Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2022 tonen

Komende MNMweek

Maandag Rusland: gebied erbij, soldaten weg naar buitenkand Dinsdag Dierendag Woensdag Dag van de leraar Donderdag Transgenderwet: hoe en waarom Vrijdag Felle protesten in Iran

Hutspot, haring, wittebrood

Traditioneel viert Leiden op 3 oktober Leidens ontzet. Met traditionele gerechten op tafel. Wat gebeurde die dag, lang geleden, dat Leiden het nog jaarlijks groots herdenkt? Bron Historiek.net  Het Leidens Ontzet (1574) – Hutspot, haring en wittebrood Woordenschat wittebrood - beleg - standhouden - heroïsch - op de koop toe genomen - tergend - stuwde op - ontzet - middelen - Leiden in last - stadswallen - opstomende - pastinaken - klapstuk - impuls Leerdoel  Ik kan vertellen welke gebeurtenissen Leiden herdenkt op 3 oktober. Opdracht 1 - Mindmap Vat de geschiedenis van Leidens Ontzet samen in een mindmap op A3 formaat. Bepaal eerst welke deelonderwerpen de basis vormen van je mindmap. Verdeel ze over het blad. Maak daarna in tekeningen en korte teksten duidelijk wat de tekst over Leidens Ontzet vertelt. Opdracht 2 - De koppen van de volgende dag Stel een  voorpagina samen van een denkbeeldige krant die de dag na  Leidens Ontzet in 1574 verscheen. Schrijf 2 á 3 korte berichten. Bedenk o

Columbus Day: tijd voor een andere betekenis? (10 oktober)

10 oktober is het Columbus Day, de dag dat de Verenigde Staten de ontdekking van Amerika en het begin van hun geschiedenis vieren. Steeds meer is er de oproep om deze dag om te dopen in een dag waarop de slachtoffers van het kolonialisme te herdenken. De komst van westerlingen betekende onderdrukking voor de oorspronkelijke bewoners. Bron  De Volkskrant   Hier zien we niet de ‘ontdekking’ van Amerika. We zien de bloeding Woordenschat  zie opdracht Leerdoel  Ik kan beschrijven wat de gevolgen waren voor de oorspronkelijke bewoners.  Opdracht 1 - 5w1h Schrijf de 5w1h-vragen op waar de tekst antwoord op geeft. Kruis vijf vragen aan en wissel je wel uit met een klasgenoot. Geef antwoord op de vijf aangekruiste vragen van elkaar.  Opdracht 2 - Commentaar Vat de tekst samen door een uitleg bij het schilderij te schrijven die eronder zou kunnen worden gehangen. Gebruik maximaal zes zinnen. Opdracht 3 - Verandering Schrijf een korte reactie op de oproep om Columbus Day te veranderen in een dag

De huizen van de nieuwe koning

Met het koningschap erft Koning Charles ook The Crown Estate, alle kastelen, landhuizen en landgoederen die de familie rijk is. Bron  Metro Nieuws  Het vastgoed van King Charles: voor 30 miljard aan kastelen en ‘huizen’ Woordenschat optrekjes - prestigieuze - residenties - vertoeven - iconische - puike - aristocratie Leerdoel  Ik kan het doel en deelonderwerpen van de tekst benoemen. Opdracht 1 - Structuur van de tekst Lees de tekst. Voer vervolgens onderstaande opdrachten uit. a. Wijs in iedere alinea de kernzin aan. Schrijf daarvan het eerste en het laatste woord op. b. Benoem bij elke alinea het deelonderwerp. c. Beschrijf het doel van de tekst.  Opdracht 2 - Redacteur Beoordeel de tekst. Doe dat door vijf plekken in de tekst aan te wijzen waar je teveel of te weinig informatie leest. Geef bij alle vijf aan wat zou kunnen worden verbeterd aan dat tekstgedeelte . Opdracht 3 -Test de koppen Bedenk drie alternatieve titels waarvan je zeker weet dat ze lezers in beweging zetten om de t

Volgende stappen van Rusland

Afgelopen weken riep president Poetin een gedeeltelijke mobilisatie af. Hij wil zo een nieuw front vormen in het noorden van Oekraïne. Met zijn volgende stap wordt opnieuw de vraag gesteld of hij kernwapens gaat inzetten. Bron  NOS  Steeds weer nucleaire dreiging: drukt Poetin echt op de rode knop? Woordenschat  nucleaire - territoriale - wapenarsenaal - escalatie - schijnreferenda - geannexeerde - legitimering - conventionele - federatie - doctrine Leerdoel  Ik kan de verschillende scenario's in de tekst beschrijven. Opdracht 1 - Vragen stellen Lees alleen de titel van de tekst. Schrijf de vragen op die de titel bij je oproept. Lees daarna de tekst en noteer bij vragen die worden beantwoord het antwoord uit de tekst.  Opdracht 2 - Krantenkoppen Lees de tekst. Vat de inhoud samen in vijf krantenkoppen.  Opdracht 3 - Samenvatten Lees de tekst en bekijk de video. Vorm daarna een tweetal en vat de tekst samen. Doe dat door het maken van een geschreven samenvatting, een schema, een woo

Joods nieuwjaar, Rosj Hasjana (25-27 september)

Op 25 september begint voor joden het nieuwe jaar. Dat vieren ze jaarlijks met Rosj Hasjana. Het is een feest van vooruitkijken naar een nieuwjaar maar je ook bewust zijn van wat er uit het voorbije jaar nog niet is opgelost. Bron  Hebrewman Joods Nieuwjaar / Rosj Hasjana Woordenschat  verbond - zondebok - ramshoorn (sjofar) - Tenach Leerdoel  Ik kan de betekenis en belangrijke gebruiken van het feest van Rosj Hasjana kort beschrijven. Opdracht 1 - Mindmap Bekijk de video en maak aantekeningen. Verwerk de aantekeningen in een mindmap. Hiermee vat je met tekst en tekeningen overzichtelijk de belangrijkste informatie uit de video samen. Opdracht 2 - Bekend, nieuw, vragen Bekijk de video en noteer wat je al wist, wat nieuw voor je is en welke vragen de video oproept. Opdracht 3 - Toets bekijk de video en vat de inhoud samen in een toets van acht open of meerkeuze vragen (of een combinatie van deze soorten vragen). Zorg dat alle belangrijke deelonderwerpen in de video in je vragen aan bod

Komende MNMweek

Maandag Joods nieuwjaar, Rosj Hasjana (25-27 september) Dinsdag Volgende stappen van Rusland Woensdag De huizen van de nieuwe koning Donderdag Columbus Day: tijd voor een andere betekenis? (10 oktober) Vrijdag Leidens ontzet (3 oktober)

Het geluid moet echt zachter

Door meerdere oorzaken nemen gehoorklachten onder jongeren enorm toe. Het is tijd om in te grijpen, alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan.  Bron  AD  Kabinet wil werk maken van gehoorschade en tinnitus, mogelijk zachtere muziek in clubs Woordenschat   decibel - acute - preventie - sluipmoordenaar - convenant - klip en klaar - gouden ei van Columbus - branche - sector Leerdoel  Ik kan mogelijke oplossingen voor het probleem bespreken. Opdracht 1 - Woordweb Lees de tekst. Vat in een woordweb probleem, oorzaken, gevolgen en oplossingen  samen. Opdracht 2 - (Oren) dicht Leg in dichtvorm uit waarover het nieuws gaat. Je kunt een gedicht in vrije vorm schrijven of een deel van de tekst gebruiken om een zogenaamde ready made te maken. Ligt het dichten je niet, schrijf dan een seven word story over het nieuws.  Opdracht 3 - Verslaggever Je mag verslag doen over dit probleem en mogelijke oplossingen. Vertel in een audioclips of video wat het  probleem is en wat  oorzaken, gevolgen en moge

Getekend nieuws

Kranten maken regelmatig gebruik van spotprenten. Die hebben een lange geschiedenis  Blijkbaar hoort het bij mensen om het nieuws in tekeningen op de hak te nemen. Bron Trouw  Spotprenten Woordenschat   spotprent - op de hak nemen  Leerdoel   Ik kan belangrijke kenmerken van spotprenten noemen.  Opdracht 1 - Kenmerken Bekijk met een klasgenoot de spotprenten in de verzameling van Trouw. Bespreek wat belangrijke kenmerken van spotprenten zijn. Schrijf ze op. Opdracht 2 - Vragen Kies uit de verzameling die je bij Trouw vindt één spotprent die je aanspreekt. Stel vast over welk nieuws de prent gaat en bedenk vijf vragen bij de prent. Wissel de vragen daarna uit met een klasgenoot. Bespreek na het beantwoorden samen de antwoorden.  Opdracht 3 - Eigen prent Kies nieuws dat op de een of andere manier je aandacht heeft getrokken in de afgelopen week. Bedenk een spotprent bij dit nieuws. Je beschrijft kort je idee. Je kunt het eventueel (al naar gelang de tijd) ook al schetsen. 

Wat is een monarchie nog waard?

Veel mensen vinden een koningshuis achterhaald. Het is niet van deze tijd om een niet door het volk gekozen vorst te hebben. Een republiek met een president past beter. Bron  NRC  De Britse monarchie bestaat bij de gratie van Netflix Woordenschat   monarchie - bij de gratie van - proportionele - gerationaliseerde - royaal - façade - ceremonieel - tabloids - representatie - legitimeert - juk op haar schouders - ontboezeming - verhuizen - moraal - wijlen  Leerdoel  Ik kan belangrijke argumenten voor en tegen een monarchie bespreken.  Opdracht 1 - Ready made Bespreek de kern van de tekst met drie ready mades. Kies hiervoor tekstgedeelten in het artikel.  Opdracht 2 - Koning der quizzen Bedenk een originele vorm om met een quiz de inhoud van het artikel te toetsen in de klas. Kies een vorm die ook in een kleinere groep van ongeveer vijf personen kan worden gebruikt. Voorzie de quiz ook van een antwoordenblad.  Wissel na afloop de verschillende quizzen uit in de klas en neem de proef op de

Een Rolex dragen betekent oppassen

Steeds meer zijn eigenaren van Rolexhorloges het doelwit van overvallers. Niet   zonder reden, blijkbaar zijn de horloges een snelle weg naar veel geld.  Bron  Het Parool  Een Rolex? Die draag je alleen nog thuis Woordenschat statussymbool - ontpoppen - meedogenloze - fervent  Leerdoel   Ik kan verklaren wat de Rolex horloges populair maakt. Opdracht 1 - Vragen Vat de tekst samen in vijf vragen. Opdracht 2 - Activerende tekst De tekst heeft tot doel je te activeren om de podcast te gaan beluisteren. Wijs aan met welke zinnen de tekst daartoe activeert.  Opdracht 3 - Open vragen De tekst geeft antwoord op de nodige vragen over Rolexhorloges en de toegenomen roof. Welke vragen komen aan de orde maar worden in de tekst niet beantwoord. Meer weten? Beluister de podcast

Prinsjesdag

De derde dinsdag in september is traditiegetrouw Prinsjesdag. In deze video leer je in één minuut wat er op die dag altijd gebeurt. Bron  NU.nl  Wat gebeurt er precies tijdens Prinsjesdag? Woordenschat   troonrede - miljoenennota - Staten-Generaal - regeringsbeleid - rijksbegroting - algemene politieke beschouwing Leerdoel  Ik kan vertellen met welk doel jaarlijks Prinsjesdag plaatsvindt. Opdracht 1 - One minute paper Bekijk de video. Schrijf daarna één minuut lang op wat je hebt onthouden van de video. Bekijk de video daarna nog eenmaal en vul aan en verbeter in je paper. Opdracht 2 - Vragen stellen Bekijk de video. Bedenk daarna zes vragen over de video. Stel de vragen aan een klasgenoot en geef feedback bij de antwoorden van je klasgenoot. Beantwoord op jouw beurt de zes vragen van je klasgenoot.  Opdracht 3 - Koppen Verzamel vijf opmerkelijke koppen over Prinsjesdag van dit jaar. Vat in een paar zinnen samen wat vooral wordt verteld over deze Prinsjesdag. Bespreek de koppen daarna

Komende MNMweek

Maandag Prinsjesdag Dinsdag Een Rolex dragen betekent oppassen Woensdag Wat is een monarchie nog waard? Donderdag Getekend nieuws (over spotprenten) Vrijdag Het geluid moet echt zachter 

Meer en meer tekenfilms, maar dan voor volwassenen

Animatie voor volwassenen wordt steeds meer serieus genomen. Om vele redenen is het voor mediaplatforms slim om in tekenfilms voor deze doelgroep te investeren. Bron  NRC  De explosie aan volwassen animatieseries Woordenschat genre - debuteren - fanschare - ramingen - vehikels -   franchise   Doel Ik kan de opkomst van tekenfilmseries voor volwassenen verklaren. Opdracht 1 - Kern Lees de tekst en schrijf bij iedere alinea de kern in één zin op. Opdracht 2 - Nieuws Je mag dit nieuws in een tv- of radio-uitzending brengen. Schrijf een tekst van ongeveer vijftien zinnen op. Zorg dat je de belangrijkste nieuwsfeiten noemt in een verhaal met een duidelijk begin, midden en slot. Bedenk hoe je luisteraars/kijkers vanaf de eerste zin kunt boeien. Opdracht 3 - Teken de tekst Lees de tekst. Teken daarna wat de tekst vooral vertelt en doe dat samen met een klasgenoot. Let bij de tekening op het bovenstaande doel. Wissel daarna jullie werk uit met een ander tweetal in de klas en vertel elkaar aan

Meer en meer jonge rokers

Ondanks de aandacht voor de risico's en alle inspaningen om het te ontmoedigen gaan weer meer jongeren roken. Deskundigen maken zich grote zorgen. Bron Het Parool  Experts slaan alarm over het grote aantal jonge rokers: ‘Snel actie ondernemen’ Woordenschat geslonken - bijval - lobby - structurele - bewindsman - demissionair - mondjesmaat Leerdoel Ik kan vertellen hoe de overheid het roken onder jongeren wil tegengaan. Opdracht 1 - 5w1h Lees de tekst en beschrijf kort de kern aan de hand van de vraag naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Opdracht 2 - Aanpak De tekst noemt verschillende maatregelen. Lees de tekst en schrijf alle maatregelen op. Zet ze in de volgorde waarin ze volgens de tekst het meest effectief zijn. Maak daarna hetzelfde rijtje waarbij jij bedenkt hoe effectief je denkt dat de maatregelen zijn. De meest effectieve maatregel zet je bovenaan het lijstje etc. Opdracht 3 - School Bespreek na het lezen van de tekst met enkele klasgenoten het rookgedrag dat je op

Spandoeken tegen asielopvang, maar waarom?

Bron Trouw  Waar komt die (ogenschijnlijke) woede tegen asielzoekers vandaan? Woordenschat  ogenschijnlijke - sentiment - kanttekeningen - representatief - etnkische - rept - potentieel - gepolitiseerd - electoraal - zonder blikken of blozen - restrictieve - convenant - humanitaire - achterban - solidariteit - beeldvorming Leerdoel  Ik kan antwoord geven op de vraag in de titel van de tekst. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat betekent het woord staketsels (alinea 2)? 2. Wat betekent de uitspraak dat de houding Nederland ten opzichte van vluchtelingen stabiel is (alinea 4)? 3. Geef een synoniem voor kanttekeningen (alinea 4). 4. Het onderwerp is gepolitiseerd volgens de schrijver (alinea 9). wat wordt daarmee bedoeld? 5. De schrijver spreekt over framing en tegenframing. Wat wordt bedoeld met framing? 6. Welke voorbeelden geeft hij van frames? 7. Wat wordt bedoeld met electoraal gewin (alinea 9)? 8. Geef een synoniem voor gekapitaliseerd (alinea 10). 9. Vat de hoofdgedachte van de tekst samen i

'Judaism in a box'

Van 25 tot 27 september vieren joden Rosj Hasjana, het joodse nieuwjaarsfeest. Het is een dag vol  rituelen. Voor veel joden zijn die, van ouder op kind, goed bekend. Voor joden die niet (meer) zo thuis zijn in de tradities bedacht een rabbijn 'een bezorgdienst'. Kennis en materialen 'in a box'. Op- maandag 26 september besteden we op MNMweek aandacht ana het joodse nieuwjaar. In de onderstaande les geven we alvast een vooruitblik. Bron  Het Parool  Hoe vier je sjabbat? Judaism in a Box bezorgt de Joodse tradities bij je thuis Woordenschat  sjabbat - rituelen - traditie - Shoah - religieus - jaarcyclus - spiritueel - connectie - laagdrempelig Leerdoel  Ik kan de aanleiding en de doelen van het initiatief beschrijven.  Opdracht 1 - Infographic Lees de tekst en vat de kern samen in een digitale infographic.  Opdracht 2 - 5w1h Vat de tekst samen door de belangrijkste vragen die (soms letterlijk) aan de orde te stellen op te schrijven. Maak hierbij gebruik van het 5w1h-sche

Engeland rouwt

PolizeiBerlin , CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons Vorige week overleed de Britse Koningin. Alle media proberen haar zo goed mogelijk te karakteriseren en spannen zich in om haar betekenis voor het Verenigd Koninkrijk en de wereld zo goed mogelijk te duiden. Bron zie opdracht Woordenschat  zie opdracht Leerdoel  Ik kan samenvatten hoe kranten de persoon van de overleden Koningin en haar betekenis beschrijven. Opdracht 1 - Krantenkoppen lezen Verzamel met een klasgenoot tien krantenkoppen (online) die beschrijven wie de overleden Koningin was. Bewaar de links naar de artikelen zorgvuldig. Vat aan de hand van de koppen samen hoe deze kranten haar persoon en haar wereldwijde betekenis zien.  Opdracht 2 - Bron lezen Kies een van de tien verzamelde artikelen. Lees het artikel en vul samen jullie samenvatting van de tien koppen aan. Opdracht 3 - Kranten vergelijken Kies uit de tien gebruikte bronnen nog één artikel. Bespreek in hoeverre er verschillen zijn tussen deze bron en de bron van o

Bijzondere dagen op MNMweek

We besteden op de volgende  data  aandacht aan aankomende bijzondere dagen. 19 september  Prinsjesdag (20 september) 26 september  Joods nieuwjaar, Rosj Hasjana (25-27 september) 30 september  Leidens ontzet (3 oktober) 10 oktober  Dag van de duurzaamheid voor het onderwijs (10 oktober) 6 oktober  Coming out day (11 oktober) 17 oktober  Divali (24 oktober) 19 oktober  Nacht van de nacht (29 oktober) 28 oktober  Nacht van de nacht (29 oktober) 24 oktober  Hervormingsdag (31 oktober) 26 oktober  Halloween (31 oktober) 1 november  Allerheiligen (1 november) 2 november  Allerzielen / Dia de los Muertos (Dag van de doden) (2 november) 8 november  Sint Maarten (11 november) 25 november  Aids Memorial Day (1 december) 28 november  Sinterklaas (5 december) 2 december  Paarse vrijdag (9 december) 12 t/m 16 december  Kerstmis (25 en 26 december) 25 januari  Watersnoodramp herdenking (1 februari) 16 januari  Chinees nieuwjaar (start 22 januari) 7 februari  Valentijnsdag (14 februari) 10 februari 

Komende MNMweek

Maandag Engeland rouwt Dinsdag 'Judaism in a box' Woensdag Spandoeken tegen asielopvang, maar waarom? Donderdag Meer en meer jonge rokers Vrijdag Meer en meer tekenfilms, maar dan voor volwassenen 

Positief onderzoeksresultaat over effecten games

Vaak komt gamen bij onderzoeken in een negatief daglicht te staan. De Volkskrant berichtte over onderzoek dat wijst op positieve effecten.   Bron De Volkskrant  Is gamen wel zo ongezond? Nee dus, blijkt uit allerlei onderzoeken Woordenschat apathisch - kanaliseren - neurologische - bewerkstelligen - dopamine - statisch - alfabetisering Leerdoel Ik kan vertellen hoe de onderzoekers effecten van gamen onderzochten. Opdracht 1 - Kernzinnen Lees de tekst en wijs in elke alinea de kernzin aan. Opdracht 2 - Journaal Stel je voor: vanavond op het journaal wordt kort aandacht besteed aan het onderzoek. Jij schrijft de tekst voor de nieuwslezer, die maar 40 seconden tijd heeft voor dit onderwerp. Zorg dat je de hoofdzaken noemt. Opdracht 3 - Overtuigd? Bekijk de tekst kritisch. In hoeverre vind je de tekst overtuigend beargumenteren dat gamen niet zo ongezond is?

Transfergekte

De hoogte van transferbedragen neemt fors toe. In Engeland kun je spreken van een 'gekte' met de snelheid waarmee de bedragen daar oplopen. Bron  NOS  Totale transfergekte bij Engelse clubs: 'Met de jaren steeds nulletje bij gekomen' Woordenschat vedettes - rat race - roerde zich - relatieve - tv-rechten - strijken op - uitgavenpatroon - onstuitbare Leerdoel Ik kan vertellen wat in Engeland belangrijke ontwikkelingen op transfergebied zijn. Opdracht 1 - Vragen Lees de tekst. Vat daarna iedere alinea samen met een vraag. Laat met de vraag zien wat de kern van de alinea is. Opdracht 2 - Kansen en gevaren De tekst signaleert allerlei ontwikkelingen in het Engelse voetbal. Geef 3 voorbeelden van kansen die er zijn en 3 voorbeelden van gevaren of risico's die de tekst benoemt. Opdracht 3 - Snelle schets Lees de tekst en noteer in een woordweb de belangrijkste informatie. Schrijf in het midden van het woordweb het doel van de les. Vergelijk daarna je woordweb met dat van

Ter Apel

Over het overvolle AZC in Ter Apel was veel commotie. Er was veel onbegrip dat het AZC de mensen niet kon huisvesten en en dat Nederland overvallen leek door de toestroom van asielzoekers. In deze tekst wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen over asiel aanvragen in Nederland. Bron  De Volkskrant  Wanneer is iemand asielzoeker, hoeveel komen er naar Nederland en waar komen ze terecht? Woordenschat  Zie opdrachten. Leerdoel  Ik kan uitleggen welke procedure wordt gevolgd als iemand in Nederland asiel aanvraagt. Opdracht 1 - Keten De tekst legt uit hoe de procedure is als iemand asiel aanvraagt. Lees de tekst en leg in een tekening of een korte tekst uit hoe die procedure in zijn werk gaat. Opdracht 2 - Zorgen, angsten en misverstanden In de tekst komen allerlei vragen aan de orde. Lees de tekst en bespreek welke zorgen, angsten en misverstanden in de tekst worden besproken. beschrijf kort wat daarover wordt gezegd. Opdracht 3 - Open vragen Lees de tekst en bespreek welke vragen op

Weer naar de maan

Credit: NASA, public domain. NASA heeft zich voorgenomen binnen afzienbare tijd weer mensen op de maan te zetten. De landing op de maan wordt voorafgegaan door enkele testvluchten. Bron  NRC  Terug naar de maan, na een halve eeuw afwezigheid Woordenschat Zie opdrachten. Leerdoel Ik kan uitleggen welke missies zijn gepland en wat de belangrijke mijlpalen tijdens de vlucht zijn. Opdracht 1 - Teken de tekst Lees de tekst in zijn geheel. Lees de tekst daarna door en ga op zoek naar de komende missies en de mijlpalen van die missies.  Opdracht 2 - Bekend, verrassend, nieuwsgierig Lees de tekst. Bedenk daarna wat voor jou al bekend was, wat je vooral verraste en wat je nieuwsgierig maakt. Bespreek je antwoorden met een klasgenoot.  Opdracht 3 - Vijf lastige vragen Lees de tekst en vat hem samen in vijf lastige vragen. Wissel de vragen uit met een klasgenoot en geef antwoord op de vragen van elkaar.

Gorbatsjov

  Een week geleden overleed de oud-president van de toenmalige Sovjet-Unie Gorbatsjov.  Woordenschat  Zie opdrachten. Leerdoel  Ik kan bespreken welke rol Gorbatsjov speelde in de hervorming van de Sovjet-Unie. Opdracht 1 - Kernwoorden Maak een rooster van 3 x 3. Bekijk de video en kies negen woorden uit die de video goed samenvatten. Schrijf ze in een logische volgorde in het rooster. Leg met de negen woorden aan een klasgenoot uit en vraag hem of haar dat ook te doen. Opdracht 2 - Mindmap Bekijk de video en maak ondertussen aantekeningen. Verwrek je aantekeningen daarna in een mindmap waarin je de omwenteling in de Sovjet-Unie laat zien.  Opdracht 3 - Toets Vat de video samen in een toets van tien vragen. Maak eventueel gebruik van Kahoot of een andere app. Wissel de toets daarna uit met een klasgenoot en geef antwoorden op de vragen. 

Komende MNMweek

Maandag Gorbatsjov Dinsdag Weer naar de maan Woensdag Ter Apel Donderdag Transfergekte Vrijdag Positief onderzoeksresultaat over effecten games

Bedevaartsoord wordt opgeknapt

De eeuwenoude heilige stad Varanasi wordt langzaam zeker flink opgeknapt. Het afval verdwijnt. Vieze, vervallen gebouwen worden afgebroken. Maar niet iedereen is even gelukkig met de verbeteringen in de stad. Bron  NOS  Eeuwenoud Varanasi op de schop, waar moeten de goden naartoe?   Woordenschat  stereotypes - gecompenseerd - complex - loodsen Leerdoel  Ik kan uitleggen hoe over de vernieuwing van de stad wordt gedacht. Opdracht 1 - Verslaggever Neem in gedachten plaats aan de oever van de Ganges en doe in een minuut verslag van wat daar speelt. Maak een goede keuze uit alle informatie in de tekst voor jouw verslag over alle stadsvernieuwing. Opdracht 2 - Posities Maak een woordweb waarin je de verschillende meningen en argumenten laat zien, die in de tekst aan de orde komen.  Opdracht 3 - Infographic Laat zowel de huidige ontwikkelingen als de geschiedenis die aan bod komt in een (digitale) infographic zien. Beperk het gebruik van tekst zoveel mogelijk. Wissel na het maken van de info

Robot met menselijke huid

Robots nemen een steeds grotere plaats in industrie en gezondheidszorg. Daarom doen wetenschappers hun best om robots te ontwikkelen die goed aanvoelen wat ze doen. In Japan hebben ze een grote stap gezet door robotvingers mensenhuid te geven. Bron De Volkskrant  Robotvinger krijgt levende ‘mensenhuid’ van wetenschappers uit Japan Woordenschat omhuld - kweekmedium -hybride - mechanische - cilinder - componenten - draperen - zich voegt naar - humanoïde - sensorische - vibraties - delicate Leerdoel Ik kan belangrijke nieuwe vragen van de onderzoekers noemen. Opdracht 1 - Vijf stellingen Vat de tekst samen in vijf stellingen die gaan over deelonderwerpen in de tekst. Wissel ze daarna uit met een klasgenoot en zet de stellingen in de goede volgorde zodat die overeenkomt met de tekst. Bespreek daarna samen met welke delen van de tekst de stellingen te maken hebben. Opdracht 2 - Betekenis afleiden Leid de betekenis van de woorden van de woordenschat af aan de hand van de tekst. Maak bij h