Posts

Nieuwswoorden

Geen ID wie er achter zit

Met copy-paste gebeurt er niets in je hoofd

Printrevolutie?

Vaticaanburgers

Kleur was niet meteen oké

Graven in de geschiedenis

Komeet Badeend

Onderzoekers zitten de geschiedenis op de huid

Veranderd landschap

IJsmummie Ötzi en Brits Pompeï

Dinosaurusvleugels bewaard in barnsteen

Gualicho de grote, met heel kleine poten

De groenteafdeling op Mars

Geen bremain, maar brexit

Zorgelijke Duitse cijfers over discriminatie en racisme

Breinreclame

Ik ken jou

Miljoenenindustrie, miljoenenuitstoot

Beschermde geschiedenis

Een koningshuis van deze tijd

De minister van (duurzaam) voedsel

In leven dankzij steunhart

Zwitserland eert Charlie Chaplin

Minder armoede?

Baanbrekend onderzoek en existentiële vragen