Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2023 tonen

MNMweek (beetje) nieuwe stijl

In 2014 begon in mijn lessen Nederlands en levensbeschouwing op dit blog te publiceren voor mijn leerlingen. Ze hadden tot doel om begrijpend te leren lezen en te leren kritisch na te denken over de onderwerpen van deze lessen. Toen ik een kleine vijf jaar later opleider bij een pabo werd, hield ik het blog voorlopig maar in stand. En later besloot ik het te blijven gebruiken. Als opleider was het bij lessen onderwijs ontwerpen een aardige bron en diverse scholen wist ik hadden het blog inmiddels ook ontdekt als verrijkingsmateriaal. Het komende school- en studiejaar blijft MNMweek ook in de lucht. Meer nog dan al met weekoverzichten gebeurde, is er een goed overzicht over het gehele jaar. Iedere week telt drie tot vier lessen mens, natuur, maatschappij (MNM) die gaan over het laatste nieuws en één tot twee lessen die gaan over de actualiteit van een herdenking, viering of historische gebeurtenis die in die week plaatsvindt of plaats had.  Er is niet meer elke week een bericht met de o

Fijne zomervakantie!

Het is (bijna) vakantie! We wensen je mooie zomerse weken! MNMweek houdt vanaf vandaag ook vakantie. Volgend schooljaar staan opnieuw dagelijks nieuwe lessen over het nieuws op MNMweek. Vrijdag 18 augustus verschijnt weer een nieuw weekoverzicht en op 21 augustus start op MNMweek het nieuwe schooljaar. Heb het goed, hopelijk wacht ons een zonnige zomerbreak!

Wat te doen met overtoerisme?

Stiekem hoopten bewoners van massaal bezochten wereldsteden dat de corona-pandemie ons reisgedrag permanent enigszins zou reduceren. Niets lijkt minder waar. Onze behoefte aan vakantie en verre reizen blijft groot. Voor plekken die het meest te maken hebben met overtoerisme blijft de vraag hoe ze de massale toeloop van toeristen kunnen reguleren als de aantallen in de toekomst weer als vanouds zijn. Bron Het Parool  Tourist go home? ‘Alleen Amsterdam heeft ingegrepen’ Woordenschat uitwassen - reguleren - pittoreske - overtoerisme - activistische - ontwirchtende - publieke ruimte Opdracht 1 - Vragen Noem de belangrijkste vragen die de tekst stelt over overtoerisme. Kies er een en bespreek hoe jij hier tegenaan kijkt. Opdracht 2 - Oplossingen Maak een aantrekkelijk en beknopt overzicht van de oplossingen die in de tekst aan bod komen. Maak gebruik van afbeeldingen om de tekst te verduidelijken. Opdracht 3 - Interview Bedenk aan de hand van het artikel een aantal vragen en interview een k

Op vakantie de ruimte in

Het is niet ondenkbaar dat we over enige tijd gewoonweg op de maan kunnen bivakkeren of ons er definitief vestigen. In theorie is het mogelijk, maar de vraag is hoe snel en hoe goed het kan worden gerealiseerd. Bron  NOS  De toekomst in de ruimte: hotels, maanreizen en wankelende samenwerking Woordenschat prototype - luchtvaartautoriteiten - private - sector - modules - schijnbaar - proeftuin Leerdoel Ik kan de belangrijkste verwachtingen van de komende tien jaar toelichten. Opdracht 1 - Reclame Ontwerp een reclameposter (billboard) voor een van de ruimtevaartprogramma's. Laat op de poster goed zien wat het land dat je kiest wil bereiken en wat de belangrijke drijfveren van het land zien. Zorg voor een reclame waar je niet omheen kunt! Opdracht 2 - Vlog Bespreek de kern van de tekst in een vlog van enkele minuten. Maak er een aantrekkelijk verhaal van door met een aantal opvallende feiten uit de tekst de aandacht vast te houden. Opdracht 3 - Infographic Vat de tekst samen in infogr

IJsgeschiedenis

Lang was ijs voorbehouden aan de rijken. De Industriële Revolutie maakte gemakkelijke productie mogelijk en daarmee werd consumptie-ijs voor iedereen beschikbaar.  Bron Isgeschiedenis   Geschiedenis van ijs Woordenschat smaakmaker - vorstenhuis - herintroductie - immigrant - Industriële Revolutie - zijn intrede doen Leerdoel Ik kan kort de geschiedenis van het consumptie-ijs beschrijven. Opdracht 1 - Mindmap Maak een mindmap over de inhoud van de tekst. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden). Opdracht 2 - Quiz  Maak een quiz (of toets) van 10 á 15 vragen over de tekst. Zorg dat je vraagt de verschillende landen en tijdvakken die de tekst behandelt. Maak de quiz bijvoorbeeld in Kahoot of Quizlet. Opdracht 3 - Tijdbalk  Vat de chronologische informatie in de tekst samen in een geïllustreerde tijdbalk.

Geschiedenis van de vakantie

Iedere zomer trekken we er in grote aantallen op uit. Dat massatoerisme is nog niet zo oud, maar vakantie vieren heeft al een lange geschiedenis. Bron Reformatorisch Dagblad   Kleine geschiedenis van de vakantie . Woordenschat inboedel - gegoede - cao - pionier - welgestelde - middenklasse - floreren - emancipatie Leerdoel Ik kan de eerste vormen en de latere ontwikkeling van vakantie beschrijven. Opdracht 1 - Infographic Maak een infographic over de geschiedenis van de vakantie. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic). Opdracht 2 - Eén minuut paper Lees de tekst en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je weet over de geschiedenis van de vakantie. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag hem/haar feedback te geven op je tekst. Opdracht 3 - Toets Maak een toets van 10 á 15 vragen over de geschiedenis van de vakantie. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst behandelt.

Vuurtorens in de aanbieding

Om kosten te besparen verkoopt de overheid in de VS buiten gebruik geraakte vuurtorens.  Bron  NOS  Wonen met een wow-factor: VS doet vuurtorens van de hand Woordenschat  rif - publieke functie - lagere overheden - stichtingen - heroïek - onroerend goed - prominente - baken - misthoorn - ingekapseld Leerdoel Ik kan kort de kern van de tekst bespreken. Opdracht 1 - Woordenschat 1 Geef de betekenis van de woorden van de woordenschat. Doe dat zoveel mogelijk met behulp van de context in de tekst. Gebruik bij uitzondering een (onlien) woordenboek. Opdracht 2 - Woordenschat 2 Bespreek de kern van de tekst aan de hand van de woorden van de woordenschat. Maak goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken in de tekst. Opdracht 3 - Kern Ontwerp een affiche waarin je het overheidsplan kort, duidelijk en aantrekkelijk toelicht aan het publiek. Maak het ontwerp zo dat je het publiek interesseert om de aankoop van een vuurtoren te overwegen.

De 10 meest gelezen MNMweeks van dit schooljaar

1 Dia de los Muertos: geen doods feestje 21 oktober 2023 2 Naar het noorderlicht 8 maart 2023 3 Zware kritiek op Qatar 7 november 2022 4 Racisme zijn we nog niet kwijt 23 mei 2023 5 Achtste finale 6 december 2022 6  Rolex dragen betekent oppassen 20 september 2022 7 Dierendag 4 oktober 2022 8 De ingrediënten van nepnieuws 8 november 2022 9 Nog maar drie uur per week gamen (september 2021) 20 juni 2022 10 Schrappen in aanstootgevende taal 7 maart 2023

Keti Koti

In ons land staan we jaarlijks bij de Nederlandse betrokkenheid bij slavenhandel stil tijdens Keti Koti op 1 juli.  Die dag wordt de afschaffing van de slavernij op Nederlands grondgebied herdacht. In enkele lessen blikken we alvast vooruit op die herdenkingsdag. Liever geen monument In Vlissingen zijn de meningen verdeeld. In de havenstad waarvandaan de schepen die slaven in Afrika haalden en naar koloniën brachten vertrokken, zou een monument misschien op zijn plaats zijn. Toch vindt menige inwoner van de stad dat dat niet hoeft. Bron NOS  Waarom Vlissingen geen herdenkingsmonument wil voor het slavernijverleden Woordenschat  Zie opdracht Leerdoel  Ik kan de argumenten voor en tegen een monument toelichten. Opdracht 1 - Jeugdjournaal Stel, je mag verslag doen van dit nieuws voor een jonge doelgroep. Nummer van 1 tot en met 6 en noteer in de goede volgorde achter elk nummer een deelonderwerp dat aan bod zou moeten komen. Schrijf daarna achter elk deelonderwerp in enkele zinnen wat je

MNMweek (18)

  In de week van 5 tot en met 9 juni staan de lessen in het teken van vakantie. Het is de laatste MNMweek van dit schooljaar.  Van 12 juni tot en met vrijdag 18 augustus verschijnen geen lessen. Vrijdag 18 augustus verschijnt een nieuw weekoverzicht en op 21 augustus start op MNMweek het nieuwe schooljaar.  Maandag De 10 meest gelezen MNMweeks van dit schooljaar Vuurtorens in de aanbieding Dinsdag  Geschiedenis van de vakantie Woensdag IJsgeschiedenis Donderdag Op vakantie de ruimte in Vrijdag Wat te doen met overtoerisme?

Lopen na een dwarslaesie: dankzij een stukje digi in het brein

Neurowetenschappers hebben onlangs een kunststukje uitgehaald door iemand die niet meer kon lopen digitaal te ondersteunen. Ze maakten een hulpmiddel dat de uitgevallen functie bij de patiënt overbrugt. Bron  NOS  Verlamde man kan door 'digitale brug' tussen hersenen en rug lopen Woordenschat  neurowetenschappers - dwarslaesie - implantaten - sessies - stimulator - interface - artificieel -  Leerdoel  Ik kan de nieuwe toepassing kort bespreken. Opdracht 1 - Woordenschat Lees de tekst en leg daarna met behulp van de wqoorden van de woordenschat uit wat de wetenschappers hebben uitgevonden. Opdracht 2 - Voorpaginanieuws Maak een ontwerp voor een voorpagina van de krant. Op de pagina is ruimte voor één groot en vier kleinere arftikelen. Bedenk goed over welke vijf deelonderwerpen je iets zou schrijven als de krant dit nieuws alle ruimte zou geven op de voorpagina. Bedenk voor elk artikel een kop en een inleiding van enkele regels.  Opdracht 3 - Infographic De tekst bevat een info