Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2022 tonen

Lailat-ul-Meraj

Dit jaar valt de viering van  Lailat-ul-Meraj op 28 februari. Op deze dag gedenken moslims een reis die de profeet Mohammed op een nacht maakte. Lees meer over die reis en de betekenis in de onderstaande bron.  Bron  Is Geschiedenis  De nachtreis van Mohammed Woordenschat de geloofsleer - de profeet - de Tempelberg - de openbaring - de traditie - introduceren - Hadith - de overlevering - het visioen - de stroming - fysieke Leerdoel Ik kan uitleggen wat wordt gevierd tijdens Lailat-ul-Meraj en wat moslims op deze dag doen. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat wordt bedoeld met het begrip geloofsleer? 2. Wat maakt de Tempelberg belangrijk in de islam? 3. Wat is het verband met de uitdrukking  in de zevende hemel zijn  en de zeven hemelen waarover de tekst vertelt? 4. Wat wordt bedoeld met de verschillende hemelsferen? 5. Wat wordt bedoeld met openbaringen? 6. Wat gebeurt op de reis met de verplichting van het dagelijkse gebed? 7. Om welke redenen is deze hemelreis belangrijk binnen de islam? 8. De

Komende MNMweek (9)

maandag Lailat-ul-Meraj dinsdag Steun voor Oekraïne, protest in de straten woensdag 16, en gewonnen van de wereldkampioen schaken donderdag Oorlog in Oekraïne vrijdag Weer een beetje meer kennis over het uitsterven van de dinosaurussen

Toch oorlog

  De spanning rond Oekraïne nam de laatste weken zienderogen toe. Gisteren viel Rusland het land binnen.  Vladimir Poetin wil koste wat kost geen instabiliteit in de landen om hem heen. Bekijk deze documentaire, gemaakt vòòr de inval, over de motieven van Poetin. Bron  NOS op 3  De wereld door de ogen van Poetin Woordenschat Koude Oorlog - schuilkelder - grootmachten - kapitalistische - communistische - federatie - raketschild - invloedssferen - hypocriet  Leerdoel  Ik kan toelichten wat Poetin volgens de video wil bereiken. Opdracht 1 - Aanvulzinnen Vat de inhoud van de video samen door de volgende zinnen aan te vullen. Zet ze daarna in een logische volgorde. Voeg eventueel nog enkele zinnen toe om er een geheel van te maken. 1. Poetin wil voorkomen .... 2. In het Westen .... 3. Oekraïne .... 4. Tijdens de Koude Oorlog .... 5. De reactie in het Westen .... 6. Voor Oost-Europese landen veranderde er veel toen .... Opdracht 2 - Deelonderwerpen De video duurt 9 minuten. Bekijk de video i

Sancties om de crisis in Oekraïne te bezweren

Deze week beheersen Rusland en Oekraïne het nieuws.  Rusland enerzijds en Oekraïne, de V.S. en Europa anderzijds beschuldigen elkaar van agressie en stappen die grote gevolgen kunnen hebben. De twee kampen proberen via overleg de confrontatie op te lossen, maar die weg lijkt steeds minder begaanbaar. De eerste landen hebben Rusland al harde sancties opgelegd en kondigen nog zwaardere aan voor de komende tijd.  De Volkskrant  vergelijkt in het artikel  ‘Een spervuur aan sancties? Dit voelt voor Poetin niet eens als een snijwondje door papier’   de manieren waarop landen elkaar sancties kunnen opleggen. Woordenschat spervuur - oligarchen - regime - separatistische - represailles - hun zegen geven - controversiële - annexatie - significant - scheelt een slok op een borrel - markten aanboren - astronomische - een deuk in een pakje boter slaan - zwart goud Leerdoel  Ik kan uitleggen welke soorten sancties landen elkaar kunnen opleggen. Opdracht 1 - Perspectieven Vat de tekst samen en neem d

Gemeenteraadsverkiezingen

Nieuws in de klas heeft lesmateriaal over de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 gemaakt. Aan de hand van het nieuws verdiepen leerlingen zich in de gemeentepolitiek. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: wat is de rol van de journalistiek, wat doet het college van burgemeester en wethouders en hoe kan je zelf invloed hebben op de lokale politiek? Door met dit lesmateriaal te werken besteedt u aandacht aan mediawijsheid, burgerschap en taalvaardigheid. Onze gratis Nieuwsservice maakt onderdeel uit van de lesopdrachten. Bij de keuze voor de Nieuwsservice Digitaal heeft u vier weken toegang tot de nieuwstitels naar keuze. Voor deze opdrachten raden we aan om in ieder geval te kiezen voor een regionaal dagblad. Als u van de Nieuwsservice voor docenten of voor leerlingen gebruik wilt maken in de week van de gemeenteraadsverkiezingen adviseren we de bestelling voor 6 maart 2022 te plaatsen. Enkele nieuwstitels hebben speciale dossiers over de gemeenteraadsverkiezingen. Deze z

Februaristaking

By Pierrette13 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66906890 Op 25 februari wordt bij het Amsterdamse monument  De Dokwerker  de Februaristaking herdacht. Bij die staking kwamen Amsterdammers in verzet tegen de razzia's van de Duitsers. Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat de staking plaatsvond. Onlangs werd na grondig onderzoek bekend wat met de mannen gebeurde die bij de razzia waren opgepakt. Bron NOS  Deel opgepakte mannen bij Amsterdamse razzia proefpersoon voor gaskamers NOS  Staakt! Staakt! Staakt! (podcasts over de Februaristaking) Leerdoel Ik kan de aanleiding voor de Februaristaking en de gevolgen van dit verzet toelichten. Opdracht 1 - 5w1h (tekst en video) Bedenk 10 tot 15 vragen bij de bronnen die gaan over wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Noteer bij elke vraag een kort antwoord. Wissel je vragen en antwoord uit met een klasgenoot en geef elkaar feedback over de vraagstelling en de volledigheid van de antwoorden. Opdracht

Krekels op je bord

Onlangs werd in Europa besloten dat de huiskrekel voortaan in supermarkten mag worden verkocht. Lees erover in het artikel  Huiskrekel mag voortaan in de supermarkt als eten worden verkocht  van NU.nl.  Afrika zet al langer in op de krekel. Om meerdere redenen is het goed als we ze meer gaan eten. En misschien is het ook helemaal niet zo slecht voor Europa. Denk aan de milieuschade van vleesproductie. In het artikel  Afrika zet de krekel op de kaart  van De Volkskrant (uit 2018) lees je hoe krekels gewoongoed worden in Afrika.  Woordenschat  voedselsysteem - zelfvoorzienend - kwekerijen - microleningen - afnemer - subsidie - aanknopingspunt - zichzelf bedruipen Leerdoel  Ik kan het onderwerp kort in woord en beeld samenvatten. Opdracht 1 - Zinnen Lees de teksten en laat daarna zien wat je van het onderwerp weet door de zinnen aan te vullen. 1. Onlangs .... 2. De huiver voor krekels .... 3. Supermarkten in de EU .... 4. Economisch zijn krekels .... 5. Krekels kunnen .... 6. De Nederland

Komende MNMweek (8)

(aangepast) maandag Krekels op je bord dinsdag Februaristaking woensdag Gemeenteraadsverkiezingen donderdag Sancties om de crisis in Oekraïne te bezweren vrijdag Toch oorlog

Vooruitblik: Carnaval

Het geliefde carnavalsfeest heeft oude wortels en was door de eeuwen heen ook aan verandering onderhevig. In deze tekst lees je wat belangrijke keerpunten waren in de carnavalsgeschiedenis. Bron Trouw   Net als andere tradities verandert ook het carnaval onherroepelijk Woordenschat lokale - de ceremonie - gekoesterde - de boereknkiel - extravagante - vooraanstaande - het protocol - gerechtvaardigd - de persiflage - trekjes krijgen (van) - de repressie - gelagen - overvloedig - de machtsverhoudingen - de voornaamheid - in het gareel lopen - de ascese - de Reformatie - paaps - de orthodoxie - de uitspattingen - de gezindten - de hiërarchie - tot afgrijzen van - de purist - smalend - zweren bij  Leerdoel Ik kan belangrijke keerpunten in de geschiedenis van carnaval beschrijven. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat maakt carnaval een veelvormig fenomeen (alinea 1)? 2. Waarom zijn protocollen en regeltjes moeilijk te verenigen met carnaval? 3. Welke rol spelen persiflages tijdens carnaval? 4. Wat is

Voor het nageslacht: alle graven in Engeland scannen

In Engeland wordt met een groot project ieder graf vastgelegd voor het nageslacht. Monnikenwerk, maar volgens de uitvoerder Aaron Wilson en anderen wel heel belangrijk. Bron De Volkskrant  Zeven jaar wandelen om alle graven van Engeland te scannen Woordenschat  monnikenwerk - landmeter - grafzerken - abdij - staatskerk - ten prooi gevallen aan - genealogische - eerbiedwaardige - geograaf Leerdoel  Ik kan het project toelichten. Opdracht 1 - Vragen 1. Om welke redenen worden de graven in kaart gebracht? 2. Wat maakt het project monnikenwerk? 3. Wat motiveert Aaron Wilson om het project uit te voeren? 4. Waarom wordt Aaron Wilson vergeleken met een ghostbuster (alinea 3)? 5. Hoe gaat Aaron Wilson te werk?  6. Wie hebben profijt van het project? Opdracht 2 - Kort gezegd Vat de tekst in enkele zinnen samen met behulp van de woordenschatwoorden.  Opdracht 3 - Stiftgedicht of ready made Maak een van beide soorten gedichten. Vertel in het gedicht over de bijzondere expeditie van Aaron Wilson.

Olympische Spelen

Nieuws in de klas heeft een aantal lessuggesties  gemaakt om te gebruiken bij het nieuws over de Olympische Winterspelen. In de lessuggesties komen verschillende begrippen aan de orde zoals metaforen in de sportjournalistiek, sport en gender en sport en politiek. Door de lessuggesties te koppelen aan het nieuws en de actualiteit worden de lessen betekenisvoller. Bekijk de lessuggesties

Kleine ridderpaarden

Het was al bekend dat de paarden van ridders lang niet zo groot en imposant waren als we in films zien en boeken lezen. Nieuw onderzoek stelt het beeld nog meer bij. Bron De Volkskrant Ridder te paard? Eerder ridder te pony, ontdekken historici Woordenschat  boezemden - cruciaal - bereden - bepantserd - in de aanslag - hoog te paard - intimiderend - ontzagwekkend - robuust - opperen - toonaangevende - uitdossen - stormrammen - imponeren - boezemt ontzag in - schofthoogte Leerdoel  Ik kan uitleggen welke kennis het onderzoek opleverde. Opdracht 1 - Infographic maken De tekst bevat veel kennis over de riddertijd. Vat de inhoud samen in de vorm van een infographic. Opdracht 2 - Samenvatten 1 De tekst bevat elf alinea's. De korte toelichting onder de tekst telt drie alinea's. Vorm een tweetal en verdeel de alinea's onder elkaar. Vat elke alinea samen door het belangrijkste werkwoord in de alinea aan te wijzen. Leg daarna aan elkaar uit welk werkwoord je per alinea koos en wat

Sint Valentinus

Op 14 februari staat de liefde centraal. Een heiligendag die inmiddels heel commercieel is geworden. Iedere winkel zorgt dat de weken vóór Valentijnsdag de toepasselijke cadeautjes in het oog springen. Valentijnsdag betekent een flinke omzet aan met name kaarten, ballonnen, snoep, bonbons en bloemen. Maar wie is de naamgever van het feest? Bron Historiek   Geschiedenis van Valentijnsdag   Isgeschiedenis  Oorsprong van Valentijnsdag Woordenschat zie opdracht Leerdoel Ik kan de oorsprong van Valentijnsdag toelichten. Opdracht 1 - Mindmap Lees de teksten en noteer de kernbegrippen van beide teksten. Leg het ontstaan van deze bijzondere dag uit in een mindmap. Opdracht 2 - Dobbelvragen Maak een groep van 3 á 4 leerlingen. Bespreek de teksten als groep door elkaar 5w1h-vragen te stellen. Gooi om beurten ( online ) met een dobbelsteen. De nummers van de dobbelsteen betekenen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Bedenk na je gooi een vraag en wijs iemand aan die de

Kokosaapjes

De toenemende populariteit van plantaardige alternatieven voor zuivelproducten heeft grote gevolgen. Vooral voor makakensoorten die als kokosaapjes moeten werken. Bron Trouw   De Nederlandse Edwin Wiek redt kokosaapjes in Thailand. ‘Over tien jaar vind je geen enkele aap meer die kokosnoten plukt’ Woordenschat schrijnend - groothandel - lobbywerk - luis in de pels - officials - claims - smaad - ecolodge - kostgangers - tuberculose - socialiseren - optie Leerdoel Ik kan het ontstaan en het tegengaan van het probleem toelichten. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat heeft Wiek aan de leefomstandigheden van de aapjes verbeterd? 2. Waarom komt het aapje dat denkt dat hij een mens is meerdere malen ter sprake in de tekst? 3. Hoe bekostigt Wiek zijn werk? 4. Wat maakt de omstandigheden van de aapjes schrijnend? 5. Wat heeft Wiek naast opvang voor de aapjes kunnen doen? 6. Wat zijn de toekomstverwachtingen volgens AWiek? 7. Beoordeel de titel van de tekst. Geef waar nodig suggesties ter verbetering. O

Komende MNMweek (7)

maandag Sint Valentinus dinsdag Kleine ridderpaarden woensdag Olympische Spelen donderdag Voor het nageslacht: alle graven in Engeland scannen vrijdag Vooruitblik Carnaval

Vooruitblik Valentijnsdag (3x)

14 februari is het Valentijnsdag. Traditioneel de dag waarop heilige Sint Valentinus wordt herdacht, maar zijn gedenkdag is al lang overschaduwd door het commerciële feest Bronnen Bronnen Trouw  Op Valentijnsdag typt Lieke jouw liefdesbrief Woordenschat zieleroerselen - brace - verzuchtte - retro - twinkelen - ritueel - filosofeert - gimmick - duurzamer - in essentie - sessies - cynici - gefrankeerde - kettingreactie Metro Nieuws  Hoe muziek verliefdheid beïnvloedt Woordenschat katalysator - neurologisch - facetten - gemoedstoestand - composities - nostalgie - empathie - zwelgen Tubantia  Valentijnsdag wordt een dure grap: de bloemen zijn door hoge gasprijs straks niet te betalen Woordenschat in de buidel tasten - exorbitant - bij de gratie van - relatief - billenknijpen geblazen - capaciteit - constateren - profijt Leerdoel Ik kan de hoofdgedachte van de tekst toelichten. Opdracht 1 - 5w1h Lees een van de teksten en geef daarna antwoord op de 5w1h-vragen: wie, wat, waar, wanneer, wa

Tibet boos om Spelen

De Olympische Spelen in China worden door verschillende landen politiek geboycot. Er komt geen afvaardiging van de regering om zo een statement te maken dat China een deel van het eigen volk onderdrukt. Veel Oeigoeren verblijven in kampen, protest wordt in China niet getolereerd en al veel langer geleden maakte China van het zelfstandige Tibet een Chinese provincie. Tibetanen in ballingschap maken duidelijk dat ze het vreemd vinden dat we nu feestelijke Olympische Spelen laten plaatsvinden uitgerekend in China. Bron  NOS Tibetanen in India: 'China verdient de Spelen niet'   Woordenschat gemeenschap - kantoor houdt - ballingschap - harmonie - boycotten - dominanter - stateloze - staatsburgerschap Leerdoel  Ik kan de klacht van de Tibetanen toelichten. Opdracht 1 - Teken de tekst Lees de tekst. Teken daarna de belangrijkste zaken en maak duidelijk hoe ze met elkaar verbandhouden. Je gebruikt geen tekst. Wissel daarna de tekening uit met een klasgenoot. Noteer onder de tekeningen

Straight line missions, wat er ook op je weg komt, rechtdoor lopen

Straight line missions, in het Nederlands vertaald met rechtelijnmissies, zijn een nieuw fenomeen. Deelnemers aan zo'n missie doorkruisen in een kaarsrechte lijn een gebied en moeten elk obstakel, hoe hoog en gevaarlijk ook, zien te overwinnen. Uitwijken mag in principe niet.  Online kun je de missies volgen.  Bron Trouw  Vloggende jongeren steken lijnrecht het land door. ‘Ik hoop niet dat dit een trend wordt’ Woordenschat infiltreren - geraken - navolging - authentieke - concept - potentiële - opmars - enclave - struinen Leerdoel  Ik kan het nieuwe fenomeen toelichten. Opdracht 1 - Aanvulzinnen Vul de zinnen aan en geef daarna aan in welke volgorde ze logischerwijs moeten komen te staan. 1. Commerciële interesse .... 2. Veel gevaar .... 3. Net als Netflix .... 4. Voorbereiding van de missies .... 5. De missies ontstonden .... 6. Natuurorganisaties vrezen .... 7. Fans van de video's .... 8. Qua voorbereiding .... 9. .... maakt de missies vooral spannend.  10. Een media-deskund

Loslaten van de coronamaatregelen

Het draagvlak voor de coronaregels neemt af, blijkt uit onderzoek. De hoop groeit dat de maatregelen snel kunnen worden afgebouwd. Bron NU.nl  Minder draagvlak voor coronamaatregelen, maar meer (zelf)tests na klachten Woordenschat draagvlak - variant - publieke - stabiel  Leerdoel Ik kan de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek noemen. Opdracht 1 - One minute paper Lees de tekst. Schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je onthouden hebt van de inhoud. Kijk daarna samen met een klasgenoot jullie one minute papers na en verbeter ze en vul ze aan waar dat nodig is. Opdracht 2 - Vragen 1. Waarop richt het gedragsonderzoek van het RIVM zich? 2. Wat is volgens de tekst het doel van het onderzoek? 3. Wat wordt bedoeld met draagvlak? 4. Geef drie voorbeelden uit de tekst waaruit blijkt dat draagvlak afneemt. 5. Wat zijn volgens de tekst de opvallendste uitkomsten van het onderzoek? 6. In hoeverre is de schrijver van de tekst objectief danwel subjectief? Geef voorbeelden bij je an

Partygate in Engeland

Engeland is al een paar weken in de ban van, wat ze noemen, partygate. Een schandaal rond de feestjes die in het huis van de premier plaatsvonden tijdens de lockdown, toen helemaal geen groepen mensen mochten samenkomen. De premier en zijn naaste medewerkers hebben een voorbeeldrol, vindt het publiek, dat het net als het Engelse parlement hoog opneemt. Bron AD Van Boris Johnson resteert een naakte keizer Woordenschat resteert - excessief - vertier - deemoedig - ontluisterend - rept - over de schreef ging - entourage - tegenmacht Leerdoel Ik kan het commentaar van de schrijver toelichten. Opdracht 1 - Synoniemen Kies een goed synoniem voor de woordenschatwoorden. Bespreek daarna in een paar zinnen de kern van de tekst. Gebruik daarbij zoveel mogelijk van de woordenschatwoorden en gevonden synoniemen. Opdracht 2 -  Titel verklaren Leg in een paar zinnen de titel van de tekst uit. Opdracht 3 - Cartoons Ga op zoek naar cartoons in Nederlandse kranten over 'partygate'. Zoek er een d

Komende MNMweek (6)

maandag Partygate in Engeland dinsdag Loslaten van de coronamaatregelen woensdag Straight line missions, wat er ook op je weg komt rechtdoor lopen donderdag Tibet boos om Spelen vrijdag Kokosaapjes Vooruitblik Valentijnsdag (3x)

De Winterspelen beginnen, Peking neemt geen risico's

Vandaag beginnen de Olympische Spelen, die zullen duren tot 20 februari. Het gastland neemt geen risico en pakt flink uit met maatregelen. Alles om te voorkomen dat de Spelen met grote aantallen besmettingen te maken krijgen.  Bron NU.nl  Dit strenge coronaregime staat de Nederlandse olympiërs te wachten in Peking Woordenschat  regime - kluizenaar - beleid - opgetuigd - afzondering - chartervlucht - zone - accreditatie - bubbel - potentiële - brandhaarden - surrealistische - innovatieve - buffet - faciliteiten  Leerdoel  Ik kan de meest ingrijpende maatregelen voor de Olympiërs kort toelichten. Opdracht 1 - Woordenschat Lees de tekst goed door. Schrijf daarna de betekenis van de woordenschatwoorden op zonder gebruik te maken van een woordenboek of andere bron. Gebruik alleen de tekst om de betekenis af te leiden. Zoek tot slot de woorden waarvan je de betekenis niet weet in een woordenboek of andere bron op. Schrijf de betekenis op en zet achter die woorden een kruisje.  Opdracht 2 -

Aan de grens van Oekraïne

Rusland heeft een troepenmacht naar de grens met Oekraïne gebracht. De Russen overleggen met de V.S. omdat ze niet willen dat op Oekraiëns grondgebied Amerikaanse en Europese militairen worden gelegerd. In de V.S. en Europa is er de vrees dat de Russen Oekraïne zullen binnenvallen om Amerikaans-Europese inmenging in het land te voorkomen. een Amerikadeskundige vertelt in onderstaande video of wat aan de hand is. Bron De Telegraaf ‘Eregast Poetin wacht met aanval tot na de Olympische Spelen’ Woordenschat  diplomatie - fiducie - invasie - interventie - kaders - calculeren - geopolitiek - pro-Russisch - aanspraak maken op - tol - sancties - diplomatiek Leerdoel  Ik kan kort uitleggen wat de aanleiding is voor het conflict tussen Rusland en de V.S. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat is het onderwerp van het gesprek? 2. Hoe kijken de Amerikanen volgens de Amerikadeskundige naar Europa? 3. Welke rol speelt gas in het conflict? 4. Op welke manieren zou Rusland volgens de deskundige kunnen 'binnen

Make up mag weer meer

Naar aanleiding van een nieuw tv-programma over make up publiceerde De Volkskrant een geschiedenisles over make up door de eeuwen heen. Bron De Volkskrant  Tegenwoordig is een gezicht vol make-up doodgewoon, maar wat dacht u van eerdere beautytrends? Woordenschat aan verandering onderhevig - omzoomd - uit het gareel - in hun kielzog - vaandeldrager - steevast - expertise - subtiliteit - mantra - werd bevonden - gelaat - teint - zeden - flatteren - artificiële  Leerdoel  Ik kan de belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen de tijdvakken die de schrijver noemt kort toelichten. Opdracht 1 - Nader bekeken Lees de tekst en vul daarna de zinnen aan. 1. De schrijver schreef deze tekst omdat .... 2. Make up was helemaal in het begin .... 3. De invloed van film .... 4. In de jaren zestig is er een 'Youthquake', wat wil zeggen dat .... 5. In de vorige eeuw is het bijzonder dat .... 6. In onze tijd is een belangrijk kenmerk van make up gebruik .... 7. Social media .... 8. Het valt

Chinees Nieuwjaar

Bron  NU.nl  Vijf vragen over het Chinees Nieuwjaar van dinsdag: het jaar van de watertijger Woordenschat traditioneel - autoriteiten - cyclus - astrologie - twist - dierenriem Leerdoel Ik kan uitleggen hoe Chinees Nieuwjaar wordt gevierd. Opdracht 1 - Vragen over het onderwerp Schrijf drie vragen over het onderwerp op, zonder de tekst te lezen. Lees daarna de tekst en beantwoord daarna je drie vragen. Bespreek daarna in tweetallen de vragen en de antwoorden die jullie vonden. Stel elkaar verhelderingsvragen bij de uitleg.  Opdracht 2 - Nieuwsitem Stel, je krijgt in het journaal een halve minuut de tijd om over het Chinees Nieuwjaar te vertellen. Bereid voor wat je gaat vertellen. Voordat je begint vraag je een klasgenoot om willekeurig drie belangrijke begrippen in de tekst aan te wijzen. Die drie begrippen stel je centraal in jouw nieuwsitem. Bereid je halve minuut uitleg over Chinees Nieuwjaar voor en presenteer daarna aan een klasgenoot. Laat de klasgenoot weten welke drie begrippe