Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2018 tonen

Amerika verdeeld over strengere wapenwetten

Leerdoel: ▢ Ik kan een tekst kort samenvatten (in een aantal kernvragen) Woordenschat: ▢ condoleances ▢ gepassioneerd ▢ wapenlobby ▢ schoolboycots ▢ sit-ins ▢ banaliteit ▢ immuun Lees de artikelen  'Ga je schamen': overlevenden bloedbad Florida eisen actie  en  Vuurwapengeweld in Amerika: de banaliteit van het extreme . Opdracht Leg elk woord vanuit. Zoek de betekenis op als je die niet kent. Kies een van de twee teksten uit. Bedenk tien vragen en noteer die met het goede antwoord. Schrijf de woorden met betekenis en de vragen met antwoorden in een Word- of Pages-document. Zorg dat spelling, hoofdletters en leestekens juist zijn. Mail het blad als pdf-bestand.

Vervuiling door teveel vluchten

Lees het artikel Duurzaam vliegen: een illusie? Leerdoel: ▢  Ik kan informatie ordenen en schematisch weergeven Opdracht Maak een infographic over de kern van het artikel. Kies de vijf belangrijkste woorden uit en benadruk die in je infographic. Werk vanuit de belangrijke kenmerken van een infographic die we in de klas hebben besproken. Maak de infographic met bijvoorbeeld Google docs, Word of een programma waarmee je goed kunt vormgeven.

Tabaksindustrie aangeklaagd

Advocaat Benedicte Ficq klaagt samen met onder andere artsen de tabaksindustrie aan. Ze zegt genoeg bewijzen te hebben, dat deze industrie laakbaar is. Lees meer over de aanklacht in het artikel  Antoni van Leeuwenhoek doet aangifte tegen tabaksindustrie .  Woordenschat ▢  civiele  ▢  de formatie  ▢  het stigma  ▢  het strafrechtsysteem  ▢  de publieke doeleinden  Leerdoelen: ▢ Ik kan argumenten noemen en toelichten ▢ Ik kan een kort betoog houden met een logische volgorde van argumenten Opdracht Bereid daarna een kort pleidooi voor namens de tabaksindustrie of de eisers in deze zaak. Zorg voor kort, kernachtig en krachtig pleidooi. Kies argumenten die het meest overtuigen. Op het bord vind je het tijdstip waarop de zaak vandaag wordt behandeld. Een aantal van jullie houdt dan zijn of haar pleidooi.

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Leerdoelen: ▢ Ik kan de moeilijke keuze toelichten waarover de tekst gaat ▢ Ik kan de gebruikte argumenten kort bespreken ▢ Ik kan reageren met een eigen goed onderbouwd standpunt Woordenschat: ▢  de fascist = aanhanger van autoritair gezag en verwerping van democratie ▢  potentiële = mogelijke ▢  de propaganda = alles wat wordt gedaan om aanhangers te winnen ▢  ideologisch = volgens de denkbeelden van een stelsel ▢  indoctrineren = zorgen dat iemand bepaalde ideeën kritiekloos aanvaardt Lees het artikel NSB-kinderen: Maak niet dezelfde fout met kalifaatkinderen Beantwoord daarna de vragen. BK 1. Wat waren de negatieve gevolgen van de behandeling van NSB-kinderen? 2. Waarom zijn NSB-kinderen vóór terugkeer van de kalifaatkinderen? 3. Waartussen moet de politiek kiezen als het gaat om de kalifaatkinderen? 4. Wat vind jij van de oproep van de NSB-kinderen? 5. Welke keuze zou jij maken als het gaat om de kalifaatkinderen? GT 1. Hoe gingen veel NSB-kinderen om met