Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2016 tonen

Nieuwswoorden

Lees het artikel  Woord van 2016: treitervlogger, pokémonterreur of toch...?  Maak daarna de twee opdrachten. Woordenschat: beklijven sjoemelen de memorie de exodus de mediamagnaat de aversie de frequentie de ontheffing sjoemelwetenschap vers twee Opdrachten: 1. Geef een omschrijving van de bovenstaande tien woorden/begrippen. 2. Licht kort het nieuws toe dat bij de tien genomineerde woorden hoort. Zoek daarvoor naar een of meer bronnen bij ieder woord.

Geen ID wie er achter zit

Lees het artikel ´Toename identiteitsfraude is door schaamte topje van de ijsberg´   Maak daarna de opdracht. Woordenschat de identiteitsfraude (titel) het topje van de ijsberg (titel) de gedupeerden (alinea 1) de reputatieschade (alinea 4) het handelsverkeer (alinea 4) ten grondslag (alinea 4) BK Maak in groepen van 2-4 leerlingen een instructiefilmpje over het onderwerp van de tekst. Noteer de belangrijkste woorden. Schrijf m.b.v. de woorden een korte uitleg. Neem daarna een clip op van maximaal twee minuten. In de volgende les bekijken we met de groep deze clip. GT Voer opdracht BK uit. Gebruik in elk geval de volgende woorden in de clip: - phishing - hacken - factuurfraude HV Maak een professionele digitale infographic van de informatie van de tekst. Gebruik een A4 bladvullend.

Met copy-paste gebeurt er niets in je hoofd

Lees het artikel Van swipen leren kinderen helemaal niets Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat fatale (alinea 1) huiveringwekkend (vraag boven alinea 3) essentieel (alinea 3) funeste (alinea 6) parate (alinea 11) BK 1. Wat bedoelt de schrijver met digitale kinderen (alinea 1)? 2. Waarom zijn tabelets voor baby´s in de V.S. een hit? 3. Waarom kreeg Spitzer na zijn boek Digitale dementie  veel kritiek? 4. Waarom is Spitzer in zijn nieuwe boek  Digiziek  nog veel kritischer (alinea 7)? GT 1. Waarom windt Spitzer zich zo op over baby´s die al met een tablet spelen? 2. Wat is het gevolg van swipen? 3. Wat bedoelt Spitzer met: ¨Kinderen hebben de werkelijkheid nodig om zich te ontwikkelen¨ (alinea 5)? 4. Beschrijf in twee of drie zinnen wat er in het onderzoek uit alinea 8 gebeurde. HV 1. Wat bedoelt Spitzer met dementie (alinea 6)? 2. Welke verklaring geeft Spitzer voor de onderzoeksuitkomst in alinea 8? 3. Welke kritiek heeft Spitzer i

Printrevolutie?

Lees het artikel Oud-studenten TU Delft ontwikkelen printer zonder inkt  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat pitchen (alinea 3) de co-founder (alinea 3) het prototype (alinea 5) het verdienmodel (alinea 5) de office- en consumentenmarkt (alinea 6) BK 1. Wat bedoelt de schrijver met ¨in de markt zetten¨ (alinea 3)? 2. Hoe komen deze printers bij de consumenten? 3. Inkless-printers lossen op drie gebieden problemen op. Vul in: milieu: kosten: gebruik: 4. In hoeverre is de onmogelijkheid om kleur te carboniseren een bezwaar? GT 1. Wat bedoelen de uitvinders met carboniseren? 2. Welke twee verbeteringen waren nodig in het proces van inbranden? - - 3. Wat bedoelt de tekst met ¨onder de radar¨ (alinea 5)? 4. In welke opzichten is dit nieuws belangrijk? HV 1. Hoe gaat carboniseren in zijn werk? Beschrijf het proces m.b.v. de tekst. 2. Waarom gebeurde de ontwikkeling van dit product in stilte? 3. Waarom zijn patenten belangrijk voor de ontwikkelaa

Vaticaanburgers

De laatste week van november is de week van de mediawijsheid. De leesteksten in de laatste week oktober en november gaan over actualiteit en nieuwsselectie. Lees het artikel  Kardinalen lusten geen Big Mac bij het Vaticaan . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: de kardinaal (alinea 1) controversieel (alinea 2) hv pervers (alinea 2)  hv architectonische (alinea 3)  hv karakteristiek (alinea 3) de tradities (alinea 3) de doeleinden (alinea 4) het vastgoedbedrijf (alinea 5) rechtsgeldig (alinea 5) BK 1. Wat is het onderwerp van de tekst? 2. Wat is de hoofdgedachte van het artikel? 3. Hoeveel argumenten tegen het plan bevat alinea 3? Noem ze in een citaat of vat ze samen. 4. Welke controverse (tegenspraak) vind je in alinea 4? 5. Welke oorzaak-gevolg relatie staat in alinea 5? GT 1. Wat is de hoofdgedachte van het artikel? 2. Geef een voorbeeld uit alinea 3 bij de bewering in alinea 2. 3. Geef een voorbeeld uit alinea 4 bij de bewering in alinea 2. 4.

Kleur was niet meteen oké

Lees het artikel Kleurenfoto´s uit 1907 zijn altijd verrassend . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat de reproducties (alinea 6)  reproduceren (alinea 7) het procedé (alinea 7) mechanisch (alinea 8) het palet (alinea 9) het contrapunt (alinea 12) hv BK 1. Waarover gaan de zinnen 1-2 van alinea 1? 2. Wat is de aanleiding voor het schrijven van het artikel? 3. Uit welke tijd komen de zinnen in alinea 2-3? 4. Waarom komen autochromes eigenlijk nooit uit het archief? 5. Wat maakte de autochromes commercieel oninteressant? GT 1. Wat wordt bedoeld met enkelkleurig en veelkleurig (alinea 2)? 2. Op welke bijzondere tegenstelling wijst alinea 11? 3. Wat waren de gevolgen van het algemeen toegankelijk worden van kleurenfotografie? 4. Welke tegenstelling vormden zwart-wit- en kleurenfotografie volgens alinea 9? 5. Welke tegenstelling beschrijft alinea 10? HV 1. Wat is het doel van alinea 2 en 3? 2. Leg het begrip omgekeerd minderwaardigheidscomplex uit (ali

Graven in de geschiedenis

Op woensdag 5 oktober begint de kinderboekenweek. Het thema is Voor altijd jong! Leerlingen van Junior College en Tiener College doen om die reden in oktober stamboomonderzoek. De leerlingen voortgezet onderwijs kijken als voorbereiding op het stambomenproject de  Verborgen verleden- aflevering over de stamboom Jochem Myjer. BK Lees de tekst  Jouw stamboom is straks gewoon op internet te vinden . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat geraadpleegd (raadplegen) (alinea 2) databases (alinea 4) platform (alinea 4) notarissen (alinea 4) impuls (alinea 5) 1. Wat heeft het CBG met dit nieuws te maken? 2. Op grond waarvan kiezen ze de documenten die het eerst worden gedigitaliseerd? 3. Wie maken het meest gebruik van de database? 4. Leg alinea 5 in je eigen woorden uit. 5. Wat doet een stamboomcoach? GT Lees de tekst  De geschiedenis van de achternaam . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat misvatting (alinea 2) systeem (alinea 3-4) secretari

Komeet Badeend

BK Lees het artikel Rosetta is gecrasht op komeet 67P - Wat leverde de missie op? Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat de ruimtesonde (alinea 1) de verkenner (alinea 2) de improvisatie (alinea 3) het huzarenstukje (alinea 3) de controlroom (alinea 3) 1. Wie of wat wordt bedoeld met de badeend? 2. Waarom stopte ESA met Rosetta? 3. Waarom koos ESA voor een crash? 4. Welk belangrijk inzicht over kometen kreeg ESA door Rosetta? 5. De samenstelling van het water op 67P is anders dan op aarde. Wat betekent dat voor het onderzoek? GT en HV Lees het artikel  Ruimtemissie Rosetta eindigt na neerstorten op komeet 67P Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat de ramkoers (alinea 2) de sonde (alinea 3) cruciale (alinea 6) de data (alinea 9) GT 1. Wat is de reden om Rosetta af te stoten? 2. Wat is de reden om Philae af te stoten? 3. Leg het winterslaap-idee zo volledig mogelijk uit. 4. Wat weerhield ESA van een winterslaap? 5. Welk inzicht over kometen

Onderzoekers zitten de geschiedenis op de huid

Zaterdag 1 en zondag 2 oktober is het weekend van de wetenschap Lees het artikel Huid oude Egyptenaren verraadt waaraan zij doodgingen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat A het huid- en spierweefsel (alinea 2) eiwitten (alinea 2) de immuunreactie (alinea 3) bacteriële (alinea 3) de longinfectie (alinea 3) Woordenschat B het inzicht (alinea 1) in verband brengen (alinea 3) speculeren (alinea 4) herbergen (alinea 5) het (historisch) oogpunt (alinea 5) BK 1. Wat voor onderzoek is aanleiding voor het artikel? 2. Wat kom je te weten over de onderzoekers? 3. Hoe vaak geeft de tekst informatie over de ouderdom van de mummies? 4. Waarom gebruikt de schrijver het (werk)woord getuigen (alinea 2)? 5. Waarom staat bij het artikel een verwijzing naar een artikel over een mummiegezicht? GT 1. Welke aandoeningen konden onderzoekers afleiden van de eiwitten? 2. Waarop wees het weefsel van de huid van mummie Idi? 3. Wat hebben hart- en vaatziekten en kanker

Veranderd landschap

Lees het artikel  Landschapspijn: hoe mooi is het Friese boerenland nog? Woordenschat van oudsher (alinea 3) weemoed (alinea 4) eenzijdig (alinea 5) radicaal (alinea 8) anitibiotica (alina 8) bedrijfsvoering (alinea 10) BK  1. Verklaar de uitdrukking ¨groene woestijn¨ in alinea 2? 2. Waarom zijn boeren volgens alinea 5 boos? 3. Wat is het standpunt van de bier in alinea 6? 4. Met welk begrip zegt hij dat nog eens in alinea 7? 5. Waarom is het moeilijk meer natuurvriendelijk te werken (zie alinea 8-10)? Lees het artikel  Ongerepte landschappen op aarde bestaan niet meer Woordenschat extincties (alinea 4) gedijen (alinea 4) gedomesticeerd (domesticeren) (alinea 6) implicaties (alinea 8) capabel (alinea 8) GT 1. Welke belangrijke misvatting noemt de tekst en welke correctie geeft de tekst? 2. Welke voorbeelden van menselijke invloed noemt alinea 4? 3. Wat kenmerkt de fasen? 4. Welke gevolgen beschrijft alinea 5? Noem ook de oorzaken die alinea 5 noe

IJsmummie Ötzi en Brits Pompeï

By Sandstein (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons Lees de artikelen  Wetenschappers ontdekken meer over garderobe ijsmummie Ötzi  en  Brits Pompei geeft geheimen prijs alsof je in de Bronstijd loopt Woordenschat het dna (Ötzi alinea 1) het genetisch onderzoek (Ötzi alinea 2) de garderobe (Ötzi titel) de reconstructie (Ötzi foto-onderschrift) prijsgeven (titel Brits Pompeï) op losse schroeven komen te staan (Brits Pompeï alinea 3) Bekijk de mindmaps van de woorden BK 1. Wat is de hoofdgedachte van het artikel over Ötzi? 2. Welke vraag blijft open voor de onderzoekers? 3. Wat zijn mogelijke manieren (zie 3)? 4. Wat behoorde tot de opvallendste goederen die archeologen vonden? 5. Wat maakte die goederen zo bijzonder? GT 1. Wat maakte analyse van de kleding tot voor kort onmogelijk? 2. Wat is het verband tussen alinea 1 en alinea 3-4? 3. Waarom spreekt de tekst over het ´Britse Pompeï´? 4. Wat is d

Dinosaurusvleugels bewaard in barnsteen

Lees het artikel Goede bewaarde vleugels uit dino-tijdperk gevonden in barnsteen  Woordenschat respectievelijk (alinea 3) co-auteur (alinea 3) heimelijke (alinea 4) ongereguleerd (alinea 5) instituut (alinea 6) BK 1. Wat is de belangrijkste conclusie van de onderzoekers? 2. Wat leverde onderzoek met microscopen op (alinea 5)? 3. Waarover gaat de 30% en 70% in alinea 6? 4. Wat bedoelt de schrijver met onzuiverheden (alinea 7)? 5. Waarom willen onderzoekers een instituut (alinea 7)? GT 1. Wat is uniek aan de vondst in het barnsteen? 2. Wat is een belangrijk verschil tussen fossiele afdrukken en fossielen in barnsteen (alinea 3)? 3. Welke onderzoeksmethoden noemt de tekst? 4. Wat bedoelt de schrijver met biodiversiteit in alinea 6? 5. Door welke twee oorzaken lopen onderzoekers fossielen in barnsteen vaak mis? HV 1. Welke vier zaken ontdekten onderzoekers a.d.h.v. de vleugels? 2. Welke probleem kenden eerdere barnsteenvondsten en wat was het gevolg v

Gualicho de grote, met heel kleine poten

Lees het artikel  Angstaanjagende Argentijnse dino had een paar miezerige voorpootjes Woordenschat althans (alinea 1) de sauriërs (alinea 4) de paleontoloog (alinea 5 en 6) ondermaats (alinea 6) een categorie (alinea 6) BK 1. Om welke twee redenen zou Gualicho nooit een mens hebben kunnen pakken? 2. Wat hebben Allosauriërs, T-Rex, Velociraptors met Gualicho te maken (alinea 3)? 3. Welke vijf kenmerken van theropoden noemt alinea 4? 4. Welk woord in de titel verklaart waarom Gualicho zijn naam kreeg? 5. Bedenk een alternatieve titel voor het artikel. GT 1. Welk synoniem geeft de tekst voor de woorden: miezerig (titel en alinea 2) ... versteende (alinea 3) ... 's werelds grootste landroofdieren (alinea 4) ... 2. Wie worden bedoeld met 'ze' (alinea 4)? 3. Wie worden bedoeld met "twee afzonderlijke groepen" (alinea 5)? 4. Welke drie relaties legt de tekst tussen Gualicho en de mens? 5. Waar vind je Gualicho van 900 miljoen jaar gelede

De groenteafdeling op Mars

Woordenschat: koloniseren (alinea 1) gewassen (alinea 1) ecoloog (alinea 5) voedselwaakhond (alinea 8) gehalten (alinea 8) Lees het artikel Radijzen, erwten en tomaten uit marsgrond gewoon eetbaar BK 1. Wat hebben onderzoekers gedaan? 2. Waarom heeft project Mars One interesse in het onderzoek? 3. Waarom worden allerlei metalen genoemd in de tekst? 4. Geef een korte uitleg voor het woord voedselwaakhond (alinea 8)? 5. Bedenk een titel waarin de plannen van Mars One worden genoemd. GT 1. Waarop zijn de groenten getest? 2. Wat is de conclusie? 3. Welk synoniem gebruikt de tekst voor het woord hoeveelheid? 4. In welke alinea legt de tekst het woord koloniseren (alinea 1) uit? 5. Leg de uitdrukking voedselwaakhond uit (alinea 8)? HV 1. Wat is de precieze aanleiding voor het artikel? 2. Welke informatie geeft de tekst over de gebruikte grond? 3. Wat vertelt de tekst over de relevantie van het onderzoek? alinea ...: al

Geen bremain, maar brexit

Woordenschat: referendum (alinea 2, 4, 6 en 10) campagne (alinea 2 en 4) klassen (alinea 12) visumvrij (alinea 13) boegbeeld (alinea 17) Lees het artikel Brexit verdeelt Britse rijk tot op het bot BK 1. Wat bedoelt de tekst met anti-Brussel-sentiment (alinea 1)? 2. Wat bedoelt de tekst met anti-VK-sentiment (alinea 5 en 7)? 3. Hoe omschrijft alinea ... het begrip bremain (alinea 4)? 4. Het referendum verdeelt ook godsdienst. Licht toe (alinea 10). 5. Welke motivatie tegen de EU speelt vooral bij ouderen (alinea 16)? GT 1. Waarom zijn Schotland en Noord-Ierland pro-EU (alinea 5 en 8)? a ... b ... c ... 2. Door welke woord kun je het woord ¨munitie¨ (alinea 6) het beste vervangen? 3. De Brexit had meteen gevolgen op de beurzen van Europa (alinea 14). Welke gevolgen? a. ... b. ... 4. Waarom zijn boeren en andere kleine bedrijven naar hun zeggen gebaat bij een brexit (alinea 15)? 5. Welk opvallend voorbeeld van de

Zorgelijke Duitse cijfers over discriminatie en racisme

Woordenschat: sentimenten (alinea 3) bagatellisering (bagatelliseren) (alinea 3) specifieke (alinea 4) potentiële (alinea 5) peilingen (alinea 5) Lees het artikel Duitsland: haat tegen moslims, Roma en homo´s groeit BK 1. Hoe is het onderzoek gedaan volgens alinea 1? 2. Waarom zijn de uitkomsten volgens alinea 2 opvallend? 3. Waarom komt de politieke partij AfD ter sprake (alinea 5)? 4. Wat vinden de onderzoekers zorgelijk (alinea 6)? 5. Wat hebben brandstichtingen te maken met de laatste alinea? GT 1. Over welke twee onderwerpen gaat alinea 2? (1) ... (2) ... 2. Verklaar het kopje Vluchtelingen. 3. Waarover ging het onderzoek oorspronkelijk (vanaf 2002) volgens alinea 3? 4. Welke voorbeelden van racisme, antisemitisme en nazisme noemt alinea 3? 5. Welke twee groepen noemt de laatste alinea? (1) ... (2) ... HV 1. Welke twee grote toenames ziet het onderzoek volgens alinea 2? 2. Wat is de reden voor het onderzoek (alinea 3)?

Breinreclame

Lees het artikel  Adverteerders kijken in hersenen BK 1. Wat is neuromarketing (alinea1)? 2. Leg m.b.v. de woorden MRI-scan en kleur uit hoe neuromarketing werkt. 3. Alinea 3 gaat over een reclame die op twee manieren werd aangepast. Op welke manieren gebeurde dat? 4. Welke tegenstelling staat in de twee twee alinea´s over Frans Bauer? 5. De laatste twee alinea´s noemen ook bezwaren tegen neuromarketing. Geef een voorbeeld uit de tekst. GT 1. In alinea 1 staat de aanleiding voor het schrijven van het artikel. Wat is die aanleiding? 2. Over welke verandering gaat alinea 5? 3. Hoe leveren MRI-scans tijdwinst en geldwinst op (alinea 6)? 4. Waar of niet: irritante reclame betekent per definitie geen stimulans om het product te kopen. 5. Noem een door de tekst genoemd argument voor- en een argument tegen reclame m.b.v. neuromarketing. HV 1. In alinea 1-2 heeft de kleur rood verschillende betekenissen. Welke zijn dat? 2. Verklaar het verschil in betekenis? 3

Ik ken jou

Lees het artikel Met Russische app Findface is zelfs je gezicht ´big data´ Kies evt. de Engelse versie Face regcognition app taking Russia by storm may bring end to public anonimity BK 1. Wat is het doel van alinea 1? 2. Wat is het doel van alinea 2? 3. De app heeft positieve en negatieve mogelijkheden (alinea 6). Geef van elk een voorbeeld uit de tekst. 4. Welke veiligheidstoepassing biedt de app (alinea 11)? 5. Hoe denken de bedenkers en makers over verminderde privacy door de app (alinea 12)? GT 1. Wat doet de app Findface precies? 2. Waarom laat de app ook altijd tien mensen zien die lijken op de gevonden persoon (alinea 2)? 3. Wat maakt het doorzoeken van Facebook moeilijk voor de app (alinea 4)? 4. Waarom moet je bij het invoeren van meer dan 30 foto´s betalen (alinea 6)? 5. Welke commerciële toepassing biedt de app (alinea 12)? HV 1. Wat bedoelt de internetjurist met ¨juridische belemmering¨ (alinea 7)? 2. Wat bedoelt hij met ´gezichtsherkenning m

Miljoenenindustrie, miljoenenuitstoot

Lees het artikel  Megacruiseschip in Rotterdam is geen feestje voor milieu BK 1. Waarom passen cruiseschepen uitstoot aan in havengebieden? 2. Wat bedoelen we met duurzaam toerisme (alinea 5)? 3. Wat ontbreekt nog in de regels over uitstoot van cruiseschepen? 4. Waardoor produceert het schip in een haven nog veel uitstoot? 5. Waarom zijn in steden milieuzones ingesteld voor oudere auto´s?  GT 1. Waarom laten gemeenten de auto´s niet toe en de cruiseschepen wel? 2. Cruiseschepen liggen in de haven op de grens van de milieuzone. Wat is de kritiek van Groen Links raadslid Bonte? 3. Welke oplossingen noemt Bonte? 4. Bespreek de twee oplossingen van Bonte. 5. Wat maakt het instellen van een quotum moeilijk? HV 1. Wat is het doel van de milieuzones? 2. Waarom laten gemeenten cruiseschepen wel toe aan de grens van deze zones? 3. Bespreek de oplossingen voor de cruiseschepenuitstoot die de tekst noemt? 4. Bespreek per oplossing wat (

Beschermde geschiedenis

Lees het persbericht  Nederland gaat cultureel erfgoed onder water beschermen BK 1. Wat is het doel van het UNESCO-verdrag? 2. Wat is de meerwaarde van onderwatererfgoed vergeleken met schriftelijke bronnen (alinea 2)? 3. Welke twee redenen maken het verdrag op dit moment heel belangrijk (alinea 3)? 4. Wat wordt bedoeld met het woord urgentie (alinea 3)? 5. Welke voorbeelden van erfgoed geeft de tekst (alinea 2 en 4)? GT 1. Geef een ander woord uit de tekst voor het woord ¨conventie¨ (alinea 1 en 5). 2. Welke functies geeft minister Bussemaker aan de zogenaamde ¨tijdscapsules¨ (alinea 2)? 3. Wat heeft hoge urgentie (alinea 3)? 4. Waarom is de urgentie hoog (alinea 3)? 5. De tekst gebruikt de woorden bekrachtigen (alinea 1), toetreden (alinea 1 en 5) en ratificeren (alinea 5). Leg uit wat de woorden met elkaar te maken hebben. HV 1. Welk voorbeelden van verbindingen geeft alinea 2? 2. Wat zijn drie belangrijke gevolgen van technologische ontwikkelingen (al

Een koningshuis van deze tijd

Lees het artikel  Beatrix verzakelijkte, Willem-Alexander moderniseert Koninklijk Huis BK 1. Wat bedoelen we met de uitdrukking ´in de markt zetten´ (alinea 1)? 2. Welke uitdrukking verderop in de tekst betekent min of meer hetzelfde? 3. Voor welke belangrijke verandering zorgde Koningin Beatrix (alinea 4)? 4. Voor welke belangrijke verandering zorgt Koning Willem-Alexander (alinea 5)? 5. Welke kritiek is er ook als het gaat om de Koning en het koningshuis? GT 1. De tweede zin van ainea 1 is geen gemakkelijke, meteen duidelijke taal. Welke tegenstellingen bevat de zin? 2. Leg aan de hand van de tegenstelling de betekenis van deze zin uit. 3. Omschrijf de belangrijkste verandering in de professionaliseringsgolf (alinea 4 en 5) van Koningin Beatrix en Koning Willem-Alexander. 4. Het Koninklijk Huis heeft een ´Achilleshiel´ (alinea 9). Licht de ´achilleshiel´ toe en leg uit wat we met de uitdrukking bedoelen. 5. Wat is volgens de tekst goed voor onze waardering

De minister van (duurzaam) voedsel

Lees het artikel Krijgen we volgend jaar een minister van voedsel?  Beantwoord daarna de vragen. 1. Maak onderscheid in de verschillende standpunten. Vat ze samen in een zin. 2. Noteer de partijen bij de verschillende standpunten. 3. Arceer de belangrijkste redenen in de tekst voor de introductie van een ministerie van Voedsel? 4. Bespreek waarom critici kiezen liever ander beleid dan een andere naam kiezen. 5. Bespreek de redenen waarom LTO voor een specifiek ministerie voor landbouw is.

In leven dankzij steunhart

Lees het artikel Zonder steunhart was ik al lang dood geweest  Beantwoord daarna de vragen. 1. Bespreek kort de aanleiding voor het schrijven van het artikel. 2. Licht toe hoe een steunhart werkt. 3. Bespreek de voordelen van een steunhart boven een harttransplantatie. 4. Bespreek de nadelen. 5. In het artikel is sprake van een hart van eigen weefsel. Leg uit wat daarmee wordt bedoeld.

Zwitserland eert Charlie Chaplin

Lees het artikel Museum voor Charlie Chaplin geopend in zijn huis in Zwitserland  Beantwoord daarna de vragen. 1. Waarop gaf Charlie Chaplin commentaar met de films Modern Times en The Great Dictator? 2. Waarom veranderde de mening over de film The Great Dictator na verloop van tijd? 3. Van welke episode in de Amerikaanse geschiedenis ondervond Charlie Chaplin later grote hinder? 4. Wat was de aanleiding daarvoor? 5. Wat is volgens het artikel vooral de culturele erfenis van Charlie Chaplin?

Minder armoede?

Lees het artikel  Minder mensen maken gebruik van voedselbank 1. Welke tegenstelling zie je tussen cijfers van de voedselbank en CBS/SCP? 2. Hoe kun je deze tegenstelling verklaren? 3. Welk van de oplossingen in de tekst werkt volgens jou het meest? Motiveer je antwoord. 4. Waarom verzamelen CBS en SCP cijfers? 5. Met welk doel doen zij dat werk?

Baanbrekend onderzoek en existentiële vragen

Lees het artikel In aantocht: kind verwekken zonder sperma 1. Wat bedoelt het artikel met ¨ongespecialiseerde stamcellen¨? 2. Hoe worden deze cellen gebruikt? 3. Waarom biedt het onderzoek mogelijk wel uitkomst voor mannen maar niet voor vrouwen? 4. Waarom is nu verder onderzoek noodzakelijk? 5. Het onderzoek roept volgens het artikel ¨existentiële vragen¨ op. Wat bedoelen we daarmee? foto: publicdomainpictures.net