Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2023 tonen

Vanaf vandaag meivakantie (op MNMweek)

We wensen iedereen een fijne meivakantie! Geniet van een welverdiende break. Rust lekker uit. Doe nieuwe energie op. In verband met de meivakantie verschijnen van vrijdag 21 april t/m vrijdag 5 mei geen nieuwe opdrachten op MNMweek. Vanaf maandag 8 mei vind je weer iedere werkdag een interessante bron met opdrachten op onze website. Op vrijdag 5 mei kondigen we de eerste nieuwe MNMweek weer aan.  Heb het goed. Geniet van de vakantie!

Kleine geschiedenis van de vakantie

In de loop van de geschiedenis ontstond de behoefte aan langere tijd vrij ofwel vakantie vieren. In dit artikel wordt een korte geschiedenisles over vakantie vieren gegeven. Bron  Is Geschiedenis  De ontwikkeling van vakantie vieren Woordenschat  reikhalzend - fenomeen - gegoede - burgerij - socialsme - vakbonden Leerdoel  Ik kan belangrijke gebeurtenissen in de ontstaansgeschiedenis van vakantie noemen. Opdracht 1 - Nieuwsgierig en nodig Lees de tekst en schrijf daarna in twee kolommen op waarnaar je nieuwsgierig wordt door de tekst en welke deelonderwerpen je mist en nodig vindt in deze tekst.  Opdracht 2 - Seven word story Vat de tekst samen in de vorm van een seven word story. Probeer ondanks het heel kleine aantal woorden toch de kern van de tekst weer te geven in je story. Opdracht 3 - Ready made Ga op zoek naar zinnen in de tekst waarmee je een kant en klaar gedicht zou kunnen samenstellen. Kies een tekstgedeelte waarmee je de hoofdgedachte van de tekst goed kunt weergeven. Geef

Voetbal zonder problemen

De aansteker die tegen het hoofd van Davy Klaassen werd gegooid was de druppel. Op verschillende niveaus wordt gesproken over strengere maatregelen om ongeregeldheden als deze nog beter te voorkomen. Bron  NOS  De Engelse oplossing voor voetbalgeweld: verplichte zitplaatsen en alcoholverbod Woordenschat incidenten - gerenommeerde - geavanceerde Leerdoel Ik kan de maatregelen in Engeland kort toelichten. Opdracht 1 - Aanvulzinnen Vul de zinnen aan en zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... systeem ... 2. Strengere ... 3. ... afdoende. 4. ... alcohol ... 5. In Nederland ... maar in Engeland ... 6. Aanleiding ... 7. ... hoognodig ... 8. ... oplossing. Opdracht 2 - Infographic Bied bij het artikel een samenvatting waarin je de verschillende maatregelen afbeeldt en kort beschrijft. Zorg dat je lezers van het artikel daarmee in één oogopslag een overzicht van de maatregelen geeft. Opdracht 3 - Betoog Schrijf een kort betoog van enkele alinea's waarin je een goed onderbouwde mening

Herdenken van de oorlog

Op 4 en 5 mei staan we stil bij het einde van de Tweede wereldoorlog. Om in de klas in gesprek te gaan over oorlog, bevrijding en vrijheid publiceren we een aantal eerdere MNMweeklessen over die thema's. Op zoek naar een gezicht Nog steeds zijn er stoffelijke resten van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van wie we niet weten wie het zijn. Onderzoekers spannen zich in om hun identiteit te achterhalen. In dit portret van een aantal onderzoekers en hun werk leer je hoe identificatie in zijn werk gaat. Bron De Volkskrant De tijd dringt: speuren naar de identiteit van onbekende WO II-slachtoffers Woordenschat het arsenaal - de sectie - de gefusilleerden - het verwantschapsonderzoek - het biologisch profiel - het documentatiecentrum - de collaborateur Leerdoel Ik kan uitleggen hoe onderzoekers de identiteit van gesneuvelden onderzoeken. Opdracht 1 - Experts Je vormt met drie andere leerlingen een groep. Je leest allemaal de tekst door en verdeelt hem daarna in vier stukken. Iedere

Komende MNMweek (13)

Maandag Herdenken van de oorlog Dinsdag Voetbal zonder problemen Woensdag Kleine geschiedenis van de vakantie Donderdag Geen MNMweek, begin van de meibreak

Suikerfeest

Het is tijd voor het Suikerfeest, de dag waarop het verbreken van het vasten wordt gevierd. Eén maand lang hebben moslims wereldwijd zich volledig geconcentreerd op hun geloof door overdag af te zien van eten en drinken. Nu komt iedereen samen om het einde van de ramadan te vieren. Bron RTL Nieuws   Zo wordt het einde van de ramadan wereldwijd (op afstand) gevierd Woordenschat zie opdracht 3 Leerdoel Ik kan de belangrijke regels voor het vasten en belangrijke gebruiken bij het Suikerfeest noemen. Opdracht 1 - Mindmap Lees het artikel en vat de informatie samen in een mindmap. Vul de mindmap aan met wat je al over ramadan en Suikerfeest weet  Opdracht 2 - Kennisquiz Vat de informatie uit de tekst en wat je al weet over ramadan en Suikerfeest samen in een quiz van ongeveer tien meerkeuzevragen. Wissel de quiz uit met een klasgenoot en beantwoord de vragen en geef feedback. Opdracht 3 - Woordenschat Maak een poster op A4 of A3 formaat waarop je het onderwerp Suikerfeest samenvat met tien

Koningsdag

Wederom is er 27 april door covid geen Koningsdag zoals we die kennen. Iedereen hoopt dat we snel wel weer een oranjefeestje kunnen vieren. Waar is de gewoonte om de verjaardag van de Koning te vieren ontstaan in onze geschiedenis? Woordenschat nationalisme - republiek - attributen - oranjegezinden - associëren - superioriteitsdenken - vaderlandsliefde - gemeenschapsgevoel - politieke lading  Leerdoel Ik kan het ontstaan van oranje attributen en het vieren van de verjaardag van de Koning toelichten. Opdracht 1 - Infographic Vat de video samen in een infographic of instructieposter. Hoofdkleuren: rood, wit, blauw, oranje. Opdracht 2  - 5w1h-vragen Vat de video samen in vragen naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Zorg dat je in de vragen alle deelonderwerpen van de video aan bod laat komen. Wissel de vragen uit met een klasgenoot en beantwoord de vragen van elkaar. Kijk ze daarna samen na. Opdracht 3 - Journaal Je mag de kijkers van het journaal vertellen over het ontstaan van Ko

Het naderende vaarwel van de verbrandingsmotor

De elektrische auto is hard op weg auto's op fossiele brandstof voorbij te gaan en definitief te doen verdwijnen. Makkelijk is het niet om schonere auto's vrij baan te geven. Auto- en brandstofproducenten willen tijd om zich klaar te maken voor de nieuwe markt. Bron  De Volkskrant   De aangekondigde dood van de verbrandingsmotor Woordenschat  facetten - fossiele - verdienmodel - hybride - kaalslag - infrastructuur - synthetische - analist - sector - bakermat - bedongen - interventie Leerdoel  Ik kan de verwachte grootschalige overgang naar elektrische auto's toelichten. Opdracht 1 - Aanvulzinnen Vul de zinnen aan en zet ze daarna in een logische volgorde.  1. Industrie ... 2. Intussen hopen ... 3. ... moeizaam proces ... 4. ... vervangen. 5. Wetgeving ... 6. ... elektrisch. 7. ... onomkeerbaar ... 8. De verwachting is ... Opdracht 2 - 5w1h Vat de tekst samen door de vragen naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe te beantwoorden. Doe dat bij elke vraag in maximaal twee z

Rusland produceert en handelt nog altijd

Om Rusland te bewegen tot het stoppen van de oorlog in Oekraïne probeert het westen Russische handel en geldstromen te dwarsbomen. Maar vooralsnog staat Rusland economisch nog stevig overeind. Bron  NOS  Poetins oorlogskas blijft gevuld: waarom sancties daar weinig aan veranderen Woordenschat sancties - logistiek - denktank - verbloemen - militarisering - lidstaten - valuta - confisqueren - hyperinflatie Leerdoel  Ik kan toelichten hoe de Russische economie blijft draaien. Opdracht 1 - Experts De tekst bestaat uit herkenbare delen. Vorm een groep en verdeel de onderdelen onder elkaar. Ieder van jullie leest zijn of haar deel en vat het mondeling kort samen aan de groep. De anderen kunnen verhelderingsvragen stellen. Daarna vatten jullie het deel met elkaar samen in enkele zinnen. Doe dat met elk deel van de tekst op deze manier. Opdracht 2 -  Aanvulzinnen Vul de zinnen aan en zet ze daarna in een logische volgorde.  1. De invasie ... 2. ... kosten ... 3. Russisch gas ... 4. ... Russisc

Komende MNMweek (12)

Maandag Paasbreak, geen MNMweek Dinsdag Rusland produceert en handelt nog altijd Woensdag Het naderende vaarwel van de verbrandingsmotor Donderdag Koningsdag Vrijdag Suikerfeest

Paasbreak

Fijne paasdagen toegewenst. Op vrijdag 7 en maandag 10 april verschijnen geen nieuwe lessen.   

Voorzichtigheid met waarover we lesgeven: de David van Michelangelo

Grote ophef over een schoolbesluit in de VS. Een directeur werd weggestuurd na een les over de David van Michelangelo.   Bron Het Parool  Schooldirecteur VS moet weg na les over Michelangelo’s ‘David’: ‘Pornografisch’ Woordenschat  ultimatum - censuur - genitaliën - obsceen - conservatieve - genderidentiteit Leerdoel  Ik kan de situatie kort beschrijven aan de hand van de 5w1h-vragen. Opdracht 1 - Stille discussie Voer een stille discussie. Hierbij discussier je met enkele klasgenoten op papier. Je spreekt nog niet met elkaar. Voer de discussie aan de hand van de volgende vragen: - Wat is er aan de hand? Gebruik de 5w1h-vragen. - Wat is de oorzaak van de discussie? - Wat zou een oplossing kunnen zijn? Vat tot slot (op het teken van de docent) de uitkomst van jullie discussie in maximaal twee zinnen samen. Opdracht 2 - Perspectieven Lees de tekst en vorm daarna een groep van drie leerlingen. Ieder van jullie schrijft een korte reactie op het artikel vanuit twee perspectieven. Verdeel de

Werk aan de winkel met stikstof

Een nieuw rapport onderstreept dat er meer m oet worden gedaan voor natuurbehoud in Nederland. Het rapport wijst op positieve gevolgen van eerdere maatregelen, maar over het geheel genomen is het ingrijpen niet voldoende. Bron  De Volkskrant  Rapport: stikstof, verdroging en versnippering bedreigen natuur, grootschalig herstel is noodzakelijk Woordenschat  passages - popualties - transitie - biodiversiteit - stabilisatie - gedijt - kanalisatie - opponent Leerdoel  Ik kan de belangrijkste conclusies noemen. Opdracht 1 - Emoticonclusie Vat de conclusies samen met een aantal emoticons. Wissel de samenvatting daarna uit met een klasgenoot en noteer in enkele zinnen wat de samenvatting vertelt. Bespreek daarna jullie antwoorden met elkaar. Opdracht 2 - Perspectieven Lees de tekst en vorm daarna een groep van drie leerlingen. Ieder van jullie schrijft een korte reactie op het artikel vanuit twee perspectieven. Verdeel de volgende zes perspectieven zo over de groep dat ze allemaal vertegenwoo

Wacht met de ontwikkeling van AI

Ik gaf ChatGPT de opdracht: Vertel in dertig woorden welke risico's er zijn bij AI. ChatGPT schreef:  Mogelijke risico's bij AI zijn bias en discriminatie, vermindering van menselijke vaardigheden, autonome wapens, privacy en beveiliging, werkloosheid, verminderde menselijke controle, misbruik, hacks, kwetsbaarheid en onverwachte gevolgen. Onlangs werd bekend dat een groep experts heeft gevraagd om een adempauze in de verdere ontwikkeling van AI. Verstandig om te doen, of kunnen we het beter aan een IA-toepassing zoals ChatGPT vragen? Bron   Het Parool  Elon Musk en techexperts vragen om pauze bij ontwikkeling kunstmatige intelligentie: ‘Blij met deze oproep’ Trouw  AI wordt gevaarlijk, waarschuwen Elon Musk, Yuval Harari en anderen. ‘Stop er tijdelijk mee’ Woordenschat  kunstmatige intelligentie - geavanceerde - urgenter - gedelegeerd - gimmick - adempauze - retorisch Leerdoel  Ik kan de aanleiding voor de oproep toelichten. Opdracht 1 - Dilemma's In de tekst komen meerder

Vikingen

Archeologen kunnen steeds verfijnder bodemvondsten onderzoeken. Daardoor snuevelen nu en dan aannames die we altijd deden ten aanzien van de rollen van mannen en vrouwen in de oudheid. Bron  De Volkskrant  Die Vikingstrijder blijkt een vrouw: moderne technieken werpen nieuw licht op rolverdeling Woordenschat  strateeg - krijgsheer - rolpatronen - geëmancipeerder - conservator - attributen - onomstotelijk - traditionele Leerdoel  Ik kan de belangrijkste vragen rondom dit onderzoek benoemen. Opdracht 1 - Taboewoorden Vorm een tweetal en bedenk voor elkaar vijf taboewoorden. Vat daarna ieder voorzich de tekst samen waarbij je de vijf ontvangen woorden onder geen beding mag gebruiken. Opdracht 2 - Emoticonsamenvatting Pak na het lezen van de tekst je telefoon en vat de kern van de tekst samen met een reeks emoticons. Je bepaalt zelf hoeveel je er gebruikt. Geef je samenvatting een duidelijke opbouw door bijvoorbeeld losse regels te gebruiken. Wissel daarna je samenvatting uit met een klasg