Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2019 tonen

Groenland rood van woede

Deze zomer verraste president Trump door weer even als makelaar op te treden. Hij was benieuwd welk prijskaartje hangt aan Groenland. Lees meer over zijn vraag en de reacties in het artikel ‘Trump wil Groenland kopen van Denemarken’ Woordenschat ▢ het onroerend goed ▢ autonome ▢ de status ▢ ontginnen ▢ illustere Leerdoel ▢ Ik kan  Opdracht 1. Vat de tekst samen op hoofdlijnen 2. Verwerk twee gegevens uit je samenvatting in een tekst of slogan om Groenland als vakantieland te promoten. 

Niksen is niet niks

Als je het buitenland mag geloven, kunnen we in Nederland benijdenswaardig goed niksen . Sterker, je mag ons wat hen betreft wel de uitvinders van de kunst van het niksdoen noemen. Lees in het artikel   ‘Niksen’ op z’n Nederlands schijnt iets begerenswaardigs te zijn: zo doe je het  meer over de bijna-mode van het nietsdoen. Woordenschat ▢ de paradox ▢ de connotatie ▢ het antidotum ▢ genereren Leerdoel ▢ Ik kan een gebeurtenis of ontwikkeling kort uitleggen ▢ Ik kan een begrip of begrippenparen kort uitleggen Opdracht Beantwoord de onderstaande vragen over de tekst. 1. Hoe kwam het Nederlandse niksen op de kaart te staan? 2. Wanneer spreken we van niksen ? Noteer de voorwaarden die de tekst noemt. 3. Waarom kijkt het buitenland met zekere jaloezie naar het Nederlandse  niksen ? 4. Wat wordt bedoeld met aandachtseconomie (alinea 8-9)? 5. Waarom kun je niksen zien als een vorm van rebellie (alinea 9)? 6. Vat de kern samen met de woorden van woordenschat. 7. Welke advi

Grote zorgen om de Amazone

Wereldwijd zijn er grote zorgen over het lot van de Amazone. Reusachtige rookwolken, afkomstig van brandende bosgebieden, maken dat het bij tijd en wijle overdag donker wordt in Braziliaanse steden. Niemand lijkt vat te hebben op de boeren en houthandelaren die voortdurend voor branden zorgen in het regenwoud. Lees meer over de branden in het artikel  Amazone wordt 'de longen van de aarde' genoemd, maar klopt dat wel? Woordenschat ▢ de fotosynthese ▢ de vochthuishouding ▢ de verwoestijning ▢ de atmosfeer Leerdoel ▢ Ik kan de kernbegrippen in een tekst aanwijzen en met behulp van de context uitleggen ▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst samenvatten Opdracht 1. Onderstreep of noteer de belangrijkste begrippen in de tekst. Beperk je niet. 2. Kies uit deze begrippen de belangrijkste vijf. Zet ze in een logische volgorde naast elkaar. 3. Verdeel de overgebleven begrippen over deze vijf en schrijf ze eronder. 4. Vat zonder iets op te schrijven met de vijf rijtjes

Storm in een glas frisdrank

Onlangs verscheen een nieuw Kinderen voor Kinderen-liedje van Jochem Myjer en Tjeerd Oosterhuis. Onderwerp: het lekkere van vet vakantievoedsel. Op sociale media ontstond kort de discussie of de inhoud van het liedje wel zo verstandig is. Lees meer over de reacties en tegenreacties in het artikel  Jochem Myjer over kritiek op ‘ongezond’ kinderliedje: ‘Dit is typisch Nederlands gezeik’ Woordenschat ▢ snedige ▢ de ophef ▢ geopperde ▢ de criticaster ▢ educatieve ▢ gewraakte ▢ een strak regime Leerdoel ▢ Ik kan met behulp van de inhoud de aanleiding voor een tekst afleiden ▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst in enkele woorden samenvatten ▢ Ik kan reacties in een tekst in enkele woorden samenvatten Opdracht Beantwoord de vragen. Verwerk de woorden van de woordenschat in je antwoorden. 1. Wat is de aanleiding voor het artikel? 2. Wat is de hoofdgedachte van het artikel? 3. Geef de verschillende reacties op de kritiek in enkele woorden weer. Schrijf bij elke rea

Opeens een muur, middenin de stad

Op 13 augustus 1961 werd de stad Berlijn opeens met een harde grens opgedeeld. Het prikkeldraad van die dag werd later vervangen door een betonnen muur. Achtentwintig jaar later in 1989 - dertig jaar geleden - zou de muur pas verdwijnen. Lees meer over de bouw van de muur in het artikel  De tunnelgravers van de DDR: 'We moesten mijn oma er echt doorheen slepen' . Leerdoel ▢ Ik kan de kern van een tekst samenvatten in enkele vragen en antwoorden Opdracht Vat de tekst samen in 5-8 veelgestelde vragen over de muur. Voeg aan elke vraag een beknopt antwoord van 3 á 4 regels toe.

Terugknokken met 100% openheid

Jaarlijks organiseren steden ´prides´ en ´roze dagen´ om de aandacht te vestigen op seksuele diversiteit. Op die dagen wordt tegelijkertijd de vrijheid gevierd, maar ook gewezen op de acceptatie die in veel landen nog geheel of grotendeels ontbreekt en de afwijzing die ook nog in Nederland voorkomt. In het interview  Mes op zijn keel omdat hij homo is, maar meester Peter knokte terug: 'Later was er applaus in de klas'  vertelt een oud-leraar (nu voorlichter) hoe hij omging met weerstand. Woordenschat ▢ het godshuis ▢ van huis uit ▢ de weerstand ▢ verbaal Leerdoel ▢ Ik beschrijf hoe de geïnterviewde Peter omgaat met weerstand Opdracht 1. Vat de inleiding in één zin samen. 2.Waarom vertelt de tekst over Kerstmis? 3. Op welke manieren heeft Peter homoseksualiteit bespreekbaar proberen te maken? 4. Wat was het resultaat van die aanpakken? 5. Hoe omschrijft Peter een veilige school? 6. Waarom bezoekt Peter de moskee?

Oceaanplasticsneakers en sneakerstatiegeld

Het zou geweldig zijn voor het milieu: sportschoenen die je eenmaal versleten weer uit elkaar kunt halen om er nieuwe grondstoffen van te maken. Maar ontwerpers leggen uit dat dat goed voor het milieu zou zijn, maar moeilijk is te realiseren. Toch wagen sportschoenfabrikanten zich er aan. Lees meer over de volledig recyclebare sneaker in het artikel  De duurzame sneaker komt eraan (hoe lastig het ook is om 'm te maken) . Woordenschat ▢ veganistisch ▢ het volume ▢ lovenswaardig ▢ de exclusiviteit ▢ op de radar staan Leerdoel ▢ Ik kan de ontwikkeling van duurzame sneakers in hoofdlijnen beschrijven Opdracht 1. Waarom liet de productie van duurzame sneakers lang op zich wachten? Noem alle oorzaken en factoren. 2. Wat wordt bedoeld met fast fashion (intro video)? 3. Waarom beginnen veel ontwerpers niet aan volledig recyclebare schoenen? 4. Wat wordt bedoeld met volume (alinea 8)? 5. Wat is nodig om de recyclebare schoen voor ontwerpers en producenten aa

Naar Mekka

Deze maand vond de hadj plaats. Miljoenen moslims gingen op bedevaart. Het voorbereiden van de tocht is al een hele onderneming. Lees meer in het artikel  Bedevaart naar Mekka steeds duurder: 'Moslims sparen er jarenlang voor' Woordenschat ▢ de hadj ▢ de pijler ▢ de pelgrim ▢ het quotum ▢ de autoriteiten Leerdoel ▢ Ik kan de deelonderwerpen van een tekst benoemen Opdracht 1. Wat zijn de deelonderwerpen van de tekst? Kies er maximaal vijf. 2. Schrijf bij elk deelonderwerp in één zin de hoofdgedachte op. 3. Vat met deze zinnen de tekst samen in maximaal drie zinnen. 4. Controleer je samenvatting door de tekst nogmaals globaal door te lezen. Vul je samenvatting waar nodig aan. 5. Kies een titel voor je samenvatting en leg je keuze voor deze titel uit.

Duidelijke VAR-besluiten

De KNVB gaat bij wijze van proef publiek in stadions de VAR-besluiten uitleggen. De bond hoopt dat toeschouwers zo meer begrip krijgen voor de oordelen van de scheidsrechters.  Kies twee bronnen die hierover schrijven. Zoek ze zelf op of kies uit de suggesties hieronder. Suggesties: KNVB start proef met uitleg VAR-besluit in stadions Beslissing videoscheidsrechter vanaf nu omgeroepen in stadions KNVB wil VAR-momenten beter uitleggen tijdens wedstrijden Woordenschat ▢  inzichtelijk ▢  de pilot ▢ de pionier Leerdoel ▢ Ik kan een proces of handeling concreet uitleggen Opdracht 1. Schrijf de kern op van de ene bron. 2. Schrijf de kern op van de andere bron. 3. Voeg ze samen tot één tekst (kladversie). 4. Laat een klasgenoot je tekst lezen en feedback geven over juistheid (inhoud) en leesbaarheid (zinsbouw, duidelijkheid). 5. Herschrijf de tekst waar nodig in de kladversie. 6. Maak een definitieve versie met een aantrekkelijke, duidelijke lay-out. Lees he

Bloedheet, snikheet, Nederlands heet

 Nederland beleefde deze zomer een ongekende hitte. Het hitterecord sneuvelde en daarmee liet Nederland in het hitterecordklassement een aantal opvallend warme landen achter zich. Lees meer over het ontstaan van hitte in het artikel  Deze landen hebben nu een lager warmterecord dan wij . Woordenschat ▢ de luchtvochtigheid ▢ het hogedrukgebied ▢ het weer ▢ het klimaat ▢ mediterraans Leerdoel ▢ Ik vat een tekst (schematisch) samen aan de hand van kernbegrippen Opdracht Lees de tekst goed en vat hem schematisch samen. Teken en beschrijf de samenhang van de verschillende begrippen. Maak in elk geval de betekenis duidelijk van de woorden van woordenschat.