Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2016 tonen

Miljoenenindustrie, miljoenenuitstoot

Lees het artikel  Megacruiseschip in Rotterdam is geen feestje voor milieu BK 1. Waarom passen cruiseschepen uitstoot aan in havengebieden? 2. Wat bedoelen we met duurzaam toerisme (alinea 5)? 3. Wat ontbreekt nog in de regels over uitstoot van cruiseschepen? 4. Waardoor produceert het schip in een haven nog veel uitstoot? 5. Waarom zijn in steden milieuzones ingesteld voor oudere auto´s?  GT 1. Waarom laten gemeenten de auto´s niet toe en de cruiseschepen wel? 2. Cruiseschepen liggen in de haven op de grens van de milieuzone. Wat is de kritiek van Groen Links raadslid Bonte? 3. Welke oplossingen noemt Bonte? 4. Bespreek de twee oplossingen van Bonte. 5. Wat maakt het instellen van een quotum moeilijk? HV 1. Wat is het doel van de milieuzones? 2. Waarom laten gemeenten cruiseschepen wel toe aan de grens van deze zones? 3. Bespreek de oplossingen voor de cruiseschepenuitstoot die de tekst noemt? 4. Bespreek per oplossing wat (

Beschermde geschiedenis

Lees het persbericht  Nederland gaat cultureel erfgoed onder water beschermen BK 1. Wat is het doel van het UNESCO-verdrag? 2. Wat is de meerwaarde van onderwatererfgoed vergeleken met schriftelijke bronnen (alinea 2)? 3. Welke twee redenen maken het verdrag op dit moment heel belangrijk (alinea 3)? 4. Wat wordt bedoeld met het woord urgentie (alinea 3)? 5. Welke voorbeelden van erfgoed geeft de tekst (alinea 2 en 4)? GT 1. Geef een ander woord uit de tekst voor het woord ¨conventie¨ (alinea 1 en 5). 2. Welke functies geeft minister Bussemaker aan de zogenaamde ¨tijdscapsules¨ (alinea 2)? 3. Wat heeft hoge urgentie (alinea 3)? 4. Waarom is de urgentie hoog (alinea 3)? 5. De tekst gebruikt de woorden bekrachtigen (alinea 1), toetreden (alinea 1 en 5) en ratificeren (alinea 5). Leg uit wat de woorden met elkaar te maken hebben. HV 1. Welk voorbeelden van verbindingen geeft alinea 2? 2. Wat zijn drie belangrijke gevolgen van technologische ontwikkelingen (al

Een koningshuis van deze tijd

Lees het artikel  Beatrix verzakelijkte, Willem-Alexander moderniseert Koninklijk Huis BK 1. Wat bedoelen we met de uitdrukking ´in de markt zetten´ (alinea 1)? 2. Welke uitdrukking verderop in de tekst betekent min of meer hetzelfde? 3. Voor welke belangrijke verandering zorgde Koningin Beatrix (alinea 4)? 4. Voor welke belangrijke verandering zorgt Koning Willem-Alexander (alinea 5)? 5. Welke kritiek is er ook als het gaat om de Koning en het koningshuis? GT 1. De tweede zin van ainea 1 is geen gemakkelijke, meteen duidelijke taal. Welke tegenstellingen bevat de zin? 2. Leg aan de hand van de tegenstelling de betekenis van deze zin uit. 3. Omschrijf de belangrijkste verandering in de professionaliseringsgolf (alinea 4 en 5) van Koningin Beatrix en Koning Willem-Alexander. 4. Het Koninklijk Huis heeft een ´Achilleshiel´ (alinea 9). Licht de ´achilleshiel´ toe en leg uit wat we met de uitdrukking bedoelen. 5. Wat is volgens de tekst goed voor onze waardering

De minister van (duurzaam) voedsel

Lees het artikel Krijgen we volgend jaar een minister van voedsel?  Beantwoord daarna de vragen. 1. Maak onderscheid in de verschillende standpunten. Vat ze samen in een zin. 2. Noteer de partijen bij de verschillende standpunten. 3. Arceer de belangrijkste redenen in de tekst voor de introductie van een ministerie van Voedsel? 4. Bespreek waarom critici kiezen liever ander beleid dan een andere naam kiezen. 5. Bespreek de redenen waarom LTO voor een specifiek ministerie voor landbouw is.