Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2018 tonen

Verkiezing nieuws van het jaar

Doorzoek het nieuws van het afgelopen kalenderjaar. Maak evt. gebruik van media die al een jaaroverzicht hebben gepubliceerd. 1. Maak een eigen lijst van de vijf belangrijkste nieuwsfeiten met op nummer 1 het belangrijkste feit. 2. Bewaar van elk nieuwsfeit één bron. 3. Neem uit elke bron drie belangrijke woorden over, die voor jou onbekend en nieuw zijn. Schrijf de betekenis achter de woorden. 4. Iedereen licht zijn of haar keuze kort toe in de groep. Dat doe je aan de hand van de kernwoorden. - Je mag een kleine presentatie met foto´s maken. - Je kunt er voor kiezen om als groep van 2-4 leerlingen de presentatie te verzorgen. Zorg wel dat je ieder een eigen lijst van vijf nieuwsfeiten opstelt en presenteert. Zet ze bijvoorbeeld naast elkaar in de presentatie (en vergelijk). - Je kunt ook kiezen voor een heel andere presentatievorm, bijvoorbeeld voorwerpen, tekeningen, cartoons, foto´s of iets dergelijks, die je tentoonstelt in de klas 5. Na deze korte presentaties vu

Een kerk om een kribbe

Lees het artikel Geschiedenis van de geboortekerk van Jezus . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de frictie ▢ het schisma ▢ het geschil ▢ onoverbrugbaar ▢ het bewind Leerdoel: ▢ Opdracht: Leg uit wie de kerk beheren en waarom het eigendom van de kerk omstreden is.

Joelbomen en kerstbomen

Lees het artikel Geschiedenis van het gebruik van de kerstboom . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ het Joelfeest ▢ de theorie ▢ het fenomeen Leerdoel:  ▢ Ik kan de herkomst van kerstgebruiken uitleggen Opdracht: Vat de kern van het artikel samen in vijf vragen. geen antwoordenblad

Santa Klaas

Lees het artikel De kerstman van Odin tot Santa Claus . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de oppergod ▢ transformeren ▢ de commercie ▢ de cartoonist ▢ goedgemutst Leerdoel:  ▢ Ik kan het verband tussen Odin en kerstman verklaren Opdracht: 1. Maak de zin af. De schrijver gebruikt het woord kleinzoon (alinea 1) om.... 2. Wie gaf de kerstman het uiterlijk dat wij nu kennen? 3. Coca Cola drukte zijn stempel op het uiterlijk van de kerstman. Leg uit. 4. Welk misverstand bestaat rond Coca Cola en de kerstman? 5. Wat is de relatie van de kerstman en de germaanse wereld? 6. Bespreek: Waaraan danken Sinterklaas en kerstman hun kleding en vervoer? 7. Bespreek: Wat gaf de Sint Nicolaasfiguur in Amerika een ander uiterlijk en karakter? antwoordenblad

Kerst in de kalender

Lees het artikel De geboorte van Jezus Christus in historisch perspectief . Beantwoord daarna de vragen.   Woordenschat: ▢ Saturnalieën ▢ de theorie ▢ de rituelen ▢ de vazalkoning Leerdoel:  ▢ Ik kan uitleggen welke heidense gebruiken zijn opgenomen in het kerstfeest ▢ Ik kan uitleggen hoe de datum van kerstmis is bepaald Opdracht: 1. Leg uit welke heidense gebruiken zijn opgenomen in het kerstfeest. 2. Leg uit hoe 25 december de datum van het kerstfeest werd.

Blinkende bruiloften

Lees het artikel ´Sky is the limit´ bij extravagante bruiloft Indiaas miljardairskoppel . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ 'Sky is the limit' ▢ extravagant ▢ hooggespannen ▢ het vermogen ▢ de media ▢ prominente ▢ de ceremonie ▢ de henna ▢ de accommodatie ▢ de armoedegrens Leerdoel:  ▢ Ik kan met meerdere oorzaken verschillen tussen arm en rijk verklaren Opdracht 1: Geef de betekenis van de woordenschat. Leid de betekenis af aan de hand van de tekst. Nummer de woorden met 1-10. Opdracht 2: 1. Waarover verwondert de schrijver zich in alinea 1-2? 2. Waarom verwachten de mensen een extravagante bruiloft? 3. Waarom zorgt iedereen in India voor een schitterende bruiloft? 4. Wat is bijzonder aan een Indiase bruiloft? 5. Welke tegenstelling tussen arm en rijk zie je in de Indiase samenleving? 6. Waardoor gaan Indiase rijken steeds opmerkelijker bruiloften bedenken? 7. Wat is het centrale onderwerp van dit artikel? 8. Waarmee worden de superri

Een ingrijpende ingreep

Lees het artikel Een mens naar wens: zo ver gaan we al met knutselen aan dna . Maak daarna de opdracht. Woordenschat:  ▢ het dna ▢ de reproductie ▢ de embryoselectie ▢ de stamcel ▢ de ethiek Leerdoel:  ▢ Ik kan verschillende mogelijkheden van dna-aanpassen noemen ▢ Ik kan voorbeelden geven van argumenten voor en tegen Opdracht: Schrijf een kort betoog waarin je reageert op de uitspraken in het artikel. geen antwoordenblad

Eten voor de oorlog

Lees het artikel Noordvoorraad uit WO II ontdekt in holle ruimte huis Nijmegen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ in quarantaine ▢ de collectie ▢ overhevelen Leerdoel: ▢ Ik kan een nieuwsbericht mondeling samenvatten Opdracht: Lees het artikel en bekijk de clip. Maak aantekeningen. Vertel daarna de kern aan een klasgenoot. Vraag om feedback over inhoud en spreekvaardigheid. geen antwoordenblad

Halal lenen

Lees het artikel Halalhypotheken in trek. Komen ze ook in Nederland?  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ halal ▢ haram ▢ de transactie Leerdoel:  ▢ Ik kan de begrippen haram en halal beschrijven ▢ Ik kan verschillen en overeenkomsten tussen halalhypotheken en andere hypotheken toelichten Opdracht: Maak een presentatie in bijvoorbeeld Prezi, Powerpoint, Google Presentaties, Keynote of Haiku Deck. antwoordenblad volgt

Bedenker SpongeBob overleden

Lees de artikelen  Brein achter SpongeBob SquarePants overleden  en  Nederlandse SpongeBob: 'Vreselijk dat Hillenburg zo jong is gestorven' . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ obese ▢ de merchandise ▢ de passie ▢ het personage ▢ de rechten Leerdoel: ▢ Ik kan de ontstaansgeschiedenis van SpongeBob kort toelichten Opdracht: 1. Benoem de tekstsoort van artikel 1 en 2. 2. Benoem het tekstdoel van artikel 1 en 2. 3. Benoem de kern van artikel 1 in drie zinnen. 4. Doe hetzelfde met artikel 2. 5. Wat zijn belangrijke verbanden tussen de twee teksten? 6. Welk artikel biedt je de meeste informatie over de bedenker? 7. Welk artikel biedt je de meeste informatie over de serie? geen antwoordenblad

Dronevlucht

Lees het artikel Vliegt een drone ons in de toekomst de stad door?  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ futuristisch ▢ de mobiliteit ▢ het rendement ▢ renderen ▢ de passagiersdrone Leerdoel:  ▢ Ik kan toekomstverwachtingen over dronevervoer bespreken Opdracht: 1. Wat zijn de voordelen in orde van belangrijkheid? 2. Wat is het belangrijkste nadeel? 3. Wat belemmert de inzet nog? 4. Welke voorspellingen doet de schrijver? 5. Welke vragen blijven open in de tekst?

Sintgeschiedenis

O ver de historische Sint Nicolaas is veel geschreven. Lees de tekst De geschiedenis van Sint Nicolaas . W oordenschat: ▢ de heiligverklaring ▢ de beschermheilige ▢ de overlevering ▢ de icoon D oelen: ▢ Ik kan enkele bronnen samenvatten in steekwoorden ▢ Ik kan met behulp van enkele bronnen een korte levensbeschrijving maken O pdrachtl: Kies uit de tekst vijf belangrijke feiten en beweringen over Sint Nicolaas. Zorg dat ze een goede samenvatting vormen van het leven en de legendarische verhalen over Sint Nicolaas. Schrijf de vijf feiten en beweringen met enkele steekwoorden op een blad en neem dat mee naar de volgende les. Een aantal leerlingen presenteert hiermee kort het leven van Sint Nicolaas.

Na openlijke excuses volgen schadevergoedingen

Lees het artikel NS wil schadevergoeding aan holocaustslachtoffers gaan betalen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de morele gronden ▢ het symbolisch effect ▢ een zwarte bladzijde ▢ de compensatie ▢ openlijk Leerdoel:  ▢ Ik kan uitleggen waarom de NS schadevergoedingen uitkeert Opdracht: 1. Wat heeft de NS besloten? 2. Wat zijn de redenen voor het besluit? 3. Wat heeft NS te maken gehad met holocaust? 4. Wat maakt besluit onverwacht? 5. Wat ging er aan het besluit vooraf? 6. Hoe gaat de NS het besluit uitvoeren?

Park in zee

Lees het artikel Bouw windmolenpark op zee van start, met turbines hoger dan de Euromast . Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ de turbine ▢ het rotorblad ▢ de kostenreductie ▢ de megawatt ▢ de schaalvergroting Leerdoel:  ▢ Ik kan een tekst samenvatten in een infographic Opdracht: Vat de tekst samen in een infographic. antwoordenblad volgt

Investeren in wc´s

Lees het artikel Toiletrevolutie in China: van gat in de grond naar hypermodern toiletblok . Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ renoveren ▢ het sanitair ▢ de tech-wijk ▢ van origine ▢ economisch Leerdoel: ▢ Ik kan een tekst met behulp van de W-vragen en H-vraag samenvatten Opdracht: Vat de tekst met onderstaande vragen samen. wie?  wat ?  waar?  wanneer? waarom? hoe? geen antwoordenblad

De Sint is jarig... Sint Pannekoek

Lees de teksten  Wikipedia over Sint Pannekoek  en  De legende van Sint Pannekoek . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de traditie ▢ oneigenlijk ▢ de herkomst ▢ baseren ▢ tooien (met) Leerdoel: ▢ Ik kan een tekst met behulp van de W-vragen en H-vraag samenvatten Opdracht: Vat de tekst met onderstaande vragen samen. wie? wat? waar? wanneer? waarom? hoe? geen antwoordenblad

#suikerchallenge

Lees het artikel 30.000 Nederlanders proberen week zonder suiker . Maak daarna de opdracht. Woordenschat:  ▢ de insuline ▢ de bloedsuikerspiegel ▢ het concentraat ▢ vrije suikers ▢ toegevoegde suikers Leerdoel:  ▢ Ik kan een korte uitleg geven over diabetes Opdracht: Vat het artikel samen in een infographic antwoordenblad

Burgemeestersbaan te koop

Lees het artikel Spaans dorp te koop voor 300.000 euro . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ kronen ▢ het gehucht ▢ doch Leerdoel: ▢ Ik kan informatie verwerken tot een advertentie Opdracht: Maak een advertentie van maximaal 50 woorden. Verwerk alle belangrijke informatie in je advertentie. antwoordenblad volgt

Rechter: 'Willen we op deze manier een kinderfeest vieren?'

Lees het artikel Intocht Sinterklaas hoeft niet te worden aangepast . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ versus ▢ conflicteren ▢ de grondrechten ▢ de inbreuk ▢ de stereotypering Leerdoel:  ▢ Ik kan een kort betoog houden waarin ik concreet, to the point en goed onderbouwd een standpunt inneem Opdracht: 1. Wat wordt bedoeld met het woord  de gedaagde ? 2. Waarom staat in de wet de eis dat je eerst met een tegenpartij in gesprek moet gaan voordat je een rechtszaak aanspant? 3. Hoe liep de rechtszaak over zwarte piet af? 4. Toch heeft de rechter zich over de zaak uitgelaten. Vat zijn reactie kort samen. 5. Bereid een betoog van ongeveer 1 minuut. voor Je mag het standpunt van de rechter gebruiken maar ook een ander standpunt innemen in de kwestie. Zorg dat je concreet, to the point en goed onderbouwd spreekt. Je houdt het betoog vóór de klas. antwoordenblad

Spelen met elf accounts

Lees het artikel Deze 70-jarige opa brengt Pokémon Go naar een heel nieuw niveau . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ passé ▢ ultieme ▢ spenderen ▢ het arsenaal ▢ het midden vormen (tussen) Leerdoel: ▢ Ik kan kort de kern van alinea´s samenvatten Opdracht: Vat de kern van elke alinea in 10-15 woorden samen. 1 Pokémon Go is…. 2 De tijden waarin… 3 Chen Sanyuan werd… 4 Sanyuan woont in… 5 Chen Sanyuan leerde… 6 Sanyuan gaat namelijk… 7 De 70-jarige Sanyuan… antwoordenblad

Uitbreiding op zee

Hong Kong Lees het artikel Een vliegveld op zee lijkt niet langer te hoog gegrepen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de optie ▢ de infrastructuur ▢ Waterstaat ▢ de nota ▢ de terminal Leerdoel:  ▢ Ik kan argumenten voor en tegen in een tekst benoemen Opdracht: 1. In hoeverre klopt de vergelijking met de Deltawerken (alinea 5)?  2. Welke drie vormen kan het vliegveld krijgen? 3. Welke optie is het beste volgens een van de deskundigen? Leg uit waarom. 4. Horizonvervuiling is een bezwaar tegen een zee-luchthaven. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld en hoe het bezwaar kan worden weggenomen. 5. Wat staat een zee-luchthaven volgens de tekst nog in de weg? antwoordenblad

De stripheld en zijn superhelden

Lees het artikel De superhelden van Stan Lee waren menselijk . Beantwoord daarna de vragen.  Woordenschat:  ▢ het icoon ▢ de scenarist ▢ de oppergod ▢ het pantheon ▢ behept ▢ de furore ▢  de tegenstrever Leerdoel:  ▢ Ik kan belangrijke kenmerken van populaire cultuur (popcultuur) benoemen Opdracht: 1. Waarom maakt de schrijver de vergelijking met oppergoden en een pantheon? 2. Zoek de betekenis van het woord barok op (alinea 2). Leg uit waarom de schrijver de superhelden zo noemt. 3. Om welke twee redenen is de menselijkheid van de superhelden een slimme zet? 4. Hoe beoordeelt de schrijver de vindingrijkheid van Lee? 5. Om welke reden is Lee volgens de tekst vooral befaamd? antwoordenblad  

Schimmige handel

Lees het artikel De lachgashandel is een markt van cowboys . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ associëren ▢ het circuit ▢ de partculier ▢ de kwaliteitseis ▢ de veiligheidseis Leerdoel: ▢ Ik kan standpunten in een dilemma benoemen Opdracht: 1. Welke twee vormen van lachgasgebruik noemt de tekst? 2. Wat wordt bedoeld met ¨een wat schimmige wereld¨ (alinea 2)? 3. Om welke redenen willen gasfabrikanten niet leveren aan de partyscene? 4. Wat bedoelen ze met maatschappelijk verantwoord ondernemen? 5. Welke toepassingen van lachgas noemt de tekst? 6. Bij welke toepassing moet lachgas aan de hoogste eisen voldoen en waarom? 7. Waarom willen handelaren niet graag praten over de herkomst van lachgas dat ze verkopen? 8. Waarom levert China nu waarschijnlijk het meeste lachgas aan de Nederlandse markt? 9. Welke gevaren lopen gebruikers van lachgas? 10. Wat pleit voor- en tegen een keurmerk voor lachgas? antwoordenblad

Je kunt ook dankjewel zeggen

Lees het artikel Vele tienduizenden jongeren kunnen telefoon of computer hacken . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ het gros ▢ associëren ▢ de opmars ▢ de intentie ▢ de strafmaat Leerdoel:  ▢ Ik kan standpunten in een dilemma verwoorden Opdracht: 1. Leg het verband uit tussen dit onderzoek en toenemende behoefte aan onlineveiligheid. 2. Het verbod op hacken zorgt voor verlies van talent. Leg die uitspraak uit. 3. Wat is een oplossing? 4. Intentie is belangrijk voor het bepalen van een strafmaat. Wat wordt bedoeld met de twee schuingedrukte woorden? 5. Mevrouw Bonthuis zegt dat scholen kunnen schorsen bij hacks door leerlingen, maar ook leerlingen kunnen inzetten voor onlineveiligheid van de school. Wat zou jij doen als school? Motiveer je antwoord. antwoordenblad

Kleuren en stemmen bij een ontzaglijke oorlog

Lees het artikel Regisseur Peter Jackson brengt WO I op ongekende wijze tot leven . Beantwoord daarna de vragen.    Woordenschat: ▢ het aspect ▢ strategisch ▢ de integriteit ▢ onomstreden ▢ manipuleren Leerdoel: ▢ Ik kan de kern van een bespreking of beschouwing benoemen Opdracht: 1. In de film ´staat het menselijke aspect centraal´. Wat bedoelt de schrijver hiermee? 2. Strategische aspecten spelen vrijwel geen rol in de film. Wat bedoelt de schrijver hiermee? 3. De film krijgt niet alleen lof, er is ook kritiek, Leg de kritiek uit. 4. Wat wordt bedoeld met de integriteit van oude filmbeelden? 5. Jackson wil met de film rechtdoen aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Leg uit wat hij daarmee bedoelt. antwoordenblad

Glazenboltests

Lees het artikel De zin en onzin van commerciële dna-tests . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de verwantschap ▢ de genetica ▢ prenataal ▢ het dragerschap ▢ de certificering ▢ de gemoedsrust Leerdoel: ▢ Ik kan voorbeelden geven van toepassingen van dna-tests Opdracht: 1. Welk gevraar kleeft aan commerciële dna-tests? 2. Welke impuls geven dna-tests aan stamboomonderzoek? 3. Waarom zijn de commerciële tests niet betrouwbaar voor erfelijkheidsonderzoek? 4. Kan ook een goede dna-test een volledig beeld van kans op ziektes geven? 5. Wat wordt bedoeld met een mono-genetische aandoening? 6. Commerciele tests ontbreekt het aan goede begeleiding. Leg uit. 7. Hoe beoordeelt de deskundige dna-tests die voedingsadviezen opleveren? antwoordenblad

Nee, zegt de reclamecode

Lees het artikel Reclamefilmpje mag niet op tv om politieke lading . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ reguliere ▢ het initiatief ▢ de reclamecode Leerdoel:  ▢ Ik kan het begrip reclamecode uitleggen ▢ Ik kan uitleggen welke criteria een reclamecodecommissie gebruikt Opdracht: 1. Wie wilde het filmpje laten uitzenden? 2. Wie produceerde het filmpje? 3. De reclamecodecommissie verbood uitzending. Wat is de taak van deze commissie? 4. Welke criteria zal zo´n commissie gebruiken? 5. De commercial heeft een ´politieke lading´. Leg in je eigen woorden uit wat daarmee wordt bedoeld. 6. Welke oplossing is er nu bedacht? 7. Wat wordt bedoeld met reguliere reclameblokken? 8. Welke andere soort reclame bestaat er waar de commercial misschien beter bij past? antwoordenblad

Het is uit met onbeperkt gamen

Lees het artikel Chinese kinderen door politiedata beperkt tot één uur gamen per dag . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de restrictie ▢ de limiet ▢ de database ▢ het aandeel ▢ de verklaring Leerdoel: ▢ Ik kan de kern en belangrijkste argumenten van een tekst benoemen Opdracht: 1. Leg in je eigen woorden wat de schrijver bedoelt met politiedata . 2. Hoe gaat de controle in zijn werk? 3. Welk synoniem gebruikt de schrijver voor het woord restricties ? 4. Wat zijn voor Terence de belangrijkste redenen om in te grijpen? 5. In de tekst staan twee links. Waarom zijn de links in de tekst opgenomen?       link 1:       link 2: 6. Bekijk de tekst van link 2. Welk belangrijk ander argument tegen onbeperkt gamen staat in deze tekst? 7. Waarom zou tussen leeftijdsgroepen een verschil worden gemaakt? 8. Wat vind je van de oplossing waar Terence voor kiest? antwoordenblad

Hulp van kernenergie

Lees het artikel Waarom we niet allemaal aan de kernenergie zitten . Bekijk ook het filmpje over kernenergie. Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ de publieke opinie ▢ commerciële ▢ de exploitant ▢ rigoureus ▢ radioactief ▢ nihil Leerdoel: ▢ Ik kan de productie van kernenergie kort beschrijven ▢ Ik kan de belangrijkste argumenten voor en tegen gebruik benoemen Opdracht: Vul het  werkblad in. antwoordenblad

Dierentuin in de knel

Lees het artikel Wildlands Emmen wordt weer ´normale dierentuin´ . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ ergerlijk ▢ de positionering ▢ de review ▢ educatief ▢ het element Leerdoel: ▢ Ik kan aan een eenvoudige analyse of bespreking van een product of dienst kort samenvatten Opdracht: 1. Wat zijn de belangrijkste klachten over de dierentuin in zijn huidige vorm? Bespreek ze in maximaal drie zinnen. 2. Wat zijn belangrijkste aanpassingen die de dierentuin gaat doen? Bespreek ze in maximaal drie zinnen. 3. Doe op grond van het artikel drie aanbevelingen aan de dierentuin. antwoordenblad

Pact over migratie op voorhand omstreden

Lees het artikel Discussie over VN-migratiepact, scheurtjes al voor ondertekening . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ het verdrag ▢ het akkoord ▢ het pact ▢ de soevereiniteit ▢ de aanbeveling Leerdoel:  ▢ Ik kan voorbeelden geven van afspraken tussen landen over migratie Opdracht: 1. Wat zijn de belangrijkste redenen voor het pact? 2. Waarom is het pact omstreden? 3. Noteer vijf belangrijke uitspraken over migratie in de tekst. antwoordenblad

Reuzen uit de geschiedenis

Lees de artikelen  Grootste standbeeld ter wereld staat vanaf vandaag in India  en  Lokale bevolking niet blij met inhuldiging grootste standbeeld ter wereld . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ onttronen ▢ het ongenoegen ▢ smeden (fig.) ▢ de wedloop ▢ de beeltenis ▢ het gewin ▢ prestigieus Leerdoel: ▢ Ik kan de betekenis en functie van bouwwerken als Vrijheidsbeeld en grote Boeddha´s benoemen Opdracht: 1. Bespreek waarom het grootste standbeeld werd gemaakt. 2. Bespreek waarom het beeld omstreden is. 3. In de tekst uit het AD lees je over verschillende indrukwekkende standbeelden. Zoek vijf andere voorbeelden van prestigieuze standbeelden uit de geschiedenis. Bespreek kort waarom ze werden gemaakt en wie de opdracht gaf. antwoordenblad

Grote zorgen om bedreiging wilde dieren

Lees het artikel Populaties wilde dieren meer dan gehalveerd . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de populatie ▢ de aanjager ▢ de biodiversiteit ▢ de overexploitatie ▢ ageren ▢ de consensus ▢ de retoriek Leerdoel: ▢ Ik kan belangrijke bedreigingen voor dierenpopulaties benoemen Opdracht: 1. Noteer de verschillende zorgen die de schrijver noemt. 2. Schrijf een kort betoog n.a.v. het nieuwsbericht. 3. HV: Vergelijk je betoog met  We trekken een bloedspoor over de wereld . Lees eerst deze tekst. Noteer daarna belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen dit betoog en jouw betoog. antwoordenblad

Een zee vol herrie

Lees het artikel Zoveel herrie maken wij achter de horizon . Beantwoord daarna de vragen.  Woordenschat:  ▢ echolocatie ▢ de sonar ▢ maskeren ▢ het immuunsysteem ▢ de populatie Leerdoel: ▢ Ik kan menseijke effecten op zeeleven benoemen ▢ Ik kan voorbeelden geven van innovaties die overlast verminderen Opdracht: 1. Kies drie afbeeldingen die bij het onderwerp passen. Vertel aan de hand van de afbeeldingen de kern van de tekst. Gebruik enkele zinnen uitleg per afbeelding. 2. Bekijk de special. Vat deze special samen met nog twee afbeeldingen met enkele zinnen uitleg. antwoordenblad

Nauwelijks zuurstof, prachtig bewaard

A 2400 year-old trading vessel found in the Black Sea is thought to be the oldest intact shipwreck ever discovered. It resembles ships depicted on ancient Greek pottery and has its mast, rudders, and rowing benches: https://t.co/tLfjbnLwfk #History #twitterstorians #Archaeology pic.twitter.com/iZQuGsn3EQ — Dr. Alexi Baker (@AlexiBaker) 23 oktober 2018 Lees de volgende twee bronnen. Maak bij het lezen aantekeningen. Onderzoekers melden vondst oudste scheepswrak ter wereld Oudste wrak ter wereld gevonden in Zwarte Zee Maak daarna de opdracht. Woordenschat:  ▢ het slib ▢ Sirenen ▢ het zuurstofgehalte ▢ de kolonie ▢ het sop (kiezen) Leerdoel:  ▢ Ik kan met meerdere bronnen een kort verslag maken over een gebeurtenis Opdracht: 1. Maak van je aantekeningen een kort bericht over de vondst 2. Lees de tekst voor en maak met je telefoon of device een audio-opname 3. Laat een ander de opname horen en feedback geven. Beluister en beoordeel zelf ook een opname. Richt

Een feest tegen het verdriet

Lees het artikel Mexico viert: Día de los Muertos: de dag van de doden . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de satire ▢ associëren ▢ het volksfeest ▢ Allerzielen ▢ Allerheiligen Leerdoel: ▢ Ik kan het doel van Allerzielen en Allerheiligen uitleggen Opdracht: 1. Wat is het doel van Día de los Muertos? 2. Waarom hebben Mexicanen juist schedels en skeletten gekozen als symbolen van het feest? 3. Wat is de herkomst van Catrina? 4. Wat is het verschil tussen Día de los Muertos enerzijds en Allerheiligen en Allerzielen anderzijds? 5. Wat herdenken mensen bij Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november)? antwoordenblad

Hoe Maarten Luther een Playmobil-poppetje werd

Het is hervormingsdag. Op deze dag herdenken mensen de reformatie die begon met stellingen van Maarten Luther tegen misstanden in de (katholieke) kerk. Lees het artikel Maarten Luther succesvolste Playmobilfiguurtje ooit . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ vroom ▢ de overlevering ▢ de anitisemiet ▢ de tegenstrever ▢ de reformatie (Reformatie) Leerdoel:  ▢ Ik kan de rol van Maarten Luther in de kerkhervorming benoemen Opdracht: 1. Wat kom je door de tekst te weten over Maarten Luther? 2. Waarom veroorzaakte de eerste lading poppetjes een rel? 3. Leg de pointe in de laatste alinea van het artikel uit. 4. Maarten Luther was fel gekant tegen beelden in de kerk. Hoe zal hij een Playmobilversie van zichzelf hebben ervaren? Motiveer je antwoord. 5. Het artikel spreekt over ´moderne denkbeelden´. Geef twee voorbeelden van vernieuwende denkbeelden van Luther. Gebruik een extra bron. antwoordenblad

Historisch wapenverdrag onder vuur

Lees het artikel  Rusland noemt terugtrekking VS uit kernwapenakkoord 'zeer gevaarlijk'  en bekijk de clip Waarom Trump van historisch verdrag af wil . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de wapenwedloop ▢ nucleair ▢ de raketonderschepper ▢ de kruisraket ▢ het bereik Leerdoel:  ▢ Ik kan bespreken hoe de VS en Rusland hun wapenwedloop beëindigden Opdracht: 1. Waarom werd het verdrag in 1987 gesloten? 2. Waarom wordt het verdrag historisch genoemd? 3. Om welke reden zegt Trump zich terug te trekken? 4. Welke andere ontwikkeling speelt mogelijk ook een rol? 5. Wat zien andere landen als het grote gevaar van Amerikaanse terugtrekking uit het verdrag? antwoordenblad

Honger als oorlogswapen

Lees het artikel Vergeet niet de échte tirannie van Saoedi-Arabië: de hongersnood in Jemen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ humanitair ▢ dubieuze ▢ de tirannie ▢ evident ▢ lenigen Leerdoel: ▢ Ik kan de kern van een opinie in eigen woorden samenvatten Opdracht: 1. Welke partijen strijden in Jemen? 2. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de beginnende hongersnood? 3. Wat bedoelt de schrijver met economische oorlogsvoering? 4. Wat zijn volgens de schrijver twee oplossingen die beide noodzakelijk zijn? antwoordenblad

Investeren in waterstof

Lees het artikel Amsterdam en Tata Steel willen grote waterstoffabriek bouwen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ de elektrolyse ▢ de ton (eenheid) ▢ waterstof ▢ fluctueren Leerdoel:  ▢ Ik kan uitleggen hoe waterstof ontstaat en kan worden toegepast Opdracht: Maak met de onderstaande woorden en cijfers een schema. Verbind de woorden daarvoor met lijnen of pijlen. waterstof 15.000 ton elektrolyse zuurstof stroom brandstof staalproductie groene 350.000 ton CO2 40.000 huishoudens fluctuatie zon wind industrie transport verwarming antwoordenblad Meer informatie 1 Meer informatie 2

Eilanden in beweging

Lees het artikel Wandelende (en verdwenen) eilanden centraal in Waddenatlas . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de dynamiek ▢ de zandsuppletie ▢ de kwelderwerken ▢ inpolderen Leerdoel: ▢ Ik kan invloeden op de vorming van eilanden en hun natuur noemen Opdracht: 1. Welk synoniem voor dynamiek (alinea 1) vind je in alinea 2? 2. Wat bedoelt in alinea 1 de schrijver met reïncarneren? 3. De tekst spreekt over een dynamiek tussen mens en natuur. We moeten steeds keuzes maken over wel/niet veranderen van natuur (cultiveren). Geef vier voorbeelden uit de tekst. 4. Wat is de invloed van rivieren op de vorming van eilanden? 5. Wat is de invloed van klimaatverandering in de Waddenzee? 6. Waarom was er ooit het plan de Waddenzee gedeeltelijk in te polderen? foto: waddeneiland Borkum (Dui) antwoordenblad

Grootste verhuispiek ooit

Lees het artikel  Nooit eerder verhuisden er zo veel mensen naar en uit Nederland . Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ de migratiestatistiek ▢ het migratiesaldo ▢ de arbeidsmigratie ▢ de studiemigratie ▢ de immigrant Leerdoel: ▢ Ik kan factoren bespreken die invloed hebben op het migratiesaldo Opdracht: Maak een infographic bij het artikel. Gebruik zo min mogelijk tekst en zoveel mogelijk beeld (denk aan diagrammen e.d.). antwoordenblad

Restauratie achter glas

Lees de volgende artikelen van  de Volkskrant ,  NRC  en  Het Parool . Woordenschat: ▢ de restaurator ▢ de scantechniek ▢ het vernis ▢ het waas ▢ bekostigen Leerdoel: ▢ Ik kan vertellen hoe de restauratie van de Nachtwacht gaat plaatsvinden Opdracht: 1. Breng het nieuws in een bericht van vijf zinnen. Gebruik de drie bronnen. 2. Beoordeel welke bron het meest waardevol was en leg uit waarom. antwoordenblad

Snoep waarvan je mag blijven eten

Lees het artikel Koks presenteren snoepgroenten nieuwe stijl . Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ de variant ▢ het motto ▢ de technoloog ▢ culinair ▢ de levensmiddelensector Leerdoel: ▢ Ik kan de belangrijkste voedingsstoffen en hun functie noemen Opdracht: 1. Ga naar het werkblad via onderstaande link. Op het blad staat een blok met negen woorden. Bepaal wat de beste volgorde is om het verhaal mee samen te vatten. Schrijf de nummers op. BLOK 2. Een paar leerlingen presenteren aan de hand van hun volgorde hun samenvatting. De anderen geven na afloop feedback. Geen antwoordenblad bij deze les

I AM OVERIJSSEL

Amsterdam gaat mogelijk de letters I AM STERDAM van de hand doen. Dat is een voorstel vanuit de politiek. De booschap zou te individualistisch zijn en de letters maken deel uit van het Amsterdamse massatoerisme dat moet worden teruggedrongen. Lees het artikel Al die toeristen, waar laat je die?  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢  het overtoerisme ▢  het duurzaam toerisme ▢  het spreidingsbeleid ▢  de profilering ▢ de marketing Leerdoel:  ▢ Ik kan bespreken hoe steden en gebieden toerisme stimuleren en spreiden Opdracht: 1. Wat maakt aannemelijk dat er nog méér Nationale Toeristentops komen? 2. Overtoerisme raakt toeristen en inwoners. Leg uit. 3. Toerisme is een vloek en een zegen. Leg uit. 4. Noem twee groepen buiten Amsterdam die profiteren van het massatoerisme. 5. Wat is het verband tussen de economische ontwikkeling in China en toenemend toerisme? 6. Wat zijn de pijlers van duurzaam toerisme? 7. Welke pijlers zijn met name van belang voor beroemde

Het gas moet weg

Lees het artikel Wat gebeurt er met al die leidingen als de gaskraan dichtgaat?  Maak daarna de opdracht. Woordenschat: ▢ de transitie ▢ fossiel ▢ de restwarmte ▢ de infrastructuur ▢ het netwerk Leerdoel:  ▢ Ik kan de aanleiding en belemmeringen van energietransitie bespreken Opdracht: 1. Maak een schema van de informatie in de tekst. Maak onderscheid tussen de transitie (de verandering die er moet komen), de aanleiding en de belemmeringen en oplossingen. 2. Bekijk het college en vul je schema aan. antwoordenblad

Een handelsroute op de bodem van de zee

Lees de artikelen Archeologen ontdekken bijna zestig scheepswrakken in Griekse wateren  en Archeologen vinden 58 scheepswrakken, 'een schitterende vondst'  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat: ▢ maagdelijk ▢ het zeekerkhof ▢ de antiquiteiten ▢ de concentratie ▢ de archipel Leerdoel:   ▢ Ik kan bespreken wat we leren van archeologische vondsten in zee Opdracht: 1. Waarom bevatten deze scheepswrakken nog zoveel voorwerpen? 2. Welk synoniem gebruikt de tekst voor het woord maagdelijk (alinea 3)? 3. Waardoor neemt het aantal ontdekkingen onderzee toe? 4. De gevonden boten hebben schade, maar zijn voor een deel ook heel goed bewaard gebleven. Leg uit hoe schade is ontstaan en hoe conservering plaatsvond. 5. Hoe helpen de schepen om oude vaarroutes in kaart te brengen? 6. Wat vertellen de vondsten behalve de vroegere vaarroutes nog méér? 7. Wat is de vermoedelijke oorzaak voor het vergaan van de schepen? antwoordenblad

Grenzen aan het geluid

Lees het artikel Te veel lawaai bij miljoenen huizen, gezondheid staat op het spel . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ cumulatief ▢ de decibel ▢ het omgevingsgeluid ▢ de geluidsbelasting ▢ de richtlijn ▢ de advieswaarde Leerdoel:  ▢ Ik kan het onderzoeken van geluidsbelasting bespreken Opdracht: Vul de zinnen aan. 1. De WHO stelde.... 2. Tussen 45 en 54 liggen .... 3. Een derde van de huizen staat .... 4. Cummulatieve geluidsoverlast is .... 5. Psychisch gevaren van geluid zijn .... 6. Lichamelijk kun je last krijgen van .... 7. Met een direct verband tussen omgevingsgeluid en gezondheid moet je wel voorzichtig zijn, want .... 8. Geluidshinder beïnvloedt je ontwikkeling, want .... 9. Tussen omgevingsgeluid en economie is een verband, want .... 10. Voor de regering is de richtlijn van de WHO d.w.z. .... 11. Het RIVM heeft het omgevingsgeluid van Nederland in kaart gebracht met .... 12. De geluidsbelasting op de RIVM-kaart is niet altijd de exacte waarde,

Journalist verdwijnt

Lees het artikel Wie is de Saudische journalist Jamal Khashoggi en wat zit er achter zijn verdwijning? Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ het consulaat ▢ de autoriteiten ▢ de dissident ▢ te boek staan ▢ de restrictie Leerdoel: ▢ Ik kan uitleggen wat dissidenten zijn Opdracht: 1. Wat is volgens de tekst een kenmerk van dissidenten? 2. Welke belangrijk verandering was te zien bij Khashoggi?  3. Waardoor veranderde zijn houding?  4. Wat wordt ongeveer bedoeld met de zin: ¨Dat de regionale grootmachten Turkije en Saudi-Arabië soms tegengestelde belangen hebben, helpt de situatie ook niet¨ (alinea 2)?  5. Wat betekent ¨te boek staan¨?  6. Khashoggi is volgens zijn biografie (kader) een duider. Wat wordt daarmee bedoeld?  antwoordenblad

🎞 Geschiedenis krijgt kleur

Kunstenares Marina Amaral kleurt iconische zwart-witfoto´s in. Ze is ook betrokken bij het project Faces of Auschwitz , dat de levens van Holocaustslachtoffers beschrijft met door Marina ingekleurde foto´s. Je kunt haar portfolio bekijken op haar website. Lees de artikelen om wat meer te weten te komen over het proces van inkleuren.  De Tijd In Kleur: nieuwe urgentie voor historische foto’s ,  Braziliaanse artieste brengt oude zwart-wit foto’s kleurig tot leven  en Historische foto's ingekleurd: 'Je begrijpt beter wat ze meemaakten'  Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ iconisch ▢ artistieke keuze ▢ interpreteren ▢ het portfolio Leerdoel:  ▢ Ik kan verschillende soorten historische bronnen benoemen Opdracht: 1. Amaral is afhankelijk van historisch onderzoek. Leg uit. 2. Amaral moet kleur soms interpreteren. Leg uit. 3. In een aantal gevallen maakt ze een artistieke keuze. Leg uit. 4. Welk effect wordt aan de kleuren toegeschreven? 5. Bij welke

Meer dan een miljoen aan stukken

Lees het artikel  Banksy stak jaren geleden al versnipperaar in lijst van ‘Meisje met ballon’ om het zichzelf te laten vernietigen . Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  ▢ de kunstsector ▢ provoceren ▢ beklijven ▢ politiek getint ▢ ironisch Leerdoel: ▢ Ik kan voorbeelden geven van activistische kunst en performance art Dit bericht bekijken op Instagram . "The urge to destroy is also a creative urge" - Picasso Een bericht gedeeld door Banksy (@banksy) op 6 Okt 2018 om 10:09 (PDT) Opdracht: 1. Wat wilde Banksy mogelijk zeggen met de vernieling? 2. Wat is de ironie? 3. Het artikel noemt de kunst van Banksy provocerend. Wat wordt hiermee bedoeld? 4. Het artikel noemt de kunst van Banksy politiek getint. Wat wordt hiermee bedoeld? 5. “De drang om te vernielen is ook een creatieve drang” (Picasso) schreef Banksy op Instagram. Wat heeft deze quote te maken met Bansky´s actie met het schilderij?