Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2023 tonen

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Vogelgriep op Antarctica

Volgens verwachting heeft de vogelgriep ook de pinguïns op Antarctica bereikt en vindt een ramp onder deze dieren plaats. De vraag is of je dieren niet beter kunt behoeden voor zulke ziektes. Bron  Vogelgriep houdt nu ook huis op Antarctica: ‘We hebben geen enkel gereedschap om dit te stoppen’ I De Volkskrant Leerdoel Je kunt aan het einde van deze les uitleggen hoe de vogelgriep invloed heeft op vogels in Antarctica en voorbeelden noemen van manieren om deze dieren te beschermen. Woordenschat vogelgriep, subantarctische, viroloog, kolonies, endemische, gediagnostiseerd Vragen 1. Wat is het nieuws omtrent de vogelgriep in Antarctica? 2. Welke vogelsoorten worden bedreigd door deze variant van de vogelgriep? 3. Welk eiland behoort tot de eilandengroep Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden waar het virus is ontdekt? 4. Hoe denkt viroloog Thijs Kuiken over de verspreiding van het virus? 5. Welke seizoenen worden genoemd waarin de vogelgriep zich nu lijkt te verspreiden? 6. Waarom

Komende MNMweek - 30 oktober t/m 3 november

Maandag 30 oktober: Vogelgriep op Antarctica Volgens verwachting heeft de vogelgriep ook de pinguïns op Antarctica bereikt en vindt een ramp onder deze dieren plaats. De vraag is of je dieren niet beter kunt behoefen voor zulke ziektes.  Vogelgriep houdt nu ook huis op Antarctica: ‘We hebben geen enkel gereedschap om dit te stoppen’ I De Volkskrant Dinsdag 31 oktober: Generatie Alpha Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit.  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Woensdag 1 november: Vogels: je kunt horen wie wie is Als je ze allemaal persoonlijk zou kennen, zou je vogels in het wild aan hun geluid moeten kunnen herkennen. Ze hebben namelijk typisch een eigen stemgeluid.  Ook vogels hebben een eigen stemgeluid | Trouw Donderdag 2 november: Sta op, want je zit echt veel te veel We zijn langzaam veranderd in de zittende mens.

Nacht van de nacht

Nederland wint het op satellietbeelden als het om verlichting gaat. Een ongekende hoeveelheid licht brandt 's nachts in ons land. De vraag is voor wie. Jaarlijks organiseren natuur- en milieuorganisaties samen de Nacht van de Nacht. Ze willen met dat evenement wijzen op de effecten van verstoring van het donker. Steeds meer licht van bijvoorbeeld industrie ´vervuilt´ de nacht voor nachtdieren. Zaterdag 28 oktober is de eerstvolgende Nacht van de nacht. Bron De Volkskrant (2020)   Mag het wat donkerder? Lichtvervuiling schaadt dier én mens Woordenschat achteloos - betreurenswaardig - ontwrichten - het scala - stagneren - de vuistregel - melatonine - overdadig - overmatig - de cyclus - de veronderstelling - het sentiment - hardnekkig - riante Leerdoel Ik kan belangrijke oorzaken en gevolgen van lichtvervuiling bespreken. Vragen 1. Wat is lichtvervuiling en wat zijn de gevolgen ervan? 2. Hoe wordt Nederland vergeleken met andere landen wat betreft lichtvervuiling? 3. Wat is het advies

Een rauwe referendumuitslag in Australië

Een referendum lijkt werkelijke gelijkstelling van de inheemse met de andere bevolking van Australië weer vele stappen te hebben teruggezet. Een meerderheid koos voor een 'Nee' op de vraag of een plan daartoe moest worden uitgevoerd. Bron  NOS   Uitslag referendum mokerslag voor inheemse bevolking Australië: 'Verzoening is dood' Woordenschat referendum, inheemse, Aboriginal, Torres-bevolking, grondwet, adviescommissie, bureaucratie, misinformatie, complottheorieën, campagneleiders, erkenning Leerdoel Je kunt de impact van het Australische referendum kort toelichten en enkele argumenten noemen van zowel de voor- als tegenstanders van de voorgestelde grondwetswijzigingen. Vragen 1. Wat was de uitslag van het Australische referendum over de positie van de inheemse bevolking? 2. Welke voorstellen werden voorgelegd aan de Australische kiezers in het referendum? 3. Hoe reageren voorstanders op de uitslag van het referendum? 4. Wat zijn de gevolgen van de uitslag voor de Labor

Día de Muertos en Allerzielen

Op 2 november worden wereldwijd de overledenen herdacht. In Mexico is deze dag uitgegroeid tot een uitbindige viering van het leven en de aanwezigheid van overledenen in het leven van nabestaanden. Tijdens de Dag van de doden, Día de Muertos, dost iedereen zich uit en beleeft het land een heel bijzondere dag. Bron HNL   IN BEELD. Día de los muertos: de schoonheid van samen rouwen Woordenschat Allerheiligen, tradities Leerdoel Ik kan voorbeelden geven van gebruiken die plaatsvinden op de Mexicaanse Dag van de doden. Opdrachten 1 - See - Think - Wonder Kies een van de foto's en beschrijf achtereenvolgens wat je ziet, wat je denkt en wat je je afvraagt.  2 - Step inside Kies een van de foto's waarop een persoon is afgebeeld. Schrijf een tekst vanuit deze persoon waarin je antwoord geeft op onderstaande vragen. Wat kan deze persoon zien en voelen? Wat zou deze persoon denken? Wat zou belangrijk zijn voor deze persoon? 3 - Look ten times two Kies een van de foto's. Kijk gedurend

Halloween vestigt zich in Nederland

Op 31 oktober is het Halloween. Het feest wint in Nederland steeds meer terrein. Wat verklaart die populariteit? Bron De Volkskrant Van kostuum tot pompoen en een stukje historie: zo vier je Halloween op z'n best Woordenschat commerciële, ontkerkelijking, globalisering, Allerzielenfeest, griezelelement, verpieteren, voodoo-thema, feestgedruis, demonisch, mediaopvoeding Leerdoel Ik kan uitleggen welke betekenis Halloween voor deelnemers heeft en hoe het feest door de tijd heen is veranderd. Vragen 1. Wat zijn enkele populaire manieren om Halloween in Nederland te vieren en hoe verschilt dit van de Verenigde Staten? 2. Welke invloeden hebben bijgedragen aan de opkomst van Halloween in Nederland en hoe wordt het gevierd? 3. Wat is de betekenis achter jack-o'-lanterns en hoe zijn ze verbonden met Halloween? 4. Hoe kunnen pompoenen functioneren als zowel decoratie als voedsel tijdens Halloween? 5. Wat maakt horrorfilms volgens Dimitri Goossens aantrekkelijk voor mensen? 6. Wat zijn

Een bosje wortelen printen

Steeds meer worden 3D-printers ook ingezet op het gebied van voedsel. Nu is een groep studenten geslaagd in het printen van wortels. Het roept de vraag op of ons eten in de toekomst een natuurproduct blijft of fabriekswaar gaat worden. Bron  RTL Nieuws   Van wortelcellen naar wortel: met deze 3D-printer bevechten Qatarese studenten voedselonzekerheid Woordenschat   voedselzekerheid, UV-licht, energie-intensief, gentechnologie, biotechnologie, innovatie Leerdoel   Ik kan voorbeelden geven van oplossingen voor voedselzekerheid en vertellen welke rol 3D-printen hierbij kan spelen.  Vragen 1. Wat hebben twee studenten uit Qatar uitgevonden? 2. Waarom is hun uitvinding belangrijk voor landen met een tekort aan landbouwgrond? 3. Wat is het probleem waar Qatar mee kampt in verband met voedselvoorziening? 4. Hoe lossen Mohammad en Lujain dit probleem op? 5. Hoe verschilt hun methode van groenteprinten met de Nederlandse methode? 6. Hoe worden de groenten in Nederland geprint en waarvoor is dit

Fijne herfstvakantie!

Komende week verschijnen er geen materialen op MNMweek. Het is tijd voor herfstvakantie!

Betuttelend vragen om gezonder leven

De overheid is naarstig op zoek naar effectieve middelen om Nederlanders te overtuigen van het nut van gezond(er) leven. Met gezondheidsadviezen en maatregelen die gebruik van ongezonde producten ontmoedigen, hopen ze Nederlanders aan te zetten tot gezondere keuzes. Bron  AD Campagnes voor gezonde voeding werken averechts bij grote groep: ‘Betuttelend en ongeschikt Woordenschat betuttelend, contraproductief, aversie, gezondheidskloof, instituten, eetpatroon, voedingswaarden, nutri-score Leerdoel   Ik kan benoemen waarom gezondheidsadviezen niet altijd goed ontvangen worden en voorbeelden geven van hoe deze adviezen beter aangepast kunnen worden aan verschillende groepen mensen. Vragen 1. Waarom werken reclamecampagnes voor gezonde voeding vaak slecht bij lager opgeleide mensen? 2. Wat zijn de redenen waarom mensen met een lager opleidingsniveau gemiddeld ongezonder eten? 3. Waar wijt onderzoeker Tim van Meurs de weerstand tegen instituties aan? 4. Hoe kan de overheid een rol spelen in

Hervormingsdag

Op 31 oktober is traditiegetrouw hervormingsdag. Op deze dag herdenken mensen de Reformatie die mede met protest van Maarten Luther begon. Lees meer over Luther en zijn invloed in het artikel. Bron Trouw Maarten Luther succesvolste Playmobilfiguurtje ooit Woordenschat vrome, kerkhervormer, antisemiet, fervent, belijdenisdiensten, overlevering  Leerdoel Ik kan de rol van Maarten Luther in de Reformatie benoemen. Vragen 1. Wat wordt op Hervormingsdag herdacht? 2. Het artikel spreekt over ´moderne denkbeelden´. Geef twee voorbeelden van vernieuwende denkbeelden van Luther. Gebruik een extra bron. 3. Waarom werd het Playmobilpoppetje van Maarten Luther populair? 4. Hoe werd er gereageerd op de tekst in de Bijbel van het Playmobilpoppetje? 5. Waarom is het Playmobilpoppetje van Maarten Luther een populair cadeau bij belijdenisdiensten? 6. Maarten Luther was fel gekant tegen beelden in de kerk. Hoe zal hij een Playmobilversie van zichzelf hebben ervaren? Motiveer je antwoord. 7. Wat is de r

Wel heel weinig vlees

We eten gemiddeld genomen minder vlees. Maar is dat omdat we vleesvervangers omarmen of heeft het een heel andere oorzaak? Bron Trouw  Nederlanders eten ‘historisch weinig’ vlees, vermoedelijk vanwege de inflatie Woordenschat eiwittransitie, inflatie, flexitariër, plantaardig, vleestaks Leerdoel Ik kan trends en factoren noemen die invloed hebben op vleesconsumptie in Nederland. Vragen 1. Hoeveel vlees aten Nederlanders gemiddeld per persoon in 2022? 2. Wat is de oorzaak van de afname in vleesconsumptie volgens het artikel? 3. Wat is de ambitieuze eiwitstrategie van het ministerie van LNV? 4. Waarom denkt Hans Dagevos dat Nederlanders minder vlees moeten eten? 5. Wat zijn de redenen waarom sommige Nederlanders terughoudend zijn om minder vlees te eten? 6. Wat is de rol van supermarkten volgens Collin Molenaar? 7. Waarom noemt Dagevos de afgelopen drie jaar 'gekke jaren'? 8. Wat is het standpunt van Milieu Centraal met betrekking tot vleesconsumptie? 9. Wat zijn de percentages v

Oorlog in Israël en Gaza

Met een grote aanval op nabijgelegen Israëlische dorpen verrasten inwoners van de Gazastrook afgelopen weekend Israël en de rest van de wereld. Israël is begonnen met vergeldingsaanvallen op het gebied en ijvert om in gijzeling genomen Israëliërs veilig terug te brengen. Aan de nu ontstane oorlog gaat een lange geschiedenis vooraf. Wat gebeurde eerder? Bron  NOS  Wat er voorafging aan het geweld in Israël en Gaza Woordenschat  escalatie, bezetting, blokkade, militanten, intifada, ultrarechtse, annexatie, retoriek, uitzichtloosheid, geweldsuitbarsting Leerdoel  Ik kan uitleggen waarom er een conflict is tussen Israël en Palestijnen, wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn en welke standpunten de verschillende partijen innemen. Vragen 1. Wat was de aanleiding voor de recente geweldsuitbarsting tussen Hamas en Israël? 2. Hoe wordt de situatie op de Westelijke Jordaanoever beschreven? 3. Wat zijn de belangrijkste redenen die Hamas noemt voor hun aanval? 4. Hoe wordt de situatie van de Pal

Columbus day

Op 9 oktober vieren Amerikanen Columbus Day ter ere van de ontdekker van de huidige Verenigde Staten. Steeds meer klinkt de roep om een genuanceerde kijk op die geschiedenis. Verschillende historische figuren staan op een veel te groot voetstuk of zouden er zelfs niet een moeten hebben. Anderen staan ten onrechte (volledig) in de schaduw. Tijd om de rangorde behoorlijk te veranderen.  Bron Nederlands Dagblad Leuk, Columbus, maar waar zijn de Pocahontassen en Tinerfes in onze geschiedenisboeken? Leerdoel Ik kan bezwaren rondom de beeldvorming over Columbus toelichten. Woordenschat inheemse, uitgelijnd, zonnewendes, astronomie, inheemse, objectivering, collectief, ironisch, inclusieve, passages Vragen 1. Wie zijn de inheemse Guanches van Tenerife en waarom zijn ze belangrijk in de tekst? 2. Welke ontdekkingsreiziger wordt vaak genoemd in verband met de piramiden van Güímar? 3. Wat ontdekte Thor Heyerdahl over de piramiden van Güímar en hun relatie tot andere piramiden? 4. Waarom wordt C

Hoe lossen we het wangedrag in stadions op?

Bij het weer opstarten van de voetbalcompetitie na de (covid) lockdowns keerde langzaam maar zeker het wangedrag in de stadions in verhevigde mate terug. Vorig voetbalseizoen werd volgens duidelijke regels afgesproken wanneer wedstrijden tijdelijk en definitief stil worden gelegd. Het probleem is daarmee nog niet opgelost, getuige de diverse gestaakte wedstrijden en vernielingen nadien. Bron  NRC  Een bierverbod, netten in het stadion, iedereen fouilleren: de zin en onzin van tien maatregelen tegen hooligans Woordenschat  strafrechtelijke vervolging, monitoren, capaciteit, vrijwillige basis, privacywetgeving, delicten, sluis, dialoog Leerdoel Ik kan voorbeelden geven van maatregelen en ideeën die kunnen helpen bij het voorkomen van problemen in het voetbal. Vragen 1. Waarom worden netten in stadions gebruikt als maatregel tegen voetbalgeweld? 2. Hoeveel stadionverboden werden er in het seizoen 2021-2022 opgelegd en waarom is handhaving een uitdaging? 3. Wat is de meldplicht en waarom b

Vapen

Steeds meer worden vragen gesteld over de schadelijkheid van vapen. Intussen neemt het gebruik in populariteit toe onder jongeren.  Bron  RTL Nieuws  In ziekenhuis na veelvuldig vapen, Tieme had ernstige longklachten Woordenschat overmatig, vapen, bronchoscopie, acute Leerdoel   Ik kan gezondheidsrisico's noemen waarmee vapen gepaard gaat. Vragen 1. Wie is Tieme van der Heijden en wat overkwam hem? 2. Wat dacht Tieme aanvankelijk over vapen en hoe veranderde dit? 3. Wat zijn enkele voordelen die Tieme noemt van vapen in vergelijking met roken? 4. Hoeveel vapes gebruikte Tieme op zijn hoogtepunt per week? 5. Wat waren de symptomen die Tieme ervoer voordat hij naar het ziekenhuis ging? 6. Wat ontdekten de artsen over de conditie van Tieme's longen? 7. Hoe heeft het herstelproces van Tieme eruit gezien? 8. Wat zijn enkele mogelijke langetermijngevolgen van vapen volgens de longarts? 9. Hoe reageert moeder Micha op het incident en wie geeft ze de schuld? 10. Wat hoopt Tieme te bere

30 jaar Jurassic Park, wat bracht de film op behalve fans en geld?

Weinig andere films hebben zo'n invloed gehad op beeldvorming en smaak als de Jurassic Park films. Ze hebben dinosaurussen ongekend populair gemaakt, een revolutie betekent in filmtechniek en hebben ons beeld van dinosaurussen sterk bepaald. Bron De Volkskrant Bontgekleurde dino’s en verstuikte T. rex-poten: vier inzichten uit 30 jaar ‘Jurassic Park’ Woordenschat paleontologie, dna, hars, eiwitten, dinosaurusrenaissance, IQ Leerdoel Ik kan uitleggen hoe de film 'Jurassic Park' invloed heeft gehad op de paleontologie en welke wetenschappelijke inzichten en misconcepties eruit voortkwamen. Vragen 1. Wat zijn vier inzichten die paleontoloog Anne Schulp uit 'Jurassic Park' heeft geformuleerd? 2. Welke impact heeft de film volgens kenners gehad op de paleontologie? 3. Hoe beschrijft Anne Schulp de kleur van dinosauriërs in vergelijking met wat 'Jurassic Park' laat zien? 4. Waarom is het idee om dinosauriërs tot leven te wekken uit hun DNA volgens Schulp niet ha

Niemand kan (wil) zonder auto

Niemand levert graag zijn of haar auto in, om voortaan altijd met het openbaar vervoer te reizen, of gaat over op een deelauto. Wat maakt dat we zo weinig zonder onze eigen auto kunnen? Bron   Trouw Het hebben van een eigen auto is een hardnekkig genoegen Woordenschat   hardnekkig, alternatieven, parkeerperikelen, mobiliteitsplannen, routine, deelmobiliteit, autoluwe, faciliteren, ontmoedigen, naïef Leerdoel   Ik kan uitleggen hoe in Nederland wordt gedacht over autobezit en autogebruik in Nederland. Vragen 1. Waarom ervaren automobilisten momenteel moeilijkheden? 2. Wat proberen milieuorganisaties en belanghebbenden te bereiken met 'alternatieve mobiliteitsplannen'? 3. Waarom is het moeilijk voor mensen om afstand te doen van hun eigen auto volgens Marjolein Demmers? 4. Welke factoren zouden bepalend kunnen zijn om privé-autogebruik terug te dringen volgens Mathijs van Schaik? 5. Welke rol ziet Niels van Oort weggelegd voor het openbaar vervoer in het verminderen van autogebr

Ajax in crisis

Ajax verkeert in een ongekende crisis. De tegenslagen volgen zich in snel tempo op. Onder het publiek wordt het gemor ook steeds sterker. Bron  Trouw  Wie kan Ajax na nieuw dieptepunt bevrijden van veelkoppig monster? Woordenschat  crisis, hooligans, belangenverstrengeling, soevereine, ongeregeldheden, reconstructie Leerdoel  Ik kan de problemen waar de club mee te maken heeft en de oplossingen die de schrijver geeft kort benoemen.  Vragen 1. Wat zijn de voornaamste problemen waarmee Ajax momenteel te maken heeft? 2. Waarom eindigde de wedstrijd tegen Feyenoord in een gestaakte Klassieker? 3. Wat waren de gevolgen van deze gestaakte wedstrijd voor Ajax? 4. Hoe wordt Arne Slot, de trainer van Feyenoord, beïnvloed door deze situatie? 5. Wat wordt genoemd als een mogelijk besluit van de KNVB met betrekking tot de wedstrijd? 6. Waaruit blijkt dat het tactisch ook niet goed ging op het veld voor Ajax? 7. Wat is kenmerkend voor de spelers die Steijn opstelde tijdens de wedstrijd? 8. Hoe word