Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2018 tonen

Stop de zomer- en wintertijd!

Lees het artikel Duidelijk signaal Europeanen: stop de zomertijd . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de consultatie ▢ de respondent ▢ fervent ▢ beoogd Leerdoel: ▢ Ik kan een artikel in beeld en tekst samenvatten ▢ Ik kan ontstaan en werking van zomer- en wintertijd benoemen Opdracht: Vat de informatie in het artikel samen in een infographic. antwoordenblad

Moeten we dat willen, een gaybrapad?

Lees het artikel Maatschappelijk debat over acceptatie homoseksuelen moet verder gaan dan ‘gaybrapad’ . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ normaliseren ▢ de bubbel ▢ reduceren ▢ politiek correct ▢ prijzenswaadig ▢ constructief Leerdoel: ▢ Ik herken en benoem kenmerken van een column / opiniestuk ▢ Ik kan de kern van een redenering benoemen ▢ Ik benoem de belangrijkste argumenten ▢ Ik bespreek manieren om seksuele diversiteit te normaliseren Opdracht: Schrijf een korte tekst (alinea) waarin je de kern van de tekst benoemt. antwoordenblad

Kiezen tussen vrijheid en provocatie

Lees het artikel De cartoonwedstrijd van Wilders: wat houdt die precies in?  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de spotprent ▢ de jihadist ▢ de provocatie ▢ satirisch ▢ vrijheid van meningsuiting Leerdoel: ▢ Ik kan hoofd- en bijzaken in een artikel onderscheiden ▢ Ik kan dilemma's in een artikel herkennen en beschrijven ▢ Ik kan het begrip vrijheid van meningsuiting bespreken a.d.h.v. dilemma's uit een bron Opdracht: 1. Inventariseer kort en bondig hoofd- en bijzaken in de tekst 2. Bespreek kort en bondig de dilemma's die het artikel noemt antwoordenblad

2 á 3,5 aarde

Lees de artikelen  Waarom we eigenlijk twee aardes nodig hebben  en Wereldwijde 'hittetijd' dreigt, zeggen onderzoekers . Maak daarna de opdracht. Woordenschat:  ▢ de ecologische voetafdruk ▢ de biocapaciteit ▢ de biodiversiteit ▢ de ecoloog ▢ het ecosysteem Leerdoel: ▢ Ik kan oplossingen noemen om de aarde minder te belasten ▢ Ik kan verklaringen geven voor de opwarming van aarde Opdracht: Een infographic kan de leesbaarheid van een artikel vergroten. Kies een van de twee artikelen en maak een klein infographic die de kern van het verhaal compact in beeld brengt. antwoordenblad

Tegengeluid bij het boerkaverbod

Lees het artikel 'Blote jurk mag, nikab is een probleem' . Beantwoord daarna de vragen.  Woordenschat: ▢ de emancipatie ▢ de integratie ▢ de fundamentele rechten ▢ de symboolwetgeving ▢ de boerka ▢ de nikab Leerdoel: ▢ Ik kan verschillende redenen voor wel/niet dragen van een boerka of een nikab bespreken Opdracht: Vat het betoog van de schrijfster samen. Gebruik evt. als bouwstenen voor je samenvatting de woorden van de woordenschat. antwoordenblad

Regenbooggezinnen vragen om snel meerouderschap

Lees het artikel Twee vaders, één moeder: volgens de wet is dat een ouder te veel . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ lhbt-ouders ▢ het familierecht ▢ het meerouderschap ▢ juridisch ▢ het regenbooggezin Leerdoel: ▢ Ik geef voorbeelden van wat de wet voor ouders regelt Opdracht: Vat in een paar regels (5 á 6) het nieuwsbericht samen. Leg goed de praktische problemen en gewenste oplossing uit. antwoordenblad

Gloeiendheet beton en groene woontorens

Lees het artikel Klimaatdeskundigen: gemeenten onvoldoende voorbereid op droogte en hitte . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de adaptatie ▢ de drainage ▢ de bodemdaling ▢ de vegetatie ▢ de infrastructuur ▢ de arbeidsproductiviteit Leerdoel:  ▢ Ik kan maatregelen noemen om op grotere schaal hitte te bestrijden Opdracht: 1. Waardoor is het in de stad gemiddeld een paar graden warmer dan op het platteland? 2. Hitte vraagt een andere infrastructuur in Nederland. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld. 3. Wat is het nut van hittekaarten? 4. Hitte bestrijding hangt samen met een economische keuze. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld. 5. Waarom is het beter een lokaal hitteplan te maken dan een regionaal hitteplan? antwoordenblad

Het gevecht tegen hiv

Lees het artikel UNICEF: elk uur krijgen dertig tieners hiv . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ sociaaleconomisch ▢ de hiv-remmer ▢ de soa Leerdoel: Ik kan factoren noemen die zorgen voor verdere verspreiding van aids Opdracht: 1. Wat was de aanleiding voor media om deze zomer veel over aids-bestrijding te schrijven? (zoek zelf een bron) 2. Waardoor is bestrijding in de meeste delen van de wereld succesvol? (zoek zelf een bron) 3. In welke delen van de wereld neemt het aantal besmettingen toe? (zoek zelf een bron) 4. Welke factoren zorgen voor verspreiding van hiv? Bespreek ze kort. 5. Wat is belangrijk om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen? antwoordenblad

Goudteler tegen wil en dank

Lees het artikel Octavio gamet 12 uur per dag, 7 dagen per week om te overleven in Venezuela . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ virtueel ▢ relatief ▢ de inflatie ▢ de valuta ▢ de crisis Leerdoel: ▢ Ik kan directe en indirecte effecten van inflatie noemen ▢ Ik kan de kern van een tekst in een schema samenvatten Opdracht: Het artikel legt de slechte economische situatie in Venezuela uit. Maak een schema van wat de tekst over die crisis vertelt. Verwerk ook het voorbeeld van Octavio in het schema. antwoordenblad

Een oppepper voor het Italiaanse voetbal

Lees het artikel Zo verdient Juventus Ronaldo dubbel en dwars terug . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de aderlating ▢ de merchandise ▢ de inflatiecorrectie ▢ de winstmarge ▢ immoreel Leerdoel: ▢ Ik herken argumenten en kan ze toelichten en ordenen Opdracht: Schrijf een kort bericht van twee alinea´s waarin je de voordelen van de aankoop van Ronaldo bepleit. HV: Maak een keuze welke argumenten vóór de aankoop het sterkst zijn en geef die vooral aandacht in je tekst. antwoordenblad

Maak het recht toegankelijk

Lees het artikel D66 wil klare taal van rechter . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ klare taal ▢ wollige taal ▢ de migratie-achtergrond ▢ autochtoon ▢ het vonnis Leerdoel:  ▢ Ik kan aan de hand van enkele vragen een artikel samenvatten Opdracht: 1 . Welke twee veranderingen wil D66 snel zien in de rechtspraak? 2. Waarom zijn die veranderingen van groot belang? 3. Een derde vernieuwing kunnen live-streams zijn. Op welke manier kunnen die helpen? 4. Het aanstellen van rechters moet anders worden gekeken naar hun ervaring. Leg uit. 5. Ook kan een rechtersspreekuur helpen. Leg uit.  antwoordenblad