Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2023 tonen

Brief aan jezelf

Creëer een interactieve les waarbij de leerlingen het afgelopen jaar bespreken en nadenken over wat ze willen bereiken in het komende jaar. Laat hen brieven aan hun toekomstige zelf schrijven via de website www.futureme.org of laat de brieven met de hand of digitaal schrijven en bewaar ze in de klas.  Begin met een groepsgesprek over het afgelopen jaar en het concept van goede voornemens. Moedig hen aan om hun doelen, wensen en herinneringen te delen. Laat de kinderen vervolgens hun eigen goede voornemens bedenken en opschrijven in een brief aan zichzelf die ze in de toekomst willen ontvangen. Leg uit hoe www.futureme.org werkt en begeleid de leerlingen bij het schrijven van hun brieven. Sluit de les af door samen kort te bespreken hoe het is om brieven aan je toekomstige zelf te schrijven en hoe de leerlingen zich daarbij voelen.

Fijne kerstvakantie!

De komende drie weken verschijnen geen nieuwe materialen op MNMweek. Het is tijd voor een fijne kerstbreak. Geniet van de feestdagen en een gezellige jaarwisseling toegewenst! De eerste week MNMweek van het nieuwe jaar (vanaf 8 januari) staat in het teken van goede voornemens, verbeteringen en vernieuwingen wereldwijd. 

Kerstverhalen

Genoeg verhalen over Kerstmis. Ook online zijn er veel mooie verhalen te vinden. We hebben er een aantal voor je verzameld.  Kerst anders - verhalenbundel | Bulkboek Kerstverhalen | VPRO Boeken Kerstverhalen | Beleven  Zwarte kerst van Bart Chabot | Leesuur Wil je creatief met de verhalen aan de slag? Kijk dan eens in deze lijst van 50 werkvormen. Om je verhaal te doen over het verhaal dat je las.  50 manieren om dit verhaal (in de klas) te presenteren I MNMweek

Kerstmis in het buitenland

Kerstmis heeft in ieder land zijn eigen tradities gekregen. Naast de gebruiken die we wereldwijd gemeen hebben, voegt ieder land eigen gebruiken toe die passen in de geschiedenis van het land en in vaak nog oudere gebruiken die het land kent. Bron  Van welke buitenlandse kersttraditie kunnen wij iets leren? | De Volkskrant Woordenschat correspondenten, culinair, autobiografische, bezinning, rituelen Vragen 1. Welke vraag wordt gesteld aan correspondenten in het begin van de tekst? 2. Wat is Boxing Day in Groot-Brittannië en hoe verschilt het van Eerste Kerstdag? 3. Waarom voelen Britten de behoefte om erop uit te trekken op Tweede Kerstdag? 4. Wat is de betekenis van "Julkalendern" in Zweden en hoe verschilt het van ons Sinterklaasjournaal? 5. Waarom hangen Zweden al op 1 december buitenverlichting op? 6. Waarom staat Christmas Day bekend als een dag van stilstand in Groot-Brittannië? 7. Waarom wordt de kerstboom in Zweden op 1 december in huis gehaald? 8. Wat maakt de lunch

Kerstmis in oorlogstijd

Ondanks de oorlog probeerden Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog toch Kerstmis te vieren. Het gaf hun een lichtpuntje bij alle tekorten en honger.   Bron  Zo vierde Rotterdam kerst tijdens de Hongerwinter: ‘Ondanks ellende was er veel saamhorigheid’ | AD Woordenschat saamhorigheid, represailles, razzia, hongerwinter, ijzige greep, moraal, ontberingen, mortuarium,  schamele Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les uitleggen welke impact de Hongerwinter had op de bevolking en op welke manieren mensen veerkracht toonden en samenwerkten. Vragen 1. Hoe herinnert Simon Fousert zich de kerst van 1944? 2. Welke gebeurtenissen en omstandigheden hebben Rotterdam tijdens de oorlog beïnvloed? 3. Waarom kregen vooral de armere buurten in Rotterdam het moeilijk tijdens de Hongerwinter? 4. Wat moesten de moeders in Rotterdam tijdens de Hongerwinter alleen zien te rooien? 5. Wat voor werk deed de jonge Simon Fousert om te helpen tijdens de moeilijke periode? 6. Hoe wordt de kerstperiode in Rotte

Geschiedenis van de kerstkaart

De kerstkaart via de post is op zijn retour. We overhandigen vrienden vaak persoonlijk een kaartje en steeds meer maken we gebruik van e-cards en delen we ook onze kerst- en nieuwjaarswensen via social media. Bron  De geschiedenis van de kerstkaart | IsGeschiedenis Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les de oorsprong en de ontwikkeling van de kerstkaart kort beschrijven. Woordenschat rosenkruisers, commerciële, beleefdheidsvormen, prominente, oplage, aanhef, controverse, religieuze, taferelen, stichtelijk, morele, opsteker, liefdadigheidsinstellingen Vragen 1. Wie stuurde de oudste bekende kerstkaart en aan wie? 2. Wie ontwierp de eerste commerciële kerstkaart en waarom? 3. Waarom ontstond er een kleine controverse rondom de kerstkaart van Cole en Horsley? 4. Hoe ontwikkelde de kerstkaart door verbeteringen in druktechniek? 5. Wat waren de kenmerken van Amerikaanse kerstkaarten in vergelijking met Engelse? 6. Hoe werd de kerstkaart een blijvende traditie, ook tijdens oorlogsperiode

Geschiedenis van de kerstboom

De kerstboom lijkt er altijd te zijn geweest. Toch is de boom niet zo voor de hand liggend bij Kerstmis. De kerstboom werd niet zonder slag of stoot door iedereen geaccepteerd als goed kerstgebruik. Bron Korte geschiedenis en oorsprong van de kerstboom | Historiek Leerdoel Je kunt aan het eind van deze les de ontwikkeling van de kerstboomtraditie kort toelichten. Woordenschat Germaanse, midwinternacht, zondeval, wijdverspreid, emigranten, commercieel, vrijzinnig Vragen 1. Waar denken we dat de kerstboom vandaan komt en waarom was deze speciaal voor oude volkeren? 2. Hoe kwam de traditie om kerstbomen te versieren in Europa terecht? 3. Wat waren vroeger de versieringen aan de kerstboom en wat betekenden ze? 4. Hoe leerden gewone mensen in Nederland over de kerstboomtraditie? 5. Waarom vond de Rooms-Katholieke Kerk het vroeger niet goed om een kerstboom te hebben? 6. Wat was de rol van Duitse emigranten bij het introduceren van de kerstboomtraditie in de Verenigde Staten? 7. Welke Amerik

MNMweek - 11 t/m 15 december

Maandag 11 december: De geschiedenis van de kerstboom De kerstboom lijkt er altijd te zijn geweest. Toch is de boom niet zo voor de hand liggend bij Kerstmis. De kerstboom werd niet zonder slag of stoot door iedereen geaccepteerd als goed kerstgebruik .  Korte geschiedenis en oorsprong van de kerstboom | Historiek Dinsdag 12 december: De geschiedenis van de kerstkaart  De kerstkaart via de post is op zijn retour. We overhandigen vrienden vaak persoonlijk een kaartje en steeds meer maken we gebruik van e-cards en delen we ook onze kerst- en nieuwjaarswensen via social media.   De geschiedenis van de kerstkaart | IsGeschiedenis Woensdag 13 december: Kerstmis in oorlogstijd Ondanks de oorlog probeerden Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog toch Kerstmis te vieren. Het gaf hun een lichtpuntje bij alle tekorten en honger.  Zo vierde Rotterdam kerst tijdens de Hongerwinter: ‘Ondanks ellende was er veel saamhorigheid’ | AD Donderdag 14 december: Kerstmis in het buitenland Kerstmis heeft in i

Paarse Vrijdag

Jaarlijks wordt in steeds meer scholen aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. Het is een dag om groepen die nog onvoldoende worden gezien een warm hart toe dragen en acceptatie te bevorderen. Maar scholen die de dag organiseren, zijn ook eerlijk. Heel gemakkelijk gaat het nog niet allemaal.  Bron  Leerlingen moeten nog steeds wennen aan Paarse Vrijdag: ‘Waarom is er geen heterodag?’ | AD Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat het doel van Paarse Vrijdag is en welke uitdagingen er volgens organistatoren en scholen nog zijn. Woordenschat lhbtqi+’ers, migratieachtergrond, solidariteit, COC-woordvoerder, belevingsachterstand, drempel, cultuur, ontlenen, verontrust Vragen 1. Wat is Paarse Vrijdag en hoe wordt het gevierd op scholen? 2. Wie kunnen met Paarse Vrijdag hun solidariteit tonen met lhbtiq+’ers? 3. Welke groepen in Nederland omarmen Paarse Vrijdag steeds meer? 4. Waarom hebben sommige schoolleiders 'ingewikkelde' gesprekken met ouders bij de voordeur op Paa

Geadopteerde kerstbomen

Zou de productie van kerstbomen groener kunnen worden? Dat vroegen de initiatiefnemers van Beter Boompje zich af. Bron  BeterBoompje droomt van een duurzame Kerst met adoptiekerstboom | De Volkskrant Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les uitleggen hoe het bedrijf probeert bij te dragen aan een duurzamere kerstbomenindustrie en hoe het zijn het concept introduceert. Woordenschat hardnekkige, duurzamere, start-up, kluisteren, sober, zonde, optimaliseren, ecologisch, geïdealiseerde, transitiestrategie, kluit, realiseren Vragen 1. Wat is de missie van BeterBoompje met betrekking tot kerstbomen? 2. Waarom bezorgt de cateraar nu Servische Sparren en Nordmannen in plaats van gerechten? 3. Hoe zijn de kerstbomen van BeterBoompje anders dan traditionele kerstbomen? 4. Hoe werkt het adoptieproces van de kerstbomen bij BeterBoompje? 5. Wat inspireerde Alexander de Graaf om BeterBoompje op te richten? 6. Waarom vond Alexander de Graaf dat Nederlanders te snel kerstbomen weggooien? 7. Wat is

Kerststallen met een politieke boodschap

Voor de een heiligschennis, voor de ander noodzakelijk kwaad. Elke Kerstmis duiken er wel een paar kerststallen op die een politiek statement maken. Zoals een vluchtelingenboot met Jozef, Maria en het kind (2017) en Banksy´s Scar of Betlehem over de conflicten tussen Israël en de Palestijnen (2019). Voor de makers logisch: Jezus kwam op aarde om iets goeds teweeg te brengen, dan mag je met de kerststal ook misstanden aan de kaak stellen. Bron  Een opzienbarende kerststal in de VS vraagt aandacht voor vluchtelingenproblematiek | Trouw Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les vertellen hoe en waarom kerststallen worden gebruikt voor politieke boodschappen. Woordenschat opzienbarende, theologisch , provoceren, maatschappijkritische, kernwapens, aanschouwelijk, inclusiviteit Vragen 1. Wat wordt er opgemerkt over een opzienbarende kerststal in de Verenigde Staten? 2. Welke actuele thema's worden verbonden aan kerststallen in de tekst? 3. Hoe wordt de kerststal in Claremont, Californi

Klaas en Claus

Overal ter wereld komt een kerstmanachtige figuur voor. Hij is een wijze weldoener waarover kinderen wordt verteld. Waar komt deze figuur vandaan? Wat heeft de Kerstman te maken met Sinterklaas? Bron De verrassende oorsprong van de kerstman | National Geographic Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les de ontwikkeling van de kerstman kort beschrijven en enkele invloeden noemen die hebben bijgedragen aan zijn huidige vorm. Woordenschat folkloristische, beschermheilige, protestantse, controverses, assimilatie, spirituele, commerciële, representatie, relevantie, implicaties, symboliek, secularisme, diversiteit, traditionele  Vragen 1. Wat is de oorspronkelijke herkomst van de Kerstman volgens de tekst? 2. Hoe veranderde het uiterlijk van de Kerstman gedurende de geschiedenis? 3. Wie was de voorvader van de Kerstman en welke transformatie heeft hij ondergaan? 4. Hoe veranderde het Kerstfeest in Rusland tijdens de Sovjet-Unie? 5. Wat was de rol van Washington Irving en Clement Clarke Moo

Wel of geen vuurwerk

Om meerdere redenen is er vóór en na de jaarwisseling jaarlijks de discussie of vuurwerk niet moet worden verbonden. Huisdieren en dieren in het wild hebben veel last van vuurwerk, de milieubelasting is groot, het afsteken levert veel, onopgeruimd afval op, er wordt met vuurwerk schade aangericht aan publieke voorzieningen, om nog maar niet te spreken van de slachtoffers.  Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les je standpunt over de discussie over een vuurwerkverbod goed onderbouwd schriftelijk en mondeling verwoorden.   Opdracht Uit te voeren in twee lesuren of deels als huiswerk. 1. Inleiding (15 minuten)    - Start met een klassikale discussie over vuurwerk. Wat zijn de verschillende meningen hierover? Wat zijn de voor- en nadelen van het afsteken van vuurwerk? 2. Onderzoeksfase (30 minuten)    - Doe met een klasgenoot onderzoek naar vuurwerk in Nederland. Je kunt gebruikmaken van bronnen zoals artikelen en korte video's. Denk ook aan artikelen over de discussie over vuurwer

Komende MNMweek - 4 t/m 8 december

Maandag 4 december: Wel of geen vuurwerk Om meerdere redenen is er vóór en na de jaarwisseling jaarlijks de discussie of vuurwerk niet moet worden verbonden. Huisdieren en dieren in het wild hebben veel last van vuurwerk, de milieubelasting is groot, het afsteken levert veel, onopgeruimd afval op, er wordt met vuurwerk schade aangericht aan publieke voorzieningen, om nog maar niet te spreken van de slachtoffers. - Je gaat in deze les op zoek naar argumenten en schrijf een kort betoog over de vraag of vuurwerk verboden zou moeten worden. Dinsdag 5 december: Klaas en Claus Overal ter wereld komt een kerstmanachtige figuur voor. Hij is een wijze weldoener waarover kinderen wordt verteld. Waar komt deze figuur vandaan? Wat heeft de Kerstman te maken met Sinterklaas?   De verrassende oorsprong van de kerstman | National Geographic Woensdag 6 december: Kerststallen met een politieke boodschap Voor de een heiligschennis, voor de ander noodzakelijk kwaad. Elke Kerstmis duiken er wel een paar k

De tien meest bekeken lessen van 2023

Het jaar loopt naar het einde. Daarom weer een overzicht van de tien meest bekeken lessen. Klik op de titel om de les te bekijken. 1 |  Naar het noorderlicht 8 maart 2023 Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Noorderlicht in heel Nederland te zien | Trouw  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna | Trouw  (2021) Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren. 2 |   Racisme zijn we nog niet kwijt 23 mei 2023 In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef | De Volkskrant Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. 3 |  Generatie Alpha 31 oktober 2023 Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken

Wereldaidsdag

In de jaren '80 van de vorige eeuw ontdekte men langzaam maar zeker wat de nieuwe ziekte die opgang deed was. Het ging om aids. In een video blikt Nieuwsuur terug op de tijd dat aids opkwam.   Bron De aids-epidemie in de jaren tachtig I Nieuwsuur Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat aids is, hoe het zich verspreidde, hoe mensen reageerden en wat we ervan hebben geleerd, om te begrijpen hoe ziekten grote invloed kunnen hebben op mensen en samenlevingen. Woordenschat Zie opdrachten. Vragen 1. Wat veroorzaakte de opkomst van de aids-epidemie in de jaren tachtig? 2. Welke groepen werden het zwaarst getroffen door de verspreiding van hiv/aids in die tijd en waarom? 3. Hoe reageerden regeringen en gezondheidsorganisaties wereldwijd op de aids-epidemie in de jaren tachtig? 4. Wat waren enkele van de belangrijkste vooroordelen en stigma's rondom hiv/aids in die periode? 5. Welke rol speelden activisten en gemeenschappen bij het verhogen van bewustzijn over aids in