Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juli, 2021 tonen

Fijne zomervakantie!

Geniet van de komende vrije weken! MNMweek gaat verder op maandag 23 augustus. 

De geschiedenis van de vakantie

Iedere zomer trekken we er in grote aantallen op uit. Dat massatoerisme is nog niet zo oud, maar vakantie vieren heeft al een lange geschiedenis. Bron Reformatorisch Dagblad   Kleine geschiedenis van de vakantie . Woordenschat inboedel - gegoede - cao - pionier - welgestelde - middenklasse - floreren - emancipatie Leerdoel Ik kan de eerste vormen en de latere ontwikkeling van vakantie beschrijven. Opdracht 1 - Infographic Maak een infographic over de geschiedenis van de vakantie. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic). Opdracht 2 - Eén minuut paper Lees de tekst en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je weet over de geschiedenis van de vakantie. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag hem/haar feedback te geven op je tekst. Opdracht 3 - Toets Maak een toets van 10 á 15 vragen over de geschiedenis van de vakantie. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst behandelt.

IJsgeschiedenis

Lang was ijs voorbehouden aan de rijken. De Industriële Revolutie maakte gemakkelijke productie mogelijk en daarmee werd consumptie-ijs voor iedereen beschikbaar.  Bron Isgeschiedenis   Geschiedenis van ijs Woordenschat smaakmaker - vorstenhuis - herintroductie - immigrant - Industriële Revolutie - zijn intrede doen Leerdoel Ik kan kort de geschiedenis van het consumptie-ijs beschrijven. Opdracht 1 - Mindmap Maak een mindmap over de inhoud van de tekst. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden). Opdracht 2 - Quiz  Maak een quiz (of toets) van 10 á 15 vragen over de tekst. Zorg dat je vraagt de verschillende landen en tijdvakken die de tekst behandelt. Maak de quiz bijvoorbeeld in Kahoot of Quizlet. Opdracht 3 - Tijdbalk  Vat de chronologische informatie in de tekst samen in een geïllustreerde tijdbalk.

17 miljoen bondscoaches breken zich het hoofd over de nieuwe bondscoach

Na het vertrek van Frank de Boer buitelen de media over elkaar heen met goedbedoelde adviezen wie de nieuwe bondscoach moet worden. En onder de Nederlanders heeft ook iedereen wel een mening over wat de beste keuze zou zijn. Maar misschien is de eerste vraag of het per se weer een Nederlandse bondscoach zou moeten zijn. Bron Trouw  Een buitenlander als nieuwe bondscoach? Nederland is allang geen gidsland meer Woordenschat  parallel - zich roeren - erfgoed - over de schutting kieperen - opteren - nestor - klappen van de zweep - aura - leidraad - zomerreces - gidsland - blamage - gotspe - er prat op gaan - onbevangen - weerbaarheid - vermaledijde Leerdoel  Ik kan uitleggen welke belangen spelen bij de keuze van de nieuwe bondscoach. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat wordt bedoeld met het spel (alinea 1)? 2. Wat kunnen voordelen zijn van een buitenlandse bondscoach? 3. Welke kwaliteiten heeft een bondscoach volgens de media nodig? 4. Welke belangen spelen er bij het noemen van kandidaten? 5. Wat

Tieners ook een vaccin

Steeds meer stemmen gaan op om ook tieners te vaccineren tegen covid. Bij de verspreiding van een variant van het virus zou de besmetting zo beter kunnen worden ingedamd. Bron De Volkskrant  De kinderartsen zijn om: vaccineer de tieners Woordenschat  modellen - significant - ethische - aspecten - betogen - gevrijwaard - wilsbekwaam - grijs gebied - officieuze - mordicus tegen - vergeven Leerdoel  Ik kan de belangrijkste argumenten voor- en tegen tienervaccinatie noemen. Opdracht 1 - Vragen 1. Welk effect zal vaccinatie van tieners naar verwachting hebben? 2. Leg aan de hand van alinea 5 uit wat wordt bedoeld met ethische aspecten. 3. Wat is het verband tussen de alinea's 5 en 6? 4. Wat wordt bedoeld met de uitspraak dat tieners mogelijk tweederangsburgers worden en waardoor zou dat kunnen worden veroorzaakt (alinea 7)? 5. Wat is het verband tussen alinea 9 en het onderwerp tienervaccinatie? 6. Noteer de nummers van de alinea's die argumenten voor/tegen de vaccinatie van tiener

Komende MNMweek

De nieuwste MNMweek, de laatste van dit schooljaar: maandag  Tieners ook een vaccin dinsdag  17 miljoen bondscoaches breken zich het hoofd over de nieuwe bondscoach woensdag  IJsgeschiedenis donderdag  De geschiedenis van de vakantie vrijdag  Fijne vakantie!

Nederland, dat ligt op Avalonia

Bron  AD  Nederland lag ooit op het verloren continent Avalonia, met Canada, Engeland, Denemarken en Duitsland Woordenschat  opmaat - hoogtijdagen - subductiezones - erts - fijnmaziger - seismologen Leerdoel  Ik kan uitleggen hoe de vroegere continenten kunnen worden gereconstrueerd. Opdracht 1 - Teken de tekst Lees de tekst en maak daarna een getekende samenvatting. Laat zien wat de wetenschapper onderzoekt, hoe hij dat doet en welke ontdekkingen hij al heeft gedaan.  Opdracht 2 -  Tekstschema Vat de tekst samen in een schematisch overzicht. Noteer van elk van de twaalf alinea's (inclusief inleiding) de kerngedachte en het onderwerp.  Opdracht 3 - Vragensamenvatting Vat de tekst samen door over elk van de twaalf alinea's (inclusief de inleiding) een verdiepende vraag te bedenken.

Keti koti

Op 1 juli wordt de afschaffing van de slavernij op Nederlands grondgebied herdacht. Ondanks die aandacht is het nog altijd omstreden geschiedenis. Velen vragen zich af of Nederland zich niet veel nadrukkelijker moet excuseren voor dat verleden, of we historische personen en kunst die ermee verwant zijn niet beter kunnen vergeten en of Keti Koti, de dag van het herdenken, niet een veel prominentere dag in Nederland moet worden? Bron RTL Nieuws   Humphrey Lamurs overgrootmoeder was slaaf: 'Ze keek altijd somber' Woordenschat  slaafgemaakte - superlatieven - proclamatie - mensonterende - geëmancipeerde - contractarbeider  Leerdoel  Ik kan vertellen welke rol Nederland speelde in de slavenhandel. Opdracht 1 - Symbolen Vat de tekst samen in 8 á 10 symbolen. Je kunt de symbolen zelf tekenen, online opzoeken of op je telefoon kiezen. Laat je klasgenoot daarna aan de hand van jouw symbolen de tekst bespreken en doe hetzelfde met de symbolen van je klasgenoot. Opdracht 2 -  Vragensamen