Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2020 tonen

Día de Muertos

Op 1 november staan in Mexico de doden centraal. Het is het 'dodenfeest' Día de Muertos, een feest waarbij iedereen zich uitdost en waarbij het wemelt van de skeletten. Bron AD  Lachende skeletten: in Mexico vieren ze feest samen met de doden Woordenschat inheems - de kolonisator - het altaar - bivakkeren - fatsoeneren - contouren - de deksteen -  Leerdoel Ik kan met voorbeelden van gebruiken uitleggen wat Día de Muertos is. Opdracht 1 - Infographic Maak een infographic die de inhoud van de tekst laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic). Opdracht 2 - Letter lay-out Teken de woorden Día de Muertos  of kies enkele andere belangrijke begrippen uit de tekst. Leg met illustraties in of rondom de letters uit wat je door de tekst te weten bent gekomen over het feest. Opdracht 3 - Kwartet Stel, je zou over het onderwerp van de tekst een kwartet moeten ontwerpen, welke sets van vier kaarten zou je allemaal kunne

Hoe Maarten Luther een Playmobil-poppetje werd

  31 oktober is traditiegetrouw hervormingsdag. Op deze dag herdenken mensen de Reformatie die begon met stellingen van Maarten Luther tegen misstanden in de (katholieke) kerk. Lees meer over Luther en zijn invloed in het artikel Bron Trouw Maarten Luther succesvolste Playmobilfiguurtje ooit . Woordenschat vroom - de overlevering - de anitisemiet - de tegenstrever - de Reformatie Leerdoel Ik kan de rol van Maarten Luther in de Reformatie benoemen. Opdracht 1 - Vragen 1. Wat kom je door de tekst te weten over Maarten Luther? 2. Waarom veroorzaakte de eerste lading poppetjes een rel? 3. Leg de pointe in de laatste alinea van het artikel uit. 4. Maarten Luther was fel gekant tegen beelden in de kerk. Hoe zal hij een Playmobilversie van zichzelf hebben ervaren? Motiveer je antwoord. 5. Het artikel spreekt over ´moderne denkbeelden´. Geef twee voorbeelden van vernieuwende denkbeelden van Luther. Gebruik een extra bron. Opdracht 2 - Voorwerpen  Noteer ongeveer vijf voorwerpen die het nieuws

Een stofzuiger diep in de ruimte

Heel ingenieus heeft NASA wat bodemmateriaal van een planetoïde verzameld. Het gruis kan ons veel nieuwe kennis over ons eigen bestaan opleveren. Maar het is nog even wachten tot het op aarde arriveert. Bron NRC  Gelukt: sonde daalt af naar planetoïde Bennu om gruis te verzamelen Woordenschat de sonde - de planetoïde - stikstof - bemonsteren - geologisch - poreus Leerdoel Ik kan toelichten wat NASA wil onderzoeken en waarom NASA dat wil doen. Opdracht 1 -  Poster Ontwerp een poster waarmee je de kennis over het onderwerp in de tekst/video goed samenvat. Geef de poster zo vorm dat hij in het klaslokaal zou kunnen worden gehangen en zou kunnen worden geraadpleegd door iemand die informatie zoekt over het onderwerp. Denk goed na over de indeling van de poster. Bekijk online een aantal voorbeelden van informatieve posters. Opdracht 2 -  Voorwerpen  Noteer ongeveer vijf voorwerpen die het nieuws van de tekst/video goed samenvatten. Vraag een klasgenoot de kern van de tekst met deze voorwerp

Een verjaardag met zorgen

24 oktober werden de Verenigde Naties (VN) 75 jaar. Een groot feest werd het niet. Om te beginnen door de beperkingen door covid, maar ook door zorgen. De VN, die werden opgericht om een derde wereldoorlog te voorkomen, worden regelmatig beperkt door verdeeldheid tussen de landen. De slagkracht is verminderd en successen blijven uit. Bron NOS   Jarige VN staat onder druk, 'maar we hebben elkaar meer dan ooit nodig' Woordenschat autocratisch - de diplomatie - de lidstaat - humanitair - de sanctie - het veto - de brandhaard - de scepsis - het imago   Leerdoel Ik kan toelichten wat de werking van de VN bemoeilijkt. Opdracht 1 -  Mindmap Maak een mindmap over de inhoud van de tekst/video. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden). Opdracht 2 -  Emoticons Vat de kern van het nieuws van de tekst/video samen in een aantal emoticons op je telefoon. Vraag een klasgenoot om die emoticons kort te verk

Frankrijk rouwt om Paty

De Franse leraar Samuel Paty werd onlangs vermoord nadat hij in gesprek was gegaan met zijn leerlingen over het thema vrijheid van meningsuiting. Zijn dood leidde in Frankrijk tot grote protesten en ingrijpen van de overheid met verboden voor verschillende organisaties. Bron De Volkskrant  De leraar die slachtoffer werd van drie filmpjes op het internet Woordenschat islamofoob - islamistisch - wrang - controversiële - radicaliseren - de mobilisatie - de affaire - het vrije woord Leerdoel Ik kan de waarden toelichten die in  het artikel ter sprake komen. Opdracht 1 - Gedachteballonnen Je schrijft bij de tekst minimaal zes gedachteballonnen. Je kan in de ballonnen vragen stellen, een idee noteren dat je kreeg naar aanleiding van de tekst of een standpunt in de tekst waar je het wel/niet mee eens bent. Vertel daarna aan een klasgenoot welke ballonnen je maakte en leg uit waar het tekstgedeelte over gaat waar ze bij horen. Opdracht 2 -  Stellingen Vat de tekst samen in vijf stellingen. Lic

MNMweek volgende week

Komende week op MNMweek: 26-10 Frankrijk rouwt om Paty 27-10 Een verjaardag met zorgen 28-10 Een stofzuiger diep in de ruimte 29-10 Hoe Maarten Luther een Playmobil-poppetje werd 30-10 Día de Muertos Vooruitblik: 9-11 Berlijn wordt een stad zonder muur 16-11 Het nieuws van het jaar 30-11 De heilige uit Myra 7-12 Een Amerikaanse Sinterklaas 14-12 Blijven dromen van een witte kerst

Naar een robotdierenpark?

Vorige week deelden media een video van een levensechte robotdolfijn. Het roept de vraag op of na de dolfijn meer dieren in de dierenparken de echte zouden kunnen vervangen, zonder dat de beleving van de bezoeker er minder op wordt. Het zou een uitkomst kunnen zijn. Niet van echt te onderscheiden, dus waar wachten we nog op? Bron NU.nl Bedrijf ontwikkelt levensechte robotdolfijn voor dierenparken Woordenschat zie opdracht Leerdoel Ik kan de techniek en de mogelijkheden van de robotdolfijn toelichten. Opdrachten Voor alle opdrachten uit. Opdracht 1 - Deelonderwerpen Bekijk de video. Bepaal wat de deelonderwerpen in de video zijn en maak daarmee een woordweb. Noteer in het woordweb de belangrijkste informatie uit de video. Opdracht 2 - Informatie zoeken De video geeft je beperkt informatie. Zoek online minimaal twee Nederlandse teksten die veel meer informatie over de robotdolfijn geven. Vul de deelonderwerpen in je woordweb hiermee aan. Leg nieuwe woorden kort uit in het woordweb. Opdra

Extra ondertitels

Een aantal klassieke Disney animaties bevat racistische stereotyperingen. Disney heeft nagedacht wat te doen met die controversiële scènes en besloten de films niet aan te passen, maar van waarschuwingen te voorzien. Het bedrijf wil niet doen alsof deze delen er nooit zijn geweest, maar het publiek bewust maken van stereotyperingen.  Bron NRC Disney voorziet klassieke tekenfilms van racismewaarschuwing Woordenschat de stereotypering - inheems - romantiseren - inclusief - raciaal - controversieel - idyllisch - de suggestie Leerdoel Ik kan toelichten hoe Disney met controversiële inhoud wil omgaan. Opdracht 1 -  Wat is de vraag? Je vormt een tweetal en noemt om beurten een begrip uit de woordenschat. De ander bedenkt een vraag bij het begrip. Opdracht 2 - Bekend, benieuwd, bewaard Vat de tekst samen door in drie kolommen te noteren wat jou al bekend was, wat je nieuwsgierig heeft gemaakt en wat je hebt onthouden. Opdracht 3 - Jeugdjournaal Schrijf een script voor een live verslag of een

Een reusachtig prijskaartje

Een bedrijf moest onlangs een T-rex skelet van de hand doen, dat het in bezit had en dat de naam Stan had gekregen. Een anonieme koper kocht het voor een exorbitant bedrag. De interesse die er was voor Stan maakt paleontologen bang dat steeds meer dino-topstukken naar particulieren verdwijnen. Bron De Volkskrant   Wereldberoemd dinosaurusskelet 'Stan' voor 27 miljoen naar anonieme koper Woordenschat de replica - natuurhistorisch - de paleontoloog - het publieke domein - opstuwen - prepareren - het afgietsel  Leerdoel Ik kan voordelen en nadelen van de particuliere verkoop van dinosaurussen benoemen. Opdracht 1 -  Seven words story Beschrijf de hoofdgedachte van de tekst in de vorm van een 'seven words story'. Bekijk online een aantal voorbeelden van seven word stories. Opdracht 2 - Stan vindt er ook wat van Houd een kort interview met Stan waarin je hem vraagt te reageren op de belangrijkste onderwerpen in het artikel. Beschrijf wat Stan ervan vindt of laat het horen in

Tweedehands wordt mode

De kledingindustrie is volop in beweging. Producenten gaan zich zoetjesaan ook mengen in de verkoop van tweedehands kleding. Maar waarom is die kleding nu zo in trek? Bron NOS  Modereuzen stappen in tweedehandskleding, 'zo houden ze klanten bij zich' Woordenschat het item - het jargon - de meuk - legio - vintage - de marketing - retail - bemiddelen - circulair - de marge Leerdoel Ik kan belangrijke veranderingen in de kledingindustrie toelichten en verklaren. Opdracht 1 -  Infographic Maak een infographic die de inhoud van de tekst laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic). Opdracht 2 -  Quotes Bespreek de kern van de tekst aan de hand van ongeveer drie tot vijf spreekwoorden of gezegden. Opdracht 3 -  Dobbelen Je vormt een groep en bespreekt aan de hand van een dobbelsteen de tekst. De nummers van de dobbelsteen verwijzen naar de 5w1h-vragen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = ho

Een jaar lang ijsdata verzamelen

Onlangs kwam het onderzoeksschip Polarstern terug van een verblijf van een jaar in het Noordpoolgebied. Daar verzamelden onderzoekers een schat aan gegevens over de staat en de toekomst van het gebied. Bron NOS Poolschip na mega-expeditie van jaar teruggekeerd Woordenschat afmeren - de data - het klimaatmodel - voor anker gaan - arctisch - het ecosysteem - mondiaal Leerdoel Ik kan de verschillende oorzaken en gevolgen in de tekst toelichten. Opdracht 1 -  Toets  Bedenk een toets van tien tot vijftien vragen over de tekst. Zorg dat je vraagt naar alle aspecten die de tekst behandelt. Opdracht 2 -  Stiftgedicht Maak een gedicht door (een deel van) de tekst weg te lakken en een aantal woorden te laten staan. Die woorden vormen samen een gedicht dat op de een of andere manier met het onderwerp van de tekst te maken heeft. Bekijk online een aantal voorbeelden van stiftgedichten.  Opdracht 3 - Verslaggever Treed op als verslaggever. Bespreek het onderwerp kort voor de klas. Geef een gedetai

Voor een beetje kleingeld vliegen

Door covid lagen de passagiersvluchten lang stil. Misschien zou het vliegen wel radicaal veranderen en minder worden, dachten sommigen. 75 jaar geleden begon de commerciële luchtvaart zich langzamerhand te ontwikkelen. Eerst was die alleen betaalbaar voor voor wie de stevige prijzen kon betalen, maar al snel werden de prijzen slim naar beneden bijgesteld en nam het aantal klanten snel toe. Bron Andere Tijden  Goedkoop vliegen Woordenschat extravagant - beteugelen - de budgetmaatschappij - de prijsvechter Leerdoel Ik kan uitleggen waardoor vliegen steeds goedkoper werd. Ik kan manieren noemen om overtoerisme tegen te gaan. Opdracht 1 - Infographic Maak een infographic die de inhoud van de tekst/video laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic). Opdracht 2 - Bekend, benieuwd, bewaard Vat de tekst/video samen door in drie kolommen te noteren wat jou al bekend was, wat je nieuwsgierig heeft gemaakt en wat je hebt onth

Een neus voor covid

Honden blijken een neus te hebben voor ziekten. Ze weten die snel te herkennen en kunnen zo ook voor het vaststellen van covid worden ingezet. Naast de hond maakt de sensor een opmars, die via in data patronen kan vaststellen en zo steeds beter kan gaan vaststellen of en in welke mate iemand ziek is. Bron De Volkskrant  Op het vliegveld in Helsinki pikken honden razendsnel de coronagevallen eruit Woordenschat detecteren - conventionele - antistoffen - het geurprofiel - standaardiseren - de sensor - het algoritme  Leerdoel Ik kan uitleggen hoe honden waarschijnlijk ziekten kunnen opsporen. Ik kan uitleggen hoe ´elektronische neuzen´ werken. Opdracht 1 - Voorverkennen Je vormt een groep. Iedere groep krijgt van de docent de begrippen: patronen en algoritmen.  Je bespreekt met elkaar welke betekenissen de begrippen hebben. Je mag daarvoor ook online bronnen gebruiken. Daarna licht elke groep de begrippen kort toe. Hierna lees je een tekst. De begrippen spelen hierin een belangrijke rol. D

Op de pot in de Middeleeuwen

Eén toilet voor de hele straat. Dat was op veel plekken in de Middeleeuwen de praktijk. Onlangs publiceerden onderzoekers wat twee van die oude toiletten, latrines, hun leerden over de buikinhoud van Middeleeuwers. Hun onderzoek levert de nodige informatie op voor de gezondheid van mensen anno 2020. Bron De Volkskrant  Middeleeuws toilet herbergt schat aan informatie Woordenschat de latrine - pre-industriële - extraheren - microbiotisch - obesitas - de beerput Leerdoel Ik kan de betekenis van het onderzoek voor wetenschap en gezondheid toelichten.  Opdracht 1 - Schema Vat de tekst samen in een schema. Zorg dat je alle kernbegrippen en (illustratieve) voorbeelden opneemt in je schema. Zorg met pijlen en andere aanduidingen dat de verbanden duidelijk worden aangeven tussen de onderdelen.  Opdracht 2 - Eén minuut paper Je schrijft na het lezen van de tekst gedurende één minuut alles op wat je weet. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag feedbac

Ondanks vele transfers diepe zorgen

Met de vele laatste transfers leek het Nederlandse en buitenlandse voetbal weer vol leven. Maar veel transfers zijn uit nood geboren. De clubs maken zich zonder publiek grote zorgen voor de toekomst. Bron NOS  Golf aan transfers verbloemt de ware crisis: 'Grote klap moet nog komen Woordenschat verbloemen - boeren - afketsen - het minimumloon - ongekende proportie - de branche - de buffer - de zaakwaarnemer Leerdoel Ik kan uitleggen hoe voetbalclubs de geldzorgen door de coronacrisis oplossen. Opdracht 1 Verslaggever Je krijgt als verslaggever één minuut in het journaal. Geef een gedetailleerd, levendig verslag van de feiten en verwachtingen. Opdracht 2 Persconferentie Je gaat naar een persconferentie over het nieuws van de tekst/video. Bedenk vijf vragen die je gaat stellen. Licht bij elke vraag kort toe waarom hij van belang is. Opdracht 3 Denkhoeden Je vat de inhoud van de tekst/video samen vanuit een bepaald perspectief. Je kunt kiezen uit: wit (feitelijk), rood (vanuit gevoel),

Columbus Day, feest dat onder druk staat

Misschien wel net zo omstreden als onze traditionele sinterklaasviering is de Amerikaanse Columbusdag, die vandaag wordt gevierd. Op deze dag staat de ontdekker van Amerika centraal, maar meer en meer roepen Amerikanen om deze dag de diversiteit te vieren vanwege Columbus' hardvochtige omgang met Amerika's oorspronkelijke bewoners.  Bron NU.nl Amerikaanse betogers gooien standbeeld Columbus in water Woordenschat de diversiteit - de kolonisatie - het kolonialisme - de Trans-Atlantische slavenhandel  Leerdoel Ik kan uitleggen waarom er verzet is tegen de Amerikaanse Columbus Day. Opdracht 1 - Poster Ontwerp een poster waarmee je de kennis over het onderwerp in de tekst goed samenvat. Geef de poster zo vorm dat hij in het klaslokaal zou kunnen worden gehangen en zou kunnen worden geraadpleegd door iemand die informatie zoekt over het onderwerp. Denk goed na over de indeling van de poster. Bekijk online een aantal voorbeelden van informatieve posters. Opdracht 2 - Stiftgedicht Maak

Herfstvakantie! 🍂🍁

  Het is tijd voor de eerste vakantie van het jaar! Geniet van je vrije week! Ook in de vakantieweek verschijnen nieuwe opdrachten op MNMweek. Hopelijk zit er (voor na de vakantie) iets voor je bij.

E-rechters: realistisch en uitvoerbaar?

Zouden in de toekomst computers kunnen gaan rechtspreken? Computers bieden veel voordelen, denk alleen al aan de massa´s bewijzen en oude, vergelijkbare rechtzaken die ze ter voorbereiding op een zitting snel kunnen doornemen. Maar kunnen we van een computer ook een goede afweging verwachten? Bron AD  Computer als rechter is zo’n slecht idee nog niet, maar discriminatie ligt op de loer Woordenschat de afweging - de database - relevante - de strafmaat - het algoritme Leerdoel Ik kan belangrijke argumenten voor en tegen computers in de rechtspraak toelichten. Opdracht 1 - Dwarsligger Je bedenkt wat iemand die het geheel niet eens is met de inhoud van de tekst/video zou kunnen vinden. Schrijf namens hem/haar een (goed beargumenteerde) reactie. Opdracht 2 - Driebordendiscussie Jullie vullen in gesprek met elkaar drie ´borden´ door argumenten te bedenken die zouden kunnen worden gegeven door wie het eens is met de stelling, door wie het ermee oneens is en door wie neutraal wil zijn. Het is

Vikingen waren niet wat ze waren

Een groot onderzoek heeft uitgewezen dat het net even anders ligt met de Vikingen. Een aantal ideeën kunnen overboord. Bron NU.nl Genetisch onderzoek bewijst: niet alle Vikingen waren blonde Scandinaviërs Woordenschat de consensus - genetisch - de symboliek - impliceren Leerdoel Ik kan vertellen wat het Vikingonderzoek heeft aangetoond. Opdracht 1 - Schets Maak een snelle samenvatting van de tekst in enkele snelle tekeningen. Gebruik ze daarna om een korte uitleg aan een klasgenoot te geven. Opdracht 2 - Tweet Vat de tekst samen in enkele tweets. Opdracht 3 - Seven words story Vertel het nieuws in de tekst in de vorm van een 'seven words story'. Bekijk online een aantal voorbeelden van seven word stories.

Vakantievirus

Onderzoekers hebben de herkomst van de tweede golf van het coronavirus kunnen herleiden. Alles duidt erop dat de buitenlandse vakantie van veel Nederlanders heeft bijgedragen aan de opleving. Bron RTL Nieuws RIVM: tweede golf begon door vakantie vierende jongeren Woordenschat het cluster - de genetische code - muteren - karakteriseren Leerdoel Ik kan uitleggen hoe de herkomst van een virus is te herleiden. Opdracht 1 - Bekend, benieuwd, bewaard Vat de tekst/video samen door in drie kolommen te noteren wat jou al bekend was, wat je nieuwsgierig heeft gemaakt en wat je hebt onthouden. Opdracht 2 - Eén minuut verslag Vorm een tweetal. Vertel om beurten één minuut over het nieuws in de tekst/video. Zorg dat je als tweede spreker geen informatie herhaalt. Stel na afloop van de minuut minimaal drie verhelderingsvragen. Opdracht 3 - Emoticons Vat de kern van het nieuws van de tekst/video samen in een aantal emoticons op je telefoon. Vraag een klasgenoot om die emoticons kort te verklaren. Do

Een gedenkplaats voor verdwenen diersoorten?

De Partij voor de Dieren pleit voor een monument voor uitgestorven dieren. In 2001 was er al een tijdelijk monument. De partij zou nu graag een permanent monument willen zien, liefst in Den Haag.  Bron NOS Partij voor de Dieren wil monument voor uitgestorven dieren in Den Haag Woordenschat de bewustwording - de fractie - interactief Leerdoel Ik kan het doel van een monument voor uitgestorven dieren toelichten. Opdracht 1 - Opdrachtbeschrijving Maak een korte opdrachtbeschrijving voor de maker van het document. Noteer waaraan het monument moet voldoen volgens de tekst. Noteer ook welke belangrijke aanwijzingen ontbreken in de tekst. Opdracht 2 - Column In een column wordt vaak bij de actualiteit op een grappige manier een andere invalshoek gepresenteerd. Schrijf (met een of meer klasgenoten) zo´n column over het nieuws in de tekst. Bekijk online een aantal voorbeelden van columns. Opdracht 3 - Knipoog Satirische tv-programma´s en cabaret behandelen nieuws altijd met een knipoog. Ze nem

Het nieuwswoord van het jaar

Als het jaar bijna voorbij is, blikken media zoals kranten en tv vaak terug met een jaaroverzicht. Als je terugbladert op de website van MNMweek of in het archief of jaaroverzicht van nieuwswebsites is het moeilijk om te zeggen welk nieuwsfeit het belangrijkste was. In deze opdracht ga je met de klas hét nieuwswoord van het afgelopen jaar uitkiezen. Opdracht 1 Ga op zoek in het nieuws van het bijna afgelopen jaar. Je kiest drie nieuwsfeiten die jij belangrijk vindt. Je presenteert ze aan de klas en stelt bij elk nieuwsfeit een woord centraal.  Opdracht 2 Als iedereen zijn/haar nieuwswoorden top 3 heeft verteld aan de klas, kiezen jullie als klas wat de 3 belangrijkste nieuwswoorden waren van 2020. In de onderstaande opdracht vind je de deelopdrachten voor deze verkiezing. Opdracht 1 Doorzoek in duo's het nieuws van het afgelopen kalenderjaar. Maak evt. gebruik van media die al een jaaroverzicht hebben gepubliceerd. Maak een eigen lijst van de drie belangrijkste nieuwsfeiten met op

Wat doet het mondkapje nu echt?

Vanaf nu geldt een dringend advies in de middelbare scholen om buiten de klaslokalen een mondkapje te dragen. Begrijpelijk vanwege de inspanningen om het coronavirus in te dammen, maar opzienbarend omdat het mondkapje in Nederland lange tijd werd afgedaan als middel zonder nut. Bron NOS Hoe iets 'wat geen bescherming biedt' toch landelijk geadviseerd werd Woordenschat de openbare ruimte - zwichten - de schijnveiligheid - de exitstrategie - de overdracht - voortschrijdend inzicht Leerdoel Ik kan toelichten waarom de werking van mondkapjes omstreden is. Opdracht 1 - Koppen Bedenk ongeveer vijf koppen bij het nieuws van de tekst. Opdracht 2 - Schets  Maak een snelle samenvatting van de tekst in enkele snelle tekeningen. Gebruik ze daarna om een korte uitleg aan een klasgenoot te geven. Opdracht 3 - Veelgestelde vragen Vat de informatie in de tekst samen in een aantal ´Veelgestelde vragen´.

Hoge onderscheiding voor een hamsterrat

Zondag is het dierendag, een herinnering aan Franciscus (12e eeuw), de heilige met oog voor de natuur. Toevallig of niet werd kort geleden een hoge onderscheiding voor heldhaftige dieren uitgereikt. Deze keer, voor het eerst, werd een rat geëerd. Bron Algemeen Dagblad  Rat vindt 39 landmijnen en krijgt nu de hoogste dapperheidsonderscheiding De Telegraaf   Hamsterrat krijgt gouden medaille voor levensreddend opsporingswerk Het Laatste Nieuws   ‘Belgische’ mijnensnuffelende rat krijgt gouden medaille voor dierlijke dapperheid en moed Woordenschat traceren - TNT - prestigieuze - het huzarenstukje - detecteren - de rekruut - efficiënt - certificeren Leerdoel Ik kan uitleggen hoe de speurratten worden getraind en ho ze te werk gaan. Opdracht 1 -  Bekend, benieuwd, bewaard Vat de tekst/video samen door in drie kolommen te noteren wat jou al bekend was, wat je nieuwsgierig heeft gemaakt en wat je hebt onthouden. Opdracht 2 -  Pitch Je krijgt de opdracht over enkele minuten in een zeer korte

Verkiezingen in de VS: punten scoren

  Op 3 november kiezen de inwoners van de VS hun volgende president. Door de corona-uitbrak stemmen veel Amerikanen per post, wat mogelijk een vertraging van de uitslag oplevert. In deze video van NOS op 3 hoor je hoe de uitslag totstandkomt en op welke staten kandidaten doorgaans vast en zeker kunnen rekenen. Bron  NOS op 3 Hoe win je het Witte huis? Woordenschat de kiesman - Republikeins - Democratisch - swing states Leerdoel Ik kan uitleggen hoe de verkiezing van de president van de VS totstandkomt. Opdracht 1 -   Infographic Maak een infographic die de inhoud van de video laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic). Opdracht 2 -  Wisselquiz Vorm een groep en bedenk ongeveer tien quizvragen. Noteer ook de antwoorden. Wissel daarna de quiz uit met een andere groep en speel elkaars quiz. Opdracht 3 -  Emoticons Vat de kern van het nieuws van de tekst/video samen in een aantal emoticons op je telefoon. Vraag een k