Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2021 tonen

Kijk op Afghanistan

Cartoonisten werpen hun blik op de terugtrekking van de V.S. en de evacuaties van westerlingen uit Afghanistan. Bas van der Schot, cartoonist in De Volkskrant, tekende een Amerikaans vliegtuig dat zich haast uit het land en de EU en Groot-Brittannië op beide vleugels meeneemt. Bron DE Volkskrant  Cartoons Bas van der Schot Leerdoel Ik kan aan de hand van het nieuws cartoons duiden. Opdracht 1 - Bloemlezing Verzamel met een of meer klasgenoten 3 cartoons over de evacuatie. Bespreek wat jullie opvalt. Maak ieder korte aantekeningen van jullie gesprek. Opdracht 2 - 5w1h Analyseer een van de cartoons met de 5w1h-vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Bespreek daarna wat in de cartoon zou kunnen worden aangepast om de inhoud nog sterker naar voren te brengen. Opdracht 3 - Cartoonkenmerken Bespreek met een of meer klasgenoten wat de meerwaarde van cartoons is ten opzichte van andere vormen zoals een (opiniërend) krantenartikel of een persoonlijk (live) verslag. Bekijk voor meer lesid

Vaccinatieruzies

Verschillende opvattingen over de pandemie en vaccinatie leidden regelmatig tot onenigheid en ruzie. Dat gebeurt ook binnen families. Bron  NOS  Vaccinatieconflicten in families: 'M'n moeder denkt dat ik vergiftigd ben'  Woordenschat polariseren - empathisch - solidariteit - constructief - inconsistenties  Leerdoel Ik kan uitleggen wat deskundigen adviseren bij grote meningsverschillen als deze. Opdracht 1 - One minute paper Schrijf na het lezen van de tekst op wat je weet over het onderwerp. Vorm daarna een tweetal en vertel aan elkaar over de tekst wat je nog niet wist, wat je heeft verbaasd en waar je nieuwsgierig naar bent.  Opdracht 2 - Overtuigingen Kies een van de situaties. Bespreek in een groep welke argumentaties in het spel zijn bij de betrokkenen. Bepaal welke advies van de deskundigen in deze situatie vooral past.  Opdracht 3 - Vragensamenvatting Vat de tekst samen in vijf vragen. Zorg dat je met deze vijf vragen de kern van de tekst aan bod laat komen. Wiss

Komende MNMweek

maandag Vaccinatieruzies dinsdag Kijk op Afghanistan woensdag Vinvis als klimaatvluchteling? donderdag IS tegenover de Taliban vrijdag Onbekend eiland komt onder het ijs vandaan

Taliban nemen bezit van Afghanistan

Tot ieders verrassing namen de Taliban razendsnel Afghanistan in toen de V.S. hun troepenmacht liet vertrekken. Westerse landen spanden zich in om hun burgers, diplomaten en hulpverleners te evacueren. Wat staat het land te wachten? NOS De twee gezichten van Afghanistan Woordenschat zie opdracht Leerdoel Ik kan kort toelichten waarom de V.S. vertrekken uit Afghanistan en wat voor bestuur de Taliban in het land willen vestigen.  Opdracht 1 - Woordenschat Bekijk de video en noteer woorden die nieuw voor je zijn. Schrijf de betekenis erbij. Opdracht 2 - Mindmap Vorm een groep met 3-4 leerlingen. Vat als groep de video samen in een mindmap. Kies eerst 5 deelonderwerpen. Verdeel die over je blad. Vertel bij de deelonderwerpen wat je van de video hebt geleerd. Verwerk de nieuwe woorden van opdracht 1 in jullie mindmap. Opdracht 3 - Open vragen Bespreek met elkaar welke vragen in de video onbeantwoord blijven. Noteer ze en schrijf bij elke vraag waarom in de video deze vraag open blijft.

Flink verdienen aan Messi

Deze zomer vertrok voetballer Messi van FC Barcelona naar Paris Saint Germain. Parijs was uitzinnig, Barcelona in tranen. Zodra het nieuws bekend werd schreven de media over het grote verlies van Barcelona en de grote kansen die nu ontstonden voor andere clubs. Hoe wordt er flink geld verdiend aan enorm dure spelers als Messi? Bron RTL Nieuws  De jacht op clubloze Messi is geopend: 'Hij is een turbo op je omzet' Woordenschat  structurele - boekhouder - merchandising - omzet - mediarechten - rationeel - schijntje Leerdoel Ik kan uitleggen hoe voetbalclubs verdienen aan hun (dure) spelers. Opdracht 1 - 5 krantenkoppen Vat de kern van de tekst samen in vijf krantenkoppen. Opdracht 2 - Infographic Vat het nieuws samen in een infographic. Hiermee laat je in één oogopslag de kern van de tekst zien. Kies na het lezen van de tekst eerst 3 deelonderwerpen. Bespreek daarna in woord en beeld wat de tekst vertelt over deze 3 deelonderwerpen. Vraag daarna een klasgenoot om te beoordelen of

Ruimtereizen

NASA/Tracy Caldwell Dyson, Public domain, via Wikimedia Commons Meerdere miljardairs hebben hun zinnen gezet op Mars. De zomer lieten ze van zich horen met eerste, grote stappen richting burgervluchten in de ruimte. Naast enthousiasme en ontzag waren er ook de nodige vraagtekens. Moet je met een klimaatcrisis (en andere problemen) op aarde je vermogen willen investeren in commerciële ruimtevaart? Bronnen NRC De ruimte zou juist nederig moeten maken Woordenschat interplanetaire - stratosfeer - wrevelige - koloniseren - evangelisten - private - wingewest - filantropische Opdracht 1 -  Vragen 1. Wat wordt bedoeld met interplanetaire adel (alinea 1)? 2. Waaruit blijkt dat de miljardairs strijden om de ruimte? Geef minimaal twee voorbeelden. 3. Waarom worden de miljardairs ook wel ´space barons´ genoemd (alinea 5)? 4. Wat zijn de belangrijkste doelen van de miljardairs? 5. Wat maakt dat de miljardairs op de kolonisten uit het verleden lijken? 6. Wat zijn kanttekeningen van de schrijfster bi

De markt vergrijst (en verdwijnt?)

Markten in de binnensteden worden nog maar door een select publiek bezocht. Jongeren zie je hier niet. De markt past niet bij hun stijl van leven. Een marktkoopman spreekt over een ´pastageneratie´ die de tijd niet neemt voor de markt. Bron  NOS  ´De pastageneratie heeft op de markt niks te zoeken´ Woordenschat  het tij keren - aanwas - vergrijst - beaamt - arbeidsparticipatie -instituut - cultureel erfgoed Leerdoel  Ik kan de afnemende aandacht voor de markt verklaren. Opdracht 1 - Schema oorzaak en gevolg Het artikel geeft een verklaring voor de afnemende aandacht, zeker onder jongeren, voor de markt. Maak een schema waarin je de verschillende oorzaken op een logische en overzichtelijke manier verzamelt. Opdracht 2 - Generatie X In het artikel wordt een poging gedaan de behoeften en de wensen van jongeren te duiden. Reageer op wat er over jongeren wordt geschreven en geef zelf een omschrijving van wat jongeren als het om gewoonten, behoeften en wensen gaat gemeen hebben. Vind je de o

Met GEM komen hopelijk weer veel meer toeristen naar Egypte

Egypte verwacht goede zaken te doen met het nieuwe, en ook vernieuwende museum GEM. De ambitie is om de toeristen hiermee snel terug te winnen. Bron Trouw   Nooit eerder getoonde schatten moeten Egypte terug op de kaart zetten Woordenschat herbergen - vergapen - artefacten - depots - penibele - schrijnen - sarcofagen - parades - processies - elite - motieven - iconografie - legering - vervaardigd - correspondeerde - fragiele Leerdoel Ik kan vertellen hoe de museumobjecten nieuwe kennis over het faraotijdperk opleveren. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat is de aanleiding voor het schrijven van het artikel? 2. Wat is het onderwerp van het artikel? 3. Wat is de hoofdgedachte van het artikel? 4. Welke alinea´s vormen de inleiding, welke vormen de kern en welke het slot? 5.Welke betekenis heeft het woord penibel in alinea 5? 6. Welke unieke kans boden de gouden platen (alinea 9)? 7. Welke belangrijke nieuwe inzichten worden in de alinea´s 10-13 genoemd? 8. Wat maakt de sandalen, de handschoenen en

Komende MNMweek

maandag Met GEM komen hopelijk weer veel meer toeristen naar Egypte dinsdag De markt vergrijst (en verdwijnt?) woensdag Ruimtereizen donderdag Flink verdienen aan Messi vrijdag Taliban nemen bezit van Afghanistan