Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2018 tonen

Verkiezing nieuws van het jaar

Doorzoek het nieuws van het afgelopen kalenderjaar. Maak evt. gebruik van media die al een jaaroverzicht hebben gepubliceerd. 1. Maak een eigen lijst van de vijf belangrijkste nieuwsfeiten met op nummer 1 het belangrijkste feit. 2. Bewaar van elk nieuwsfeit één bron. 3. Neem uit elke bron drie belangrijke woorden over, die voor jou onbekend en nieuw zijn. Schrijf de betekenis achter de woorden. 4. Iedereen licht zijn of haar keuze kort toe in de groep. Dat doe je aan de hand van de kernwoorden. - Je mag een kleine presentatie met foto´s maken. - Je kunt er voor kiezen om als groep van 2-4 leerlingen de presentatie te verzorgen. Zorg wel dat je ieder een eigen lijst van vijf nieuwsfeiten opstelt en presenteert. Zet ze bijvoorbeeld naast elkaar in de presentatie (en vergelijk). - Je kunt ook kiezen voor een heel andere presentatievorm, bijvoorbeeld voorwerpen, tekeningen, cartoons, foto´s of iets dergelijks, die je tentoonstelt in de klas 5. Na deze korte presentaties vu

Een kerk om een kribbe

Lees het artikel Geschiedenis van de geboortekerk van Jezus . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de frictie ▢ het schisma ▢ het geschil ▢ onoverbrugbaar ▢ het bewind Leerdoel: ▢ Opdracht: Leg uit wie de kerk beheren en waarom het eigendom van de kerk omstreden is.

Joelbomen en kerstbomen

Lees het artikel Geschiedenis van het gebruik van de kerstboom . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ het Joelfeest ▢ de theorie ▢ het fenomeen Leerdoel:  ▢ Ik kan de herkomst van kerstgebruiken uitleggen Opdracht: Vat de kern van het artikel samen in vijf vragen. geen antwoordenblad

Santa Klaas

Lees het artikel De kerstman van Odin tot Santa Claus . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de oppergod ▢ transformeren ▢ de commercie ▢ de cartoonist ▢ goedgemutst Leerdoel:  ▢ Ik kan het verband tussen Odin en kerstman verklaren Opdracht: 1. Maak de zin af. De schrijver gebruikt het woord kleinzoon (alinea 1) om.... 2. Wie gaf de kerstman het uiterlijk dat wij nu kennen? 3. Coca Cola drukte zijn stempel op het uiterlijk van de kerstman. Leg uit. 4. Welk misverstand bestaat rond Coca Cola en de kerstman? 5. Wat is de relatie van de kerstman en de germaanse wereld? 6. Bespreek: Waaraan danken Sinterklaas en kerstman hun kleding en vervoer? 7. Bespreek: Wat gaf de Sint Nicolaasfiguur in Amerika een ander uiterlijk en karakter? antwoordenblad

Kerst in de kalender

Lees het artikel De geboorte van Jezus Christus in historisch perspectief . Beantwoord daarna de vragen.   Woordenschat: ▢ Saturnalieën ▢ de theorie ▢ de rituelen ▢ de vazalkoning Leerdoel:  ▢ Ik kan uitleggen welke heidense gebruiken zijn opgenomen in het kerstfeest ▢ Ik kan uitleggen hoe de datum van kerstmis is bepaald Opdracht: 1. Leg uit welke heidense gebruiken zijn opgenomen in het kerstfeest. 2. Leg uit hoe 25 december de datum van het kerstfeest werd.

Blinkende bruiloften

Lees het artikel ´Sky is the limit´ bij extravagante bruiloft Indiaas miljardairskoppel . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ 'Sky is the limit' ▢ extravagant ▢ hooggespannen ▢ het vermogen ▢ de media ▢ prominente ▢ de ceremonie ▢ de henna ▢ de accommodatie ▢ de armoedegrens Leerdoel:  ▢ Ik kan met meerdere oorzaken verschillen tussen arm en rijk verklaren Opdracht 1: Geef de betekenis van de woordenschat. Leid de betekenis af aan de hand van de tekst. Nummer de woorden met 1-10. Opdracht 2: 1. Waarover verwondert de schrijver zich in alinea 1-2? 2. Waarom verwachten de mensen een extravagante bruiloft? 3. Waarom zorgt iedereen in India voor een schitterende bruiloft? 4. Wat is bijzonder aan een Indiase bruiloft? 5. Welke tegenstelling tussen arm en rijk zie je in de Indiase samenleving? 6. Waardoor gaan Indiase rijken steeds opmerkelijker bruiloften bedenken? 7. Wat is het centrale onderwerp van dit artikel? 8. Waarmee worden de superri

Een ingrijpende ingreep

Lees het artikel Een mens naar wens: zo ver gaan we al met knutselen aan dna . Maak daarna de opdracht. Woordenschat:  ▢ het dna ▢ de reproductie ▢ de embryoselectie ▢ de stamcel ▢ de ethiek Leerdoel:  ▢ Ik kan verschillende mogelijkheden van dna-aanpassen noemen ▢ Ik kan voorbeelden geven van argumenten voor en tegen Opdracht: Schrijf een kort betoog waarin je reageert op de uitspraken in het artikel. geen antwoordenblad

Eten voor de oorlog

Lees het artikel Noordvoorraad uit WO II ontdekt in holle ruimte huis Nijmegen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ in quarantaine ▢ de collectie ▢ overhevelen Leerdoel: ▢ Ik kan een nieuwsbericht mondeling samenvatten Opdracht: Lees het artikel en bekijk de clip. Maak aantekeningen. Vertel daarna de kern aan een klasgenoot. Vraag om feedback over inhoud en spreekvaardigheid. geen antwoordenblad

Halal lenen

Lees het artikel Halalhypotheken in trek. Komen ze ook in Nederland?  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ halal ▢ haram ▢ de transactie Leerdoel:  ▢ Ik kan de begrippen haram en halal beschrijven ▢ Ik kan verschillen en overeenkomsten tussen halalhypotheken en andere hypotheken toelichten Opdracht: Maak een presentatie in bijvoorbeeld Prezi, Powerpoint, Google Presentaties, Keynote of Haiku Deck. antwoordenblad volgt

Bedenker SpongeBob overleden

Lees de artikelen  Brein achter SpongeBob SquarePants overleden  en  Nederlandse SpongeBob: 'Vreselijk dat Hillenburg zo jong is gestorven' . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ obese ▢ de merchandise ▢ de passie ▢ het personage ▢ de rechten Leerdoel: ▢ Ik kan de ontstaansgeschiedenis van SpongeBob kort toelichten Opdracht: 1. Benoem de tekstsoort van artikel 1 en 2. 2. Benoem het tekstdoel van artikel 1 en 2. 3. Benoem de kern van artikel 1 in drie zinnen. 4. Doe hetzelfde met artikel 2. 5. Wat zijn belangrijke verbanden tussen de twee teksten? 6. Welk artikel biedt je de meeste informatie over de bedenker? 7. Welk artikel biedt je de meeste informatie over de serie? geen antwoordenblad

Dronevlucht

Lees het artikel Vliegt een drone ons in de toekomst de stad door?  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ futuristisch ▢ de mobiliteit ▢ het rendement ▢ renderen ▢ de passagiersdrone Leerdoel:  ▢ Ik kan toekomstverwachtingen over dronevervoer bespreken Opdracht: 1. Wat zijn de voordelen in orde van belangrijkheid? 2. Wat is het belangrijkste nadeel? 3. Wat belemmert de inzet nog? 4. Welke voorspellingen doet de schrijver? 5. Welke vragen blijven open in de tekst?

Sintgeschiedenis

O ver de historische Sint Nicolaas is veel geschreven. Lees de tekst De geschiedenis van Sint Nicolaas . W oordenschat: ▢ de heiligverklaring ▢ de beschermheilige ▢ de overlevering ▢ de icoon D oelen: ▢ Ik kan enkele bronnen samenvatten in steekwoorden ▢ Ik kan met behulp van enkele bronnen een korte levensbeschrijving maken O pdrachtl: Kies uit de tekst vijf belangrijke feiten en beweringen over Sint Nicolaas. Zorg dat ze een goede samenvatting vormen van het leven en de legendarische verhalen over Sint Nicolaas. Schrijf de vijf feiten en beweringen met enkele steekwoorden op een blad en neem dat mee naar de volgende les. Een aantal leerlingen presenteert hiermee kort het leven van Sint Nicolaas.

Na openlijke excuses volgen schadevergoedingen

Lees het artikel NS wil schadevergoeding aan holocaustslachtoffers gaan betalen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de morele gronden ▢ het symbolisch effect ▢ een zwarte bladzijde ▢ de compensatie ▢ openlijk Leerdoel:  ▢ Ik kan uitleggen waarom de NS schadevergoedingen uitkeert Opdracht: 1. Wat heeft de NS besloten? 2. Wat zijn de redenen voor het besluit? 3. Wat heeft NS te maken gehad met holocaust? 4. Wat maakt besluit onverwacht? 5. Wat ging er aan het besluit vooraf? 6. Hoe gaat de NS het besluit uitvoeren?

Park in zee

Lees het artikel Bouw windmolenpark op zee van start, met turbines hoger dan de Euromast . Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ de turbine ▢ het rotorblad ▢ de kostenreductie ▢ de megawatt ▢ de schaalvergroting Leerdoel:  ▢ Ik kan een tekst samenvatten in een infographic Opdracht: Vat de tekst samen in een infographic. antwoordenblad volgt