Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2020 tonen

Kleineruimteadviezen van astronauten

Dat ruimtemissies ons veel kennis opleveren, wisten we. Maar wie had gedacht dat we ooit ook de praktische tips van astronauten over een lang verblijf in een ruimte heel goed zouden kunnen gebruiken? In het artikel  Astronauten weten alles van lang 'binnen' zitten: 'Volg de regels'  geven astronauten André Kuipers en Frank De Winne tips. Woordenschat ▢ indammen ▢ het protocol ▢ de quarantaine ▢ het immuunsysteem ▢ de spiermassa Leerdoel  ▢ Ik kan vertellen wat we over thuisisolatie kunnen leren van de ruimtemissies Opdrachten A. Vragen 1. Waarom zijn strenge regels bij ruimtemissies van het grootste belang? 2. Waarvoor zorgden protocollen in de ruimte? 3. Waarom gaan astronauten twee weken voor een missie in quarantaine? 4. Welke twee belangrijke biologische verschillen zijn er tussen het leven op aarde en in de ruimte? 5. Welke tips geven de astronauten voor de tijd in thuisisolatie? B.  Advies Deel je adviezen met de buitenwereld in een vlog v

Een gedenkwaardige sportzomer die er niet gaat komen

De sport heeft het zwaar. Het verbod op samenscholingen maakt het voor langere tijd onmogelijk om sporters samen te laten sporten en publiek in de stadions toe te laten. Veel grote evenementen zijn al afgelast. Nationale competities zijn een groot vraagstuk, want gaan die stoppen en hebben we dan een jaar zonder landskampioen? Lees hoe de sport worstelt om de coronacrisis te boven te komen in het artikel  ´Sport heeft nu licht nodig aan het einde van de tunnel´ . Woordenschat  ▢ de commercie ▢ genereren ▢ de loyaliteit ▢ de publieke opinie ▢ de sector Leerdoel  ▢ Ik kan uitleggen hoe de sportwereld de coronacrisis te boven kan komen Opdrachten A. Vragen 1. Het niet door kunnen gaan van sportevenementen heeft allerlei gevolgen. Teken de keten van oorzaken en gevolgen. Begin met: coronavirus > 2. Welke oplossingen zijn er voor sportbonden en andere organisaties? 3. Wat maakt de sportwereld doorgaans een gezonde sector? 4. Hoe groot is de kans dat sp

Onbeheersbaar nepnieuws over het coronavirus

Met de verspreiding van het coronanieuws neemt ook de hoeveelheid nepnieuws over corona toe. De ernst van de uitbraak houdt makers van nepnieuws blijkbaar niet tegen. In het artikel  Coronapaniek werkt nepnieuws in de hand  lees je manieren om de betrouwbaarheid van nieuws te controleren. Lees ook het artikel  Hoe je nepnieuws kunt onderscheiden van echt nieuws  waar in de tekst naar wordt verwezen. Woordenschat ▢ het verwachtingspatroon ▢ de hypothese ▢ de nuance ▢ de omloopsnelheid ▢ traceren ▢ de gezondheidsclaim ▢ malafide Leerdoel ▢ Ik kan manieren om nieuws te controleren toepassen Opdracht A. Vragen 1.  Aan welke kenmerken kun je nepnieuws al snel herkennen? 2. Wat zijn de gevaren bij nepnieuws via WhatsApp? 3. Op welke manieren wordt toegezien op nepnieuws in de media en op social media? 4. Leg in je eigen woorden de HALT-methode uit. 5. Welke andere manieren om nieuws te controleren worden in de artikelen genoemd? 6. Welke redenen voor het verspreiden v

Meer raadsels dan antwoorden bij onderzoekers van bottencirkels

Niet voor het eerst vonden onderzoekers een bottencirkel. Deze cirkels worden naar analogie van Stonehenge bonehenges genoemd. Ze leveren onderzoekers inzichten, maar ook veel vragen op. Lees meer over de vondst in het artikel . Prehistorische cirkel van mammoetbotten gevonden: ‘Geen pretje om tussen rottend vlees te wonen’ . Woordenschat  ▢ gezaghebbende ▢ ritueel ▢ het element ▢ de bottencirkel Leerdoel  ▢ Ik kan de vragen en antwoorden van de onderzoekers van de bottencirkel toelichten Opdracht A. Vragen 1. Beschrijf de vondst in vijf kenmerken. 2. Op welke vragen over deze constructie hebben de onderzoekers een antwoord? 3. Bij welke vragen hebben ze een vermoedelijke verklaring? 4. Bij welke vragen tasten ze volledig in het duister? 5. Wat wordt bedoeld met een ritueel element  (alinea 5)? 6. Waarover bestaan vooral vermoedens? B. Ooggetuigenverslag Stel, je bent als journalist aan de zijde van onderzoeker Alexander Pryor getuige van de vondst van de bottenci

Grote economische klappen

De coronacrisis betekent ook een ongekende economische crisis. Nooit eerder is de wereld zo stil komen te vallen. Het economisch verkeer is volkomen ontregeld. En waar we niet weten hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen, weten we ook niet hoe het met de economie zal gaan. Lees in het artikel  'Zo'n schok hebben we nog nooit gezien', vier risico's nu de economie niet draait  welke gevaren op de loer liggen. Woordenschat ▢ de recessie ▢ de buffer ▢ de weerslag ▢ de sector ▢ de garantie Leerdoel  ▢ Ik kan belangrijke risico´s en gevolgen voor de economie noemen ten tijde van de coronacrisis. Opdracht A. Vragen 1. Wat zijn de vier risico´s waarover de titel van het artikel spreekt? 2. Beschrijf elk van de vier risico in 1 á 2 zinnen. Wees concreet en benoem de kern goed. 3. Noem bij elk risico een oorzaak of gevolg uit de tekst. Geef aan of het een oorzaak of een gevolg is. 4. Geef twee voorbeelden van oplossingen die het artikel bij de risico´s noemt.

Een extra jaar EK-voorbereiding

Het EK van 2020 gaat in 2021 gespeeld worden. Reden: het coronavirus, maar ook tijd creëren voor het uitspelen van de stilgelegede competities. Media gebruiken stevige krantenkoppen om het nieuws te brengen. Woordenschat ▢ de beeldspraak ▢ de stijlfiguur Leerdoel  ▢ Ik herken beeldspraak en stijlfiguren in teksten en kan het effect benoemen Opdracht Voetbaljournalistiek maakt graag gebruik van beeldspraak en stijlfiguren. Het nieuws over het uitgestelde EK laat genoeg voorbeelden zien. In deze opdracht zoek je in berichten over EK 2021 naar voorbeelden. 1. Zoek drie krantenkoppen met beeldspraak of gebruik van een stijlfiguur en vergelijk de strekking en toon met elkaar. 2. Lees de theorie over de volgende stijlfiguren en beeldspraken. Uitleg vind je onder andere op de website van  Cambiumned . Geef van minimaal zes van de onderstaande beeldspraken en stijlfiguren een voorbeeld dat afkomstig is uit de drie teksten. Eufemisme Understatement Hyperbool  Herhaling Taut

Corona-aanpakken: smoren, werken, uitwoeden

De toespraak van de minister-president en latere commentaren van artsen maakten duidelijk dat het coronavirus zich sterk gaat verspreiden, maar dat het zaak is de verspreiding te controleren. Lees over de mogelijke aanpakken in het artikel  Dit is het begin van een lang gevecht tegen het covid-19. We wegen de scenario's van Rutte en het RIVM . Woordenschat  ▢ het symptoom ▢ de besmettingshaard ▢ de resistentie ▢ de immuniteit ▢ de virloog ▢ de epidemioloog Leerdoel  ▢ Ik kan de mogelijke aanpakken van de coronavirusuitbraak in grote lijnen benoemen Opdracht 1. Vat de 3 scenario´s elk in één zin samen. 2. Geef bij elk scenario twee kanttekeningen. 3.Wat wordt bedoeld met modelleurs (alinea 3)? 4. Wat is het verschil tussen groepsimmuniteit en ´kudde-immuniteit´? 5. In de tekst is veel sprake van figuurlijk taalgebruik. Geef één voorbeeld waar dat verzachtend is gebruikt.

Inventiviteit steekt de kop op

Europa wordt in het nieuws de nieuwe brandhaard genoemd van de uitbraak van het coronavirus. Steeds meer landen gaan, zoals het genoemd wordt, ´op slot´. De bewegingsvrijheid van mensen wordt meer en meer ingeperkt. Tegelijkertijd zoeken mensen de ruimte door allerlei inventieve oplossingen te bedenken voor wat niet meer kan of in elk geval anders moet zolang het coronavirus zich blijft verspreiden. In deze opdracht ga je op zoek naar oplossingen die zijn bedacht. Woordenschat ▢ de inventiteit ▢ inperken ▢ de brandhaard Leerdoel  ▢ Ik bespreek drie slimme oplossingen die zijn bedacht tijdens de uitbraak van het coronavirus Opdracht 1. Bespreek met elkaar welke belemmeringen de uitbraak van het coronavirus oplevert in het dagelijks leven. 2. Zoek op internet naar oplossingen die mensen tijdens de uitbraak hebben bedacht om belemmeringen op te heffen. Bewaar de url´s van de bronnen. Deze bronnen mogen video´s en teksten zijn. 3. Kies de drie oplossingen die je het meest aan

Coronageschiedenis

Als deze uitbraak geschiedenis is, wat moeten er dan van weten? We zijn nu aanbeland in de fase dat men spreekt van een pandemie. Lees het artikel  Coronacrisis: ´Lessen leren van deze pandemie . Op basis van het artikel ga je de belangrijkste feiten over de uitbraak vastleggen. Woordenschat ▢ de pandemie ▢ de viroloog ▢ proactief ▢ sluimerende ▢ essentieel ▢ de maatstaf Leerdoel  ▢ Ik kan uitleggen wanneer sprake is van een pandemie Opdracht A Vragen 1. Wat zijn de voorwaarden om van een pandemie te kunnen spreken? 2. Waarom wordt het woord gijzelen gebruikt in alinea 2? 3. Welke inschatting maken virologen over het verdere verloop van de uitbraak? 4. In hoeverre kun je het coronavirus volgens de tekst vergelijken met ernstige griep? 5. Welke lessen kunnen we volgens de tekst leren van de huidige uitbraak? B Geschiedschrijving Nieuwsredacties houden zorgvuldig hun archoeven bij om aan het einde van het jaar hun lezers en kijkers een terugblik te geven op het v

'Olympische Spelen stel je niet zomaar uit'

De moderne Olympische Spelen die we sinds 1896 organiseren, werden zelden overgeslagen. Toen de wereld vanaf 1914 en 1939 in oorlog was, waren er geen Spelen. Nu, vanwege de uitbraak van het coronavirus, de aankomende zomerspelen in Tokio afgelasten of uitstellen, zou een unicum zijn. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zoekt nog volop naar manieren om het totaalevenemt te laten doorgaan. Lees in het artikel  Doorgaan, uitstel of afstel? De scenario's voor de Olympische Spelen  welke optie het meest voor de hand ligt. Woordenschat ▢ olie op het vuur ▢ de afgelasting ▢ het scenario ▢ gecommitteerd ▢ interpreteren ▢ de optie ▢ het afstel Leerdoel ▢  Ik kan de scenario´s van het IOC voor de aankomende zomerspelen benoemen Opdracht A. Advies Lees de tekst en bespreek met elkaar hoe het IOC volgens jullie het beste met de aankomende zomerspelen kan omgaan. Bargumenteer jullie standpunt goed. Geef een kort, onderbouwd advies aan het IOC. B. Verslaggever Jij doet

Vogel in barnsteen

Het is een curieuze vondst. Een vogel in barnsteen, die de wetenschappelijke naam Oculudentavis khaungraae kreeg. Onder andere AD  Wetenschappers ontdekken kleinste dinosaurus ooit: ‘Ongeveer even groot als een kolibrie’  en RTL Nieuws  Kleinste dinosauriër ooit ontdekt: grootte van kolibrie  schreven al over de ontdekking. Woordenschat ▢ de barnsteen ▢ de microraptor Leerdoel ▢ Ik kan vertellen wat onderzoekers al leerden over de Oculudentavis khaungraae Opdracht A. Nieuwsredactie De berichten over de Oculudentavis khaungraae zijn allemaal relatief kort. Maar een goede nieuwsredactie weet uit meerdere bronnen vast nog veel meer nieuws over de vogel te vinden. Bij de volgende opdracht vorm je met enkele klasgenoten een redactieteam met de opdracht alles te weten te komen over deze bijzondere vondst. Ga als volgt te werk: 1. Zoek en lees online 3 á 4 teksten over de vondst. Bewaar de url´s. 2. Zorg dat je veel opmerkelijke feiten over de vogel vindt. 3. Vergelijk de ni

De scholen op slot

De scholen in Nederland gaan dicht tot 6 april, een ongekende situatie. Tot het afgelopen weekend vond het kabinet dat de scholen open konden blijven. Maar veel scholen, ouders en deskundigen hadden daar grote twijfels bij. In deze opdracht onderzoek je aan de hand van twee bronnen wat de standpunten en argumenten waren bij de vraag of de scholen moesten sluiten. Leerdoel ▢ Ik kan de belangrijkste argumenten bij de vraag of scholen moeten sluiten vanwege de coronavirusuitbraak verzamelen en kort bespreken Opdracht Voer de onderstaande opdrachten in een groep van 2-4 leerlingen uit. Je werkt samen om uit gezamenlijk gekozen bronnen zoveel mogelijk argumenten te halen. 1. Maak een schema zoals in het onderstaande voorbeeld. 2. Noteer de verschillende standpunten die je al kent. Schrijf elk standpunt in een kolom. 3. Zoek bronnen waarin de discussie over het sluiten van de scholen wordt besproken. Deze bronnen mogen video´s en teksten zijn. Bewaar de url´s. 4. Kies twee bro

Een ritje op waterstof

Een warm welkom voor de waterstoftrein in Groningen. Hij wordt nog niet op grote schaal ingezet, eerst volgen testritten. Maar de provincie kijkt net als de politiek reikhalzend uit naar méér inzet van deze treinen. Volgens vervoerders is het een trein vol voordelen. Lees meer over de proef met de trein in het artikel Groningen showt de eerste waterstoftrein van Nederland . Woordenschat ▢ waterstof ▢ de klimaatambitie Leerdoel ▢ Ik kan de werking en de voordelen van een waterstoftrein uitleggen Opdracht A Vragen 1. Wat zijn belangrijke voordelen van de trein? 2. Wat moet nog worden onderzocht in de proeftijd met de trein? 3. Waarom past de trein goed in de klimaatambitie van de regering? 4. Wat vertelt de tekst over de werking van de waterstoftrein? 5. Welke vragen worden niet beantwoord over de werking? Noteer ze. 6. Ga in andere bronnen op zoek naar antwoord op de vragen. Noteer de antwoorden. 7. Leg in enkele regels uit hoe de trein werkt.

Slimme kledingkiezers

Voor wie van kleding, reizen en de sportwereld houdt, is deze baan de ideale combinatie. Personal shopper voor topvoetballers. Lees in het artikel  Personal shopper voor voetballer: 'Soms bestellingen van 20.000 euro'  hoe een aantal jonge ondernemers het zeer succesvol aanpakte. Woordenschat ▢ exclusieve ▢ lucratieve ▢ de klandizie ▢ de marge ▢ de Kamer van Koophandel ▢ het verdienmodel Leerdoel ▢ Ik kan uitleggen hoe personal shoppers werken en winstmaken Opdracht A Vragen 1. Wat was voorde jonge ondernemers de aanleiding om personal shopper te worden? 2. Waarom was de verkoop van een paar schoenen aan Boateng een mijlpaal? 3. Welke voorwaarden gebruiken de ondernemers bij verkoop? 4. Waarom maken voetballers gebruik van personal shoppers? 5. Wat wordt bedoeld met het begrip marge ? 6. Hoe hebben de ondernemers hun klantenbestand uitgebreid? 7. Welke nieuwe diensten overwegen enkele van de personal shoppers? 8. Hoe kansrijk zijn deze diensten volge

Voorzichtige experimenten in het voetbal

Het spel moet vooruit. Alles wat het spel nog aantrekkelijker kan maken, wordt overwogen. Nu mag de KNVB een aantal nieuwe spelregels uitproberen. Lees meer in het artikel Deze vijf nieuwe spelregels mag de KNVB gaa testen van de FIFA . Woordenschat  ▢ experimenteren ▢ de revolutie ▢ de evolutie ▢ de voetbalcultuur Leerdoel  ▢ Ik kan vertellen welke regels de KNVB gaat testen en hoe dat gebeurt Opdracht A Vragen 1.Waarom wil de KNVB de nieuwe regels graag testen? 2. Hoe, waar en wanneer zal de test worden uitgevoerd? 3. Welke redenen voor de komst van de regels noemt de tekst? 4. Wat wordt bedoeld met de uitspraak dat de nieuwe regels geen revolutie, maar een evolutie zijn (alinea 3)? 5. Hoe groot is de kans volgens de tekst dat de regels een succes worden en blijven bestaan? 6. Ook voor de VAR zijn veranderingen besproken. Om welke veranderingen gaat het?

Straatnamen van álle inwoners

Bij het geven van namen aan straten moet je je goed bedenken welke namen je kiest. Wat een vernoeming is een eervolle zaak. Maar wie willen we met name op die manier eren? Vóór je het weet, vergeet je belangrijke tijdperken, plaatsen en personen.Amsterdam vindt dat het anders moet, diverser. Lees meer in het artikel  Meeste straten in Amsterdam vernoemd naar mannen en niet-Amsterdammers . Woordenschat ▢ de afspiegeling ▢ de openbare ruimte ▢ de verscheidenheid ▢ ondervertegenwoordigd ▢ de vernoeming Leerdoel  ▢ Ik kan vertellen hoe Amsterdam de naamgeving van straten en andere plaatsen wil veranderen Opdracht A Vragen 1. Wat missen critici in de straatnamen van Amsterdam? 2. Hoe komt de naamgeving van straten en andere plaatsen in de stad tot stand? 3. Wat wordt bedoeld met verscheidenheid (alinea 5)? 4. Wat zijn de belangrijkste acties die Amsterdam gaat ondernemen om de naamgeving te verbeteren? 5. Waar moet rekening mee worden gehouden bij toekomstige vernoemin

Heikele geschiedenis

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken van 10 tot en met 13 maart Indonesië. Nederlands koninklijk bezoek aan dat land is altijd beladen. Bij elk bezoek stellen vooral media en historici zich weer de vraag of Nederland excuses zal maken voor het omstreden koloniale verleden. Lees meer over die vraag in het artikel  Geen koninklijke excuses bij bezoek aan Indonesië, maar waarom niet? Woordenschat  ▢ morele ▢ soevereiniteit ▢ standrechtelijke executies ▢ op een goudschaaltje wegen Leerdoel  ▢ Ik kan de argumenten van voor- en tegenstanders vanb een excuus aan Indonesië kort benoemen Opdracht A Vragen 1. In hoeverre legt de tekst uit wat wordt bedoeld met de ¨morele en financiële rekeningen¨ (alinea 2) van Nederland? 2.Wie gaat/gaan uiteindelijk over het besluit om al dan niet excuses te maken? 3. Waarom is men terughoudend met excuses? 4. Wat bedoelde toenmalig minister van buitenlandse zaken Ben Bot in 2005 met ¨de verkeerde kant van de geschiedenis¨ (ali

Oefenen met het echte leven in VR

Virtual reality biedt allerlei mogelijkheden tot simulatie. Zo kun je onbeperkt en zonder risico iets oefenen dat je moeilijk vindt. In de geestelijke gezondheidszorg zorgt VR mogelijk voor een revolutie in therapie. Lees meer in het artikel  VR-bril steeds vaker ingezet bij behandeling tegen psychoses en autisme . Bekijk ook de video. Woordenschat ▢ de geestelijke gezondheidszorg ▢ de psychose ▢ het autisme ▢ de sector Leerdoel ▢ Ik kan uitleggen hoe behandelaars gebruikmaken van virtual reality Opdracht A Vragen 1. Aan welke voorwaarden moet inzet van VR voldoen? 2. Welke vaardigheden kun je oefenen met VR? 3. Welke emoties hebben gebruikers bij het eerste gebruik van VR-therapie? 4. Wat heeft VR betekend voor de mensen die aan het woord komen? 5. Wat is de meerwaarde van VR volgens de behandelaars die aan het woord komen? 6. In hoeverre worden beperkingen en verbeterpunten genoemd?

Made in..., maar niet heel goed

De consumentenbond nam een steekproef om te zien hoe deugdelijk producten uit webshops buiten Europa zijn. Van wat de bond bestelde, bleek veel niet in orde. Diverse media schrecen erover, bijvoorbeeld AD  Consumentenbond: Veel onveilige spullen bij webwinkels AliExpress en Wish  en RTL Nieuws  Consumentenbond: bestel deze spullen niet buiten de EU . Woordenschat  ▢ de consumentenorganisatie ▢ de toezichthouder ▢ cruciale ▢ concentraties Leerdoel  ▢ Ik kan het advies van de Consumentenbond toelichten Opdracht A Vragen 1. War constateerde de Consumentenbond in de steekproef? 2. Welke waarschuwingen geeft de Consumentenbond? 3. Welke oorzaken noemt de tekst? 4. Welke mogelijke oplossingen voor de invoer van ondeugdelijke artikelen noemt de tekst? 5. Wat maakt een snelle, volledige oplossing niet mogelijk? B Vergelijk 1. Vergelijk de twee artikelen. In welke opzichten wijken inhoudelijk af van elkaar? 2. Vergelijk de twee titels. Verklaar de verschillen. C Post

De vlucht wordt weer ingezet

Schermutselingen tussen het Turkse en Syrische leger drijven het vluchtelingenprobleem op de spits. Turkije wil niet nog meer vluchtelingen toelaten en dreigt nu de grenzen naar Griekenland en Europa te openen. Europa moet nu eens daden stellen, vindt Turkije. Lees meer over de crisis in het artikel  Voor de zoveelste keer vluchten, ditmaal tot aan de Turkse grensmuur . Woordenschat ▢ het bolwerk ▢ de oppositie ▢ de jihadist ▢ humanitaire ▢ de gezant Leerdoel ▢ Ik kan de oorzaken en gevolgen van de vluchtelingencrisis rond de grens Turkije-Syrië toelichten Opdracht A Vragen 1. Wie worden bedoeld met de Turkse autoriteiten (alinea 3)? 2. Wat zijn de belangen van Turkije? 3. Wat zijn de belangen van Syrië? 4. Waarvoor wordt nu gevreesd? 5. Welke omschrijving gebruikt de tekst voor ontheemden (alinea 5)? Citeer de gedeelten uit de tekst waarin het woord wordt omschreven. 6. Aan welke gevaren worden de vluchtelingen blootgesteld? 7. Welke mogelijke oplossingen noemt

Coronabesmettingen in Nederland

Met 10 gevallen van besmettingen (en zeer waarschijnlijk méér in de komende tijd) heeft Nederland nu ook direct te maken met het coronavirus. Verantwoordelijke instanties doen contactonderzoek naar aanleiding van de besmettingen en houden het publiek via persberichten zo goed mogelijk op de hoogte. Lees meer over wat we nu weten over het virus in het artikel  Hoe zit het precies met het coronavirus? Alles wat je moet weten in 15 vragen . Woordenschat ▢ het symptoom ▢ de epidemioloog ▢ het vaccin ▢ basale ▢ weerbaar ▢ desastreus Leerdoel  ▢ Ik kan kort benoemen wat iedereen zou moeten weten over het coronavirus Opdracht A Vragen 1. Wat is het verband tussen de ziekten Sars, Mers en de huidige uitbraak van Covid-19? (vraag 1) 2. Wat zijn de belangrijkste manieren om de kans op besmetting te verminderen? (vraag 3) 3. In hoeverre is een mondkapje een goed beschermingsmiddel? (vraag 4) 4. Hoe gevaarlijk is het virus? (vraag 5) 5.Welke groepen lopen verhoogd ri

Wapens in de kluis

Een aantal scholen luidt de noodklok. Ze zien een forse toename in wapens op school. Hoe meer leerlingen een wapen dragen, hoe groter de kans dat anderen zich bedriegd voelen en ook kiezen voor het dragen van een wapen. Er moet volgens de scholen iets gebeuren, maar wat? Lees meer in het artikel  Tientallen scholen slaan alarm: heftig geweld en toename wapens leerlingen . Woordenschat ▢ gestaag ▢ de vicieuze cirkel ▢ het incident ▢ de angstcultuur Leerdoel ▢ Ik kan oplossingen voor toenemend wapenbezit onder jongeren bespreken Opdracht Vat de tekst samen met behulp van de 5 w-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom) en de hoe-vraag.