Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2017 tonen

Nu jij

Je hebt op www.mnmweek.nl al diverse opdrachten gemaakt. Je leest telkens een artikel uit het laatste nieuws. Daarna laat je in een opdracht zien wat je door het lezen leerde over het onderwerp. Nu jij. Voor de volgende les kies je een artikel en bedenk je er een opdracht bij. Je geeft hem op dezelfde manier vorm als op www.mnmweek.nl. Let goed op alle onderdelen. Neem de volgende les een geprinte versie mee.

Scenario´s en zorgen van robotpioniers

Lees het artikel  Mens kan controle over killer robots binnen paar jaar kwijt zijn . Bekijk ook de clip bij het artikel. Leerdoelen: O Ik kan uitleggen wat autonome wapensystemen zijn O Ik kan uitleggen waarom hierover wordt gediscussieerd Woordenschat: civiele = burgerlijke de pionier = de baanbreker autonoom = zelfstandig, onafhankelijk de regulatie = de regeling de robotica = de robottechniek en -toepassing urgent = dringend, spoedeisend escaleren = uitbreiden, verergeren BK en GT 1. Wat doen de wapensystemen ´op eigen houtje´? 2. Waarom gebruikt de schrijver de uitdrukking ´de geest is uit de fles´? 3. Waartegen moet stelling worden genomen door deskundigen? GT+ en HV 1. Wat wordt bedoeld met ´een doos van Pandora´? 2. Wat wordt bedoeld met ´een preventief moratorium´? 3. Wat wordt bedoeld met een ´openbare discussie´? Bereid een inleiding voor op het filmpje bij het artikel (GT+ en HV). In de inleiding geef je een korte samenvatting van deelonderwerpen,

Excuusinflatie

Lees het artikel Alweer excuses om meetoo: ´De geloofwaardigheid neemt wat af´ Beantwoord daarna de vragen. Leerdoel: O Ik kan vertellen waarover de metoo-discussie gaat O Ik kan de vragen en antwoorden van deze tekst kort samenvatten Woordenschat: intimideren = bang maken de intimidatie = het intimideren de reputatie = goede naam, faam weloverwogen = goed overdacht de aantijging = de beschuldiging publicitaire = ten aanzien van bekendheid publiciteit = openbaarheid, het maken van reclame BK en GT Noem van elke alinea het onderwerp en de hoofdgedachte. alinea 1: Gisteren... alinea 2: Louis... alinea 3: ¨Dit... alinea 4: Eerder... alinea 5: De beslissing... alinea 6: Uiteindelijk... alinea 7: Vaak... alinea 8: Uiteindelijk... alinea 9: Herstel.... GT+ en HV 1. Welke vragen staan centraal in de tekst? 2. Maak met de woordenschat een korte samenvatting van de tekst waarin je antwoord geeft op deze vragen.

Ik, schrijfrobot

Alle media berichtten over een bijzonder literair experiment. Schrijver Ronald Giphart schreef samen met een robot een verhaal. En Giphart en de robot bleken aardig aan elkaar gewaagd. Leerdoel: O Ik kan de techniek beschrijven waarmee robots literair werk kunnen schrijven BK 1-2 1. Zoek bij twee kranten of nieuwswebsites een artikel over dit nieuws. Noteer titel en bron. 2. Beoordeel welk artikel het nieuws het duidelijkst uitlegt. Motiveer je antwoord. 3. Beschrijf kort de robottechniek die is gebuikt bij het verhaal. GT 1-2 (BK 3) 1. Zoek bij drie kranten of nieuwswebsites een artikel over dit nieuws.  Noteer titel en bron. 2. Beoordeel welk artikel het nieuws het duidelijkst uitlegt. Motiveer je antwoord. 3. Beschrijf kort de robottechniek die is gebuikt bij het verhaal. HV 1-2 1. Zoek bij vier kranten of nieuwswebsites een artikel over dit nieuws.  Noteer titel en bron. 2. Beoordeel welk artikel het nieuws het duidelijkst uitlegt. Motiveer je antwoord. 3. Besch