Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2021 tonen

Pasen

  Niet iedereen heeft meer scherp voor de geest wat we herdenken en vieren op de verschillende ´paasdagen´? Wat waren ook alweer Witte donderdag en Goede vrijdag? Wat staat centraal op paaszondag en waarom hebben we ook nog een paasmaandag?  Bron AD   Dit moet je weten over Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen . Woordenschat de bezinning - de versobering - markeren - het lentefeest - het vruchtbaarheidsfeest Leerdoel  Ik kan uitleggen waar het bij deze feestdagen om gaat en kan de namen Goede week en de Stille week verklaren. Opdracht 1 -  Vragen 1. In hoeverre wordt het begrip vasten uitgelegd? Zoek waar nodig aanvullende informatie op in een andere bron. 2. In hoeverre wordt de naam Aswoensdag uitgelegd? Zoek waar nodig aanvullende informatie op in een andere bron. 3. Wat wordt bedoeld met het begrip katholieke variant? 4. Wat wordt bedoeld met de woorden bezinning en versobering? 5. Welke betekenis geeft de tekst aan het woord Goede? Citeer het tekstgedeelte waar het antwoord sta

Pesach

Van 28 maart tot en met 4 april vieren joden Pesach.  Acht dagen herdenken ze de Exodus. De eerste avond van Pesach vindt in joodse huizen het gebruik plaats van  bedikas chometz.  Alles moet schoon, alles moet vrij zijn, want Pesach begint.  Bron Trouw Wijn drinken, matzes eten en zoeken naar stukjes brood: zo vieren joden Pesach   Woordenschat Pesach - nietig verklaren - ongerezen - de matze - de rabbijn - de zegenspreuk - orthodox Leerdoel Ik kan uitleggen wat joden tijdens Pesach herdenken en de betekenis van de verschillende gerechten bij Pesach benoemen. Opdracht 1 - Vragen  1. Wat is het ritueel bedikas chometz? 2. Waarover gaat de zin ‘Waarom is vanavond anders dan andere avonden?’? 3. Hoe wordt een matze omschreven in de tekst? 4. Waarnaar verwijzen de matzes? 5. Wat wordt bedoeld met orthodoxe joden? 6. Waarom worden de stukjes brood opgespoord? 7. Wat betekent de ´nietigverklaring´ waarover de vader spreekt? 8. In hoeverre verklaart de tekst waarom de kinderen een kaars, een

Holi

Hindoes vierden het afgelopen weekend Holi, het feest van de lente. Gebruiken van het feest komen steeds meer voor bij zomerfestivals. Niet iedereen in de hindoegemeenschap is daar blij mee. Bron Trouw  'Holi is een religieus feest, mensen snappen dat niet' Woordenschat de kaste - de sociale klasse - ontwrichten - religieus Leerdoel Ik kan uitleggen wat bij het feest Holi wordt gevierd. Opdracht 1 - Argumentatieschema Maak een schema van de discussie. Zet het onderwerp van de discussie in het midden. Plaats links de argumenten voor en rechts de argumenten tegen. Bespreek de argumenten met een klasgenoot en voeg aan beide zijden nog minimaal twee argumenten toe. Opdracht 2 - Infographic Om goed duidelijk te maken wat Holi is, wil de krant een infographic over Holi bij het artikel plaatsen. Ga op zoek naar een goede bron en voeg aan de informatie van het artikel nog minimaal twee belangrijke rituelen van Holi toe. Maak met de informatie een inforgraphic waarin je vooral met afbee

Komende MNMweek

             De nieuwste MNMweek: maandag Holi dinsdag  Pesach woensdag  Pasen donderdag  Spookdorp Doel

De zeearend is terug

Langzaamaan neemt het aantal zeearenden weer toe. Tegen de verwachting in, want de diversiteit in de natuur wordt minder en de verstedelijking neemt toe. Wat maakt dat de zeearend toch is begonnen terug te keren in ons land? Bron De Volkskrant  De zeearend heeft het weer naar zijn zin in Nederland – en toont daarmee de veerkracht van de natuur Woordenschat de stek - intrigeren - de wederopstanding - ironisch - het ringproject - monotone - voor de wind gaan - de teloorgang - de biodiversiteit - een speling van het lot - de waterbuffer - de uiterwaarden  Leerdoel Ik kan de oorzaken voor de terugkeer van de zeearend beschrijven. Opdracht 1 - Infographic Het artikel beschrijft de gebeurtenissen die hebben geleid tot de terugkeer van de zeearend in Nederland. Laat de verschillende factoren die van invloed zijn in een infographic zien. Kies eerst welke belangrijke begrippen uit de tekst je opneemt in de infographic. Vertel daarna in tekeningen (iconen) bij deze begrippen hoe de zeearend weer

Het regent zand in China

China heeft in steden te maken met zandstormen door de oprukkende woestijn en het verder uitdrogen van aangrenzend gebied. Peking wordt zo geteisterd door de gevolgen van vervuiling en oranje zandluchten. China doet verwoede pogingen om het zand in te dammen.  Bron RTL Nieuws  Zandhappen in Peking: zwaarste zandstorm in tien jaar tijd Woordenschat als een tierelier - de apocalyps - de ontbossing - de bodemerosie - vechten tegen de bierkaai Leerdoel Ik kan de oorzaken van de zandstormen en de belangrijkste maatregelen toelichten. Opdracht 1 - Emoticonsamenvatting Maak na het lezen van de tekst en het bekijken van de video op je telefoon een samenvatting. Gebruik alleen emoticons. Wissel daarna telefoons uit met een klasgenoot en vertel met behulp van de emoticons van de ander hoe de zandstormen kunnen toenemen en wat het effect van de maatregelen van China is. Geef elkaar inhoudelijke feedback over de samenvatting.   Opdracht 2 - Tekenen & samenvatten Vorm een tweetal en kies om beu

IJsland kan weer slapen

IJsland schudde een tijdlang op zijn grondvesten. Een vulkanische uitbarsting die steeds maar niet plaatsvond, zorgde dat de aarde onophoudelijk schokte. IJsland was wel toe aan een nacht rustig doorslapen.  Bron De Volkskrant  IJslanders slapen slecht door constante aardbevingen, vulkanische uitbarsting dreigt De Volkskrant  Vulkaan op IJsland uitgebarsten, na duizenden kleine aardschokken als aankondiging Woordenschat het magma - het schiereiland - Richter - de aardplaat - de geoloog - de eruptie - zwavel - de atmosfeer -  Leerdoel Ik kan de vulkanische activiteit in IJsland toelichten. Opdracht 1 - Journaal Je presenteert het journaal in IJsland. Bij het item over de aardbevingen heb je de opdracht de situatie voor- en na de uitbarsting zo goed mogelijk uit te leggen. Schrijf (en film) een korte tekst waarin je je verhaal doet. Voor het onderwerp is hooguit één minuut tijd in het journaal. Opdracht 2 - Informatiebordje Natuurgebieden in IJsland werden tijdelijk afgesloten voor toeri

Een vaccinatiepaspoort?

Om onze vrijheid snel te kunnen vergroten, gaan steeds meet stemmen op voor een vaccinatiepaspoort. Mochten we in de toekomst met een virusuitbraak te maken krijgen, dan wordt onze bewegingsvrijheid mogelijk minder ingeperkt als we zo kunnen aantonen over de benodigde vaccinaties te beschikken.   Bron 3 op reis  Heb je in de toekomst een vaccinatiepaspoort nodig om op reis te gaan? Woordenschat post-corona - private partijen - overwegen - hinten - cruciale - de bewegingsvrijheid - het certificaat Leerdoel Ik kan belangrijke argumenten voor en tegen een vaccinatiepaspoort noemen. Opdracht 1 - Stille discussie Lees de tekst. Schrijf daarna in een grope van 2-4 leerlingen zoveel mogelijk argumenten op vóór en tegen een vaccinatiepaspoort. Probeer elk argument voor/tegen te ontkrachten met argumenten. Je kunt dit doen op papier of in een gedeeld online document. Kies na de tijd die de docent je hiervoor heeft gegeven als groep de drie sterkste argumenten uit, ongeacht of ze voor- of tegen

De verkiezingsuitslag

Na de verkiezingen gaan achtereenvolgens verkenners, informateurs en formateurs aan het werk. Zij moeten een nieuw kabinet realiseren. Hoe gaat dat in zijn werk? Bron Een Vandaag Hoe krijgen we een nieuw kabinet? Woordenschat het kabinet - de formatie - stabiele regering - het regeerakkoord - de verkenner - de informateur - de formateur  Leerdoel Ik kan kort uitleggen wat er na de verkiezingsuitslag gebeurt. Opdracht 1 - 5w1h-vragen Vat de video samen door 5w1h-vragen te bedenken. Bedenk bij elke w en bij de h twee vragen. Wissel de twaalf vragen uit met een klasgenoot en geef antwoord op de vragen.  Opdracht 2 - Kahoot Vat de video samen in een Kahoot van 8 á 10 vragen. Zorg dat alle belangrijke deelonderwerpen in de quiz aan bod komen. Opdracht 3 - One minute paper Doorzoek tien minuten het laatste nieuws over de verkenning. Schrijf daarna in één minuut op welke combinaties van partijen nu al genoemd worden om een kabinet te vormen. Bespreek je one minute paper met een klasgenoot. We

Komende MNMweek

            De nieuwste MNMweek: maandag  De verkiezingsuitslag dinsdag  Een vaccinatiepaspoort? woensdag  IJsland wil weer slapen donderdag  Het regent zand in China vrijdag  De zeearend is terug

Wachten op de volgende grote aardbeving...

Bron NOS Tien jaar na mega-aardbeving Japan: waar komt de volgende? Woordenschat de tsunami - verduren - de aardplaat - het episch centrum - de kernramp - transversale beweging - subductie - magnitudewaarde - de seismologie Leerdoel Ik kan de dreigende gevaren beschrijven. Opdracht 1 - Infographic / mindmap Vat de tekst en de video samen in een infographic of een mindmap. Bepaal eerst de deelonderwerpen van de tekst en de video. Maak aan de hasnd daarvan je samenvatting. Opdracht 2 - Toets Vat de tekst en de video samen in tien toesvragen. Wissel open vragen en meerkeuzevragen af.  Opdracht 3 - Jeugdjournaal Je mag over het onderwerp vertellen in het jeugdjournaal. Je krijgt één minuut de tijd. Leg de belangrijkste informatie uit de video uit aan een jong publiek. Maak een opname en deel die met een klasgenoot of vertel live aan een klasgenoot. Je klasgenoot doet dat ook. Geef elkaar feedback over de inhoud van de uitleg.

Dreiging uit China

China richt zich steeds meer op Azië. De VS zijn beducht voor een grote rol van China in het Oosten, vooral vanwege de claim van China ten aanzien van Taiwan. Bron NOS  Amerikaanse legerleider verwacht binnen zes jaar Chinese invasie in Taiwan Woordenschat de dominantie - manifesteren - de invasie - het handelsconflict - de kop boven het maaiveld uitsteken - de Wereldhandelsorganisatie (WHO) - de Volksrepubliek - zich laten gelden - de buffer - de assertiviteit Leerdoel Ik kan de buitenlandpolitiek van China toelichten. Opdracht 1 - Infographic / mindmap Vat de tekst en de video samen in een infographic of een mindmap. Kies eerst de deelonderwerpen van de beide bronnen. Maak aan de hand daarvan je samenvatting. Opdracht 2 - 5w1h Vat de tekst en de video samen met de 5w1h-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom hoe). Opdracht 3 - Tijdbalk Plaats de belangrijkste inhoud van de tekst en de video op een tijdbalk.

Verkiezingen: Tijd voor nieuwe ministeries?

Voor alles waar de regering voor moet zorgen is een ministerie. Door de tijd heen zijn de namen aangepast. Klimaat is bijvoorbeeld toegevoegd aan een ministerie. In deze opdracht leer je wat de ministeries doen en bedenk je welke ministeries er wat jou betreft zouden moeten zijn. Bron Rijksoverheid  Ministeries Opdracht 1 - Ministerie van... Je krijgt (kiest) de naam van een ministerie. Lees over dit ministerie op de website van de Rijksoverheid. Zoek naast deze bron nog een bron over dit ministerie. Bereid met de twee bronnen een korte uitleg voor over wat het ministerie allemaal doet. De docent vraagt verschillende leerlingen om 'hun' ministerie kort uit te leggen aan de anderen. Opdracht 2 - Mijn ministeries Beoordeel de ministeries die er nu zijn. Bechrijf of teken hoe jij de indeling van ministeries er wat jou betreft uit zou mogen zien. Zijn er namen die je zou willen veranderen? Zijn er ministeries die kunnen samengaan? Zijn er nieuwe ministeries die volgens jou nodig zi

Wetenschappers ontcijferen eeuwenoude brieven

Wetenschappers zijn er in geslaagd met geavanceerde technieken een eeuwenoude gesloten brief te lezen. Openen van zulke brieven kun je maar beter niet doen, daarvoor zijn ze te ingenieus dichtgemaakt. Om nieuwsgierige ogen te weren. Als je de brief opent zonder te weten hoe hij is gesloten, maak je hem ongewtijfeld kapot.  Bron Trouw   Hoe deze ongeopende brief uit 1697 eindelijk werd ontcijferd. ‘Onze blijheid toen het gelukt was, is niet te omschrijven’ Woordenschat de discipline - noeste arbeid - intrigerend - de sores Leerdoel Ik kan de gebruikte techniek uitleggen. Opdracht 1 - 5w1h Vat de tekst samen door de 5w1h-vragen te beantwoorden: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe? Opdracht 2 - Journaal Je krijgt een halve minuut de tijd om als verslaggever in het journaal over dit nieuws te vertellen. Bedenk goed wat je gaat vertellen. Vertel een klasgenoot je verhaal en vraag je klasgenoot dat ook te doen. Geef elkaar feedback over de inhoud van de uitleg. Opdracht 3 - Emoticons Le

Verkiezingen: Wat willen de grotere partijen vooral?

Tot en met woensdag zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Met peilingen proberen de media al een inschatting te maken welk partijen de meeste stemmen en meeste kamerzetels zullen krijgen. En welke partijen waarschijnlijk een nieuw kabinet gaan vormen.  Bron NOS op 3  De grootste partijen uitgelegd Opdracht 1 - Vragen Bekijk twee of meer van de video's en beantwoord de vragen. 1. Welke thema's domineren de verkiezingen? 2. Welke thema's blijven op de achtergrond? 3. Welke standpunten spreken je aan? Noem er drie en motiveer kort waarom. Opdracht 2 - Slogan Vat elke video die je hebt bekeken samen in een slogan. Maak geen gebruik van slogans e.d. die de partij al gebruikt. Wissel de slogans uit met een klasgenoot en stel vast bij welke partijen de slogans horen. Opdracht 3 - Emoticons Vat elke video die je hebt bekeken samen met vijf emoticons. Maak geen gebruik van symbolen die de partij al gebruikt. Wissel de reeksen emoticons uit met een klasgenoot en stel vast bij we

Komende MNMweek

           De nieuwste MNMweek: maandag Verkiezingen: Wat willen de grotere partijen vooral? dinsdag Wetenschappers ontcijferen eeuwenoude brieven woensdag  Verkiezingen: Tijd voor nieuwe ministeries? donderdag Dreiging uit China vrijdag  Wachten op de volgende grote aardbeving...

Deep Nostalgia: Wat is nog echt?

Het platform My Heritage waarop je stamboom onderzoek kunt doen, bracht onlangs een nieuwe toepassing uit. Met één foto kun je bewegend beeld creëren. Zo komen ook mensen van wie geen bewegende beelden bestaan tot leven. Bron De Volkskrant   AI-app maakt bewegende beelden van oude voorvaderen en beroemdheden RTL Nieuws  'Deep Nostalgia'-dienst brengt oude familiekiekjes tot leven Woordenschat genereren - statische - animeren - synthetische media - het platform - het foefje - het kiekje - het algoritme - derden  Leerdoel Ik kan uitleggen hoe de app werkt. Opdracht 1 -  Instructie Maak een video waarin je uitlegt hoe de bewegende beelden worden gemaakt. Maak gebruik van beide bronnen om deze uitleg te geven. Gebruik de woorden van de woordenschat in de opdracht. Opdracht 2 - Infographic Maak een infographic waarin je uitlegt hoe de bewegende beelden worden gemaakt. Maak gebruik van beide bronnen om deze uitleg te geven. Gebruik de woorden van de woordenschat in de opdracht. Opdra

Lailat-ul-Meraj

Dit jaar valt de viering van  Lailat-ul-Meraj op 11 maart. Op deze dag gedenken moslims een reis die de profeet Mohammed op een nacht maakte. Lees meer over die reis en de betekenis in de onderstaande bron.  Bron  Is Geschiedenis  De nachtreis van Mohammed Woordenschat de geloofsleer - de profeet - de Tempelberg - de openbaring - de traditie - introduceren - Hadith - de overlevering - het visioen - de stroming - fysieke Leerdoel Ik kan uitleggen wat wordt gevierd tijdens Lailat-ul-Meraj en wat moslims op deze dag doen. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat wordt bedoeld met het begrip geloofsleer? 2. Wat maakt de Tempelberg belangrijk in de islam? 3. Wat is het verband met de uitdrukking in de zevende hemel zijn en de zeven hemelen waarover de tekst vertelt? 4. Wat wordt bedoeld met de verschillende hemelsferen? 5. Wat wordt bedoeld met openbaringen? 6. Wat gebeurt op de reis met de verplichting van het dagelijkse gebed? 7. Om welke redenen is deze hemelreis belangrijk binnen de islam? 8. De isla

De meteoriet die de dinosauriërs wegvaagde

Wetenschappers worstelen met de bewijzen voor hoe de dinosauriërs uitstierven. Het moet een wereldwijde ramp zijn geweest, maar bewijs voor wat er precies heeft plaatsgevonden was er onvoldoende. Nu lijkt een hard bewijs te zijn gevonden. Bron RTL Nieuws  Hét bewijs is geleverd: de dino's stierven uit door een meteoriet Woordenschat de meteoriet - de paleontoloog - de klimatoloog - platinum - tot de verbeelding spreken - de catastrofe - de tsunami - de geologie - het ecosysteem - de parallel  Leerdoel Ik kan uitleggen hoe onderzoekers nieuwe kennis hebben opgedaan over het uitsterven van dinosauriërs.  Opdracht 1 - Snelle schets Vat de inhoud van de tekst samen in een snelle schets van tekst en tekeningen.  Opdracht 2 - Bronnen vergelijken Zoek het nieuws op in één andere bron. Vergelijk hoe zeker de beide bronnen zijn over de onderzoeksresultaten en welke onbeantwoorden vragen ze noemen. Welke bron is voor jou het meest volledig? Welke bron is in jouw ogen het meest geloofwaardig?

Historicus onderzocht brieven van de vader van Hitler

Bron NOS Brieven vader Hitler bieden blik op jeugd Adolf Woordenschat de dictator - schetsen - de mythe - de veronderstelling - belichten - babbelziek - en passant - de bullebak - fnuikend - hoffelijk - plechtstatig - de plichtsbetrachting - doorspekt - het antisemitisme - plausibel - de dubbelmonarchie Leerdoel Ik kan vertellen welke belangrijke informatie de brieven geven. Opdracht 1 - Woordweb Beschrijf wat je weet over Hitler in een woordweb. Lees daarna de tekst en vul het woordweb aan met wat je door de tekst hebt geleerd. Wissel je samenvatting van voorkennis en nieuwe kennis uit met een klasgenoot en geef elkaar inhoudelijke feedback.  Opdracht 2 - Vragen 1. Wat wordt bedoeld met de opmerking dat Hitler een mythe probeerde te creëren? 2. Waarom schermde Hitler informatie over zijn afkomst af? 3. Met welke woorden worden karakter en gedrag van zijn vader omschreven? 4. Bekijk de woorden bij vraag 3. Geef synoniemen voor de woorden die we niet dagelijks gebruiken. 5. Wat vind je

Internationale vrouwendag 2021

8 maart is internationale vrouwendag. Die dag staat in het teken van de ogenschijnlijke gelijkheid. Op heel veel vlakken lijkt die gelijkheid er bij nader inzien helemaal niet te zijn tussen de positie en de kansen van mannen en vrouwen. Bron Trouw  Deelnemers aan de Women’s March zien veel ruimte voor verbetering - een vrouw als premier bijvoorbeeld Woordenschat vrouwenrechten - de gendergelijkheid - de arbeidsmarkt - de gedupeerde - de beeldvorming - het quotum - het rolmodel Leerdoel Ik kan de standpunten van de geïnterviewden bespreken. Opdracht 1 - One minute paper Lees het eerste interview en schrijf daarna in één minuut de kern op. Doe hetzelfde met het tweede interview. Noteer daaronder een korte vergelijking van de standpunten van beide vrouwen. Opdracht 2 - Infographic Maak een infographic waarin je de onderwerpen laat zien die de vrouwen bespreken. Geef bij elk onderwerp in waarom het daarbij in hun ogen ontbreekt aan gendergelijkheid.  Opdracht 3 - Interview Leg jezelf een

Wormen als proefdieren: maar het blijven toch proefdieren?

Het gebruik van proefdieren ligt gevoelig. Het dilemma is menselijke gezondheid versus dierenwelzijn. Onderzoekers zoeken alternatieven, maar ook die zijn niet onomstreden. Bron RTL Nieuws  Geen apen of muizen als proefdieren, maar doorzichtige wormpjes: 'Ze lijken enorm op mensen' Woordenschat het DNA - qua - functioneren - de kwaliteit - het eiwit - de celdeling - op celniveau - de petrischaal - ethisch - de verschuiving - op genetisch vlak - op moleculair vlak - parkinson - obesitas Leerdoel Ik kan de argumenten voor- en tegen gebruik van wormen als proefdier toelichten. Opdracht 1 - Vragen 1. Welke onderzoeken hebben baat bij het gebruik van de wormen? 2. Welke onderzoeken hebben daar geen baat bij? 3. Wat is het doel van de tekst? 4. Wat zijn de overeenkomsten tussen de mens en de worm? 5. Welk belangrijk voordeel betekent de doorzichtigheid van de wormen? 6. Voor welk alternatief pleit Stichting Proefdiervrij? 7. Welke onderzoekstechnieken beschrijft de tekst? 8. Welke ec

Komende MNMweek (10)

          De nieuwste MNMweek: maandag  Wormen als proefdieren: maar het blijven toch proefdieren? dinsdag  Historicus onderzocht brieven van de vader van Hitler woensdag  De meteoriet die de dinosauriërs wegvaagde donderdag Verkiezingen vrijdag Deep Nostalgia: wat is nog echt?

Flessenpost

Weinig flessen overleven de tocht op volle zee. Onlangs dreef een (nota bene) jampotje van Nederland naar Engeland. In het verleden is flessenpost ook wel groter aangepakt, met digitale flessenpost die de ruimte in werd gestuurd. In dit fragment uit De Wereld Draait door wordt nagedacht wat bij nieuwe flessenpost voor de ruimte zou moeten worden meegestuurd.  Leerdoel Ik maak een onderbouwde keuze uit geschiedenis en nieuws dat zou mogen worden meegestuurd in digitale flessenpost. 🍾 Opdracht 1 - Duopresentatie Presenteer met een klasgenoot jullie keuze van vijf. Zorg van een goede afwisseling tussen jullie beiden en beperk de uitleg tot twee minuten. Zorg niettemin dat je de geschiedenis- en nieuwsfeiten voldoende duidelijk maakt (ook voor wie ze niet kent). 🍾 Opdracht 2 - Video Bespreek je keuze in een video van twee minuten.  Zorg niettemin dat je de geschiedenis- en nieuwsfeiten voldoende duidelijk maakt (ook voor wie ze niet kent). 🍾 Opdracht 3 - In emoticons Laat de vijf gesc

Hoeveel slaap is écht nodig?

We gaan gemiddeld uit van acht uur slaap per nacht. Als je met minder moet doen, zou het slecht zijn. Je raakt op de lange duur vermoeid. Je wordt chagrijning. Je bent niet scherp bij wat je doet. Maar is dat getal van acht uur absoluut het minimum? Bron AD Is acht uur slaap onhaalbaar? Geen nood, vijf uur is vaak al genoeg Woordenschat de focus - theoretisch gezien - een addertje onder het gras - verkwikkend - alert - de fixatie  Leerdoel Ik kan uitleggen hoe je kunt zorgen voor een goede, diepe slaap. Opdracht 1 - Poster Maak een poster voor het prikbord in de klas. Leg op de poster kort maar duidelijk de adviezen uit de tekst en de video uit. Opdracht 2 - Quotes Vat de tekst en de video samen in vijf pakkende quotes. Je mag citeren, parafraseren, in eigen woorden formuleren, rijmen, alitereren, rappen, alles om de vijf quotes maar scherp en sterk te maken.  Opdracht 3 - Quiz Vat de tekst en de video samen in een quiz van tien vragen. Gebruik eventueel een programma als Kahoot.

De sterke verhalen van je hersenen

Je hersenen, daar kun je beter niet op vertrouwen. Ze maken het allemaal mooier dan het in werkelijkheid was, echt waar.   Bron De Volkskrant Hersenen overdrijven gebeurtenissen om ze beter te onthouden . Woordenschat de neurowetenschapper - de subjectiviteit - het netwerk - de neuronen - coderen - representeren + het neveneffect Leerdoel Ik kan de ontdekkingen van de onderzoekers samenvatten. Opdracht 1 - One minute paper Lees de tekst. Maak geen aantekeningen. Schrijf daarna in één minuut op wat de onderzoekers hebben ontdekt. Vul de aantekeningen daarna aan door de tekst nogmaals te bekijken of vraag een klasgenoot om feedback te geven Opdracht 2 - Minimindmap Lees de tekst. Maak daarna een kleine mindmap (A5). Vertrouw zoveel mogelijk op je geheugen. Vul de mindmap daarna aan door de tekst nogmaals te bekijken of vraag een klasgenoot om feedback te geven. Opdracht 3 - Flashcards Maak 10 of 12 kaartjs met belangrijke begrippen. je mag de woorden van de woordenschat ook gebruiken. M

Mammoet-dna

Dankzij de vele vondsten slagen onderzoekers er steeds meer in om de wereld van de mammoet te achterhalen. Het materiaal is goed genoeg om ook mammoet-dna te kunnen ontrafelen.  Bron NRC  Miljoen jaar oud mammoet-dna uit kiezen verkregen Woordenschat isoleren - het dna - Pleistoceen - de steppe - de lijn - genetisch gezien - analyseren - verkeren - verontreinigen - de focus - de reconstructie - de celkern - mitochondrieën - het celorgaan - het genoom - de populatie - speculeren Leerdoel Ik kan de nieuwe kennis uit het onderzoek naar mammoeten toelichten. Opdracht 1 - Synoniemen Vervang in de volgende zinnen het aangegeven woord door een synoniem. Als het onmogelijk is om het woord door één woord te vervangen, mag je ook een aantal woorden gebruiken. alinea 1: isoleren alinea 1: lijn alinea 3: kunststukje alinea 3: analyseren alinea 3: verontreinigd alinea 4: focus alinea 5: hybride alinea 5: speculeren alinea 6: abrupt Opdracht 2 -  Mammoetgraphic Maak een infographic waarin je de nieu

Vraagtekens bij Qatar 2022

Opnieuw gaan stemmen op die zich afvragen of je als team wel zou moeten willen meedoen aan het WK voetbal in 2022. Het gastland Qatar wordt bestempeld als een land waar de mensenrechten onder druk staan. Het aantal dodelijke slachtoffers bij de bouw van nieuwe stadions, zegt de tegenstanders genoeg. Bron  De Volkskrant  Bouw stadions WK voetbal Qatar eist al 6.500 levens in tien jaar Woordenschat financieren - de boycot - evident - de transformatie - ten bate van - de onrechtmatigheden - de infrastructuur - de nukken - het verdict - zonderlinge - het parket - het verdienmodel Leerdoel Ik kan de verschillende meningen over deelname aan het WK voetbal van 2022 kort toelichten. Opdracht 1 - Oorzaak-gevolg Lees de tekst en maak daarna een tweetal. Nummer de alinea's en noteer per alinea oorzaken en gevolgen. De een bekijkt de alinea's met een even nummer, de ander de alinea's met een oneven nummer. Bespreek daarna de antwoorden. Maak met de antwoorden samen een schema van oorza