Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2019 tonen

Anoniem recht

De moord op advocaat Derk Wiersum leidde tot veel discussie en grote zorgen over betrokkenen bij rechtszaken. Moeten hun namen niet langer bekend zijn, zodat ze veilig zijn voor verdachten die wraak willen nemen? En is het haalbaar om bijvoorbeeld advocaten anoniem hun werk te laten doen? Lees meer over de discussie in het artikel ‘De kans bestaat dat advocaten in de toekomst anoniem te werk moeten gaan’ . Woordenschat ▢ hiërarchisch ▢ nietsontziend ▢ de vaandeldrager Leerdoel ▢ Ik kan vragen, standpunten en argumenten in een artikel (schematisch) in kaart brengen Opdracht A 1. Welke vragen worden in het artikel gesteld? 2. Welke standpunten worden ingenomen? 3. Wat zijn de argumenten bij de standpunten? 4. Welke standpunten mis je bij de gestelde vragen? 5. Geef kort je eigen standpunt weer bij de verschillende vragen. B Bereid als tweetal een gesprek over een van de vragen voor. Bedenk vijf vragen die jullie de klas gaan stellen. Bedenk welke afspraken je voora

´Please do touch´ is de regel in dit museum

Een museum zijn, of liever gezegd een belevenis, waar je de mooiste Instagramposts op een presenteerblaadje krijgt. Dat is de ambitie van het nieuwe ´Instagrammuseum´ in Amsterdam. Met een flink prijskaartje en een hoop lol. Lees meer over deze nieuwe trekpleister in het artikel  De ‘Instagram experience’ Wondr in Noord is het walhalla voor selfie-junkies . Woordenschat ▢ het geesteskind ▢ het walhalla ▢ de millennial ▢ het marketingplan Leerdoel ▢ Ik kan de doelen van de ´Instagram experience´ Wondr toelichten Opdrachten A 1. Wat vormde de inspiratie voor het museum? 2. Wat zegt de oprichtster over de wensen en behoeften van tieners en jongeren van nu? 3. Wat draagt bij aan de aantrekkingskracht van het museum? 4. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het museum? 5. Vind je de titel bij het artikel passen? Motiveer je antwoord. B Vat de tekst samen door een serie Veelgestelde vragen te bedenken en de vragen van een duidelijk antwoord te voorzien.

Het bomenstadion

Het is uitzonderlijke kunst. Een bos op een voetbalgrasmat. En het is voorwerp van discussie vanuit diverse kampen. Lees meer over het kunstbos in  In dit stadion kijken de toeschouwers niet naar voetbal, maar naar een bos van 299 bomen . Woordenschat ▢ het passe-partout ▢ de installatie ▢ de visionair ▢ het voorland ▢ de respons ▢ unheimisch ▢ het activisme ▢ het alarmisme ▢ de scherpslijper ▢ het prestigeproject Leerdoel ▢ Ik kan betekenissen van het kunstwerk bespreken Opdracht 1. Bespreek kort hoe het kunstwerk totstandkwam. 2. Bespreek kort de betekenis. 3. Bespreek kort voor wie en waarom het kunstwerk omstreden is. 4. Bedenk een ontwerp voor een affiche voor dit kunstwerk. Bedenk welke informatie uit de tekst je in het ontwerp gebruikt. 5. Schrijf de betekenis op van de woorden van de woordenschat. Lees het artikel Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  Leerdoel: ▢ BB ▢ KGT ▢ H ▢ V Opdracht:

Klaar met hiv

Onderzoekers in Gent brachten belangrijk nieuws over hiv-genezing. Ze hebben een belangrijke stap gezet om het virus helemaal uit het lichaam te kunnen verbannen. Lees meer over hun onderzoek in het artikel  Genezing hiv stap dichterbij: wetenschappers bereiken doorbraak Woordenschat ▢ het restvirus ▢ de immuuncel ▢ de aidsremmer ▢ chronisch Leerdoel ▢ Ik kan de ontdekking van de hiv-onderzoekers kort toelichten Opdracht Versla het nieuws voor tv. Lees het nieuwsbericht en schrijf een tekst van enkele zinnen. Draag de tekst in tweetallen aan elkaar voor, als een nieuwslezer of verslaggever. Luister goed naar elkaar of het nieuwsbericht voldoende wordt samengevat. Geef elkaar feedback over de inhoud.

Een voorschot op de intocht

Al minstens zes jaar gaat de naderende sinterklaasviering gepaard met een stevige discussie. Voorstanders vinden dat het feest niet zonder kan. Tegenstanders vinden zwarte piet een kwalijk stereotype. Lees het artikel  Alleen roetveegpieten tijdens landelijke intocht en Sinterklaasjournaal  en bekijk de video voor een overzicht van het debat. Leerdoel ▢ Ik kan de belangrijkste motieven voor het behouden en het veranderen van zwarte piet bespreken Opdracht Vat de belangrijkste argumenten voor en tegen de traditionele zwarte piet samen in een kleine infographic.

Streep door ´Gouden Eeuw´

Het is een ingrijpende stap. Maar niet verrassend gelet op de termen die eerder al sneuvelden. Het Amsterdam Museum gaat het ingeburgerde begrip Gouden Eeuw niet langer gebruiken. Lees mer over hun beweegredenen in het artikel  Amsterdam Museum schrapt term ‘Gouden Eeuw’ Woordenschat ▢ associëren ▢ het perspectief ▢ symptomatisch ▢ etnisch ▢ domino-effect Leerdoel ▢ Ik kan de omstredenheid van het begrip Gouden Eeuw uitleggen Opdracht Beschrijf kort jouw stanpunt. Gebruik daarbij de woorden van de woordenschat. We hanteren geen minimum- of maximumlengte voor je tekst. Zorg wel dat je je mening goed onderbouwt.

Voorbij de borden, voorbij de regels

Als YouTuber zoek je misschien een beetje de grens van wat kan en gewoon is. Twee Nederlandse jongens belanden zo in een Amerikaanse cel: ze waren de verboden Area 51 binnengelopen. Lees meer over hun aanhouding en YouTube-video´s in het nieuwsbericht  Nederlandse YouTubers op borgtocht vrij na arrestatie bij Area 51 . Lees ook het artikel waarnaar onderaan dit nieuwsbericht wordt verwezen. Leerdoel ▢ Ik kan een discussie voeren en kort verslag doen van standpunten en argumenten Opdracht Debatteer met elkaar over de vraag welke regels voor het maken van nieuws zouden moeten gelden. In welke gevallen mag een nieuwsmaker de regels (een beetje) overtreden? Zou een vlogger hetzelfde moeten mogen (ook al is het een beetje burgerlijk ongehoorzaam) als een journalist die iets aan de kaak wil stellen? Of moet je geen verschil maken? Voer een discussie in kleine groepen en maak op een flapover of A3 een overzicht van argumenten die ter sprake komen.

Grappige wetenschap

Wetenschap met een knipoog en een lach, daar gaat het om bij de Ig Nobelprijzen. Kort voor de echte Nobelprijzen worden ze uit gereikt. Dit keer ook met Nederlandse prijswinnaars. Lees meer over hun onderzoek in het artikel  Vieze bankbiljetten zijn soms schoner dan knisperend nieuwe biljetten . Woordenschat ▢ multiresistent ▢ groezelig ▢ de infectiebron ▢ het micro-organisme Leerdoel ▢ Ik kan de methode en de uitkomsten van het bankbiljettenonderzoek uitleggen Opdracht Schrijf een grappige Nederlandse zestig seconden durende acceptance speech waarin je kort het onderzoek uitlegt en een paar keer leuk uit de hoek komt.

Weggooien? Gedraag je!

We gooien veel te gemakkelijk spullen weg. SIRE, verantwoordelijk voor een beetje meer bewustzijn in Nederland, lanceerde een campagne tegen weggooigedrag. Lees meer over de aanleiding in het artikel  Je slijptol kapot? Laat ’m maken! Woordenschat ▢ de campagne ▢ ideële ▢ defecte ▢ de detailhandel ▢ de grijpstuiver ▢ het consumentenvertrouwen Leerdoel ▢ Ik kan aanleiding en bedoeling van de SIRE-campagne toelichten Opdracht Vat de tekst samen in een eigen slogan en een activiteit die mensen doet nadenken over hun weggooigedrag.

Prinsjesdag

De derde dinsdag van september: Prinsjesdag. De dag waarop Den Haag uitloopt om de Koning en de Koningin te zien en politici en andere genodigden luisteren naar de staat van het land en een vooruitblik op het nieuwe politieke jaar in de Troonrede. Woordenschat ▢ het parlementaire jaar ▢ de Staten-Generaal ▢ de Algemene Beschouwingen Opdracht (maak ze alle of kies een deel) A Beantwoord de onderstaande vragen. 1. Wat vind je in het koffertje? 2. Wat bedoelen we met het nieuwe parlementaire jaar? 3. Hoe wordt dat jaar geopend? 4. Wat bedoelen we met de Staten-Generaal? 5. Wat zijn veelvoorkomende onderwerpen in de Troonrede? 6. Waarom biedt de minister van Financiën het koffertje aan de Tweede Kamer aan? 7. Wat zijn de Algemene Politieke Beschouwingen? 8. Wat zijn de Algemene Financiële Beschouwingen? 9. Waarom wordt een verschil gemaakt tussen de twee? 10. Wanneer staan de plannen voor het nieuwe jaar vast? B Schrijf met wat je weet over Prinsjesdag een eige

Zorgen om lessen op salafistische scholen

Deze week werd een onderzoek bekendgemaakt naar lessen op salafistische scholen. Seksuele diversiteit en islamistische opvattingen botsen in deze lessen. Veel media wijzen erop dat een belangrijke waarde in de Nederlandse samenleving is om ruimte te laten. Lees meer over het onderzoek in het artikel  'Leerlingen salafistische scholen moeten zich afkeren van samenleving' . Leerdoel ▢ Ik kan de hoofdvraag en deelvragen in een tekst benoemen ▢ Ik kan de uitkomsten van het onderzoek samenvatten ▢ Ik kan de belangrijkste reacties op het onderzoek noemen Opdracht 1. Maak een lijst met voor jou onbekende woorden. Schrijf de betekenis erachter (uit woordenboek of in je eigen woorden). 2. Wat is de hoofdvraag in de tekst? Noteer ook het antwoord op de vraag. 3. Wat zijn de deelvragen in de tekst? Beperk je tot 3 á 4 vragen. Noteer ook het antwoord op de vragen. 4. Beschrijf kort de uitkomst van het onderzoek. 5. Beschrijf de belangrijkste reacties op het onderzoek. 6. Wel

Omstreden tentoonstelling

Den Bosch staat aan de vooravond van een tentoonstelling waar veel over te doen is geweest. En als hij straks is geopend, zal het nog niet klaar zijn met de discussie. Columninst Nynke de Jong onderstreept in elk geval dat zij toch graag deze tentoonstelling ziet komen. Lees haar column  Kunst kan ons nog iets leren over de propaganda van het huidige rechts-extremisme . Woordenschat ▢ de aanstoot ▢ evident ▢ fascistisch ▢ de ideologie Leerdoel ▢ Ik kan een argumentatie samenvatten en onderbouwd reageren Opdracht A Lees de column en zoek informatie over de tentoonstelling die hierin wordt genoemd. Beantwoord daarna de onderstaande vragen. 1. Om welke redenen is de tentoonstelling omstreden? 2. Om welke redenen vindt de columnschrijver de tentoonstelling belangrijk? 3. Reageer kort op haar standpunt en argumenten. B  Lees de column en zoek informatie over de tentoonstelling die hierin wordt genoemd. Reageer in een column van 4-5 alinea´s ophet nut van de tentoonstelli

Naar beheersbaar toerisme

Toerisme is voor elk land een belangrijke bron van inkomsten, maar kent ook lasten. Hoe meer het toerisme toeneemt, hoe meer regulering het vraagt. Nieuw onderzoek raadt Nederland aan zelf te kiezen welk toerisme we vooral willen aanbieden. In het artikel  Hoe blijft Nederland leuk met al die toeristen?  worden voordelen, nadelen en oplossingen kort besproken. Woordenschat ▢ doodgemoedereerd ▢ onorthodox ▢ de spreiding ▢ het instrument ▢ het time slot Leerdoel ▢ Ik kan kort problemen en oplossingen van (tveel) toerisme bespreken Opdracht Lees de tekst en concentreer je bij het lezen op voordelen, nadelen en oplossingen van (te) veel toerisme. 1. Welke belangrijke nadelen van toerisme noemt de tekst? 2. Welke directe en indirecte inkomsten heeft Nederland uit toerisme? 3. Typeer kort de belangrijkste oplossingen om toerisme meer te sturen. 4. In hoeverre geeft de tekst aan welke oplossingen het beste werken? Motiveer je antwoord.

Noodklok: veel jonge ´tandartsmijders´

Een grote groep kinderen blijft weg bij de tandarts. Dat heeft grote gevolgen volgens de tandartsen en moet worden gestopt. Lees wat zij willen in het artikel  'Honderdduizenden kinderen nog altijd niet naar tandarts' . Leerdoel ▢ Ik kan verbanden binnen een tekst uitleggen ▢ Ik kan verbanden tussen teksten en andere media uitleggen Opdracht 1. Waarvoor zijn tandartsen bang? 2. Wie moet volgens de tandartsen vooral actie ondernemen en wat moeten zij doen? 3. Waarom verwijst de tekst naar het AD (Algemeen Dagblad)? 4. Bekijk de video over niet kunnen slapen van de tandpijn. Leg het verband uit tussen deze video en het bericht over ´tandartsmijders´. 5. Bekijk de video over 6-jarigen. Leg het verband uit tussen deze video en het bericht over ´tandartsmijders´. 6. Bekijk de tekst (lees globaal) over gezondheid in Nederland. Leg het verband uit tussen deze video en het bericht over ´tandartsmijders´.

Stopcontact Noordzee

Met de komst van windmolenparken moet op en nabij de Noordzee een infrastructuur worden aangelegd om de energie aan land te brengen. De NOS berichtte erover met een artikel en een korte video:  Eerste 'stekkerdoos' op Noordzee klaar voor gebruik . Leerdoel ▢ Ik kan een onderwerp grafisch samenvatten Opdracht Vat met de onderstaande opdracht de informatie van artikel en video samen in een infographic. Let op dat je de hoeveelheid tekst beperkt. 1. Lees de tekst en noteer 4-5 kernbegrippen. 2. Verdeel de begrippen in een logische volgorde op een A4. 3. Noteer met behulp van de tekst onder elk kernbegrip een korte uitleg. 4. Vergelijk je samenvatting op het A4 met de tekst en controleer of je alle belangrijke informatie hebt opgeschreven. 5. Kies bij de uitleg op het A4 afbeeldingen die de tekst ondersteunen. 6. Maak een (digitale) definitieve versie van je infographic.

Dorian raast vernietigend over de Bahama´s

De orkaan Dorian teistert het Caribisch gebied. Hij hield verschrikkelijk huis op de Bahama´s. Het grootste deel van de gebouwen is uiteengeslagen. De Volkskrant bracht de impact van Dorian in beeld met een korte tekst en foto´s:  ‘Je beseft pas hoe krachtig zo’n stroming is als je er middenin staat’ . Leerdoel ▢ Ik kan informatie uit meerdere bronnen verwerken Opdracht 1. Vat de informatie die de tekst en foto´s je geven samen in enkele zinnen of steekwoorden. 2. Zoek een recent bericht over Dorian. Lees de tekst en noteer enkele zinnen of steekwoorden. 3. Schrijf met de informatie uit (bron) 1 en 2 een kort bericht over de stand van zaken.

Mugabe overleden: leider, macht-hebber

User:DandjkRoberts [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] Oud-president Mugabe is overleden. Wie terugkijkt op zijn leven en loopbaan herkent daarin zeker te weten wat andere grote machthebbers deden. Wat als regeren begon, werd uiteindelijk koste wat kost vasthouden aan de macht. Lees meer over zijn leven in het profiel Zimbabwaanse oud-president Robert Mugabe (95) overleden . Leerdoel ▢ Ik kan met behulp van enkele vragen / het kiezen van kernwoorden een tekst samenvatten Opdracht Maak een van de volgende opdrachten. A  Beantwoord de vragen. 1. Wat bedoelt de schrijver met ¨een vaker vertoonde lijn¨ (alinea 2)? 2. Geef drie voorbeelden van wat Mugabe omstreden maakte. 3. Welke rol speelde kolonialisme in het leven van Mugabe? 4. Wat was een belangrijke overeenkomst tussen Mugabe en Mandela? 5. Wat was een belangrijk verschil tussen Mugabe en Mandela? 6. In hoeverre geeft de tekst een oordeel over Mugabe? Motiveer je antwoord. B  Lees de te

Beetje ´ontschermen´ zou goed zijn

Regelmatig doen media onderzoek naar jongeren en social media. De volkskrant liet het onderwerp weer eens onderzoeken. Ditmaal was de uitkomst opvallend: het mag van jongeren ook wel een beetje minder (eigenlijk). Lees de belangrijkste uitkomsten in het artikel  Volkskrant-onderzoek: jongeren zijn zelf ook bezorgd over hun schermgebruik . Leerdoel ▢ Ik kan de kern van een tekst in woord en beeld samenvatten Opdracht 1. Lees het artikel en vat de belangrijkste inhoud samen in 5 uitspraken 2. Maak met de 5 uitspraken een ontwerp voor een infographic 3. Lees de tekst nogmaals globaal door en voeg evt. ontbrekende hoofdzaken aan je infographic toe 4. Laat een klasgenoot je infographic beoordelen en feedback geven 5. Werk de infographic netjes uit

De best beveiligde school van Nederland

De drie Nederlandse prinsessen gaan inmiddels allemaal naar de middelbare school, en nog wel in hetzelfde gebouw. Hoe zit het met de beveiliging daar? Merkt de hele school aldoor dat er prinsessen in de klassen zitten? Zie je beveiliging op iedere hoek van de gang? Lees erover in het artikel  Hoe beveilig je een middelbare school waar drie prinsessen op zitten? Opdracht Stel, je legt voor tv of een vlog uit hoe de prinsessen worden beveiligd. Wat kun je daarover vertellen dankzij de tekst? Bereid je uitleg voor. Kies voor een van de volgende vormen: uitleg door jou alleen uitleg als duo vraaggesprek als duo - één van jullie stelt vragen, de ander geeft antwoord

Niets verspild

Het zomaar weggooien van producten als de T.H.T.-datum is verstreken, is definitief voorbij. Winkels bedenken inventieve en lucratieve manieren om het weggooien van producten tot een minimum te beperken. Lees hoe ze dat doen in het artikel  Strijd tegen voedselverspilling: 'Een leuke competitie tussen supermarkten' . Woordenschat ▢ het filiaal ▢ dynamisch ▢ gereduceerd ▢ de discounter Leerdoel ▢ Ik kan de probleemstelling en oplossingen in een artikel kort bespreken Opdracht 1. Welk maatschappelijk probleem behandelt de tekst? 2. Waarom nemen winkels het nu serieus? 3. Welke verschillende oplossingen noemt de tekst? 4. Wat bemoeilijkt het oplossen van het probleem? 5. Welke oplossingem kun je nog meer bedenken?

Bijbaan thuis op de bank

Steeds meer kinderen en jongeren combineren school en vrije tijd met een eigen bedrijfje. Lees meer over zulke mini-ondernemingen in het artikel Aantal kindondernemers blijft stijgen: 'Hoef ik geen krantenwijk te lopen' Woordenschat zie opdracht Leerdoel ▢ Ik noem belangrijke aandachtspunten bij het starten van een mini-onderneming Opdracht 1. Noteer de economische begrippen die in de tekst staan. 2. Noteer de betekenis achter elk begrip. 3. Leg het verband tussen de begrippen uit in een mindmap. 4. Noteer de hoofdgedachte in één zin en geef voor zover nodig nadere toelichting in enkele zinnen. 5.  Noteer de tips die de tekst geeft voor (startende) kindondernemers. Extra: Lees ook het artikel waar onder de tekst naar wordt verwezen.  6. Noteer de hoofdgedachte in één zin en geef voor zover nodig nadere toelichting in enkele zinnen. 7. Voeg de economische begrippen in de tekst aan je mindmap toe. 8 . Noteer de tips die deze tekst geeft voor (sta