stukje historie: zo vier je Halloween op z'n best Woordenschat opmars - ontkerkelijking - globalisering - festijn - kerstening - manie - verpieteren - bestrijken - branche - (sinds) mensenheugenis - demonisch Leerdoel Ik kan kort de ontwikkeling van Halloween beschrijven en de toenemende populariteit in Nederland verklaren. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat wordt bedoeld met het woord ontschud (alinea 1)? 2. Geef een synoniem: gouden formule, commerciële jongens, 'lauwe' winkelomzet (alinea 4). 3. In alinea 4 staat: "Feit is dat Halloween in Nederland inmiddels veel méér is dan alleen een commercieel evenement." Waar wordt deze zin in de tekst toegelicht? Noem voorbeelden. 4. Alinea 5 spreekt over vlakheid. Wat wordt daarmee bedoeld? 5. Wat zijn de deelonderwerpen van de tekst? 6. Wat is het doel van de tekst? 7. We