Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2021 tonen

"Mam, is de CO2 al op?"

Om de uitstoot van CO2 terug te dringen zijn al veel mogelijke oplossingen bedacht. Eén ervan is CO2 'op de bon'. Wat zou het effect zijn als ieder huishouden een bepaalde hoeveelheid uitstoot mag veroorzaken, en méér niet? Bron  De Volkskrant   Nederlanders willen best hun persoonlijke CO2-handelsysteem, zo lang de lasten eerlijk worden verdeeld Woordenschat  emissie - fictief - representatieve - kapitaalkrachtigen - transitie - uitstootrechten - reductie - budget  Leerdoel  Ik kan de voor- en nadelen van het plan van een CO2-budget benoemen. Opdracht 1 - Voor en tegen het plan Maak een schema met twee kolommen waarin je de argumenten voor en tegen het plan naast elkaar zet.  Opdracht 2 - Reactie Schrijf een korte reactie op het plan waarin je ook reageert op de argumenten voor en tegen die in de tekst staan.  Opdracht 3 - Reclame Stel, het plan gaat uitgevoerd worden. Nu moet worden gezorgd dat landelijk bekend wordt wat het plan inhoudt. Maak een video van maximaal 30 secon

Oranje van het EK

Oranje is klaar op het EK. Tot afgrijzen van iedereen is het elftal al in de achtste finales gestrand. De media zijn niet mals: met koppen en beoordelingen die niets aan de verbeelding overlaten. Bron De Volkskrant   Oranje lijdt smadelijke, kansloze nederlaag tegen Tsjechië Woordenschat  filosofie - smadelijke - propageren - verkwanselen - ontmanteling - het is armoede troef - gedegen - consultatie - schaduwen - gotspe - gezegend - rimram - verzengende Leerdoel  Ik kan de beoordeling van Oranje in de tekst kort samenvatten. Opdracht 1 - Vragen Lees de tekst en bespreek en beantwoord daarna met een klasgenoot de onderstaande vragen. 1. Wat wordt bedoeld met het woord filosofie (alinea 1)? 2. Op welke manier gebruikt de schrijver de tekst op de aanvoerdersband in alinea 2? 3. Wat voor functie heeft alinea 3 in et geheel van de tekst? 4. Wat wordt bedoeld met de zin: "Oranje laat niets na voor de geschiedschrijving" (alinea 5)? 5. Wat voor een vergelijking maakt de schrijver in

De regenboog 🌈 op het EK

Volgens de regels zouden ze moeten worden geweerd, toch steken steeds meer symbolen van protest de kop op tijdens het huidige EK voetbal. Om de een of andere reden vindt de UEFA dat ze ruimte moet geven. Wat maakt dat de UEFA deze tekens méér toelaat? Bron AD  Ban op protestacties tijdens EK is gebroken: 'Echt opvallend dat dit gebeurt’ Woordenschat  ban - homofobie - van religieuze aard - de ban is gebroken - glorie - propaganda - lhbti - hart onder de riem Leerdoel  Ik kan de regels over symbolen van protest op het EK uitleggen. Opdracht 1 -  Vragen 1. Wat zijn de aanleidingen voor het protest? 2. Welke symbolen worden hierbij gebruikt? 3. Welke regels hanteert de UEFA rondom zulke symbolen? 4. Hoe reageert de UEFA tijdens dit EK en waarom? 5. Hoe zal de FIFA naar alle waarschijnlijkheid op zulke symbolen reageren en waarom? Opdracht 2 - Infographic Breng de regels die volgens de UEFA gelden overzichtelijk in beeld in een infographic. Opdracht 3 - Tekstschema Vat de tekst samen i

Komende MNMweek

De nieuwste MNMweek: maandag De regenboog 🌈 op het EK dinsdag Oranje op het EK woensdag  "Mam, is de CO2 al op?" donderdag  Keti koti vrijdag  Nederland, dat ligt op Avalonia

Insecten voor mens en dier

Bron RTL Nieuws  Na insectenburger voor mensen nu ook insectenvoer voor je hond   Woordenschat eiwit - vetzuren - CO2 - voetafdruk - broeikasgassen - voedingswaarde - signaleert - schaalgrootte - smaakprofielen - aminozuren - vleessector - geoptimaliseerd - nichemarkt - mainstream  Leerdoel Ik kan belangrijke voordelen van toenemende consumptie van insecten bespreken. Opdracht 1 - Vragen 1. Hoe valt de toenemende populariteit van insecten als dierenvoeding te verklaren? 2. Wat zijn belangrijke gezondheidsvoordelen van de consumptie van insecten? 3. Wat zijn belangrijke economische voordelen van de consumptie van insecten? 4. Wat zijn belangrijke voorwaarden om de consumptie van insecten te doen toenemen? Opdracht 2 - Kernzin Schrijf van elke alinea de kernzin op. Doe dat door de eerste twee en de laatste twee woorden op te schrijven. Geef elke alinea een nummer en begin met de dikgedrukte inleiding.  Opdracht 3 - Vlog Maak een smakelijke vlog van 1 á 2 minuten waarin je op een creatiev

Kinderarbeid loont nog steeds

Tegen de verwachtingen in neemt kinderarbeid wereldwijd toe. De coronapandemie speelt een rol, maar ook onveranderd consumentengedrag in de hele wereld draagt bij aan het stabiele bestaan van kinderarbeid. Bron AD  ‘Kinderarbeid voor het eerst in twintig jaar toegenomen’ Woordenschat  terrein verliezen - sociale beschermingsmaatregelen - disrupties - nationale budgetten - prognoses - inclusieve - sociale bescherming - dienstensector  Leerdoel  Ik kan de verklaringen voor de toename van kinderarbeid toelichten. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat zijn de opvallendste laatste cijfers over kinderarbeid? 2. Welke rol speelt de coronapandemie? 3. Wat wordt bedoeld met sociale beschermingsmaatregelen? 2. Wat wordt bedoeld met (economische) disrupties? 3. Wat wordt bedoeld met nationale budgetten? 4. Wat wordt bedoeld met ketens? 5. Wat is het verschil tussen industrie en dienstensector? 6. Welke voorbeelden van (inclusieve) sociale bescherming worden in de tekst en de video genoemd? 7. Wat zijn volg

Overal Chinese reclames, maar waarom?

Het is een bijzonder gezicht (voor wie het opviel): reclame in Chinese tekens tijdens het huidige EK voetbal. Op het oog zonde van het geld, want wie weet die teksten nu te lezen? Bron De Volkskrant  Wat doen die reclameborden met Chinese tekens bij dit EK voetbal? Woordenschat  afnemers - differentiatie - sierde - multinationals - spiegelen - tijdsbeeld - sectoren Leerdoel  Ik kan uitleggen wat de tekst over reclamestrategieën vertelt. Opdracht 1 - Vragen in de tekst In de titel en in de tekst wordt een aantal vragen gesteld. Noteer de vragen en geef op elke vraag in enkele zinnen antwoord. Opdracht 2 - Geschiedenis en toekomst In de tekst wordt een aantal ontwikkelingen in het verleden en toekomstverwachtingen genoemd die te maken hebben met reclames. Noteer welke de tekst noemt. Opdracht 3 - Verdiepende vragen 1. Waarom is China voor de UEFA een interessante markt? 2. Wat is de meerwaarde van een sporttoernooi bij reclames? 3. Op welke manieren 'spiegelen' reclames het tijd

Oranjes laatste groepswedstrijd: de spanning is verdwenen?

Nederland is al geplaatst voor de volgende ronde. De wedstrijd tegen Noord-Macedonië is een formaliteit. Niets om gespannen voor te zijn. Toch spelen zenuwen grote voetballers veel meer parten dan we denken. Bron  De Volkskrant Eerst spugen en dan spelen. Er rust een taboe op stress voor de wedstrijd: ‘Ik schaam me niet meer’ Woordenschat hoogste podium - voedingsbodem - psychologie van de koude grond - catacomben - aandrang - adrenaline - geformeerd Leerdoel Ik kan uitleggen hoe voetballers hun zenuwen (leren) beheersen. Opdracht 1 - Zenuwen in bedwang Verzamel de tips die het artikel geeft. Geef het overzicht van tips op een creatieve, aantrekkelijke manier vorm. Opdracht 2 - Dobbelen Vorm een tweetal en stel elkaar na het lezen van de tekst vragen over de inhoud. Maak gebruik van een (digitale online) dobbelsteen, die bepaalt welk type vraag je gaat stellen. Bedenk na het gooien een goede vraag voor je klasgenoot. 1 / wie... 2/ wat... 3 / waar... 4 / wanneer... 5 / waarom... 6 / h

Analyse van Oranje: techniek en hard werken

Oranje is na twee gewonnen wedstrijden zeker van de volgende ronde. Het is volgens veel deskundigen juist geen getalenteerd elftal, maar een mix van technische sterspelers en werkpaarden. Dat kan juist zorgen voor een heel effectief, kansrijk team. Bron  NRC  Een paar technisch mindere spelers? Alsof je elf Messi’s nodig hebt bij Oranje Woordenschat lukraak - onbehouwen - frivole - stramien - ontregelt - werkpaarden - gepolijst - hoon Leerdoel Ik kan de belangrijkste conclusies in de tekst benoemen. Opdracht 1 - Vragen 1. Wie wordt (worden) bedoeld in de slotzin van alinea 2: "Onbehouwen. Onbeholpen. Beslissend"? 2. Wat bedoelt Dijkshoorn met de "opgestoken middelvinger naar de Cruijff-school” (alinea 4)? 3. Wat is volgens de tekst de kracht van minder begaafde spelers? 4. Geef twee voorbeelden uit de tekst van effectief voetbal. 5. Wat maakt minder begaafde spelers geliefd bij het publiek? 6. In hoeverre past de titel bij de tekst? Motiveer je antwoord. Opdracht 2 - Con

Komende MNMweek

                       De nieuwste MNMweek: maandag  Noord-Macedonië - Nederland dinsdag  Noord-Macedonië - Nederland woensdag Overal Chinese reclames, maar waarom? donderdag Kinderarbeid loont nog steeds vrijdag  Insecten voor mens en dier

Ravage in zee

Voor de kust van Sri Lanka verdwijnt de schadelijke lading van een schip langzaam in zee. De visserij aan de kust ligt stil. Koraalriffen lopen gevaar. Het land zoekt naar een oplossing om de ramp te beperken . Bron   NOS Sri Lanka vreest grote milieuramp nu containerschip vol olie en chemicaliën zinkt Woordenschat autoriteiten - bergingsbedrijf - quarantaine - makelij - zuren - funest - toxicoloog - riffen Leerdoel Ik kan de gevolgen van de schipbreuk toelichten. Opdracht 1 - One minute paper Test na het lezen van de tekst wat je hebt onthouden en begrepen. Schrijf gedurende één minuut alles op wat je je herinnert van de inhoud. Dat hoeft niet per se in een (chrono)logische volgorde. Vorm daarna een tweetal en stel elkaar twee vragen over wat er in de tekst aan bod komt. Opdracht 2 - Nieuwstekeningen Vat de tekst samen in tekeningen zonder een woord te gebruiken. Maak kleine tekeningen waarin je het nieuws laat zien. Zet de tekeningen in een (chrono)logische volgorde. Nummer ze en la

Geen hadj

Half juli begint de hadj, de bedevaart naar Mekka. Ook dit jaar belemmert de coronapandemie vele moslims om naar Mekka te reizen.  Bron NOS  Ook dit jaar geen Indonesische pelgrims naar hadj in Saudi-Arabië Woordenschat hadj - umrah - quota Leerdoel Ik kan het begrip hadj toelichten. Opdracht 1 - Verdere vragen Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met een klasgenoot en bedenk samen enkele vragen waar de tekst weinig of geen informatie over geeft. De tekst geeft bijvoorbeeld weinig informatie over hadj en umrah en de regels die in andere landen gelden ten aanzien van de hadj. Noteer de vragen en laat onder elke vraag ruimte open voor het antwoord. Maak als jullie meer dan vijf vragen bedenken een keuze.  Opdracht 2 - Informatie zoeken Bedenk met welke zoekwoorden je informatie kunt vinden bij de vragen die jullie hebben bedacht. Zoek gericht en stel samen vast of elke gevonden bron voldoende antwoord geeft op de vragen. Noteer de informatie onder de vragen. Opdracht 3 - Infographic

Stadsolifanten

China is in de ban van een kudde Aziatische olifanten die zich steeds meer is stedelijk gebied waagt. De kudde maakt deel uit van het driehonderdtal Aziatische olifanten dat het land nog kent, dus voorzichtigheid is geboden. Niemand weet waar het eindigt met deze kudde. Bron  Volkskrant   Olifantenstoet door Chinese miljoenenstad doet het goed op sociale media − de reden van hun vlucht een stuk minder Woordenschat  verstedelijkt - autoriteiten - staatsmedia - habitat - industrialisering - gereduceerd - schamele Leerdoel  Ik kan de verklaringen voor de tocht van de kudde toelichten. Opdracht 1 - Compact Maak een compact, maar volledig schema waarin je het nieuws samenvat. Je kunt dat bijvoorbeeld doen in de vorm van een woordweb of een oorzaak-en-gevolg keten. Wissel je werk daarna uit met een klasgenoot en geef elkaar feedback. Opdracht 2 - Vijf vragen Vat het nieuws samen in vijf vragen die je allemaal in slechts één zin beantwoord. Wissel je werk daarna uit met een klasgenoot en geef

Nederland-Oekraïne: Bijna verloren met 2-2, maar toch het tij gekeerd

Sportpresentaties (vooral als ze oranje zijn) leveren in de media vaak bloemrijke commentaren op. Een voorbeeld is de terugblik die De Volkskrant kort na het einde van de wedstrijd Nederland-Oekraïne publiceerde. Kolengruis, rouwdouwers, euforie: dat zegt genoeg. Bron De Volkskrant  Geen 5-3-2, maar echt 3-5-2: zege op Oekraïne is ook een eerbetoon aan Frank de Boer Woordenschat  de werkende klasse - schavot - euforie - kolengruis - rouwdouwers - zeeg - gedoemd - eerzaam - regiment - in formatie - passende jas - onorthodoxe - genoegzaam bekend - dekselse Leerdoel  Ik kan het oordeel van de schrijver van de tekst in enkele zinnen samenvatten. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat wordt bedoeld met de werkende klasse (alinea 1)? 2. Leg de beeldspraak "kolengruis aan de voeten" (alinea 2) uit. 3. Wat wordt bedoeld met "ze aten en dronken voetbal" (alinea 3)? 4. Waarop doelt de schrijver als hij spreekt over "chaos"? 5. Wat wordt bedoeld met de uitspraak "chaos is t

Komende MNMweek

                       De nieuwste MNMweek: maandag  Nederland - Oekraïne dinsdag  Stadsolifanten woensdag Geen hadj donderdag  Ravage op zee vrijdag  Nederland - Oostenrijk Komende (voetbal)weken: 21 en 22 juni over Noord-Macedonië - Nederland

Nederland-Oekraïne: woede over het shirt van Oranjes tegenstander

Een week voor de eerste wedstrijd van Oranje, tegen Oekraïne, ontstond een rel over het shirt van onze tegenstander. Oekraïne koos voor een politiek statement op het shirt. Bron Volkskrant  Oekraïne drukt de Krim af op EK-shirt, Rusland boos: ‘Dit is de illusie van het onmogelijke’ Woordenschat  geannexeerde - schiereiland - referendum - ingelijfd - contouren - gezinden - seperatistisch - provocatie - tenue - stuwen Leerdoel  Ik kan uitleggen wat voorstanders en tegenstanders van het shirtontwerp vinden. Opdracht 1 - Woordenschat Leg de betekenis van de woorden van de woordenschat uit in een samenvatting van de tekst van 5-8 zinnen. Opdracht 2 - Felle kritiek Rusland is zeer gekant tegen het shirt. Volgens het artikel is het ontwerp in de ogen van Rusland  ‘politieke provocatie’, ‘totaal ongepast’ en  ‘illusie van het onmogelijke’. Bespreek met een klasgenoot wat met de uitspraken wordt bedoeld. Leg elke uitspraak in enkele zinnen uit. Maak gebruik van de achtergrondinformatie die de t

Oog in oog met de Tachtigjarige oorlog

In de Gelderse grond bij Spijk is een unieke vondst gedaan. Een complete omsingelingslinie uit de Tachtigjarige oorlog is daar bewaard gebleven. Wie goed kijkt, ziet precies hoe het leven in die tijd was. Bron De Gelderlander Pompeï van de Liemers opgegraven bij Spijk: ‘Dit maak je als archeoloog bijna nooit mee’ NOS  Legerkamp uit Tachtigjarige Oorlog blootgelegd in Spijk Woordenschat misstaan - stookplaatsen - gecategoriseerd - depot Leerdoel Ik kan het historische belang van de vindplaats toelichten. Opdracht 1 - Alleen vragen Lees de tekst en noteer alle vragen die het onderwerp en de inhoud van de tekst bij je oproepen. Deel daarna de vragen in passende categorieën in en kies wat voor jou de twee belangrijkste vragen zijn. Bespreek daarna met een of meer klasgenoten wat het mogelijke antwoord op jullie twee belangrijkste vragen is of op welke manier je het antwoord mogelijk kunt vinden. Noteer dat bij de twee vragen. Opdracht 2 - Gids Je gaat (samen met een klasgenoot) werken als

Extreme meningen

Het is niemand vreemd. Als we een extreme mening horen, willen we die ander graag met de best mogelijke argumenten overtuigen. Maar levert dat veel op? Bron AD Ga geen welles nietes-strijd aan met iemand met extreme meningen, maar versterk jullie band Woordenschat instituties - gelijkgestemden - devies - potentiële - bedraad Leerdoel Ik kan de aanpak in de tekst toelichten. Opdracht 1 - Vragen 1. Waarom gold algemeen stemrecht lang als een levensgevaarlijk idee? 2. Hoe verklaart de wetenschapper de gevoeligheid van mensen voor extreme ideeën? 3. Wat zijn vaak onze eerste neigingen als we in aanraking komen met extreme ideeën? 4. Wat is een betere aanpak? 5. Hoe verklaart de wetenschapper dat mensen met extreme ideeën moeilijk afscheidnemen van deze opvattingen? Opdracht 2 - Situatie Beschrijf een situatie waarin jij te maken had met een extreme mening. Vertel hoe je ermee omging en wat je dankzij de video anders zou kunnen doen in een vergelijkbare situatie. Opdracht 3 - Reminder Geef

Een dierenwet die heel veel verandert?

Een nieuwe wet moet garanderen dat ieder dier zonder belemmeringen zijn natuurlijke gedrag kan vertonen. Maar veel betrokkenen vragen zich af wat daar precies mee wordt bedoeld en hoe zo'n wet moet worden gehandhaafd? Bron Parool  Nieuwe dierenwet legt bom onder veehouderij én het houden van huisdieren RTL Nieuws  Konijn niet alleen in een hok, hond niet aan een riem? 'Nieuwe wet dwingt ons tot nadenken' Woordenschat zie opdracht 2 Leerdoel Ik kan uitleggen wat het doel van de nieuwe wet is. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat is de belangrijkste aanleiding voor de wet? 2. Wat zijn belangrijke gevolgen van de wet? 3. Waarom wordt de wet complex genoemd? 4. Hoe reageert de hoogleraar op de ingewikkeldheid van de wet? 5. In hoeverre is de wet definitief? Opdracht 2 - Woordenschat Noteer de woorden in de tekst die nieuw voor je zien. Bepaal wat de woorden betekenen aan de hand van de verdere tekst. Zoek het woord anders op in een woordenboek. Schrijf de nieuwe woorden en betekenissen o

China staat meer kinderen toe

Lang beperkte China de bevolkingsgroei met 'eenkindpolitiek'. De laatste twintig jaar is de Chinese overheid steeds meer gaan aanmoedigen om méér dan één kind te krijgen. Maar nog zonder veel succes.  Bron NRC Vergrijzend China wil meer kinderen, staat nu drie per gezin toe Woordenschat bevolkingspolitiek - vergrijzing - statistici - demografische - eenkindpolitiek - arbeidsmarkt - kostenposten  Leerdoel Ik kan uitleggen op welke manier China bevolkingsgroei aanmoedigt. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat is de directe aanleiding voor het artikel? 2. Wat zijn de oorzaken van de kleine gezinnen in China? 3. Welke maatregelen trof de regering om het krijgen van meerdere kinderen aan te moedigen? 4. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe politiek voor oudere Chinezen? 5. Leg de volgende zin uit de tekst in eigen woorden uit: "Een lagere afhankelijkheidsratio betekent over het algemeen een hogere welvaart." 6. Wat zou een verklaring kunnen zijn voor het economisch achterblijven op Ch

Komende MNMweek

                       De nieuwste MNMweek: maandag  China staat meer kinderen toe dinsdag Een dierenwet die heel veel verandert? woensdag  Extreme meningen donderdag Oog in oog met de Tachtigjarige oorlog vrijdag Nederland - Oekraïne Komende (voetbal)weken: 14 juni over Nederland - Oekraïne 17  en 18 juni over Nederland - Oostenrijk 21 en 22 juni over Noord-Macedonië - Nederland

Vooruitblik EK voetbal

Lang niet iedereen dicht Nederland grote kansen toe op het EK. Maar deze video met heel veel data is heel uitgesproken over de kansen. Die zijn behoorlijk groot als je goed naar de cijfers kijkt. Bron NOS op 3 Waarom Nederland Europees kampioen wordt Woordenschat statistieken - database - factoren - voetbalwet - analyseren - prestatiecurve  Leerdoel Ik kan uitleggen waarom het Nederlands voetbalelftal kansrijk is bij het kampioenschap. Opdracht 1 - One minute paper Bekijk de video. Schrijf daarna één minuut lang op wat je hebt onthouden. Wissel je one minute paper uit met een klasgenoot. Lees het paper van elkaar en verbeter daarna je eigen paper met de feedback van je klasgenoot. Opdracht 2 - Mindmap Bekijk de video en maak korte aantekeningen (in steekwoorden) over wat het Nederlands elftal kansrijk maakt. Vat de video daarna met behulp van je aantekeningen samen in een beknopte, duidelijke mindmap. Opdracht 3 - Quiz Bekijk de video en bedenk daarna twee makkelijke en moeilijke vrag

Infographics

Ter ondersteuning van verhalen op websites en in kranten zie je vaak infographics. Samenvattingen in beeld, met een beperkte hoeveelheid tekst. Ze geven je een snel overzicht van het belangrijkste dat je moet weten over het onderwerp. Hoe maak je een goede infographic en wanneer is het handig er een te gebruiken bij wat je schrijft? Bron De Volkskrant De nieuwste cijfers Leerdoel Ik kan de belangrijkste informatie in een infographic kort samenvatten. Opdracht 1 - Nieuw, verrassend, nieuwsgierig Kies een van de infographics van De nieuwste cijfers. Bekijk alle informatie van de infographic. Schrijf op welke informatie nieuw voor je is, welke informatie je verbaast of verrast (en waarom) en welke informatie je nieuwsgierig maakt. Opdracht 2 - Kenmerkend infographics Maak een eenvoudige infographic waarin je de belangrijkste kenmerken van een infographic laat zien. Maak gebruik van de 5w1h-vragen bij het bepalen van de inhoud van deze infographic.  Wie gebruiken infographics? Wat zijn de

Het Israëlisch-Palestijnse conflict nader bekeken

Het oplaaiende geweld in Israël van de voorbije weken heeft een lange, ingewikkelde geschiedenis. Een journalist beschreef die de geschiedenis in tien thema's. Bron AD Het Israëlisch-Palestijns conflict uitgelegd in tien thema's Leerdoel Opdracht 1 - Vragensamenvatting Vat ieder thema samen in twee vragen. Wissel daarna je vragen uit met een klasgenoot en beoordeel bij elkaar of de vragen de tekst voldoende samenvatten. Noteer je feedback bij de vragen. Opdracht 2 - Woordenschat Schrijf de woorden op die je nog niet kende. Noteer in je eigen woorden wat het woord betekent. Probeer de betekenis af te leiden met behulp van de tekst. Zoek woorden op als je de betekenis niet op die manier kunt vinden. Opdracht 3 - Subjectief/objectief Bespreek kort de informatie in de tekst. In hoeverre is de informatie subjectief of objectief? Of verschilt het per onderdeel van de tekst. Geef voorbeelden bij jouw oordeel over de tekst. Vergelijk je antwoord met een klasgenoot.

Waarom dictators verkiezingen organiseren

Een dictator gaat toch geen risico's nemen? Toch organiseren heel wat dictators verkiezingen in hun land. Dat kan hun op meerdere manieren winst opleveren.  Bron De Volkskrant   Waarom nemen dictators als Assad eigenlijk de moeite om verkiezingen te organiseren? Woordenschat regime - oppositie - staatspropaganda - autocraat - autoritaire - omzichtiger - repressie  Leerdoel Ik kan uitleggen waarom dictators verkiezingen organiseren. Opdracht 1 - Vragen voor een dictator Stel, je gaat een dictator interviewen. Bedenk aan de hand van de tekst vijf verschillende lastige,  confronterende vragen voor de dictator. Opdracht 2 - Streep als een dictator Een dictator krijgt dit artikel onder ogen. Welke vijf zinnen zal hij als eerste doorstrepen? Leg bij elke zin kort uit waarom die de dictator vooral niet zal bevallen.  Deze werkvorm is bedacht door Nieuws in de klas en te vinden op hun  website . Opdracht 3 -  One minute paper Lees de tekst. Schrijf daarna één minuut lang op wat je hebt ont