Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2021 tonen

Komende MNMweek (5)

     De nieuwste MNMweek: maandag  1 februari 1953: de Watersnoodramp dinsdag Zonder ook maar één bezoek een nieuwe school kiezen woensdag China zit met covid-vragen in de maag donderdag  De voedselverspilling zou p.p. veel minder kunnen zijn vrijdag  Een gulzige oerhaai

Een stevig signaal voor drankrijders

Bron NOS Belgische drankrijders krijgen sleutelhanger met naam verongelukt kind RTL Nieuws Sleutelhanger met naam doodgereden kind voor Belgische drankrijders Woordenschat het promille - beschonken - het initiatief - het letselongeval - de tendens Leerdoel Ik kan de aanleiding en de motivatie voor de campagne uitleggen. Opdracht 1 - Ingezonden brief Schrijf een ingezonden brief waarin je reageert op deze vorm van bewustmaking. Schrijf een korte tekst van 1 á 2 korte alinea's. Beargumenteer kort en krachtig hoe jij hier tegenaan kijkt. Opdracht 2 - One minute paper Lees de tekst door en schrijf daarna in (maximaal) één minuut op wat de tekst zegt over het leerdoel van deze les. Bespreek je antwoord daarna met een klasgenoot. Opdracht 3 - Onderzoek en bespreek maak een groep van 3 á 4 leerlingen. De afgelopen jaren heeft de overheid op verschillende manieren het publiek gewezen op de gevaren van drank in het verkeer. Ga op zoek naar voorbeelden van reclamecampagnes. Bespreek welke j

Een vermogen voor al je liedjes

Verschillende grote gevestigde artiesten hebben hun muziek van de hand gedaan. Ze krijgen er een vorstelijk bedrag voor van investeerders, die grote winsten verwachten in de toekomst. Bron RTL Nieuws De jacht op royalty's zet de muziekwereld op zijn kop Woordenschat de royalty's - de rechten - de investeerders - de content - slijten - het rendement - het tarief - het auteursrecht - de portefeuille - de inkomensstroom - exploiteren - azen - ondermijnen - het collectief - tekenend - iconisch Leerdoel Ik kan de ontwikkelingen in de muziekwereld kort uitleggen. Opdracht 1 - Vragen Vat de tekst samen in 5 vragen en antwoorden. Zorg dat je met de 5 vragen de belangrijkste aspecten van de tekst benoemt. Opdracht 2 - Synoniemen Bedenk een synoniem voor de woorden van de woordenschat. Als je geen synoniem kunt bedenken, geef je de betekenis van het woord in een korte zin. Opdracht 3 - Infographic Zoek vijf foto´s en maak daarmee een infographic over de nieuwe ontwikkelingen in de muzie

Als de mensen er niet meer zijn, vertelt Auschwitz over de verschrikkingen

  Deze week is de nationale herdenking van de holocaust. Onder meer bij het monument Nooit meer Auschwitz worden de slachtoffers van de holocaust herdacht. Het voormalige kamp Auschwitz is blijven bestaan voor nieuwe generaties om hun dood nooit te vergeten. De gedenkplaats ijvert om ook voorwerpen zoals koffers en kleding van de slachtoffers van het kamp te bewaren. Alles helpt om de verschrikkingen van Auschwitz duidelijk te maken.  Bron NOS  Conserveringsproject Auschwitz: 'De plek moet nu het verhaal vertellen' . Woordenschat  minutieus - de conservatie - het item - de zuurgraad Leerdoel  Ik kan het doel van het conserveringsproject toelichten. Opdracht 1 - Voorwerp Kies een voorwerp uit de tekst of de video. Vertel aan de hand van het voorwerp wat je in de tekst en de video te weten komt over het dagelijks leven in Auschwitz en het doel van het conserveringsproject. Opdracht 2 - Mindmap Schrijf in een mindmap op wat je over het onderwerp weet. Lees daarna de tekst. Vul je

Nog genoeg onontdekte geschiedenis in Egypte

Het houdt niet op. Nog altijd worden in Egypte bijzondere ontdekkingen gedaan. Onlangs maakte het Egyptische ministerie voor Toerisme en Oudheden de vondst van een dodentempel bekend. Bron NU.nl Eeuwenoude dodentempel ontdekt in Egyptische necropolis Sakkara Woordenschat de necropolis - de dynastie - de dodentempel - de sarcofaag - de grafschacht - intacte - herbergen -  Leerdoel Ik kan de historische waarde van de vondst verduidelijken. Opdracht 1 - Samenvatten Vat met de woorden van woordenschat de tekst en de video´s samen in zeven zinnen. De eerste zin begint met het eerste woord, de tweede zin met het tweede woord etc.  Opdracht 2 - Rebus Vat de tekst en de video´s samen in 3 á 5 zinnen. Maak van elke zin een rebus. Wissel de rebussen daarna uit met een klasgenoot en probeer ze op te lossen. Of maak gebruik van deze rebussenmaker . Opdracht 3 - Verslaggever Je krijgt als verslaggever een halve minuut de tijd om in het journaal te vertellen over de vondst. Bedenk wat de belangrijks

Avondklokrellen

Sinds de instelling van een avondklok hebben veel steden te maken met rellen in de avonduren. Relschoppers veroorzaken brand, zorgen voor vernielingen, provoceren en bekogelen politie en ME en enkele keren werden winkels geplunderd. Bron AD Waarom het overal zo uit de hand loopt: psychologen verklaren losgeslagen gedrag Woordenschat de pandemie - sluimerende - individualiteit - een giftige cocktail - het wanbeleid - betichten - uit zijn op een verzetje - vooropgezet - te licht gedacht - de sociaal-economische positie - een rode draad  Leerdoel Ik kan de verklaring van de psychologen kort benoemen. Opdracht 1 - Mindmap Vat de tekst samen in een Mindmap. Lees de tekst en bepaal de deelonderwerpen. Maak daarmee een mindmap. Opdracht 2 - Vragen 1. Welke lessen uit de geschiedenis noemt de tekst? 2. Welke groepen worden in de tekst onderscheiden? 3. Wat wordt bedoeld met een moreel kompas (alinea 5)? 4. Wat wordt bedoeld met een giftige cocktail (alinea 5)? 5. Welke sociale effecten van de

Het virus muteert

Door de snelle verspreiding van de Britse variant van covid is er grote voorzichtigheid om niet in Nederland ook te maken te krijgen met een nieuwe dominante variant. Bron NOS Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant: welke mutaties zijn er eigenlijk? Woordenschat muteren - de genetische code - de afweerreactie - de antistof - dominant - de efficiëntie - de receptor - de surveillance - de immuunreactie Leerdoel Ik kan uitleggen wat de tekst over muteren vertelt. Opdracht 1 -  Experts Je vormt met drie andere leerlingen een groep. Je leest allemaal de tekst door en verdeelt hem daarna in vier stukken. Iedereen leest vervolgens zijn/haar deel zeer nauwkeurig en zorgt dat hij/zij expert wordt. Daarna bespreken de experts een voor een hun tekstdeel. Samen maak je met de vier deelsamenvattingen een goede samenvatting van de tekst van enkele zinnen. Opdracht 2 -  Mindmap Maak een mindmap over de inhoud van de tekst/video. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekenin

Avondklok in de middeleeuwen

Om covid in te dammen geldt nu een avondklok. In de middeleeuwen kende men een avondklok, die vooral moest zorgen dat iedereen veilig de nacht doorkwam. Bron Trouw Wat is de oorsprong van de avondklok? In de middeleeuwen luidde hij al twee maal daags Woordenschat associëren - wereldlijke - de poorter - werd geacht - florerende - de nachtwaker - de patrouille - het vertier - van lichte zeden - het gerief - geslecht Leerdoel Ik kan vertellen welke betekenis een avondklok in de middeleeuwen had. Opdracht 1 - Keten Maak de verschillende opeenvolgende gebeurtenissen in de tekst duidelijk in een schema. Bij avondklok:  ➔ ..... ➔ ...... ➔ ..... ➔ ..... ➔ ..... etc. Opdracht 2 - Dobbelen Maak een groep van 3 á 4 leerlingen. Bespreek de inhoud van de tekst met behulp van een dobbelsteen. De nummers van de dobbelsteen verwijzen naar de 5w1h-vragen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Gooi om beurten. Bij het nummer dat je gooit, bedenkt een van de anderen

Komende MNMweek (4)

    De nieuwste MNMweek: maandag Avondklok in de middeleeuwen dinsdag  Het virus muteert woensdag Nog genoeg onontdekte geschiedenis in Egypte donderdag  Een vermogen voor al je liedjes vrijdag Een stevig signaal voor drankrijders

Bang voor robotica?

Regelmatig demonstreren techbedrijven wat ze op het gebied van robottechnologie ontwikkelen. Het boezemt veel mensen angst in, waar anderen wijzen op de grote voordelen in bijvoorbeeld de geneeskunde en rampbestrijding. Bron NOS op 3 Dansende robots: doodeng of gewoon vet? Woordenschat de sensor - hydraulisch - robotica -  Leerdoel Ik kan belangrijke argumenten voor en tegen robotica bespreken. Opdracht 1 - Commentaar Reageer op het nieuws. Wat zou jij willen opmerken over het nieuws en hoe zeg je dat het best? P robeer je opmerking(en) kort en krachtig op te schrijven. Opdracht 2 - Infographic Maak een infographic die de inhoud van de tekst/video laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic). Opdracht 3 - Betoog Schrijf een kort betoog over het onderwerp van de tekst en de video. Bouw je betoog als volgt op: stelling - argumenten vóór - argumenten die je tegen jouw stelling en argumenten in kunt brengen - weerlegg

Conflict AliExpress en China?

AliExpress-oprichter Jack Ma is uit beeld. Niemand weet waar hij is en dat is zeer ongewoon voor de hoogste baas van een wereldwijd opererend bedrijf. Mogelijk zijn botsingen tussen zijn grote invloed en de communistische partij de oorzaak van zijn (zelfgekozen?) afwezigheid. Bron NOS op 3 Waar is een van de rijkste mannen van China gebleven? Woordenschat open economie  Leerdoel Ik kan kenmerken van de Chinese economie benoemen. Opdracht 1 -  Stellingen Vat de tekst/video samen in vijf stellingen. Licht elke stelling kort toe. Lever je stellingen in bij de leraar. Een keuze uit alle stellingen kan worden gebruikt voor een discussievorm uit deze lijst. Opdracht 2 - Voorpagina Maak een ontwerp voor een voorpagina van een krant, tijdschrift of nieuwswebsite waarop je verschillende aspecten van het nieuws in de tekst/video in beeld brengt. Bedenk welke deelonderwerpen, koppen en foto´s jij zou gebruiken voor je voorpagina. Opdracht 3 - Wat is de vraag? Vorm een tweetal en noem om beurten e

Speuren naar de oorsprong van covid

  Terwijl de hele wereld ijvert om verspreiding van covid in te dammen, is een onderzoeksteam in China op zoek gegaan naar het begin van de pandemie. Ze willen vaststellen hoe het virus zich vanaf het eerste begin heeft verspreid. Bron NOS   Onderzoekers in Wuhan: begin van 'wetenschappelijke speurtocht' naar ontstaan corona Woordenschat WHO - de pandemie - de viroloog - politiek gevoelig - de reconstructie - vergaren - de autoriteiten - uit de school klappen - circuleren - speculatief - het monster - sceptisch - vrijelijk - de missie - tempereren Leerdoel Ik kan uitleggen hoe de onderzoekers te werk gaan. Opdracht 1 - Verslag uit Wuhan Treed op als verslaggever. Bespreek het onderwerp kort voor de klas. Geef een gedetailleerd, levendig verslag van de feiten en onduidelijkheden. Opdracht 2 - Seven words story Vertel het nieuws in de tekst in de vorm van een of meer 'seven words storyies'. Bekijk online een aantal voorbeelden van seven word stories. Opdracht 3 - Snelle s

Ndrangheta voor de rechter

In Zuid-Italië staan honderden leden van de Ndrangheta voor de rechter. Het is een ongekend groot proces waarbij veel veiligheidsmaatregelen gelden. Bron RTL Nieuws Megaproces honderden maffiosi begint: 'Deze mensen zijn meedogenloos' Woordenschat een zucht van verlichting - de afpersing - de bloedband - geïnfiltreerd - schaarde - de clan - het kopstuk - diepgeworteld - ontstijgen - witwassen - hiërarchisch - de erecode - de reputatie - adequaat - aan de poort rammelen - ronselen - de loyaliteit - de fractie Leerdoel Ik kan de uitleg over de werkwijze van de maffia samenvatten. Opdracht 1 - 5 zinnen samenvatting Vat de uitleg over de werkwijze van de maffia samen in vijf zinnen. Je gebruikt minimaal 12 van de woorden en uitdrukkingen uit de woordenschat. Verdeel de woorden van de woordenschat eerlijk over de zinnen. Opdracht 2 - Infographic Kies 6 belangrijke begrippen uit de woordenschat. Maak daarmee een infographic die de werkwijze van de maffia uitlegt. Kijk op internet na

Als een kabinet valt

Vorige week diende de minister-president het ontslag van de regering in bij de Koning. Het kabinet was, zoals dat heet, gevallen. Wat gebeurt er dan en wat kan de oorzaak zijn van de val van een kabinet? Bron NU.nl Het kabinet-Rutte III is gevallen. En nu? Woordenschat de affaire - het mandaat - het rapport - de coalitie - het landsbelang - vermeend - het wanbeleid - lijmen - het compromis - demissionair - controversieel - normaliter - het reces - de formatie Leerdoel Ik kan uitleggen waarom het kabinet nu is gevallen. Ik kan uitleggen hoe het land wordt geregeerd na de val van het kabinet. Opdracht 1 - Schema Maak een schema en laat hierin zien wat de oorzaak kan zijn van de val van het kabinet en wat na een val gebeurt. Opdracht 2 - Mindmap Vat de tekst samen met een mindmap en laat in de mindmap duidelijk zien wat er na de val een kabinet gebeurt. Opdracht 3 -  Quiz Bedenk een korte quiz van 5 meerkeuzevragen over wat er na de val van een kabinet gebeurt.

Ontslagbrief voor een president

In de V.S. is gekozen voor een tweede impeachment tegen (bijna oud-) president Trump. De belangrijkste reden om aan het einde van zijn ambtstermijn toch nog een aanklacht in te dienen, lijkt het voorkomen dat Trump zich in de toekomst opnieuw verkiesbaar stelt voor de functie van president. De impeachment zal naar verwachting nog lopen als Trump het Witte Huis heeft verlaten. Hoe gaat zo'n aanklacht in zijn werk? Bron RTL Nieuws  Impeachment: zo ontsla je de president van Amerika Woordenschat de laan uitsturen - hoogverraad - een affaire - een hoorzitting - een motie - Huis van Afgevaardigden - de senator - het vergrijp Leerdoel Ik kan uitleggen om welke redenen een president in de V.S. kan worden weggestuurd en hoe dat in zijn werk gaat. Opdracht 1 - Vragen 1. Welke manieren kent Nederland om een regering te laten vallen? 2. Om welke redenen kan een president in de V.S. worden weggestuurd? 3. Welke stappen moeten daarvoor worden gezet? 4. Wat wordt bedoeld met een hoorzitting? 5.

Een nieuwe president, andere keuzes

Bij de komst van een nieuwe president in de V.S. wordt altijd schoon schip gemaakt en wordt het meest nodige meteen veranderd. Wat gaat president Joe Biden direct bij aantreden doen? Bron NU.nl  Biden tekent na inauguratie direct decreet voor ondertekening klimaatakkoord Woordenschat controversiële - overwegend - het/de memo - het decreet - drastisch - herenigen - het beleid - de autoriteiten - een veiligheidszone - de reservist  Leerdoel Ik kan de belangrijkste veranderingen benoemen die de nieuwe president wil aanbrengen. Opdracht 1 - Infographic Zet de veranderingen die de nieuwe president wil aanbrengen op een rij in een kleine infographic. Opdracht 2 - Quiz Bedenk een korte quiz van 5 meerkeuzevragen over de inauguratie en de plannen van de nieuwe president. Opdracht 3 - Verwachtingen Schrijf in een korte reactie jouw verwachtingen bij de nieuwe president.

Woensdag is de inauguratie

Aan de vooravond van de inauguratie in 2017 zette Metro Nieuws op een rij hoe de plechtigheid verloopt.  Bron  Metro Nieuws Inauguratie Donald Trump: Dit staat er te gebeuren Woordenschat ingezworen - geïnaugureerd - kiesmannen - gedelegeerden - het kabinet - de opmaat - eed afleggen - de beëdiging Leerdoel Ik kan uitleggen hoe een nieuwe president in de V.S. het ambt aanvaardt. Opdracht 1 - Infographic Maak een infographic waarin je de belangrijke gebeurtenissen tussen verkiezingen tot en met inauguratie laat zien. Kijk op internet voor voorbeelden van infographics.  Opdracht 2 - Kahoot Vat de uitleg over de inauguratie samen in een kahoot van tien vragen. Opdracht 3 - Vlog Vat de uitleg over de inauguratie samen in een vlog van enkele minuten.

Komende MNMweek (3)

   De nieuwste MNMweek: maandag  Ontslagbrief voor een president maandag  Woensdag is de inauguratie maandag  Een nieuwe president, andere keuzes maandag  Als een kabinet valt dinsdag  Ndrangheta voor de rechter  woensdag Speuren naar de oorsprong van covid donderdag Conflict   AliExpress en China? vrijdag Bang voor robotica?

Fijne winterslaap

Twee onderzoekers publiceerden pas over een mogelijke winterslaap die we als mensen lang geleden kenden. Onomstotelijk bewijs is er niet, maar ze maken het wel aannemelijk. Bron De Volkskrant   Vroege mens op Iberisch schiereiland hield mogelijk winterslaap Woordenschat de neanderthaler - de paleoantropoloog - het metabolisme - primitieve - de primaat - de jaarring - op een laag pitje zetten - bij nadere inspectie - genetische basis (- warempel) Leerdoel Ik kan de argumenten van de wetenschappers benoemen Opdracht 1 -  Mindmap Maak een mindmap over de inhoud van de tekst. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden). Maak in de mindmap duidelijk in hoeverre de winterslaap van de oermens is bewezen. Opdracht 2 -  Verslaggever Treed op als verslaggever. Bespreek het onderwerp kort voor de klas. Geef een gedetailleerd, levendig verslag van de feiten en onduidelijkheden. Maak in het verslag duidelijk in h

Op z'n 17e-eeuws gezegd

Door over allerlei klanken te schrijven, hebben Nederlanders in de 17e eeuw voor ons bewaard hoe onze taal toen klonk. Historische taalwetenschappers kunnen zo een aardig mondje 17e-eeuws spreken. Bron RTL Nieuws Zo klonk het Nederlands in de 17e eeuw: 'Ook Hollanders hadden zachte G' Woordenschat historische taalwetenschap - ABN - het reisjournaal - de kolonie - late middeleeuwen Leerdoel Ik kan belangrijke kenmerken van het 17e-eeuwse Nederlands noemen Opdracht 1 - Infographic Maak een infographic die de inhoud van de tekst/video laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic). Concentreer je op wat over de ontwikkeling van onze taal wordt verteld, niet op bepaalde klanken waarover wordt verteld. Opdracht 2 -  Eén minuut paper Je schrijft na het lezen van de tekst en het zien van de video gedurende één minuut alles op wat je weet. Concentreer je op wat over de ontwikkeling van onze taal wordt verteld, niet

Een lapje vlees uit het lab

Vlees opkweken uit een stamcel van bijvoorbeeld een rund? Het is al lang geen toekomstmuziek meer, Alleen goedkeuring van voedselautoriteit en de smaak van het publiek staat grootschalige introductie van kweekvlees nog in de weg. Bron RTL Nieuws  Gekweekte kipnuggets op het menu in Singapore: wanneer volgt Nederland? Woordenschat de voedselautoriteit - kweekvlees - de stamcel - framing Leerdoel Ik kan de verwachtingen over toekomstig kweekvlees beschrijven Opdracht 1 -  Infographic Maak een infographic die de inhoud van de tekst en de video laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic). Opdracht 2 -  Koppen Bedenk ongeveer vijf koppen bij het nieuws van de tekst en de video. Opdracht 3 -  Betoog Schrijf een kort betoog over het onderwerp van de tekst en de video. Bouw je betoog als volgt op: stelling - argumenten vóór - argumenten die je tegen jouw stelling en argumenten in kunt brengen - weerlegging daarvan - een k

Na de pandemie gaan we los

Uit alle macht houden landen hun economie overeind nu de pandemie handel in heel veel opzichten belemmert. Ondernemingen staan op omvallen, mensen worden werkloos. Experts verwachten op de langere termijn weer economisch herstel, maar verschillen van mening hoe dat zal verlopen. Bron NRC Barsten straks de nieuwe ‘roaring twenties’ los? Woordenschat de Zwarte Dood - de Spaanse Griep - de parallel - de roaring twenties - de pestilentie - evidente - het escapisme - de demografie Leerdoel Ik kan vertellen hoe de experts denken dat de economie zal herstellen. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat wordt bedoeld met groepsimmuniteit (alinea 3)? 2.Wat wordt bedoeld met  het natuurlijke verloop  (alinea 3)? 3. Welke fasen in het verdwijnen van de pandemie voorziet de eerste expert (alinea 3-6)? Noem ze en beschrijf ze kort. 4. Waarom wordt een vergelijking gemaakt met de roaring twenties (alinea 6)? 5. Wat wordt bedoeld met de woorden huid, herrie en hosanna (alinea 7)? 6. Een tweede expert vindt de verg

De slag om het Capitool

Woensdag 6 januari kon je geschiedenis van ongekend formaat live volgen op tv en via social media. Boze Trump-aanhangers bestormden het Capitool, voor Amerikanen misschien wel het belangrijkste symbool van hun democratie. Het was een laatste poging om president Trump in het zadel te houden. Bron De Volkskrant Wat je moet weten over de bestorming van het Capitool Woordenschat ongegrond - lockdown - de parlementariër - gebarricadeerd - ongefundeerd - de claim - Nationale Garde - de druppel die de emmer doet overlopen - de escalatie - de ambtstermijn - de formaliteit - tumultueuze  Leerdoel Ik kan uitleggen wat de aanleiding was voor de bestorming van het Capitool Opdracht 1 - Tijdlijn Vat de chronologische informatie in de tekst samen in een tijdlijn. Opdracht 2 - Stellingen Vat de tekst samen in vijf stellingen. Licht elke stelling kort toe. Lever je stellingen in bij de leraar. Een keuze uit alle stellingen kan worden gebruikt voor een gesprek of discussievorm met de hele groep. Opdra

We vaccineren (eindelijk)!

Eindelijk hebben de eerste Nederlanders het covid-vaccin toegediend gekregen. Maar deskundigen temperen de verwachtingen. We zijn nu niet zomaar heel snel uit de lockdown en de zorgen. Bron Het Parool  Het vaccineren is begonnen, maar het zal nog maanden duren tot het beter gaat: ‘Er wacht een strenge winter’ Woordenschat symbolisch - de immuniteit - het luchtwegvirus - de virologie - onorthodoxe - huiverig - blootstellen - de vaccinatiegraad Leerdoel  Ik kan uitleggen welke verwachtingen de tekst uitspreekt over de vaccinatie Opdracht 1 - Emoticons Vat de kern van de tekst samen in een aantal emoticons op je telefoon. Vraag een klasgenoot om die emoticons kort te verklaren. Doe hetzelfde met zijn/haar reeks emoticons. Opdracht 2 -  Dobbelen Je vormt een groep en bespreekt aan de hand van een dobbelsteen de tekst/video. De nummers van de dobbelsteen verwijzen naar de 5w1h-vragen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Bij het nummer dat je gooit, bedenk je een

Komende MNMweek (2)

  De nieuwste MNMweek: maandag  De slag om het Capitool  maandag  We vaccineren (eindelijk!) dinsdag  Na de pandemie gaan we los woensdag  Een lapje vlees uit het lab donderdag  Op z'n 17e-eeuws gezegd vrijdag  Fijne winterslaap!

2021, het jaar van (héél véél) deep fakes?

Met Kerstmis zond de Engelse zender Channel 4, gelijktijdig met de échte, een getructe kersttoespraak van de Britse koningin uit. Maar een deel van de Britten kon lachen om deze, grappende en dansende koningin, veel anderen waren boos omdat ze het smakeloos en gevaarlijk vonden. Channel 4 gaf als motivatie dat ze hiermee wilden wijzen op de gevaren van deep fake technologie. Het is wat we in de toekomst vaker zullen zien: we kunnen niet van echt te onderscheiden uitspraken produceren van wie je maar wilt.  Bron De Volkskrant  De deepfakes komen binnen ieders handbereik (en lijken steeds echter) Woordenschat de kunstmatige intelligentie - synthetische media - het koepelbegrip - authentiek - statisch - laagdrempelig Leerdoel Ik kan de standpunten over deep fake in de tekst samenvatten Opdracht 1 - Verslaggever Treed op als verslaggever. Bespreek het onderwerp kort voor de klas. Geef een gedetailleerd, levendig verslag van de feiten en onduidelijkheden. Opdracht 2 - Waarderen Vat de teks

Een bitje gevoel

Als je slimme computers genoeg poëzie, literatuur of muziek voorschotelt, kunnen ze tegenwoordig al snel zelf iets produceren. Onlangs werd een computer volgestopt met een heleboel smartlappen, waarna hij er zelf een bedacht.  Bron RTL Nieuws Computer schrijft smartlap: 'De moeilijkheid zit 'm in de emotie' Woordenschat de kunstmatige intelligentie - de smartlap - de bladmuziek - de database - sparren - abstract Leerdoel Ik kan  uitleggen hoe de computer een smartlap kan produceren Opdracht 1 - Dobbelen Je vormt een groep en bespreekt aan de hand van een dobbelsteen de tekst en de video. De nummers van de dobbelsteen verwijzen naar de 5w1h-vragen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Bij het nummer dat je gooit, bedenk je een vraag over de tekst en de video. De anderen geven antwoord op de vraag. Controleer eventueel samen het antwoord met de tekst en de video, als daar twijfel over is. Opdracht 2 - Emoticons Vat de kern van het nieuws van de tek

Pizza Pompeï

Nog steeds geeft het onder de as bedolven Pompeï regelmatig iets prijs, wat iedereen verbaast en wat ons nóg meer laat meebeleven hoe het vóór de uitbarsting in deze stad toeging.  Bron De Volkskrant Antieke snackbar opgegraven in Pompeï Woordenschat het opschrift - de vrijgelatene - het thermopolium - de opsteker - scheidend - het laatste wapenfeit  Leerdoel Ik kan de historische waarde van de vondst beschrijven Opdracht 1 - Informatiebordje Maak een bordje waarop je in enkele zinnen uitleg geeft over de vondst en de historische waarde. Opdracht 2 - Voorwerpen Noteer ongeveer vijf voorwerpen die het nieuws van de tekst goed samenvatten. Vraag een klasgenoot de kern van de tekst met deze voorwerpen samen te vatten. Opdracht 3 - Seven words story Vertel het nieuws in de tekst in de vorm van een 'seven words story'. Bekijk online een aantal voorbeelden van seven word stories.

Britten uit de EU

Na het opzienbarende besluit om de EU te verlaten, was het voor de Britten een lange, lange weg om daadwerkelijk weg te gaan. Heel veel data gingen voorbij, zonder dat het hen lukte om goede ´vertrekafspraken´ te maken met de EU. Bron NOS op 3 Zo ontstond de moeilijkste politieke scheiding in de EU ooit Woordenschat de gemeenschappelijke markt - het referendum - de unie - de bureaucratie - het handelsakkoord Leerdoel Ik kan uitleggen hoe het Verenigd Koninkrijk uit de EU wegging Opdracht 1 -  Dobbelen Je vormt een groep en bespreekt aan de hand van een dobbelsteen de tekst en de video. De nummers van de dobbelsteen verwijzen naar de 5w1h-vragen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Bij het nummer dat je gooit, bedenk je een vraag over de tekst/video. De anderen geven antwoord op de vraag. Controleer eventueel samen het antwoord met de tekst/video, als daar twijfel over is. Opdracht 2 - Mindmap Maak een mindmap over de inhoud van de tekst en de video. Bekijk

Wat streamt dat?

Artiesten zijn vooral afhankelijk van tickets, merchandise en streams. Nu de concerten stilliggen is de vraag wat streams opbrengen en hoe je als artiest kunt zorgen dat vooral naar jou wordt geluisterd op Spotify.  Bron NOS op 3 Kan een artiest leven van jouw Spotify-streams? Woordenschat het verdienmodel - de data - het algoritme - pitchen - de verstandhouding - het dashboard - de goudmijn Leerdoel Ik kan uitleggen hoe artiesten via streams verdienen Opdracht 1 -  Mindmap Maak een mindmap over de inhoud van de tekst en de video. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden). Opdracht 2 - Toets Bedenk een toets van tien tot vijftien vragen over de tekst/video. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst/video behandelt. Opdracht 3 - Stellingen Vat de tekst en de video samen in vijf stellingen. Licht elke stelling kort toe.

Komende MNMweek (1)

Deze MNMweek: maandag Wat streamt dat? dinsdag Britten uit EU woensdag Pizza Pompeï donderdag Een bitje gevoel vrijdag 2021, het jaar van (héél véél) deep fakes

Gelukkig nieuwjaar!

  2021 is aangebroken. We wensen iedereen al het goede voor het nieuwe jaar! In het nieuwe jaar publiceren we elke week weer lessen bij het nieuws. De eerste les verschijnt maandag 4 januari.