Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2018 tonen

Investeren in wc´s

Lees het artikel Toiletrevolutie in China: van gat in de grond naar hypermodern toiletblok . Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ renoveren ▢ het sanitair ▢ de tech-wijk ▢ van origine ▢ economisch Leerdoel: ▢ Ik kan een tekst met behulp van de W-vragen en H-vraag samenvatten Opdracht: Vat de tekst met onderstaande vragen samen. wie?  wat ?  waar?  wanneer? waarom? hoe? geen antwoordenblad

De Sint is jarig... Sint Pannekoek

Lees de teksten  Wikipedia over Sint Pannekoek  en  De legende van Sint Pannekoek . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de traditie ▢ oneigenlijk ▢ de herkomst ▢ baseren ▢ tooien (met) Leerdoel: ▢ Ik kan een tekst met behulp van de W-vragen en H-vraag samenvatten Opdracht: Vat de tekst met onderstaande vragen samen. wie? wat? waar? wanneer? waarom? hoe? geen antwoordenblad

#suikerchallenge

Lees het artikel 30.000 Nederlanders proberen week zonder suiker . Maak daarna de opdracht. Woordenschat:  ▢ de insuline ▢ de bloedsuikerspiegel ▢ het concentraat ▢ vrije suikers ▢ toegevoegde suikers Leerdoel:  ▢ Ik kan een korte uitleg geven over diabetes Opdracht: Vat het artikel samen in een infographic antwoordenblad

Burgemeestersbaan te koop

Lees het artikel Spaans dorp te koop voor 300.000 euro . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ kronen ▢ het gehucht ▢ doch Leerdoel: ▢ Ik kan informatie verwerken tot een advertentie Opdracht: Maak een advertentie van maximaal 50 woorden. Verwerk alle belangrijke informatie in je advertentie. antwoordenblad volgt

Rechter: 'Willen we op deze manier een kinderfeest vieren?'

Lees het artikel Intocht Sinterklaas hoeft niet te worden aangepast . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ versus ▢ conflicteren ▢ de grondrechten ▢ de inbreuk ▢ de stereotypering Leerdoel:  ▢ Ik kan een kort betoog houden waarin ik concreet, to the point en goed onderbouwd een standpunt inneem Opdracht: 1. Wat wordt bedoeld met het woord  de gedaagde ? 2. Waarom staat in de wet de eis dat je eerst met een tegenpartij in gesprek moet gaan voordat je een rechtszaak aanspant? 3. Hoe liep de rechtszaak over zwarte piet af? 4. Toch heeft de rechter zich over de zaak uitgelaten. Vat zijn reactie kort samen. 5. Bereid een betoog van ongeveer 1 minuut. voor Je mag het standpunt van de rechter gebruiken maar ook een ander standpunt innemen in de kwestie. Zorg dat je concreet, to the point en goed onderbouwd spreekt. Je houdt het betoog vóór de klas. antwoordenblad

Spelen met elf accounts

Lees het artikel Deze 70-jarige opa brengt Pokémon Go naar een heel nieuw niveau . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ passé ▢ ultieme ▢ spenderen ▢ het arsenaal ▢ het midden vormen (tussen) Leerdoel: ▢ Ik kan kort de kern van alinea´s samenvatten Opdracht: Vat de kern van elke alinea in 10-15 woorden samen. 1 Pokémon Go is…. 2 De tijden waarin… 3 Chen Sanyuan werd… 4 Sanyuan woont in… 5 Chen Sanyuan leerde… 6 Sanyuan gaat namelijk… 7 De 70-jarige Sanyuan… antwoordenblad

Uitbreiding op zee

Hong Kong Lees het artikel Een vliegveld op zee lijkt niet langer te hoog gegrepen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de optie ▢ de infrastructuur ▢ Waterstaat ▢ de nota ▢ de terminal Leerdoel:  ▢ Ik kan argumenten voor en tegen in een tekst benoemen Opdracht: 1. In hoeverre klopt de vergelijking met de Deltawerken (alinea 5)?  2. Welke drie vormen kan het vliegveld krijgen? 3. Welke optie is het beste volgens een van de deskundigen? Leg uit waarom. 4. Horizonvervuiling is een bezwaar tegen een zee-luchthaven. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld en hoe het bezwaar kan worden weggenomen. 5. Wat staat een zee-luchthaven volgens de tekst nog in de weg? antwoordenblad

De stripheld en zijn superhelden

Lees het artikel De superhelden van Stan Lee waren menselijk . Beantwoord daarna de vragen.  Woordenschat:  ▢ het icoon ▢ de scenarist ▢ de oppergod ▢ het pantheon ▢ behept ▢ de furore ▢  de tegenstrever Leerdoel:  ▢ Ik kan belangrijke kenmerken van populaire cultuur (popcultuur) benoemen Opdracht: 1. Waarom maakt de schrijver de vergelijking met oppergoden en een pantheon? 2. Zoek de betekenis van het woord barok op (alinea 2). Leg uit waarom de schrijver de superhelden zo noemt. 3. Om welke twee redenen is de menselijkheid van de superhelden een slimme zet? 4. Hoe beoordeelt de schrijver de vindingrijkheid van Lee? 5. Om welke reden is Lee volgens de tekst vooral befaamd? antwoordenblad  

Schimmige handel

Lees het artikel De lachgashandel is een markt van cowboys . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ associëren ▢ het circuit ▢ de partculier ▢ de kwaliteitseis ▢ de veiligheidseis Leerdoel: ▢ Ik kan standpunten in een dilemma benoemen Opdracht: 1. Welke twee vormen van lachgasgebruik noemt de tekst? 2. Wat wordt bedoeld met ¨een wat schimmige wereld¨ (alinea 2)? 3. Om welke redenen willen gasfabrikanten niet leveren aan de partyscene? 4. Wat bedoelen ze met maatschappelijk verantwoord ondernemen? 5. Welke toepassingen van lachgas noemt de tekst? 6. Bij welke toepassing moet lachgas aan de hoogste eisen voldoen en waarom? 7. Waarom willen handelaren niet graag praten over de herkomst van lachgas dat ze verkopen? 8. Waarom levert China nu waarschijnlijk het meeste lachgas aan de Nederlandse markt? 9. Welke gevaren lopen gebruikers van lachgas? 10. Wat pleit voor- en tegen een keurmerk voor lachgas? antwoordenblad

Je kunt ook dankjewel zeggen

Lees het artikel Vele tienduizenden jongeren kunnen telefoon of computer hacken . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ het gros ▢ associëren ▢ de opmars ▢ de intentie ▢ de strafmaat Leerdoel:  ▢ Ik kan standpunten in een dilemma verwoorden Opdracht: 1. Leg het verband uit tussen dit onderzoek en toenemende behoefte aan onlineveiligheid. 2. Het verbod op hacken zorgt voor verlies van talent. Leg die uitspraak uit. 3. Wat is een oplossing? 4. Intentie is belangrijk voor het bepalen van een strafmaat. Wat wordt bedoeld met de twee schuingedrukte woorden? 5. Mevrouw Bonthuis zegt dat scholen kunnen schorsen bij hacks door leerlingen, maar ook leerlingen kunnen inzetten voor onlineveiligheid van de school. Wat zou jij doen als school? Motiveer je antwoord. antwoordenblad

Kleuren en stemmen bij een ontzaglijke oorlog

Lees het artikel Regisseur Peter Jackson brengt WO I op ongekende wijze tot leven . Beantwoord daarna de vragen.    Woordenschat: ▢ het aspect ▢ strategisch ▢ de integriteit ▢ onomstreden ▢ manipuleren Leerdoel: ▢ Ik kan de kern van een bespreking of beschouwing benoemen Opdracht: 1. In de film ´staat het menselijke aspect centraal´. Wat bedoelt de schrijver hiermee? 2. Strategische aspecten spelen vrijwel geen rol in de film. Wat bedoelt de schrijver hiermee? 3. De film krijgt niet alleen lof, er is ook kritiek, Leg de kritiek uit. 4. Wat wordt bedoeld met de integriteit van oude filmbeelden? 5. Jackson wil met de film rechtdoen aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Leg uit wat hij daarmee bedoelt. antwoordenblad

Glazenboltests

Lees het artikel De zin en onzin van commerciële dna-tests . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de verwantschap ▢ de genetica ▢ prenataal ▢ het dragerschap ▢ de certificering ▢ de gemoedsrust Leerdoel: ▢ Ik kan voorbeelden geven van toepassingen van dna-tests Opdracht: 1. Welk gevraar kleeft aan commerciële dna-tests? 2. Welke impuls geven dna-tests aan stamboomonderzoek? 3. Waarom zijn de commerciële tests niet betrouwbaar voor erfelijkheidsonderzoek? 4. Kan ook een goede dna-test een volledig beeld van kans op ziektes geven? 5. Wat wordt bedoeld met een mono-genetische aandoening? 6. Commerciele tests ontbreekt het aan goede begeleiding. Leg uit. 7. Hoe beoordeelt de deskundige dna-tests die voedingsadviezen opleveren? antwoordenblad

Nee, zegt de reclamecode

Lees het artikel Reclamefilmpje mag niet op tv om politieke lading . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ reguliere ▢ het initiatief ▢ de reclamecode Leerdoel:  ▢ Ik kan het begrip reclamecode uitleggen ▢ Ik kan uitleggen welke criteria een reclamecodecommissie gebruikt Opdracht: 1. Wie wilde het filmpje laten uitzenden? 2. Wie produceerde het filmpje? 3. De reclamecodecommissie verbood uitzending. Wat is de taak van deze commissie? 4. Welke criteria zal zo´n commissie gebruiken? 5. De commercial heeft een ´politieke lading´. Leg in je eigen woorden uit wat daarmee wordt bedoeld. 6. Welke oplossing is er nu bedacht? 7. Wat wordt bedoeld met reguliere reclameblokken? 8. Welke andere soort reclame bestaat er waar de commercial misschien beter bij past? antwoordenblad

Het is uit met onbeperkt gamen

Lees het artikel Chinese kinderen door politiedata beperkt tot één uur gamen per dag . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de restrictie ▢ de limiet ▢ de database ▢ het aandeel ▢ de verklaring Leerdoel: ▢ Ik kan de kern en belangrijkste argumenten van een tekst benoemen Opdracht: 1. Leg in je eigen woorden wat de schrijver bedoelt met politiedata . 2. Hoe gaat de controle in zijn werk? 3. Welk synoniem gebruikt de schrijver voor het woord restricties ? 4. Wat zijn voor Terence de belangrijkste redenen om in te grijpen? 5. In de tekst staan twee links. Waarom zijn de links in de tekst opgenomen?       link 1:       link 2: 6. Bekijk de tekst van link 2. Welk belangrijk ander argument tegen onbeperkt gamen staat in deze tekst? 7. Waarom zou tussen leeftijdsgroepen een verschil worden gemaakt? 8. Wat vind je van de oplossing waar Terence voor kiest? antwoordenblad

Hulp van kernenergie

Lees het artikel Waarom we niet allemaal aan de kernenergie zitten . Bekijk ook het filmpje over kernenergie. Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ de publieke opinie ▢ commerciële ▢ de exploitant ▢ rigoureus ▢ radioactief ▢ nihil Leerdoel: ▢ Ik kan de productie van kernenergie kort beschrijven ▢ Ik kan de belangrijkste argumenten voor en tegen gebruik benoemen Opdracht: Vul het  werkblad in. antwoordenblad

Dierentuin in de knel

Lees het artikel Wildlands Emmen wordt weer ´normale dierentuin´ . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ ergerlijk ▢ de positionering ▢ de review ▢ educatief ▢ het element Leerdoel: ▢ Ik kan aan een eenvoudige analyse of bespreking van een product of dienst kort samenvatten Opdracht: 1. Wat zijn de belangrijkste klachten over de dierentuin in zijn huidige vorm? Bespreek ze in maximaal drie zinnen. 2. Wat zijn belangrijkste aanpassingen die de dierentuin gaat doen? Bespreek ze in maximaal drie zinnen. 3. Doe op grond van het artikel drie aanbevelingen aan de dierentuin. antwoordenblad

Pact over migratie op voorhand omstreden

Lees het artikel Discussie over VN-migratiepact, scheurtjes al voor ondertekening . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ het verdrag ▢ het akkoord ▢ het pact ▢ de soevereiniteit ▢ de aanbeveling Leerdoel:  ▢ Ik kan voorbeelden geven van afspraken tussen landen over migratie Opdracht: 1. Wat zijn de belangrijkste redenen voor het pact? 2. Waarom is het pact omstreden? 3. Noteer vijf belangrijke uitspraken over migratie in de tekst. antwoordenblad

Reuzen uit de geschiedenis

Lees de artikelen  Grootste standbeeld ter wereld staat vanaf vandaag in India  en  Lokale bevolking niet blij met inhuldiging grootste standbeeld ter wereld . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ onttronen ▢ het ongenoegen ▢ smeden (fig.) ▢ de wedloop ▢ de beeltenis ▢ het gewin ▢ prestigieus Leerdoel: ▢ Ik kan de betekenis en functie van bouwwerken als Vrijheidsbeeld en grote Boeddha´s benoemen Opdracht: 1. Bespreek waarom het grootste standbeeld werd gemaakt. 2. Bespreek waarom het beeld omstreden is. 3. In de tekst uit het AD lees je over verschillende indrukwekkende standbeelden. Zoek vijf andere voorbeelden van prestigieuze standbeelden uit de geschiedenis. Bespreek kort waarom ze werden gemaakt en wie de opdracht gaf. antwoordenblad

Grote zorgen om bedreiging wilde dieren

Lees het artikel Populaties wilde dieren meer dan gehalveerd . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de populatie ▢ de aanjager ▢ de biodiversiteit ▢ de overexploitatie ▢ ageren ▢ de consensus ▢ de retoriek Leerdoel: ▢ Ik kan belangrijke bedreigingen voor dierenpopulaties benoemen Opdracht: 1. Noteer de verschillende zorgen die de schrijver noemt. 2. Schrijf een kort betoog n.a.v. het nieuwsbericht. 3. HV: Vergelijk je betoog met  We trekken een bloedspoor over de wereld . Lees eerst deze tekst. Noteer daarna belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen dit betoog en jouw betoog. antwoordenblad

Een zee vol herrie

Lees het artikel Zoveel herrie maken wij achter de horizon . Beantwoord daarna de vragen.  Woordenschat:  ▢ echolocatie ▢ de sonar ▢ maskeren ▢ het immuunsysteem ▢ de populatie Leerdoel: ▢ Ik kan menseijke effecten op zeeleven benoemen ▢ Ik kan voorbeelden geven van innovaties die overlast verminderen Opdracht: 1. Kies drie afbeeldingen die bij het onderwerp passen. Vertel aan de hand van de afbeeldingen de kern van de tekst. Gebruik enkele zinnen uitleg per afbeelding. 2. Bekijk de special. Vat deze special samen met nog twee afbeeldingen met enkele zinnen uitleg. antwoordenblad

Nauwelijks zuurstof, prachtig bewaard

A 2400 year-old trading vessel found in the Black Sea is thought to be the oldest intact shipwreck ever discovered. It resembles ships depicted on ancient Greek pottery and has its mast, rudders, and rowing benches: https://t.co/tLfjbnLwfk #History #twitterstorians #Archaeology pic.twitter.com/iZQuGsn3EQ — Dr. Alexi Baker (@AlexiBaker) 23 oktober 2018 Lees de volgende twee bronnen. Maak bij het lezen aantekeningen. Onderzoekers melden vondst oudste scheepswrak ter wereld Oudste wrak ter wereld gevonden in Zwarte Zee Maak daarna de opdracht. Woordenschat:  ▢ het slib ▢ Sirenen ▢ het zuurstofgehalte ▢ de kolonie ▢ het sop (kiezen) Leerdoel:  ▢ Ik kan met meerdere bronnen een kort verslag maken over een gebeurtenis Opdracht: 1. Maak van je aantekeningen een kort bericht over de vondst 2. Lees de tekst voor en maak met je telefoon of device een audio-opname 3. Laat een ander de opname horen en feedback geven. Beluister en beoordeel zelf ook een opname. Richt

Een feest tegen het verdriet

Lees het artikel Mexico viert: Día de los Muertos: de dag van de doden . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de satire ▢ associëren ▢ het volksfeest ▢ Allerzielen ▢ Allerheiligen Leerdoel: ▢ Ik kan het doel van Allerzielen en Allerheiligen uitleggen Opdracht: 1. Wat is het doel van Día de los Muertos? 2. Waarom hebben Mexicanen juist schedels en skeletten gekozen als symbolen van het feest? 3. Wat is de herkomst van Catrina? 4. Wat is het verschil tussen Día de los Muertos enerzijds en Allerheiligen en Allerzielen anderzijds? 5. Wat herdenken mensen bij Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november)? antwoordenblad