Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2019 tonen

Afrekenen met de slavernij

Onderzoekers hebben hun uiterste best gedaan te berekenen wat Nederland verdiende met de slavernij. Hoe groot was de bijdrage aan de economie? Lees het artikel  De Nederlandse economie was voor vijf procent afhankelijk van slavernij  en bekijk de video´s. Woordenschat ▢ het bruto binnenlands product (bbp) Leerdoel ▢ Ik herken de deelonderwerpen in een tekst of een gesproken uitleg ▢ Ik kan de informatie per deelonderwerp samenvatten Opdracht 1. Noteer de deelonderwerpen uit de tekst. 2. Vat de informatie per deelonderwerp samen in één zin. 3. Noteer de deelonderwerpen uit de langere video. 4. Vat de informatie per deelonderwerp samen in één zin.

NS compenseert voor vervoer naar kampen

De NS bood eerder excuses aan en geeft nabestaanden nu op korte termijn een compensatie. Daarmee wil de NS duidelijk zijn over haar rol in de Tweede Wereldoorlog. De NS verzorgde toen transporten voor de Duitsers en bracht ook joden naar de kampen. Lees meer over de compensatie in het artikel  NS betaalt tientallen miljoenen euro's aan slachtoffers Holocaust . Woordenschat ▢ deporteren ▢ compenseren ▢ de Holocaust Leerdoel ▢ Ik kan de kern van een tekst in enkele zinnen samenvatten Opdracht 1. Voor wie is de compensatie bedoeld? 2. Wat is het doel van de compensatie? 3. Hoe beoordeelt de tekst de verantwoordelijkheid van de NS? 4. Hoe is deze stap van de NS totstandgekomen? 5. Wat is het doel van het onderzoek dat de NS aankondigt? 6. Vat met de antwoorden op de vragen in enkele regels de kern van de tekst samen.

Een gelukkige hand(s)

Geen verlenging, winst via een strafschop, de uitschakeling van Japan kwam tenslotte héél onverwacht. De Nederlandse media brachten na de wedstrijd verschillende koppen. Waar de ene krant ronduit eerlijk is over het verloop van de wedstrijd, prijst de andere zich alleen maar gelukkig met de volgende ronde. Leerdoel ▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst bespreken ▢ Ik herken een beoordeling en beoordelingswoorden in een tekst Opdracht Kies één artikel dat verslag doet van de wedstrijd en beantwoord de onderstaande vragen. 1. Wat is de hoofdgedachte van de tekst? 2. Op welke tekstgedeelten baseer je dat? 3. Wat zijn de kernwoorden in de hoofdgedachte? 4. In hoeverre geeft de schrijver in de tekst een beoordeling van de wedstrijd? 5. Welke beoordelingswoorden gebruikt de schrijver in de tekst? 6. Wat zijn de belangrijkste argumenten in de tekst? 7. Welke argumenten spelen een rol in de beoordeling?

De elfstedenzwemtocht is het onderzoeken waard

Met zijn elfstedenzwemtocht leverde Maarten van der Weijden een inspanning die wetenschappers nieuwsgierig maakt. Hoe heeft hij zijn energie op peil gehouden? Wat gebeurde tijdens de tocht in zijn lichaam? Hoe heeft hij zichzelf bij de les gehouden? Wat is nodig om te herstellen? Komende tijd duiken wetenschappers in alle informatie die de zwemtocht hun opleverde. Lees meer over hun vragen in het artikel  Hoe ongezond is de inspanning van Maarten van der Weijden? ‘Dit is met niks te vergelijken’ . Woordenschat ▢ de stofwisseling ▢ stabiel ▢ de isotoop ▢ de meting ▢ ongeëvenaard ▢  hoogwaardig ▢ compenseren ▢ de inspanningsfysioloog ▢ chronisch Leerdoel ▢ Ik kan met behulp van vragen/deelonderwerpen de kern van een tekst samenvatten Opdracht 1. Beantwoord onderstaande vragen. 1a. Waarom weten experts niet exact wat de prestatie met het lichaam van Van der Weijden doet? 1b. Waarom doen wetenschappers onderzoek naar Van der Weijden? 1c. Waaruit bestaat het onderzoek?

Wekelijks MNMweek op Nieuws in de klas

Vanaf juni 2019 is elke week een verse les van MNMweek te vinden op de website van Nieuws in de klas. Om direct in te zetten in de klas en ter inspiratie om ook met nieuws en media aan de slag te gaan. Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia , de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven. Nieuws in de klas stimuleert jongeren via het onderwijs om het nieuws online, in beeld, geluid en op papier te volgen en te interpreteren. Het platform helpt docenten om nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken met de Nieuwsservice , lesmaterialen en kennisuitwisseling .

Hitteplan: Nederland houdt het hoofd koel

Met een veranderend klimaat en steeds ouder wordende bevolking stelde Nederland na 2006 een hitteplan in. Bij voorspelde extreme warmte wordt het van kracht. Ook voor deze week geldt het plan. Lees meer over de maatregelen in het artikel  Wat houdt het 'levensreddende' Nationaal Hitteplan precies in?   Woordenschat ▢ het hitteplan ▢ chronisch ▢ de zorginstantie ▢ wapenen Leerdoel ▢ Ik kan de belangrijkstee informatie uit een bron selecteren ▢ Ik kan de informatie heel visueel en heel duidelijk presenteren Opdracht 1. Selecteer de belangrijkste informatie. Kies met name informatie over wat gevolgen van de hitte zijn en wat goede (voorzorgs)maatregelen zijn. 2. Ontwerp een infographic die heel visueel is en de kern van de informatie in één blik laat zien. Voer het ontwerp uit op A4- of A3-formaat.

Een beter Oranje?

Verschillende Oranjespelers zeiden in de aanloop naar het duel met Canada genoeg te hebben van de kritiek. Het spel was dan wel niet optimaal, Oranje won wel tweemaal. De wedstrijd tegen Canada verliep veel beter dan de eerste twee duels van Oranje. Hoe is de stemming in de media nu? Opdracht 1. Kies twee teksten, waarvan de ene terugblikt op wedstrijd 1 of 2 en de andere op wedstrijd 3. Kies liefst teksten van dezelfde journalist. 2. Vergelijk het oordeel in de twee teksten en bespreek overeenkomsten en verschillen. 3. Bespreek nieuwe woordenschat. Noteer voor jou nieuwe woorden en hun betekenis.

De digitale puzzel van onderzoeksteam MH17

Het onderzoeksteam JIT reconstrueerde de aanslag op de MH17 met een ontzaglijke hoeveelheid digitaal materiaal. Deze week noemde het team de namen van de verdachten.  Lees meer over het onderzoek in het artikel  Digitale kruimels ondersteunen de jacht op de daders van MH17 Woordenschat ▢ de desinformatie ▢ kolderieke ▢ de webfora ▢ cruciaal ▢ de bureaucratie Leerdoel ▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst in één zin beschrijven Opdracht 1. Hoe hebben de onderzoekers hun voordeel gedaan met social media? 2. Onderzoek is in deze tijd gemakkelijker én ingewikkelder, volgens de tekst. Leg de uitspraak uit. 3. Leg het begrip forensische technische normen uit. 4. Geef een voorbeeld van deze normen. 5. Welk verschil tussen Europese en Russische bureaucratie hielp het onderzoek? 6. Wat deed de desinformatiecampagne mislukken? 7. Leg de titel van het artikel uit. 8. Bekijk je antwoorden bij vraag 1 t/m 7 en beschrijf de hoofdgedachte van de tekst in één zin.

Wereldwijd geheugen

Welke foto´s zitten in het geheugen van bijna iedereen? Als een soort wereldwijd geheugen. Dat is de vraag in een nieuw onderzoek naar iconische foto´s. Lees hoe het onderzoek werd uitgevoerd in het artikel  Deze zes iconische foto´s kent de halve wereld: de manier waarop we ernaar kijken verschilt van land tot land . Woordenschat zie opdracht Leerdoel ▢ Ik vat een uitleg samen in enkele uitspraken ▢ Ik formuleer concrete vragen over een gelezen tekst Opdracht 1. Beantwoord de vragen. 1a. Wat is het doel van het onderzoek? 1b. Wat is de manier van onderzoeken? 1c. Selecteer uit de conclusies in de tekst de drie belangrijkste en licht ze kort toe. 1d. Wat vind jij het opmerkelijkste in het onderzoek en de conclusies. Licht je antwoord toe. 1e. Noteer de voor jou nieuwe woorden en noteer de betekenis. 1f. Welke vragen heb je over- of naar aanleiding van de tekst? Noteer ze zo concreet mogelijk. 2. Vat de tekst samen in 10 waar / niet waar uitspraken. Noteer bij elke ui

Beroepsondertitelaars willen goede dt´s

Met de enorme opkomst van series en streamingsdiensten moeten ondertitelaars heel veel werk leveren. Producenten betalen liefst niet teveel. En daarmee staat de kwaliteit onder druk. Veel beroepsondertitelaars zien met pijn toe hoe soms de raarste fouten voorkomen in ondertitelingen. Het is het gevolg van haastwerk. Lees meer over het vak van ondertitelaar in het artikel  Fouten in de ondertiteling op Netflix: 'Het is echt een vak' . Leerdoel ▢ Ik vat een tekst schematisch samen met oorzaken en gevolgen Opdracht 1. Maak een zo nauwkeurig mogelijk schema van de tekst met oorzaken en gevolgen. 2. Noem de uitdagingen waar ondertitelaars in hun werk voor staan.

Nederland voert debat over kalifaatkinderen

Met de terugkeer van twee kinderen van omgekomen IS-ouders is er een nog heftiger debat over waar Nederland goed aan doet. In februari 2018 schreven de kranten over de visie van NSB-kinderen. Ze spraken uit eigen ervaring. Lees hun overwegingen in het artikel  NSB-kinderen: Maak niet dezelfde fout met kalifaatkinderen . Woordenschat ▢  de fascist ▢  potentiële ▢  de propaganda ▢  ideologisch ▢  indoctrineren Leerdoelen ▢ Ik vat de argumentatie kort samen Opdracht 1. Waarom is de terugkeer van de kinderen een dilemma voor de politiek? 2. Hoe gingen veel NSB-kinderen om met het verleden van hun ouders? 3. Hoe verliep de heropvoeding van deze kinderen? 4. Wat waren de negatieve gevolgen van de behandeling van NSB-kinderen? 5. Waarom zijn NSB-kinderen vóór terugkeer van de kalifaatkinderen? 6. Wat vind jij van de oproep van de NSB-kinderen? 7. In het artikel komen verschillende mensen aan het woord. Wat zeggen zij over de volgende vragen? 7a. Wat moet Nederland na ter

De ommezwaai naar echter en diverser

Bedrijven lijken steeds meer te denken aan inclusiviteit. De modellen in reclames zijn niet langer een zoektocht naar ´perfect´. Kleurrijk en divers is de norm aan het worden. Maar deze langzame, grote verandering kan net zo goed oprecht als commercieel slim zijn. Waarom worden de reclames en zelfs de paspoppen in de winkel plots diverser? Lees meer over deze vraag in het artikel  Kledingmerken tonen meer "echte" lichamen: trend of tactiek? Woordenschat ▢ retoucheren ▢ de inclusiviteit ▢ de beeldvorming ▢ het zelfbeeld ▢ progressieve Leerdoel ▢ Ik herken in een tekst antwoorden op de hoofdvraag van de tekst ▢ Ik beoordeel in hoeverre de tekst antwoord geeft op de gestelde vraag Opdracht 1. Beantwoord de vraag in de titel met behulp van de tekst. Doe dat op de volgende manier. 1a. Geef eerst drie kort citaten die het best of meest antwoord geven op de vraag. Noteer de eerste- en de laatste twee woorden van het citaat met het alineanummer. Tel hiervoor zelf de

Berg je maar voor deze berg

New Delhi heeft de eer over werkelijk de allergrootste vuilnisbelt te beschikken. De berg groeit zo hard aan, dat iedereen zich grote zorgen maakt om bewoners en milieu. Lees de opdracht en bekijk daarna de video helemaal onderaan. Woordenschat ▢ hallucinante ▢  de site ▢  gekroond Leerdoel ▢ Ik vat een beeldfragment in enkele zinnen samen Opdracht 1. Schrijf een korte samenvatting van de video. Doe dat op de volgende manier. 1a. Noteer in steekwoorden wat de video je leert. 1b. Maak een eerste versie van je tekst. Gebruik het volgende schema om die versie te schrijven. inleidende zin (1 zin) kern (1 zin) extra informatie (1-3 zinnen) slot (1 zin) Schrijf zinnen op, zonder nog veel te letten op de samenhang. 1b. Lees daarna de tekst door en verander wat nodig is. 1c. Laat deze tekst lezen door een klasgenoot en vraag daarna om feedback. 1d. Verwerk de feedback en maak zo een eindversie van je tekst. Hallucinante beelden van een 65 meter hoge afvalber

Stalen zenuwen, engelengeduld en verlate kopbal

Met een heel late goal won Nederland de openingswedstrijd van het WK. Een mooie uitslag, maar hij gaf journalisten ook te denken over waarom Nederland niet helemaal zichzelf was. In deze les vergelijk je twee wedstrijdverslagen met elkaar. Je kiest deze teksten zelf uit. Woordenschat zie opdracht Leerdoel ▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst kort noteren ▢ Ik kan de kenmerken van teksten vergelijken ▢ Ik herken vormen van beeldspraak Opdracht Zoek in twee dagbladen een wedstrijdverslag Nieuw-Zeeland - Nederland. Lees de teksten en beantwoord daarna de vragen. 1. Vergelijk de hoofdgedachte van tekst 1 en 2. Ook al zijn verschillen misschien klein, kom toch tot een vergelijking. 2. Wat zijn opvallende tekstkenmerken die je bij beide teksten ziet? 3. Noteer de voor jou nieuwe woorden in de tekst en schrijf er de betekenis bij. 4. Geef een verklaring waarom je in sportjournalistiek vaak beeldspraak tegenkomt. 5. Geef drie voorbeelden van beeldspraak uit jouw twee teks

De kloof tussen spelers en speelsters

De bedragen die vrouwen kunnen verdienen met professioneel voetbal komen niet in de buurt van de bedragen bij mannen. Steeds meer leidt dat tot verontwaardiging. De KNVB heeft beloofd het snel gelijk te trekken, maar wel stapsgewijs. Lees meer over de salarissen, premies en bonussen in het artikel Vrouwenvoetbal levert speelsters steeds meer op, maar er is nog veel te winnen . Woordenschat ▢ de honorering ▢ het portretrecht ▢ de premie ▢ de bonus Leerdoel ▢ Ik kan een tekst samenvatten in enkele deelvragen. Opdracht Vat de tekst samen in 5 FAQ´s (veelgestelde vragen). Geef bij elke vraag kort maar nauwkeurig het antwoord. Zorg dat je met je 5 FAQ´s goed de kern van de tekst bespreekt.

De laser wordt het nieuwe wapen, ongetwijfeld

Wetenschappers die lasertoepassingen verbeteren, weten het zeker. De laser gaat snel zijn intrede doen als wapen. De nauwkeurigheid en de te behalen afstanden zijn ongekend. Dus het gebruik kan niet uitblijven. Lees het artikel Kogel is verleden tijd: het laserwapen verovert het slagveld . Woordenschat ▢ het fregat ▢ toxisch ▢ de reststof ▢ operationeel Leerdoel ▢ Ik kan een tekst samenvatten in enkele deelvragen Opdracht Vat de tekst samen in 5 FAQ´s (veelgestelde vragen). Geef bij elke vraag kort maar nauwkeurig het antwoord. Zorg dat je met je 5 FAQ´s goed de kern van de tekst bespreekt.

Last van WK-koorts?

7 juni is de start van het WK voetbal voor vrouwen. De verwachtingen zijn hooggespannen met mede een favorietenrol voor Nederland. De Oranjevrouwen gaan met een sterke laatste wedstrijd naar het toernooi. Lees over de uitzwaaiwedstrijd in het artikel  Leeuwinnen wakkeren WK-koorts aan . Woordenschat ▢ basale ▢ onberoerd ▢ stabiel ▢ de routinier ▢ ogen Leerdoel ▢ Ik kan conclusies in een tekst herkennen en benoemen Opdracht 1. Het artikel gaat over plussen en minnen. Zet ze kort op een rij. Noteer bij elke plus en min het nummer van de alinea (zie onder). alinea 1 De Oranje Leeuwinnen stappen... alinea 2 Om met het meest basale te beginnen... alinea 3 Ze is nog geen topscorer aller tijden van Oranje... alinea 4 Sari van Veenendaal vertelde... alinea 5 In de verloren Champions Leaguefinale... alinea 6 Grofweg wil een bondscoach... alinea 7 In de derde minuut van het duel... 2. Welke conclusies trekt de schrijver van het artikel bij al die plussen en minnen? Note

Suikerfeest

De Ramadan is voorbij. Tijd voor Suikerfeest. In de onderstaande video's maak je kennis met Suikerfeest in Nederland. Hoe vieren moslims het einde van het vasten? En hoe denken we over Suikerfeest als Nederlandse feestdag? Leerdoel ▢ Ik kan informatie uit een tekst of video samenvatten in een overzichtelijke en aantrekkelijke infographic ▢ Ik kan een kort betoog schrijven m.b.v. een schema ▢ Ik kan (deelname aan) een debat voorbereiden met behulp van een stelling en overzicht van argumenten voor/tegen Opdracht Video 1.  Hoe beleven moslims in Nederland het Suikerfeest? Maak een infographic over het onderwerp Suikerfeest en de beleving van het feest in Nederland. Houd de vaste opbouw van een infographic aan. Of zoek in overleg met je leraar een geschikt voorbeeld. Video 2.  Moet Suikerfeest een nationale vrije dag worden? 2.1 Schrijf een kort betoog over feestdagen in Nederland. Bespreek ze kort en betoog waarom jij vindt dat we die kalender wel of niet zouden moeten

Slimme vraag over cellen en ´paspoorten´

Anna wilde graag weten hoe stoffen toegang krijgen tot cellen. Ze stelde haar vraag aan een wetenschapper, die serieus met haar nieuwsgierigheid aan de slag ging. Lees meer over Anna´s vraag en het antwoord in het artikel  Deze vraag van scholier Anna leidt tot nieuw wetenschappelijk inzicht . Woordenschat zie opdracht Leerdoel   ▢ Ik kan het deelonderwerp in een alinea bepalen Opdracht 1. Wijs de kernzin aan van elke alinea. Noteer de eerste twee en de laatste twee woorden. 2. Vat iedere alinea samen in één zin. Gebruik de letters om te verwijzen naar de alinea’s. a. Het was een illustratie in haar biologieboek… b.’s Avonds tijdens het eten stelde Anna haar vraag… c. Zie de cel als een ballon… d. René Medema, hoogleraar… e. Als de cel zich gaat delen… f. Spits volgde de weg van die kerneiwitten… g. Het is dus niet zo dat… h. Eén ding was onlogisch… i. Wat het nieuwe inzicht voor de praktijk betekent… j. Voor Anna Neefjes heeft de zoektocht... 3. Besc

Zeeman hypet simpele schoen

Wat maakt de prijs en de populariteit van een sneaker? Zeeman onderzocht het met een eenvoudige en een luxe variant van een indentieke schoen. Lees over de actie in het artikel  Zeeman wil weten waarom sneakers zo duur zijn en produceert een paar van 200 euro en een paar van 12,99 . Woordenschat: zie opdracht (leenwoorden) Leerdoel:  ▢    Ik kan met W-vragen de hoofdgedachte van een tekst vaststellen Opdracht: 1. Vat de tekst samen door de volgende vragen af te maken en te beantwoorden. Wie...? Wat...? Waar...? Wanneer...? Waarom...? Hoe...? 2. Welke conclusies staan in het artikel? 3. Zeeman noemt de verkoopactie een onderzoek. In hoeverre heeft Zeeman iets onderzocht en ontdekt? 4. Het artikel bevat veel (economische) leenwoorden. Noteer ze samen met de betekenis. 5. Welke Nederlandse synoniemen voor deze woorden ken je? Geef bij elk gevonden leenwoord een Nederlands alternatief. 6. Schrijf de hoofdgedachte van de tekst op in één zin. 7. De titel van het artike