Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2024 tonen

Bhutan: klein duurzaam voorbeeld voor de wereld

Bhutan, een klein boeddhistisch koninkrijk gelegen in het Himalayagebergte, staat bekend om zijn ambitie om klimaatneutraal te zijn en zelfs CO2-negatief te worden. Het land wordt met verschillende uitdagingen geconfronteerd in zijn streven naar duurzaamheid en het behoud van zijn natuurlijke rijkdommen. Van het beperken van massatoerisme tot het bevorderen van natuurlijke bouwmaterialen, is Bhutan een leerzaam voorbeeld van duurzame ontwikkeling.  Trouw |  In Bhutan draait alles om geluk, maar voor hoelang nog? Leerdoel   Je kunt de uitdagingen en strategieën van een land zoals Bhutan om klimaatneutraal te blijven en duurzame ontwikkeling te bevorderen kort toelichten. Woordenschat klimaatneutraal, CO2-negatief, duurzaamheid, massatoerisme, fossiele brandstoffen, urbanisatie, infrastructuur, bouwsector, behapbaar, emissievrij, regeneratief Vragen   1. Wat zijn de belangrijkste strategieën die Bhutan hanteert om klimaatneutraal te blijven? 2. Hoe wordt massatoerisme in Bhutan beperkt e

Het verhaal van Sanda

De Vlaamse Sanda Dia, een jonge student, overleed tijdens zijn ontgroening bij de studentenvereniging Reuzegom. Zijn vader, Ousmane Dia, heeft een boek geschreven over het verlies van zijn zoon en de daaropvolgende rechtszaak. In het boek is hij kritisch over de klassenongelijkheid in het rechtssysteem in België. NRC | De zoon van Ousmane Dia stierf tijdens de ontgroening. ‘Terwijl Sanda doodging, belden zij de allerbeste advocaten’ Leerdoel   Je kunt het standpunt van de vader van Sanda toelichten. Woordenschat hersenoedeem, klassenongelijkheid, voorhechtenis, reconstructie, trial by media, mensonterende, exemplarisch Vragen   1. Wie is Sanda Dia en wat gebeurde er tijdens zijn ontgroening? 2. Hoe beschrijft zijn vader, Ousmane Dia, het overlijden van Sanda? 3. Wat is het standpunt van Ousmane Dia over de straffen die de daders kregen? 4. Waarom voelde Ousmane Dia geen haat tegenover de daders? 5. Wat zijn de gevolgen van Sanda's dood voor Ousmane Dia? 6. Wat zijn de opvattingen

De maan leeghalen

In een tijd waarin de ruimte steeds meer de aandacht trekt van mijnbouwbedrijven, rijst de vraag of we ons bewust zijn van de ideologie die met deze ontwikkeling gepaard gaat. Terwijl we dromen over het delven van bodemschatten op verre hemellichamen, blijft de schaduw van het kolonialisme over deze plannen hangen. Het is heel aannemelijk dat we het gebruikmaken van de maan op eenzelfde manier aanpakken als eerdere kolonisatie. De Correspondent  | De kolonist van de 21ste eeuw draagt een ruimtepak  Leerdoel Je kunt uitleggen hoe oude ideeën over kolonialisme nog steeds invloed hebben op moderne plannen voor ruimtevaart en mijnbouw.  Woordenschat  kolonialisme, wingewest, bodemschatten, hiërarchische, exploitatie, precedent, futuristische, kapitalistische, nobelheid, bestendiging Vragen   1. Welke historische gebeurtenis wordt in de tekst aangehaald in relatie tot de moderne interesse in ruimtemijnbouw? 2. Wat wordt beschreven als de motivatie achter de koloniale houding van Aarnoud van

Meer en meer kennis over bewustzijn van dieren

Recente ontwikkelingen in de wetenschap werpen een nieuw licht op het bewustzijn van dieren. Een groep dierwetenschappers, hersenwetenschappers en filosofen heeft verklaard dat niet alleen mensen en mensapen, maar ook andere dieren, zoals dolfijnen, olifanten, vogels, octopussen en zelfs bijen, bewustzijn bezitten. Deze verklaring werpt belangrijke vragen op over hoe we met dieren omgaan en de ethische implicaties daarvan. NPO radio 1 |  Huisvriend Brankele Frank over het bewustzijn bij dieren  en NOS |  Wetenschappers: bewustzijn eerder regel dan uitzondering in het dierenrijk Leerdoel Je kunt uitleggen wat wetenschappers recent leerden over bewustzijn bij dieren. Woordenschat primatoloog, zelfbewustzijn, ethische implicaties Vragen 1. Welke dieren hebben volgens de verklaring van een groep wetenschappers bewustzijn? 2. Welke soorten bewustzijn benadrukt de verklaring met betrekking tot dieren? 3. Wat zijn enkele ethische implicaties van het erkennen van bewustzijn bij dieren volgens

Fijne Pinksterdagen!

In verband met pinksterweekend verschijnt er maandag a.s. geen nieuwe les. Een mooi, zomers weekend toegewenst!

Komende MNMweek I 21 t/m 24 mei

De lessen van deze week gaan over bewustzijn van dieren (dinsdag), kolonisatie van de maan (woensdag), het verhaal van Sanda (donderdag) en het klimaatneutrale Bhutan (vrijdag). Dinsdag 21 mei: Meer en meer kennis over bewustzijn van dieren  Recente ontwikkelingen in de wetenschap werpen een nieuw licht op het bewustzijn van dieren. Een groep dierwetenschappers, hersenwetenschappers en filosofen heeft verklaard dat niet alleen mensen en mensapen, maar ook andere dieren, zoals dolfijnen, olifanten, vogels, octopussen en zelfs bijen, bewustzijn bezitten. Deze verklaring werpt belangrijke vragen op over hoe we met dieren omgaan en de ethische implicaties daarvan. NPO radio 1 |  Huisvriend Brankele Frank over het bewustzijn bij dieren  en NOS |  Wetenschappers: bewustzijn eerder regel dan uitzondering in het dierenrijk Leerdoel Je kunt uitleggen wat wetenschappers recent leerden over bewustzijn bij dieren. Woensdag 22 mei: De maan leeghalen In een tijd waarin de ruimte steeds meer de aanda

Een dag voor Boeddha

De viering van Vesak, het hoogtepunt van het boeddhistische jaar, brengt wereldwijd gemeenschappen samen om de geboorte, verlichting en dood van Siddhartha Gautama, de historische Boeddha, te herdenken. In Nederland komen oorspronkelijk uit Azië afkomstige boeddhistische gemeenschappen bijeen in tempels om deze belangrijke gebeurtenis te vieren. Deze vieringen weerspiegelen niet alleen de religieuze aspecten van het boeddhisme, maar ook de culturele diversiteit en de westerse interpretatie van dit eeuwenoude geloof. Trouw (2019) |  Boeddha is jarig, en zo werd dat in Nederland gevierd Leerdoel Je kunt uitleggen hoe Vesak in Nederland wordt gevierd en hoe verschillende culturele gemeenschappen in Nederland hun religieuze tradities behouden en uitdragen. Woordenschat Vesak, Boeddha, verlichting, monnikspijen, ceremonie, koopwaar, poreus Vragen 1. Wat wordt er wereldwijd gevierd tijdens Vesak? 2. Wat symboliseert het baden van een speciaal Boeddhabeeldje tijdens Vesak? 3. Welke rol speelt

Belasting betalen over hoeveel je consumeert

In een tijd waarin de urgentie van duurzaamheid en milieubehoud steeds duidelijker wordt, staat de zoektocht naar effectieve oplossingen voor groene groei centraal. Het streven naar duurzaam produceren en consumeren lijkt een aantrekkelijk antwoord, maar roept ook belangrijke vragen op over de haalbaarheid en effectiviteit ervan. Paul Schenderling onderzoekt kritisch de mythe van groene groei en stelt hij alternatieve benaderingen voor om de uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Managementnieuws |  Paul Schenderling: ‘Er is geen bewijs dat groene groei werkt’ Leerdoel  Je kunt voorbeelden geven van complexe uitdagingen die de aanpak van milieuproblemen, zoals duurzame groei, met zich meebrengt. Woordenschat  duurzaam produceren, missie, heilloze, kwantitatieve, kwalitatieve, consumptiebelasting, mobiliteit, faliekant, subsidiebeleid, consensus, progressief, draagvlak, inflatie, grondstoffencrisis, beleidsmakers, wegwerpmaatschappij, mechanisme Vragen  1. Wat is volgens Paul Schender

Een mes mee naar school

Het is een verontrustende trend: het toenemende aantal jongeren dat messen mee naar school neemt. Vaak gebeurt dat uit angst voor geweld op straat. Politie en scholen nemen maatregelen om het wapenbezit onder jongeren terug te dringen. Maar het blijkt ingewikkeld om de groep die het betreft te bereiken.  Elsevier Weekmagazine | Met een mes naar school? ‘We horen van kinderen dat het de norm is’  Leerdoel Je kunt uitleggen wat de tekst vertelt over oorzaken en mogelijke aanpakken van het probleem.  Woordenschat convenant, reputatieschade, interventie, strafrechtelijke, ronselen, foedraal, disciplinerende, contraproductief, represailles, escalatie, virtuele, devies, reprimande, perspectief Vragen 1. Wat zijn de redenen dat steeds meer leerlingen messen mee naar school nemen? 2. Welke maatregelen worden in Den Haag genomen om het messenbezit onder jongeren terug te dringen? 3. Wat is de houding van scholen ten opzichte van het bespreken van wapenbezit onder leerlingen? 4. Wat zijn de obse

Rechtdoen aan demonstratierecht

Het recht om te demonstreren en de grenzen ervan zijn onderwerp van discussie, vooral na recente gebeurtenissen. Mensen vragen zich af hoe we dit recht kunnen behouden zonder de veiligheid in gevaar te brengen. Nieuwsuur  Demonstratierecht ter discussie, wat zijn de grenzen? Leerdoel Je kunt uitleggen hoe je de vrijheid om te demonstreren in evenwicht kunt houden met de behoefte aan veiligheid en orde in de samenleving. Woordenschat demissionaire, ontwrichtende, pleidooi, bestaansrecht, ondermijnt, aanstootgevende, dwangsommen, infrastructuur, exemplaren, provoceert Vragen 1. Waarom komt er voorlopig geen verbod op koranverbrandingen? 2. Waar pleit burgemeester Ahmed Marcouch voor met betrekking tot ontregelende demonstraties? 3. Wat is het standpunt van Amnesty International over het demonstratierecht in Nederland? 4. Welke ervaring deelt Laura ten Brink van Extinction Rebellion over haar demonstratierecht? 5. Wat is het standpunt van VVD-Kamerlid Ingrid Michon over het demonstratiere

Mei socialvrij?

afbeelding: www.meisocialvrij.nl De opkomst van sociale media heeft een enorme invloed gehad op de manier waarop mensen communiceren en hun tijd besteden. Maar overmatig gebruik van sociale media en smartphones kan leiden tot verslaving en negatieve effecten op de mentale gezondheid. Initiatieven zoals "Mei Social Vrij" proberen bewustwording te creëren en mensen aan te moedigen om hun sociale mediagebruik te verminderen voor een gezonder leven. Metro Nieuws |  Jan en Rutger bedachten Mei Social Vrij: '14 uur per dag op social media'   Leerdoel  Je kunt de bedoeling en de werkwijze van Mei Social Vrij toelichten. Woordenschat cold turkey, bewustwordingscampagne, strategieën, langetermijneffecten, excessief, laagdrempelig, initiatiefnemers, psychologische, dynamiek Vragen  1. Op welke manieren kan overmatig smartphonegebruik en sociale mediagebruik psychologische en sociale problemen veroorzaken, zoals besproken in het artikel? 2. Wat maakt Mei Social Vrij anders dan a

Komende MNMweek I 13 t/m 17 mei

De lessen van deze week gaan over de actie Mei Social Vrij (maandag), demonstratierecht (dinsdag), wapenbezit op school (woensdag), ideeën over duurzaamheid (donderdag) en Vesak (vrijdag). maandag 13 mei: Mei socialvrij? De opkomst van sociale media heeft een enorme invloed gehad op de manier waarop mensen communiceren en hun tijd besteden. Maar overmatig gebruik van sociale media en smartphones kan leiden tot verslaving en negatieve effecten op de mentale gezondheid. Initiatieven zoals "Mei Social Vrij" proberen bewustwording te creëren en mensen aan te moedigen om hun sociale mediagebruik te verminderen voor een gezonder leven. Metro Nieuws |  Jan en Rutger bedachten Mei Social Vrij: '14 uur per dag op social media'   Leerdoel  Je kunt de bedoeling en de werkwijze van Mei Social Vrij toelichten. afbeelding: www.meisocialvrij.nl dinsdag 14 mei: Rechtdoen aan demonstratierecht Het recht om te demonstreren en de grenzen ervan zijn onderwerp van discussie, vooral na rec