Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2023 tonen

Bijna Chanoeka

Binnenkort begint het joodse feest Chanoeka. Joden vieren acht dagen feest. Dit jaar wordt feest gevierd van 7 tot en met 15 december. Lees in de bron wat joden tijdens Chanoeka herdenken en wat ze die dagen zoal doen. Bron Hoe vieren joden Chanoeka? Trouw vroeg het aan klanten van de koosjere broodjeszaak Sal Meyer | Trouw Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les vertellen wat centraal staat bij Chanoeka. Woordenschat  koosjere, bezinning, orthodoxe, rabbinale, waarborgen Vragen 1. Wat wordt er gevierd met Chanoeka en wat is de symboliek achter dit joodse feest? 2. Hoe viert de joodse gemeenschap Chanoeka? 3. Hoe ervaren verschillende individuen Chanoeka en wat betekent dit feest voor hen? 4. Welke activiteiten vinden plaats tijdens Chanoeka en hoe worden deze georganiseerd? 5. Wat zijn de gebruikelijke tradities en gerechten die bij Chanoeka horen? 6. Wat betekent Chanoeka in termen van verbondenheid en samenhang voor de joodse gemeenschap? 7. Welke rol spelen cadeaus, spelletjes

Een nieuwe stap in AI?

Naast absolute voordelen wordt het steeds lastiger om de risico's van AI te voorspellen. Mogelijk werken ontwikkelaars ook aan een veel verder gevorderde vorm van AI die de menselijke controle zou kunnen overstijgen.  Bron   ‘Supergeheim AI-project ‘Q*’ kan mensheid bedreigen' | AD Leerdoel Je kan aan het einde van deze les uitleggen welke gevaren worden toegeschreven aan AI. Woordenschat kunstmatige intelligentie (AI), autonome, generatieve generaliseren, strategische, dominantie, reguleren Vragen 1. Wat is de naam van het geheime AI-project dat mogelijk gevaarlijk is voor de mensheid? 2. Wat is de potentiële kracht van dit AI-project genaamd 'Q*'? 3. Wat kunnen autonome systemen bereiken volgens de experts in dit artikel? 4. Welk niveau van intelligentie kunnen AI-modellen zoals ChatGPT momenteel bereiken? 5. Hoe wordt kunstmatige algemene intelligentie (AGI) beschreven in contrast met traditionele computers? 6. Welke zorgen worden geuit over de mogelijke gevaren van

Na de uitslag

Mensen hebben verschillende gevoelens over de verkiezingsresultaten en delen diverse standpunten, van blijdschap tot bezorgdheid.  Bron  Verdeelde reacties op winst PVV: van 'verfrissend' tot 'Nederland is verhard' | NOS Leerdoel Ik kan voorbeelden geven van de verschillende reacties op de verkiezingsuitslag en de argumenten die mensen hierbij gebruiken.  Woordenschat bovengemiddeld, afbraakbeleid, walhalla, pamperen, verfrissend, coalitie, migratie-achtergrond, koepel, islamofobie, galgenhumor, bolwerken, aardverschuiving Vragen Baseer je antwoorden steeds op de tekst.  1. Hoe reageert Nederland op de grote verkiezingsoverwinning van de PVV? 2. Wat zijn enkele standpunten van voorstanders van de PVV in verschillende regio's? 3. Welke bezorgdheden uiten sommige Nederlanders over een mogelijk kabinet met de PVV? 4. Wat wordt gezegd over Geert Wilders' verandering in zijn benadering richting de verkiezingen? 5. Wat zijn enkele kritiekpunten die genoemd worden ove

Stop de Black Friday

Verschillende onderzoekers en hoogleraren pleiten voor de afschaffing van Black Friday. Ze benadrukken dat dit koopjesfestijn ongezonde consumptie aanwakkert en een negatieve impact heeft op duurzaamheid. Ook onder winkeliers is niet iedereen gelukkig met het bestaan van het fenomeen.  Bron  Bikkelharde eis aan nieuw kabinet: ‘Stop met Black Friday, al die troep is een ramp’ | AD Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les de kritiek op Black Friday toelichten en voorbeelden geven van oplossingen die zijn bedacht. Woordenschat  duurzaamheid, massahysterie, uitgemolken, kapitalistische, schaarse, consumeren, maak- en afdankproces, wegwerpeconomie Vragen 1. Waarom roepen onderzoekers op tot de afschaffing van Black Friday? 2. Wat is volgens het rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur de impact van Black Friday op duurzaamheid? 3. Welke kritiek wordt geuit op het koopjesfestijn vanuit het perspectief van consumptie-onderzoekers? 4. Wat wordt gezien als de negatieve lang

Komende MNMweek - 27 november t/m 1 december

Maandag 27 november: Stop de Black Friday Verschillende onderzoekers en hoogleraren pleiten voor de afschaffing van Black Friday. Ze benadrukken dat dit koopjesfestijn ongezonde consumptie aanwakkert en een negatieve impact heeft op duurzaamheid. Ook onder winkeliers is niet iedereen gelukkig met het bestaan van het fenomeen.   Bron Bikkelharde eis aan nieuw kabinet: ‘Stop met Black Friday, al die troep is een ramp’ | AD Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les de kritiek op Black Friday toelichten en voorbeelden geven van oplossingen die zijn bedacht. Dinsdag 28 november: Na de uitslag Mensen hebben verschillende gevoelens over de verkiezingsresultaten en delen diverse standpunten, van blijdschap tot bezorgdheid.   Bron  Verdeelde reacties op winst PVV: van 'verfrissend' tot 'Nederland is verhard' | NOS Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les voorbeelden geven van de verschillende reacties op de verkiezingsuitslag en de argumenten die mensen hierbij gebruiken. 

Sinterklaas, vinden we het nog leuk?

Het Sinterklaasfeest is langzaam maar zeker ontstaan door een opeenstapeling van tradities. Ook in onze tijd treedt er verandering op in het feest. Bron   We kijken anders naar Zwarte Piet, maar vieren 5 december nog steeds graag: ‘Revolutie' I AD Leerdoel   Je kunt aan het einde van deze les voorbeelden geven van veranderingen van tradities door maatschappelijke discussies. Woordenschat peiling, kernwaarden, straatbeeld Vragen 1. Wat is de algemene stemming ten opzichte van Sinterklaas volgens de tekst? 2. Welke discussie heeft invloed gehad op het imago van het Sinterklaasfeest? 3. Wat zijn enkele elementen van het feest die volgens de tekst nog steeds worden gekoesterd? 4. Hoe heeft de pietendiscussie het uiterlijk van Zwarte Piet beïnvloed? 5. Wat is de mening van de traditiedeskundige over de impact van de pietendiscussie op Sinterklaas? 6. Hoe heeft de discussie invloed gehad op het gedrag van ouders tijdens de intocht?

Sunneklaas, een eigenzinnige versie van Sinterklaas

Sunneklaas op de Waddeneilanden is een uniek volksfeest met diverse lokale tradities. Het feest, dat rond 5 december plaatsvindt, kenmerkt zich door mysterie en geheimzinnigheid, waarbij deelnemers zich vermommen en sociale interacties aangaan volgens specifieke regels. Sunneklaas biedt een intrigerende blik op hoe verschillende eilandgemeenschappen hun eigen draai geven aan de viering van Sinterklaas. Bron  Sinterklaas (ofwel Sunneklaas) op de Waddeneilanden is niet voor watjes I BNNVARA Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les uitleggen hoe Sinterklaas op de Waddeneilanden wordt gevierd. Woordenschat immaterieel erfgoed, carnavalesker, voorgeklaast en nageklaast, gnommen, démasqué, klozem, vastewallers, radaren, sunneklazen, feest der démasqué Vragen   1. Wat is de specifieke traditie rond Sinterklaas op de Waddeneilanden? 2. Hoe verschilt het Sinterklaasfeest op de Waddeneilanden van het traditionele Nederlandse feest? 3. Wat is de rol van 'Ouwe Sunderklaas' op Texel, en

61 jaar na de moord op JFK

Op 22 november 1963 werd de Amerikaanse president John F. Kennedy vermoord. Een recent nieuw getuigenis werpt een nieuw licht op deze historische gebeurtenis. Een voormalige geheim agent, Paul Landis, die ooggetuige was van de aanslag, deelt nu zijn persoonlijke herinneringen en spreekt de officiële versie tegen. Dit roept vragen op over de waarheid achter deze tragische gebeurtenis en de mogelijke betrokkenheid van andere partijen. Bron   Oud-agent die bij moordaanslag op JFK was spreekt in onthullend interview officiële lezing tegen I Metro Leerdoel   Je kunt aan het einde van deze les verschillende visies op de moord op John F. Kennedy noemen. Woordenschat   speculaties, strafrechtelijke, commissie, controverse, memoires, toonaangevende, gouverneur, torso Vragen 1. Wie was Paul Landis en wat was zijn rol tijdens de aanslag op John F. Kennedy? 2. Wat zijn enkele speculaties en complottheorieën rondom de moord op JFK? 3. Waarom werden duizenden JFK-files vrijgegeven in 2017 en wat was

Kinderen en jongeren kunnen meer aan

Kinderen en jongeren worden nogal eens weggehouden van ingewikkelde onderwerpen. Niki Padidar schreef kijkend naar thema's in jeugdfilms dat we kinderen en jongeren niet altijd films en verhalen hoeven te bieden met een goede afloop.  Bron Opinie: ‘Kinderen kunnen meer aan dan we denken’ Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les de hoofdgedachte toelichten en hier je eigen mening over geven. Woordenschat relativeren, apathische, aanname, apathie, consumenten, reductie, transitie, aanvaardbaarheid Vragen   1. Wat is de centrale boodschap van Niki Padidar in de tekst? 2. Waarom stelt de auteur dat kinderen vaak onderschat worden? 3. Waarom bekritiseert de auteur de neiging om de werkelijkheid te versimpelen? 4. Wat is de gebruikelijke eis voor jeugdcontent volgens de auteur? 5. Hoe worden kinderen vaak afgeschilderd afhankelijk van hun achtergrond, volgens de auteur? 6. Wat is de kritiek op eenvoudige jeugdfilms met vrolijke formules? 7. Waarom benadrukt de auteur dat jeugdfilms v

Stemmen, of toch maar niet?

22 november zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een groot aantal partijen doet voor de eerste keer mee, net als veel jongeren die voor het eerst mogen stemmen. Bron   Veel jongeren voor het eerst naar de stembus: 'Vind dat wij meer inspraak moeten hebben' I RTL Nieuws Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les voorbeelden van argumenten noemen waarom jongeren gaan stemmen.  Vragen 1. Welke argumenten geven de geïnterviewden? 2. Wat vind je sterke argumenten? Onderbouw je antwoord  3. Welke argumenten vind je minder sterk? Onderbouw je antwoord.  4. Welke andere argumenten zou je kunnen bedenken? 5. Wat zijn jouw voornaamste argumenten om later te gaan stemmen? 6. Wat zijn voor jou minder belangrijke argumenten?

Komende MNMweek - 20 t/m 24 november

Maandag 20 november: Stemmen, of toch maar niet? 22 november zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een groot aantal partijen doet voor de eerste keer mee, net als veel jongeren die voor het eerst mogen stemmen. Bron   Veel jongeren voor het eerst naar de stembus: 'Vind dat wij meer inspraak moeten hebben' I RTL Nieuws Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les voorbeelden van argumenten noemen waarom jongeren gaan stemmen.  Dinsdag 21 november: Kinderen en jongeren kunnen meer aan Kinderen en jongeren worden nogal eens weggehouden van ingewikkelde onderwerpen. Niki Padidar schreef kijkend naar thema's in jeugdfilms dat we kinderen en jongeren niet altijd films en verhalen hoeven te bieden met een goede afloop. Bron   Opinie: ‘Kinderen kunnen meer aan dan we denken’ Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les de hoofdgedachte toelichten en hier je eigen mening over geven. Woensdag 22 november: 61 jaar na de moord op JFK Op 22 november 1963 werd de Amerikaanse president

Sinterklaas

Zaterdag is weer de landelijke intocht van Sinterklaas. Het Sinterklaasfeest in Nederland heeft door de tijd heen de nodige veranderingen ondergaan.  Het feest begon als verering van de heilige Nicolaas en verspreidde zich langzamerhand door West-Europa. Na de reformatie onderging het feest enkele aanpassingen om tot het bekende Sinterklaasfeest te ontwikkelen zoals we dat nu kennen. Bron   De intocht van Sinterklaas I Andere Tijden  Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les belangrijke gebeurtenissen en veranderingen in de viering van het Sinterklaasfeest noemen  Woordenschat beschermheilige, bedevaartsoord, reformatie, nationaal-socialistisch, rivaliteit, paapse, beenderen Vragen 1. Waar vond de eerste "officiële" intocht van Sinterklaas in Nederland plaats en in welk jaar? 2. Wat was de oorspronkelijke herkomst van Sint-Nicolaas en waar bevond zich zijn graf? 3. Welke groepen werden door Sint-Nicolaas als beschermheilige aangemerkt? 4. Waarom werden de overblijfselen van

Mahatma Gandhi, inspiratiebron voor de Dag van de verdraagzaamheid

Vandaag is de internationale Dag van de Verdraagzaamheid. Een dag die door de VN in het leven werd geroepen.  Mahatma Gandhi is de voornaamste inspiratiebron voor deze dag. Hij werd wereldberoemd door zijn  inzet voor  onafhankelijkheid van India door middel van  geweldloos verzet. Bron Mahatma Gandhi – Icoon van geweldloos verzet I Historiek Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les uitleggen hoe Mahatma Gandhi geweldloos verzet gebruikte als middel voor sociale en politieke verandering. Woordenschat onafhankelijkheidsstrijd, geweldloos verzet, tolerant, paria's, monopolie, eretitel, mahatma, burgerlijke ongehoorzaamheid, satyagraha, zelfbestuur Vragen kort 1. Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Mahatma Gandhi? 2. Waarom koos Gandhi voor geweldloos verzet in zijn strijd voor onafhankelijkheid? 3. Wat was de betekenis van de zoutmars naar Dandi? 4. Leg uit wat het begrip 'satyagraha' inhoudt en waarom Gandhi dit verkoos boven passief verzet. 5. Wat

Populaire, maar gevaarlijke pepers

Hete pepers worden steeds populairder. De chilimarkt groeit behoorlijk en er worden zelfs in ons land zelfs wedstrijden georganiseerd, zoals het Dutch Chili Fest in Eindhoven. Kenners zien zowel positieve als potentieel gevaarlijke kanten aan ons toenemende gebruik.  Bron  Superhete pepers steeds populairder, 'maar gevaarlijk bij overdosis' I RTL Nieuws Leerdoel   Je kunt aan het einde van deze les de populariteit van hete pepers verklaren en risico's en mogelijke gezondheidseffect en van consumptie benoemen.  Woordenschat oppeppend, reservelijst, verslavingsverleden, verdovende middelen, chilimarkt, heuse, verbreding, muchos, vruchtgroente, capasaïcine, metabolisme, obesitas, pijngrens Vragen 1. Waarom zijn hete pepers momenteel populairder dan ooit? 2. Welke bekende hete pepers worden genoemd en wat was voorheen de heetste peper ter wereld? 3. Hoeveel wordt de chilimarkt naar verwachting waard in 2028? 4. Hoe verloopt een typische wedstrijd in het eten van hete pepers? 5.

Ook geen smartphones meer in de basisschool

Na het voortgezet onderwijs gaan ook de basisscholen de afleiding van smartphones weren. De telefoon is in het leven van basisschoolleerlingen niet meer weg te denken. En dat doet ze steeds minder aan hun werk op school denken. De vraag is hoe effectief het bannen van de telefoon is?  Bron  Mobieltjes vanaf komend schooljaar ook geweerd uit klassen basisschool: ‘Zo beschermen we de leerlingen’ I Het Parool Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les uitleggen waarom basisscholen ervoor kiezen om mobiele telefoons uit de klaslokalen te weren en mogelijke voordelen en uitzonderingen op dit beleid noemen. Woordenschat educatief, koepelorganisatie, symbolische waarde, wet- en regelgeving Vragen 1. Wat houden de nieuwe afspraken in met betrekking tot mobieltjes op basisscholen? 2. Waarom worden mobieltjes uit klaslokalen geweerd volgens minister Mariëlle Paul? 3. Wanneer worden mobieltjes in het voortgezet onderwijs geweerd uit klaslokalen? 4. Waarom stellen deskundigen dat leerlingen minde

Een waarschuwingssticker op vlees?

Kunnen waarschuwingen op vleesverpakkingen, vergelijkbaar met die op sigaretten, de vleesconsumptie verminderen? Een Engels onderzoek suggereert een daling van 7 tot 10 procent. Het Nederlandse Voedingscentrum is echter kritisch. Bron   Eten we minder vlees bij waarschuwing op etiket, zoals op pakjes sigaretten? | RTL Nieuws Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les toelichten wat het verwachte effect is van waarschuwingen op vleesverpakkingen. Woordenschat   controlegroep, pandemiewaarschuwing, handelingsperspectief, klimaatimpact, abstract, potentie, duurzaamheid Vragen 1. Wat suggereert een Engels onderzoek over waarschuwingen op vleesverpakkingen? 2. Hoeveel procent kan de vleesconsumptie verminderen volgens dit onderzoek? 3. Wat is de reactie van het Nederlandse Voedingscentrum op deze suggestie? 4. Wat zijn de drie voorwaarden voor een waarschuwing om effectief te zijn volgens Anne Lutgerink? 5. Waarom is klimaatverandering vaak moeilijk persoonlijk relevant te maken? 6. Waarom

Komende MNMweek - 13 t/m 17 november 2023

Maandag 13 november: Een waarschuwingssticker op vlees? Kunnen waarschuwingen op vleesverpakkingen, vergelijkbaar met die op sigaretten, de vleesconsumptie verminderen? Een Engels onderzoek suggereert een daling van 7 tot 10 procent. Het Nederlandse Voedingscentrum is echter kritisch.  Eten we minder vlees bij waarschuwing op etiket, zoals op pakjes sigaretten? | RTL Nieuws Dinsdag 14 november: Ook geen smartphones meer in de basisschool Na het voortgezet onderwijs gaan ook de basisscholen de afleiding van smartphones weren. De telefoon is in het leven van basisschoolleerlingen niet meer weg te denken. En dat doet ze steeds minder aan hun werk op school denken. De vraag is hoe effectief het bannen van de telefoon is?   Mobieltjes vanaf komend schooljaar ook geweerd uit klassen basisschool: ‘Zo beschermen we de leerlingen’ I Het Parool Woensdag 15 november: Populaire, maar gevaarlijke pepers  Hete pepers worden steeds populairder. De chilimarkt groeit behoorlijk en er worden zelfs in on

Dierentuin van de toekomst

Dierentuinen ondergaan grote veranderingen om beter te voldoen aan de behoeften van dieren en de verwachtingen van het publiek. Ze investeren in ruimere verblijven, educatie en het welzijn van hun dieren. Deze evolutie komt voort uit zowel nieuwe regelgeving als een groeiend bewustzijn over dierenwelzijn in de samenleving. Bron  Dierentuinen veranderen: 'Ze moeten met de tijd mee en dat beseffen ze goed' I NOS Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les uitleggen hoe dierentuinen veranderen en waarom en toelichten wat voor druk ze voelen vanuit de samenleving en de branche. Woordenschat natuurherstelorganisatie, transitieperiode, roofdierengalerij, voortschrijdende inzicht, leefgebieden, intrinsiek Vragen 1. Welke veranderingen voeren dierentuinen door in hun parken? 2. Waarom zijn dierentuinen bezig met het vergroten van de verblijven? 3. Wat is het hogere doel dat Diergaarde Blijdorp wil bereiken? 4. Waarom voelen dierentuinen druk om te veranderen? 5. Wie bepaalt de eisen vo

Overlast, en nu?

Een groep tieners uit Haarlem en omstreken veroorzaakt al maanden overlast in een wijk. De jongeren lijken status belangrijk te vinden en dagen elkaar uit om steeds verder te gaan. Journalisten van NHNieuws gingen met hen in gesprek en beschrijven mogelijke oplossingen, zoals het vroegtijdig signaleren van gedragsproblemen en het bieden van positievere vrijetijdsbestedingen. Bron   De terreur van de fatbikebende rond Haarlem: zo moeten de pubers worden aangepakt I NHNieuws Woordenschat terreur, intimideren, mishandelen, fatbikes, drommen, surveilleren, empathie, gewetensvorming, machteloos Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les de problemen en mogelijke oplossingen die de tekst noemt toelichten. Vragen 1. Wie vormen de 'fatbike-bende' en wat voor gedrag vertonen ze? 2. Hoe reageren buurtbewoners op de aanwezigheid van deze groep jongeren? 3. Wat beweren de leden van de 'fatbike-bende' over hun gedrag? 4. Welke overtredingen en misdaden worden aan de groep toegeschr

Thanksgiving

Elke vierde november wordt in Amerika Thanksgiving gevierd. Het is het feest waarop de vestiging van de eerste Europeanen in Amerika wordt herdacht. Het feest wordt groots gevierd, maar is kijkend naar wat toendertijd met de native Americans gebeurde niet omstreden. Bron   Thanksgiving Day, dankzeggingsdag sinds 1621 | Historiek  en  Thanksgiving is in VS feestdag voor de een, dag van rouw voor de ander I NOS Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les de oorsprong van Thanksgiving uitleggen en de kritiek op het feest die is ontstaan toelichten. Woordenschat gratie, genocide, assimilatie, kolonisatoren, bid-of-sterf beleid, assimilatie, inclusiever Vragen tekst 1 1. Wat wordt er traditioneel gedaan op Thanksgiving Day en waarom is de kalkoen een belangrijk symbool? 2. Hoe overleefden de Pilgrim Fathers in Plymouth dankzij de hulp van de Wampanoah-indianen? 3. Wie was Sara Josepha Hale en wat was haar rol bij het vestigen van Thanksgiving als een nationaal feest? 4. Waarom bepaalde pres

Herdenking Eerste Wereldoorlog

Op de elfde dag van de elfde maand om elf uur tekenden de strijdende partijen voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het was een verwoestende oorlog geworden, waar Nederland maar zijdelings mee te maken had. België was het strijdtoneel geweest en daar hadden zich onbegrijpelijke taferelen afgespeeld. Bron  NU.nl   Geschiedenisles: Hoe begon de Eerste Wereldoorlog en hoe liep die af? Woordenschat  nationalisme, kruitvat, koloniale ambities, gekonkel, bufferstaat,  mobilisaties, propagandisten, patriottisch Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les voorbeelden geven van politieke en nationale factoren die tot de Eerste Wereldoorlog hebben geleid en van nieuwe technologieën die deze oorlog bepaalden. Vragen  1. Wat markeerde het einde van de Eerste Wereldoorlog en hoeveel slachtoffers eiste deze oorlog op? 2. Hoe werd de Eerste Wereldoorlog vaak aangeduid en welke nieuwe aspecten kenmerkten deze oorlog ten opzichte van eerdere conflicten? 3. Welke belangrijke gebeurtenis vond plaat

De elfde van de elfde is Sint-Maarten

Het feest van Sint-Maarten wordt elk jaar gevierd op 11 november. Het is een feest dat vooral in Nederland en delen van België wordt gevierd. Maar wat is de oorsprong en wat zijn de belangrijkste gebruiken van dit feest? Bron   Sint-Maarten, feestdag van Martinus van Tours I Historiek Woordenschat  binding, grondleggers, beschermheilige, legende, kluizenaar, duiveluitdrijver, hagiografie, etiquette, apostel Leerdoel Je kunt het ontstaan de en belangrijke gebruiken van het feest van Sint-Maarten uitleggen. Vragen 1. Wat is de oorspronkelijke religieuze betekenis van het feest van Sint-Maarten? 2. Hoe is deze betekenis veranderd in de loop der tijd? 3. Wie was de heilige Martinus van Tours en welke beroepen en groepen werden aan hem toegewezen als beschermheilige? 4. Hoe wordt het legendarische verhaal over Martinus van Tours en de bedelaar vaak geïnterpreteerd? 5. Wat was de rol van Hilarius van Tours in het leven van Martinus van Tours na diens vertrek uit het Romeinse leger? 6. Hoe wo

Komende MNMweek - 6 t/m 10 november

Maandag 6 november: De elfde van de elfde is Sint -Maarten Het feest van Sint-Maarten wordt elk jaar gevierd op 11 november. Het is een feest dat vooral in Nederland en delen van België wordt gevierd. Maar wat is de oorsprong en wat zijn de belangrijkste gebruiken van dit feest?  Sint-Maarten, feestdag van Martinus van Tours I Historiek Dinsdag 7 november: Herdenking Eerste Weteldoorlog Op de elfde dag van de elfde maand om elf uur tekenden de strijdende partijen voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het was een verwoestende oorlog geworden, waar Nederland maar zijdelings mee te maken had. België was het strijdtoneel geweest en daar hadden zich onbegrijpelijke taferelen afgespeeld.  Geschiedenisles: Hoe begon de Eerste Wereldoorlog en hoe liep die af? I NU.nl   Woensdag 8 november: Thanksgiving Elke vierde november wordt in Amerika Thanksgiving gevierd. Het is het feest waarop de vestiging van de eerste Europeanen in Amerika wordt herdacht. Het feest wordt groots gevierd, maar is

Bijna Divali, 12 november is het zover

Deze winter zijn er binnen verschillende godsdiensten en culturen diverse belangrijke feesten. Hindoes bijvoorbeeld vieren Divali. Waar gaat het om bij dit feest? Dat zoek je uit in deze les. Je begint met een kort artikel om daarna verder op onderzoek uit te gaan.  Bron Hindoes vieren lichtjesfeest Divali: 'Dat het vuur in je nooit mag doven' | Binnenland | NU.nl Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les uitleggen waarom Divali een belangrijk feest is in het hindoeïsme en welke symboliek en tradities ermee gepaard gaan. Woordenschat Divali, hindoeïsme, diya's, ghee, rangoli, Lakhsmi-puja, religieuze rituelen, culturele diversiteit, Hindoestaans, voorspoed, symbool Opdracht Deze MNMweekles volg je eens een andere route. Lees het artikel. Vat in 3-5 woorden of symbolen het feest van Divali samen. Wissel met een paar klasgenoten je korte samenvatting uit. Kies daarna een of twee klasgenoten en vat met elkaar samen waarom het feest van Divali gaat. Stel daarna één vraag over

Sta op, want je zit echt veel te veel

We zijn langzaam veranderd in de zittende mens. En dat we zo verknocht zijn aan onze stoel heeft grote gevolgen voor onze gezondheid. Bron We zitten onszelf kapot! Hoe erg is dat en wat doe je eraan? I Trouw Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de gevaren zijn van lang zitten en wat je kunt doen om meer te bewegen. Woordenschat sedentair, determinanten, ergonomische, biopsychosociaal, interdisciplinair, omgevingsinterventies, holistische, proactiviteit, doelgroep, beleidsmaatregelen, pedagogische, sociologie, academische, fysieke leefomgeving, bewijslast, cognitief, ergonomische, synergie, voedselomgeving, statische spanning, sociologie, psychologie, datawetenschap, beleid (zie opdracht 1) Vragen 1. Hoeveel uur zitten volwassenen in Nederland gemiddeld per dag en waarom is dat niet goed? 2. Waarom is langdurig zitten ongezond volgens Mirka Janssen? 3. Wat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over langdurig zitten? 4. Waarom is langdurig zitten volgens hoogler

Het woord en het nieuws van het jaar

Ieder jaar wordt het woord van het jaar gekozen. De woord-van-het-jaarverkiezing maakt altijd duidelijk hoe de taal in een jaar tijd is ontwikkeld en door maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe woorden zijn ontstaan. Vorig jaar bestond de top 3 uit klimaatklever (1), zevenvinker (2) en energietoerisme (3). Je kunt toelichting bij de drie woorden vinden op  Woord van het Jaar - Historie I Van Dale . Hier kun je ook de woorden van 2007 tot 2021 vinden. Ook dit jaar organiseert Van Dale woordenboek der Nederlandse taal weer een verkiezing. Je kunt binnenkort (t/m 4 december) woorden inzenden en vanaf 5 december kiezen uit de genomineerde woorden. Lees meer over de verkiezing op  Stuur jouw woord in! 1. Het woord van het jaar in de klas In de klas kun je ook een verkiezing houden. Het kiezen van het "Woord van het Jaar" is een leuke en educatieve activiteit die leerlingen betrekt bij actuele gebeurtenissen en hen aanmoedigt om na te denken over de betekenis en impact van bepaalde

Vogels: je kunt horen wie wie is

Als je ze allemaal persoonlijk zou kennen, zou je vogels in het wild aan hun geluid moeten kunnen herkennen. Ze hebben namelijk typisch een eigen stemgeluid. Bron  Ook vogels hebben een eigen stemgeluid | Trouw Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de onderzoeker heeft ontdekt en in hoeverre zijn theorie is aangetoond. Woordenschat gedragsbioloog, stemafdrukken, klankkleur, kunstmatige intelligentie, kansberekening, vocaal flexibel Vragen 1. Waarom vergelijkt de tekst het stemgeluid van mensen met dat van vogels? 2. Wat heeft gedragsbioloog Simeon Smeele gedaan om geluidsopnames van parkieten te maken? 3. Hoe heeft Smeele de individuele stemafdrukken van vogels geanalyseerd? 4. Waarom is het volgens Smeele handig voor monniksparkieten om herkenbaar te zijn aan hun stemgeluid? 5. Wat was al bekend over het contact-roepen van papegaaiachtigen en andere sociale dieren? 6. Wat is het belangrijkste inzicht dat dit onderzoek toevoegt? 7. Hoe presteerde de computer bij het