Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2019 tonen

Op de bon geappt

Appende fietsers kom je vaak genoeg tegen. Misschien doe je het zelf ook wel. Deze week werd aangekondigd dat er een flinke boete komt voor appen op de fiets. De verkeersveiligheid van de fietser en anderen is zo in het geding dat het streng bestraft gaat worden. Lees meer over het app-verbod Woordenschat:  ▢ de ingewijde ▢ de sanctie ▢ substantieel Leerdoel: ▢  BB ▢  KGT ▢  H ▢  V Opdracht: Je bent persvoorlichter van Veilig Verkeer Nederland. Media bellen je met hun vragen. 1. Bedenk 5 vragen over de kern van de tekst. 2. Vorm een tweetal en interview elkaar met jullie vragen. Vraag goed door.

Tekenen voor een pardon

Tim Hofman zette het lot van naar Nederland gevluchte en al helemaal ingeburgderde kinderen op de agenda. Ze zijn nog niet zeker van een permanente verblijfsvergunning. De kans dat ze Nederland moeten verlaten bestaat nog steeds. Hun ouders zijn betrokken in een lange procedure om te mogen blijven in Nederland. Tim Hofman vroeg om een ´pardon´ voor deze kinderen en hun ouders. Hij zette een petitie op het internet die al snel door duizenden Nederland was ondertekend.  Lees meer over het kinderpardon Woordenschat:  ▢ het akkoord ▢ procederen ▢ het wisselgeld ▢ de coalitie ▢ urgentie Leerdoel: ▢ BB ▢ KGT ▢ H ▢ V Opdracht: 1. Wat bedoelen we met het begrip kinderpardon? 2. Leg het begrip procederen uit in verband met dit onderwerp? 3. Wat bedoelen we met de uitdrukking wisselgeld? 4. Welke afspraken heeft de regering gemaakt over het kinderpardon? 5. Hoe denkt Tim Hofman over zijn rol in de totstandkoming van het kinderpardon?

Het land op slot

Republikeinse president Trump sloot de overheidsinstellingen en betaalde geen overheidssalarissen meer uit om geld voor zijn muur af te dwingen. Het kwam hem op grote kritiek van de Democraten te staan. Zij vinden dat de ruzie niet over de hoofden boven overheidspersoneel mag worden uitgevochten. President Trump schortte tenslotte de ´shutdown´ op.  Lees meer over de shutdown Woordenschat:  ▢ het akkoord ▢ de parlemtariër ▢ State of the Union ▢ het Huis van Afgevaardigden ▢ de noodtoestand Leerdoel:  ▢ BB ▢ KGT ▢ H ▢ V  Opdracht: 1. Lees de tekst en bekijk de clip. Maak aantekeningen over de hoofdgedachte en de kernbegrippen. 2. Schrijf een korte uitleg over het onderwerp. Zet in je uitleg 3 kernbegrippen centraal. 3. Presenteer je uitleg aan een klasgenoot / de klas.

Geperfectioneerde make up

Lees het artikel Deze gadget ´print´ make up op je huid . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de imperfectie ▢ deponeren ▢ de fractie Leerdoel: ▢ Ik kan een (technische) instructie geven Opdracht: 1. Maak een schema van de instructie in de tekst. 2. Leg de instructie aan een klasgenoot uit en vraag om feedback. 3. Verbeter je schema waar nodig aan de hand van de feedback.

Lekker! We eten zeewier!

Om het milieu niet te belasten, denken wetenschappers hard na over duurzame, slimme voedselproductie. Algen komen steeds meer in beeld als voedzame, gezonde vervangers van vlees. Zeewier behoort tot de algen.  Lees meer over de voorzichtige introductie van algen op ons menu Woordenschat:  ▢ de alg ▢ het supplement ▢ de teelt ▢ micro ▢ de kanttekening Leerdoel:   ▢ BB   ▢ KGT   ▢ H   ▢ V Opdracht: Maak een reclameposter of spot ter promotie van alg. Neem hier de belangrijkste informatie uit het artikel in op.

Een feest van € 500 miljoen

Kumb Mela vindt eens in de zes jaar plaats. Het is zaak om er bij te zien want wie verlossing zoekt vindt het dan zeker in het water van de Ganges. Lees meer over het feest Woordenschat: ▢ reïncarnatie ▢ cyclus ▢ religieus Leerdoel:   ▢ BB  ▢ KGT   ▢ H   ▢ V   Opdracht: 1. Haal de kern uit de tekst. Weeg af wat écht essentieel is. 2. Presenteer de kern in bijvoorbeeld: - een mindmap - een infographic - een vlog - een gedicht Bedenk bij de presentatievorm die je kiest goed wat de voor- en de nadelen ervan zijn bij deze tekst.

Geen gemakkelijke uitweg Britten

Lees het artikel Omslagpunt Brexit: stemming VK nu tegen verlaten EU . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ het referendum ▢ de overhand ▢ gerenommeerd Leerdoel: ▢  BB  Je beschrijft verschillen en overeenkomsten tussen EU-landen. ▢  KGT  Je beschrijft de betekenis van de EU voor de inwoners van Europa. ▢  H  Je beschrijft en waardeert Europa en de Europese Unie. ▢  V  Je waardeert en voorspelt de rol van de Europese Unie in de wereld. Opdracht: 1. Leg de verklaring in de tekst voor een omslag uit. 2. Wat zijn argumenten voor een Brexit? 3. Wat bemoeilijkt de Brexit? 4. Wat zijn argumenten van de ´blijvers´?

Veel ouders zijn klaar met Fortnite

Veel ouders zijn inmiddels wel klaar met Fortnite. Ze zien veel nadelen van het spel. Om de speeltijd te beperken en te zorgen voor méér sociale contacten en huiswerktijd bedenken ze eigen oplossingen. Lees het artikel Zorgen bij ouders om verslavende game Fortnite: 'Doodmoe van die continue strijd' . Maak daarna de opdracht. Leerdoel:  ▢ Ik breng argumenten en oplossingen in kaart ▢ Ik vergelijk argumenten en oplossingen Opdracht: 1. Beschrijf kort de kern van het probleem in de tekst. 2. Maak een overzicht van argumenten in de tekst. 3. Maak een overzicht van oplossingen in de tekst. 4. Vergelijk en beoordeel argumenten en oplossingen in een kort betoog van 2-3 alinea´s.

Maanplantjes

China heeft een sonde op de maan gezet. Aan boord is van alles voor onderzoek. Onder andere zaden. De Chinezen zijn benieuwd of ze ontkiemen en hoe lang de kiemen het volhouden. Het uiteindelijke doel van organismen in de ruimte is ontdekken hoe wij mensen er zouden kunnen leven.  Lees meer over de missie Woordenschat:  ▢ de sonde ▢ ontspruiten ▢ het organisme Leerdoel:  ▢ BB  Je beschrijft een ecosysteem en geeft een voorbeeld van een ecosysteem. ▢ KGT   Je beschrijft een ecosysteem en geeft voorbeelden van een ecosysteem op verschillende schaalniveaus. ▢ H   Je herkent ecosystemen op verschillende schaalniveaus en je geeft voorbeelden van gebieden waar de draagkracht van het natuurlijk milieu is overschreden. ▢ V  Je herkent ecosystemen op verschillende schaalniveaus, je geeft voorbeelden van gebieden waar de draagkracht van het natuurlijk milieu is overschreden en je herkent milieuproblemen. Opdracht: 1. Beschrijf het ecosysteem waarmee de Chinezen op de maan proeve

Rommelkonten gezocht!

Marie Kondo is wereldberoemd om haar opruimkunsten. Op Netflix laat ze zien hoe het moet. Lees meer over haar ´opruimimperium´ in het artikel 'Ontspullen' met opruimgoeroe Marie Kondo: word jij hier blij van?  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ zie vragen Leerdoel: ▢ Ik kan met behulp van de overige tekst (context) de betekenis van een woord afleiden ▢ Ik ruim vandaag mijn tas en mijn kluisje op (beloofd) Opdracht: 1. Geef een goed Nederlands woord voor consultants. 2. Noem een ander woord (synoniem) voor item (alinea 2). 3. Noem een ander woord voor lanceren (alinea 5). 4. Noem een ander woord voor tendens (alinea 6). 5. Noeem een ander woord voor minimalistischer (alinea 7). 6. Wat betekent de uitdrukking  de drempel overtrekken  (alinea 8)? 7.Welke tijd is het drukst voor professionale opruimers en waarom (alinea 9)? 8.Waardoor maken steeds méér jonge mensen gebruik van hen (alinea 10)? 9. Noem een ander woord voor imperium (alinea 12). 10. N

Kledingbibliotheken, kledingleenbanken, kledingruilbeurzen, kledingmarktplaatsen

Misschien is het om bij te blijven bij de snel wisselende mode, maar tweedehands kleding lijkt mode te worden. Het is goed voor je portemonnee en biedt je een veel grotere keuze. Metro zette een aantal mogelijkheden op een rij om slim aan modieuze, tweedehands kleding te komen. Lees het artikel Zo shop je duurzaam je nieuwe outfit . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ het initiatief ▢ de initiatiefnemer ▢ de voucher ▢ het designeritem ▢ de echtheidsgarantie ▢ het authenticiteitsbewijs Leerdoel: ▢ Ik kan verschillende beschrijvingen met elkaar vergelijken Opdracht: 1. Noteer de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van winkel 1. 2. Noteer de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van winkel 2. 3. Noteer de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van winkel 3. 4. Wat zijn de belanhgrijkste verschillen tussen de winkels? 5. Welke winkel zou het beste bij jou passen? leg uit waarom.

De oceaan broeit

Lees het artikel Oceanen warmen sneller op dan eerder gedacht . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ het broeikaseffect ▢ ongegrond ▢ de buffer ▢ de atmosfeer ▢ het scenario Leerdoel : ▢ BB  Je beschrijft het broeikaseffect. ▢ KGT  Je beschrijft de gevolgen van het broeikaseffect door de mens en voor de mens. ▢ H  Je beschrijft de werking en gevolgen van het menselijk broeikaseffect voor verschillende gebieden. ▢ V  Je waardeert de oorzaken van het menselijk broeikaseffect. Opdracht: 1. Welke belangrijke functies hebben de oceanen? 2. Welke functies komen in gevaar? 3. Hoe doen wetenschappers hier onderzoek naar? 4. Welke maatregelen vinden zij noodzakelijk? 5. Hoe groot achten zij de kans van slagen?

Zeepaardjes

Op zee sloeg een groot aantal containers overboord. De waddenkust kampt nu met een onophoudelijke stroom afval. En dat is maar een klein deel. De meeste lading blijft voorlopig in zee, in het water of op de bodem. Lees meer hierover in  Dobberende My Little Pony's in Noordzee bieden kansen voor wetenschap . Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ de oceanograaf ▢ het ecosysteem ▢ de rederij ▢ de microplastics Leerdoel:  1F  ▢ Je beoordeelt een tekst(deel) 1S  ▢ Je beoordeelt een tekst(deel)  2F   ▢ Je beoordeelt verbanden binnen een tekst, zoals argumenten voor en tegen ▢ Je beoordeelt relaties tussen teksten, zoals overeenkomsten en verschillen 2S   ▢ Je kunt van een aantal eenheden in de tekst de functie benoemen, zoals argumenten voor en tegen, probleem en oplossing, voor- en nadelen 3F   ▢ Je kunt de talige middelen aanwijzen die gebruikt zijn om een tekstdoel te bereiken ▢ Je kunt de tekst opdelen in betekenisvolle eenheden, en kunt de functie van deze ee

Storm rond Nashville

In de VS ondertekenden veel gelovigen een verklaring over wat zij zien als de juiste christelijke seksuele moraal. Nu ook in Nederland mensen deze Nashville-verklaring ondertekenen, ontstaat een felle discussie. Velen zijn boos en spreken over middeleeuwse denkbeelden. Lees meer over het manifest in  Zes vragen over de omstreden Nashville-verklaring . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de moraal ▢ het manifest ▢ orthodox Leerdoel:  ▢ Ik herken relaties tussen opvattingen over seksuele moraal en de groep, gemeenschap, levensbeschouwelijke stroming en/of cultuur waartoe men behoort Opdracht: 1. Wat is doel van het manifest? 2. Wat is de kritiek op het manifest? 3. Hoe reageren ondertekenaars op de kritiek? 4. Reageer zelf kort op verklaring, kritiek en verweer.

Als sneeuw voor de zon

Voor de tweede keer binnen een maand levert onderzoek alarmerende uitkomsten op. Weteschappers ontdekten dat poolijs sneller smelt dan gedacht. Lees er meer over in het artikel  Wetenschappers: 14.000 ton water per seconde in zee door smeltend ijs . Woordenschat: ▢ de oerijslaag ▢ het broeikasgas ▢ de fossiele brandstof ▢ de kooldioxide ▢ de verzuring ▢ arctisch Leerdoel:  ▢  BB  Je beschrijft het broeikaseffect. ▢  KGT  Je beschrijft de gevolgen van het broeikaseffect door de mens en voor de mens. ▢  H  Je beschrijft de werking en gevolgen van het menselijk broeikaseffect voor verschillende  gebieden.  ▢ V  Je waardeert de oorzaken van het menselijk broeikaseffect. Opdracht: 1. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het nieuwe ondetrzoek? 2. Wat toonde ander recent onderzoek aan? 3. Wat is hiervan het gevolg? 4. Welke belangrijke oorzaken, gevolgen en maatregelen noemt de clip? 5. Wat zijn belangrijke maatregelen in de klimaatafspraken die internationaal w

Nieuwsdictee 7 januari 2019

1. het tsunamigevaar,  Anak Krakatau 2. ontheemd, Anak Krakatau 3. de doemscenario's, Anak Krakatau 4. de liquidaties, de misdaadcijfers 5. de incidenten, het vuurwerk 6. de interventie, Rotterdam 7. de rechercheurs, Rotterdam 8. de terreurdreiging, Rotterdam 9. de influenza, de griep 10. de anistoffen, de griep 11. commerciële, de walvisjacht 12. de militanten, aanslag in Egypte 13. de v irtualrealitytherapie, hoogtevrees overwinnen 14. arctisch, de oversteek 15. Antarctica, de oversteek

Goedemorgen, lekker geslapen, helemaal uitgerust?

Opnieuw wijst onderzoek erop dat onze vroege schooltijden helemaal niet zo passen bij jonge breinen die pas laat aan slaap toe zijn. Lees er meer over in het artikel  Aanpassing schooltijden zorgt voor beter presterende puber . In deze les leer je hoe naar slaap en schooltijden onderzoek werd gedaan en hoe je brein het beste uitrust. Woordenschat: ▢ objectief  ▢ de meetmethode ▢ deugdelijk ▢ de chronobiologie ▢ de factor Leerdoel:  ▢ Ik kan veranderingen in het bioritme van pubers toelichten ▢ Ik kan belangrijke factoren die slaaptijd en energie beïnvloeden toelichten Opdracht: Kies een van de twee onderstaande onderwerpen en presenteer die kort. - Hoe doe je deugdelijk onderzoek naar pubers en schooltijden? - Wat maakt je fit voor een nieuwe schooldag? Gebruik het artikel als hoofdbron voor je presentatie. les downloaden