Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2017 tonen

Hoop op nieuwe aanwijzingen

Lees het artikel De moord op JFK: wat staat er in de geheime documenten?  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: reikhalzend = vol verlangen lone wolf = dader van een aanslag die alleen handelt ogenschijnlijk = schijnbaar bureaucraten = ambtenaar die centraal beleid uitvoert  incompetentie = onvermogen, onbekwaamheid het jargon = onbegrijpelijke vaktaal Leerdoel: O Ik kan de waarde van de vrijgegeven JFK-files toelichten BK 1-2 Doe verslag van het nieuws in een halve minuut. Laat eerst je aantekeningen en aanpak zien aan de docent. Film daarna je nieuwsitem. Laat het vervolgens zien aan de docent. GT 1-2 (BK 3) Doe verslag van het nieuws in twee minuten. Laat eerst je aantekeningen en aanpak zien aan de docent. Film daarna je nieuwsitem. Laat het vervolgens zien aan de docent. HV 1-2 Doe verslag van het nieuws in drie minuten. Laat eerst je aantekeningen en aanpak zien aan de docent. Film daarna je nieuwsitem. Laat het vervolgens zien aan de docent.

Teleurstelling over nieuw kabinet - 1 -

Rutte II (2012). By Rijksoverheid.nl [CC0], via Wikimedia Commons Lees het artikel  Nieuwe kabinet: meer mannen dan vrouwen en geen kleur . Beantwoord daarna de vragen. Leerdoel: zie opdracht 3 Woordenschat: credo = demissionair = bewindslieden = vrouwenlobby = monocultuur = Opdracht 1. Geef de betekenis van de vijf woorden van woordenschat. 2. Schrijf een korte samenvatting van de tekst m.b.v. de vijf woorden van de woordenschat. (min. vijf en max. tien zinnen) 3. Beschrijf in één zin wat je vooral hebt geleerd van het artikel.

De kleur valt tegen - 2 -

Rutte II (2012). By Rijksoverheid.nl [CC0], via Wikimedia Commons Lees het artikel  Nederland krijgt een eigentijds kabinet (alleen een beetje wit) . Beantwoord daarna de vragen. Leerdoel: zie opdracht 3 Woordenschat: moderne gezin = positieve discriminatie = capaciteiten = afspiegeling = bewindspersoon = Opdracht 1. Geef de betekenis van de vijf woorden van woordenschat. 2. Schrijf een korte samenvatting van de tekst m.b.v. de vijf woorden van de woordenschat. (min. vijf en max. tien zinnen) 3. Beschrijf in één zin wat je vooral hebt geleerd van het artikel.

De wapendiscussie na Las Vegas - 1 en 2 -

Lees de tekst  Met zoveel schietgrage idioten heb je geen terroristen meer nodig, de Amerikanen doen het zelf . Maak daarna de opdrachten. Leerdoel: O Ik kan de argumentaties in een tekst benoemen O Ik kan de argumentaties bondig weergeven (bijvoorbeeld in een schema) Woordenschat: uitbannen = niet meer toelaten, doen verdwijnen de lobby = het beïnvloeden van belangrijke beslissingen met gesprekken dhet amendement = voorgestelde wijziging van een wetsvoorstel het pleidooi = het betoog, de rede ter verdediging (rechtspraak) de ratio = het verstand (rationeel) Opdrachten 1. Met wat voor tekst hebben we te maken? Commentaar, column of een andere soort. Zoek in bronnen naar tekstsoorten. 2. Motiveer je antwoord met kenmerken. Zoek in bronnen naar kenmerken van tekstsoorten. 3. Welke argumentaties gebruikt de auteur? Geef ze schematisch weer.

De harde tegenstem van Madrid - 1 en 2 -

Lees het artikel Kat-en-muisspel rond Catalaans onafhankelijkheidsreferendum . Beantwoord daarna de vragen. Leerdoel: O Ik kan de belangrijkste vragen in een tekst vaststellen O Ik kan antwoorden op vragen in een tekst vaststellen Woordenschat: referendum = volksraadpleging compromis = overeenkomst waarbij alle partijen iets toegeven publiek geheim = iets wat officieel bij niemand bekend is maar wat iedereen al weet autonomie = zelfbestuur, zelfstandigheid regiobestuur = bestuur van een deel van het land Opdracht BK, GT en HV 1-2 1. Noteer wat de belangrijkste vragen zijn die de schrijver zich in het artikel stelt. 2. Geef waar mogelijk het antwoord dat de schrijver op de vragen geeft. 3. Welke vragen blijven aan het einde van het artikel nog onbeantwoord? 4. Geef met je kennis van het nieuws of een andere bron antwoord op die laatste vragen.