Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2020 tonen

Meivakantie

We wensen iedereen een fijne meivakantie! Geniet van een welverdiende break. Rust lekker uit. Doe nieuwe energie op. In verband met de meivakantie verschijnen van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei incidenteel nieuwe opdrachten op MNMweek. Vanaf maandag 11 mei vind je weer iedere werkdag een interessante bron met opdrachten op onze website. Heb het goed. Geniet van de vakantie!

Pandemie zorgt voor een taalpiek

In tijden van crises verlevendigt de taal. Lees in het artikel  Coronavocabulaire: 'Veel eendagsvliegen, maar anderhalvemetersamenleving blijft'  hoe het aantal nieuwe woorden in het Nederlands enorm toeneemt. Leerdoel   ▢ Ik kan uitleggen hoe in crises als de corona-pandemie nieuwe woorden ontstaan en een deel tot onze woordenschat blijft behoren  Opdrachten A Vragen 1. Waarom gebruiken we portmanteauwoorden (alinea 3)? 2. Wat wordt bedoeld met de metaforiek van medische woorden (alinea 6-7)? 3. Wat maakt dat veel nieuwe woorden vaak eendagsvliegen blijken te zijn? 4. Wat wordt bedoeld met doorzichtige woorden (alinea 11)? 5. Anderhalvemetersamenleving maakt grote kans om in de Van Dale terecht te komen. Kies uit het coronawoordenboek vier andere woorden waarvan je denkt dat ze zullen blijven. Leg bij elk van de vier uit waarom je dat denkt. 6. Welke kenmerken van de Nederlandse taal worden in de tekst genoemd? 7. Verklaar waarom juist in tijden van crises veel nieuwe woord

Ramadan begint

Vanaf vandaag vasten moslims. Tijdens de maand ramadan concentreren moslims zich nog meer op het geloof en voelen ze zich verbonden met elkaar. In deze tijden van corona en social distancing kan de ramadan ook niet helemaal als vanouds plaatsvinden. Lees meer over de ramadan van 2020 in het artikel Niet samen bidden en geen groot Suikerfeest: ramadan dit jaar anders  en lees de terugblik  Het einde van de ramadan: 'Zo jammer dat het voorbij is'  uit 2019.    Tip: zoek in de zoekbalk naar lessen over ´ramadan´ van vorige jaren    Woordenschat  tekst 1 ▢ de imam ▢ weldenkend ▢ de iftar ▢ een hart onder de riem steken ▢ ergens lering uit trekken tekst 2 ▢ reinigen / zuiveren (religieuze betekenis) ▢ acclimatiseren ▢ de religie Leerdoel  ▢ Ik kan vertellen wat de vastenmaand ramadan voor moslims betekent Opdracht A. Vragen tekst 1 1. Wat wordt bedoeld met het woord moskeekoepel (alinea 2)? 2. Wat wordt bedoeld met het woord  beleving  (alinea 3)? 3. Wat

Uitzien naar een vaccin

Het vaccin tegen corona laat nog wel een tijd op zich wachten. Maar onderzeoekers zijn wel hoopvol, dat het binnen handbereik is. Mogelijk is het er nog voor het einde van het jaar, zodat we bij een volgende uitbraak goed gewapend zijn. De Volkskrant beschreef de stand van zaken in het artikel Het vaccin tegen corona: hoe is het daar toch mee? Leerdoel   ▢ Ik kan uitleggen hoe een vaccin wordt ontwikkeld en hoe het werkt Opdracht A. Teken Schrijf de belangrijkste begrippen uit de tekst op. Noteer er de betekenis bij. Maak met deze begrippen een infographic waarin je de stand van zaken en de werking van het vaccin in beeld brengt.Doe dat kort en krachtig. Zorg voor relevante (zelfgetekende of online geselecteerde) pictogrammen of tekeningen. Geef de infographic een titel waarin je kort (!) antwoord geeft op de vraag in de titel van het artikel.

Jom Hashoa

Vandaag is voor joden wereldwijd de dag waarop ze de holocaust herdenken. Dat doen zij met Jom Hashoa wehagewoera,  de dag van vernietiging en heldendom. Joden herdenken de zes miljoen joden die stierven tijdens de shoa (vernietiging) door nazi-Duitsland. Ook staan ze stil bij de vele helden die zich inspanden om joden te sparen door hun bijvoorbeeld te onder te brengen op onderduikadressen. Ook Jom hashoa  kan door de corona-maatregelen niet plaatsvinden zoals iedereen gewend is. Bekijk de clip  Israël herdenkt slachtoffers Holocaust tijdens de Jom Hasjoa  voor een indruk van de dag in 2019. Opdrachten  A Vragen Zoek een bron (tekst of video) over Jom hashoa 2020.  1. Welke gebruiken staan centraal op deze dag? 2. Geef voorbeelden van hoe de dag dit jaar, met alle beperkingen, plaatsvindt. 3. Waar komt het woord shoa vandaan en wat is de letterlijke betekenis? 4. Op welke manier staat men in Nederland stil bij deze dag? 5. Op welke andere dagen in het jaar wordt de shoa herdacht?

Wie is het nepnieuws de baas?

De verantwoordelijkheid voor nepnieuws vormt een steeds groter probleem. Grote techbedrijven die eigenaar zijn van de belangrijkste social media nemen niet graag de taak op zich om berichten te filteren. Maar in tijden van oorlog, verkiezingen en pandemie gaat heel veel nepnieuws de wereld rond. Voor het eerst gaan Facebook en Twitter zich er (een beetje) mee bemoeien. Lees meer in het artikel  Hoe techbedrijven nepnieuws over coronavirus censureren . Woordenschat   ▢ rigoureus ▢ censureren ▢ de schroom ▢ in de wind slaan ▢ de intentie ▢ nobel ▢ evident Leerdoel  ▢ Je kunt uitleggen hoe techbedrijven nepnieuws censureren Opdracht A Vragen 1. Waarom bestond er al een beperking in het doorsturen (alinea 4)? 2. Vul een synoniem in voor overrompelen (alinea 5). 3. Welke argumenten tegen- en voor verantwoordelijkheid van techbedrijven staan in alinea 7? 4. Vul een synoniem in voor nobel (alinea 11). 5. Wat is volgens de techbedrijven het grote verschil tussen het corrigeren van politieke en

17 april: internationale haikudag

Jaarlijks is er één dag bijzondere aandacht voor de haiku. Deze dichtvorm heeft vele fans, die liefst alle dagen van het jaar haiku´s lezen en schrijven. Metro besteedde vorig jaar aandacht aan de haikudag met een interview met haiku-dichter Robin Kerkhof. Lees hun  tips voor het maken van haiku´s in het artikel  Hoera, het is internationale haikudag! Woordenschat   ▢ allitereren ▢ het stramien ▢ het sleutelwoord ▢ het sonnet ▢ de metafoor Leerdoel  ▢ Ik kan de belangrijkste kenmerken van de haiku noemen Opdracht A. Vragen 1. Geef een voorbeeld van speling van taal  (alinea 3) in de tekst. 2. Wat wordt bedoeld met zuchtklwine (alinea 4)? 3. Vul een synoniem in voor hooked (alinea 4). 4. Vul een synniem in voor  meditatief (alinea 8). 5. Wat trok Kerkhof aan in de haiku? 6. Het artikel eindigt met een aantal regels voor het schrijven van haiku´s. Welke regels las je al in de loop van de tekst? B. Haiku-uitleg Leg in de vorm van een haiku uit wat een haiku is. Maak gebruik van de verschi

Corona-apps leveren bescherming en risico´s op

In verschillende landen is al slimme technologie ingezet om verspreiding van het coronavirus in te dammen. De Nederlandse overheid denkt dat ons land er ook goed aan doet gebruik te maken van alle voordelen. Maar veel is nog onduidelijk en experts wijzen al op belangrijke nadelen en risico´s. Lees meer over verschillende voor- en nadelen in het artikel Corona-app moet virus opsporen: hoe werkt die en wat zijn de gevaren? Woordenschat   ▢ inperken ▢ bluetooth ▢ de data ▢ de digitale sleutel ▢ het privacyrisico Leerdoel   ▢ Ik kan uitleggen hoe ´corona-apps´ zullen werken Opdrachten A. Vragen De nummers van de onderstaande vragen verwijzen naar de 8 vragen in de tekst. 1. Wat is het belangrijkste dat de app doet? 2. Waarom is bluetooth bij de app heel bruikbaar? 3. Wat is volgens de tekst het grootste nadeel van bluetooth? 4. Kan de overheid gebruik van de app verplichten? 5. Welke voorwaarden stelt de app aan je telefoon? 6. Welk risico is er bij het gebruik van de app? 7. Wat is het be

China zwijgt over Tiananmen

Op 15 april 1989 begon in China zo´n onverzettelijk protest dat de regering zich genoodzaakt voelde het op 3 juni van dat jaar hard te breken. In China is het verzwegen geschiedenis. Een deel van de bevolking denkt met sympathie terug aan het verzet van toen. Veel jonge Chinezen weten er dankzij censuur aangaande het onderwerp weinig tot niets van af. Lees hoe de Chinese overheid omgaat met de opstand van 1989 in het artikel  Hoe China met internetcensuur het Tiananmen-protest doet vergeten . Lees ook het artikel onder deze tekst en maak gebruik van de verschillende video´s. Woordenschat  ▢ reguleren ▢ de censor ▢ de stabiliteit ▢ de censuur ▢ de huiver Leerdoel  ▢ Ik kan uitleggen wat eisen van de demonstranten waren bij de Tiananmen-protesten Opdracht A Vragen 1. Wat was de aanleiding voor de protesten in 1989? 2. Wat is bekend over het bloedbad dat volgde? 3. Welke vergelijking maakt de tekst met de situatie in Hong Kong? 4. Hoe en waarom wil de Chinese overheid invloed op internet?

Strenge coronaregels en streng geloven

archieffoto Kaagmuur  Voor religieuze gemeenschappen zijn de regels in coronatijden iets soepeler. De meeste groepen kiezen er toch voor om niet meer samen te komen en diensten en andere plechtigheden voor thuisblijvende geloofsgenoten online uit te zenden. Godsdienstige groepen gaan op verschillende manieren om met de dreiging van de pandemie. Lees meer in de reportage  Heilig geloof in God is voor het coronavirus vruchtbare grond . Woordenschat ▢ de fundamentalist ▢ ultraorthodox ▢ seculiere ▢ de autoriteiten ▢ de escalatie ▢ beteugelen Leerdoel  ▢ Ik kan uitleggen hoe verschillend religieuze groepen omgaan met de dreiging van de pandemie Opdracht A. Vragen 1 1. Waarom volgen sommige religieuze groepen de regel van ´social distancing' niet op? 2. Wat wordt bedoeld met de uitdrukking het wereldse gebod (alinea 3)? 3. Waarom wordt in alinea 4 verwezen naar de pest van omstreeks 1527? 4. Wat is de kern van alinea 5? 5. Welke twee religieuze visies op de pa

India vecht tegen de uitbraak

India spant zich tot het uiterste in om corona te stoppen. Maar de omstandigheden waarin het grootste deel van de bevolking leeft en het ontzaglijke aantal inwoners overtuigen velen dat India een enorme verspreiding van het virus te wachten staat. Lees meer over de aanpak van India in het artikel  Corona is voor de armen in India een dubbele ramp: die van het virus zelf, en de honger . Woordenschat ▢ deplorabele ▢ het kampement ▢ interneren ▢ de slumbewoner ▢ de exodus ▢ het rantsoen ▢ de paranoia Leerdoel ▢ Ik kan omstandigheden benoemen die de coronacrisis in India verzwaren Opdracht A.Vragen 1. In hoeverre vertelt alinea 1 (de inleiding) al de hoofdgedachte van de tekst? Motiveer je antwoord. 2. Wat zijn volgens de tekst de belangrijkste voorzorgsmaatregelen die India treft? 3. Wat veroorzaakt de ¨dubbele ramp¨ in India (alinea 5)? 4. Hoe beschrijft de tekst het handelen van premier Modi? 5. Alinea 6 typeert de economie in India als een ¨informele ec

Een onwerkelijk stille Pasen in Jeruzalem

Olijfberg Rond Pasen is het gewoonlijk ongekend druk in Jeruzalem. De stad waar onder andere de Heilig Grafkerk, gebouwd op het graf van Jezus, is te vinden, maakt onwerkelijke tijden mee. Ook de Heilige stad is op slot en stilgevallen. Lees meer in het artikel  Pasen in Jeruzalem zonder gebruikelijke drukte .   Woordenschat  ▢ traditionele ▢ de processie ▢ de restrictie ▢ de ceremonie ▢ de autoriteiten Leerdoel  ▢ Ik kan uitleggen hoe Jeruzalem de viering van Pasen zoveel mogelijk laat doorgaan Opdracht A. Vragen 1. Welke restricties gelden ook in Jeruzalem? 2. Welke oplossingen hebben de kerken bedacht? 3. Waarom hechten de geestelijken aan het doorgaan van de gebeden en ceremonies? 4. Waarom willen ze ook dat de viering in de graftuin doorgaat? 5. Hoe willen de geestelijken dat doen? 6. Wat bemoeilijkt naast de corona-epidemie de ceremonie in de Heilig Graf kerk? 7. Welke verruiming van de regels willen de geestelijken in Jeruzalem? B. Kennis Maak een Kah

Het einde van de epidemie kost nog maanden

Iedereen is naarstig op zoek naar vooruitzichten en voorspellingen over de corona-epidemie. Virologen geven aan dat we voor de lange termijn weinig met zekerheid kunnen zeggen. Alhoewel, het doen stoppen van deze uitbraak is een proces van lange adem. Lees meer over de verwachtingen in het artikel  'Bepaalde coronamaatregelen mogelijk nog maanden van kracht' . Woordenschat  ▢ van kracht zijn ▢ de viroloog ▢ funest ▢ vergaren ▢ de kanttekening ▢ ongewis ▢ de saamhorigheid Leerdoel ▢ Ik kan vertellen welke verwachtingen virologen hebben bij de corona-epidemie Opdracht A. Vragen 1. Waarom is een reis naar het buitenland in de komende zomervakantie volgens viroloog Niesters onverstandig? 2. Waarom wordt verschil gemaakt tussen evenementen en ´andere maatregelen´ (alinea 4)? 3. Welke twee meevallers noemt de tekst? Licht ze kort toe. 4. Leg de uitspraak in eigen woorden uit: ¨Wel denkt hij dat je maatregelen beter kunt richten, naarmate je meer kennis

Acht dagen Pesach

Vandaag begint het joodse paasfeest, Pesach. Acht dagen herdenken de joden de Exodus. De eerste avond van Pesach vindt in joodse huizen het gebruik plaats van bedikas chometz. Alles moet schoon, alles moet vrij zijn, want Pesach begint. Lees in de reportage  Wijn drinken, matzes eten en zoeken naar stukjes brood: zo vieren joden Pesach  hoe in een joods gezin Pesach begint. Woordenschat ▢ Pesach ▢ nietig verklaren ▢ ongerezen ▢ de matze ▢ de rabbijn ▢ de zegenspreuk ▢ orthodox Leerdoel   ▢ Ik kan uitleggen wat joden tijdens Pesach herdenken ▢ Ik kan de betekenis van de verschillende gerechten bij Pesach benoemen Opdracht A. Vragen 1. Wat is het ritueel bedikas chometz? 2. Waarover gaat de zin ‘Waarom is vanavond anders dan andere avonden?’? 3. Hoe wordt een matze omschreven in de tekst? 4. Waarnaar verwijzen de matzes? 5. Wat wordt bedoeld met orthodoxe joden? 6. Waarom worden de stukjes brood opgespoord? 7. Wat betekent de ´nietigverklaring´ waarover de vader spreekt? 8. In hoeverre v

Stoppen, zegt Ajax-directeur Overmars

De Eredivisieclubs wachten al weken in spanning af. Nu duidelijk is dat tot 1 juni niet gespeeld mag worden, gaan stemmen op om gewoon te stoppen en na de zomervakantie een nieuw speelseizoen te beginnen. Lees meer over de discussie rond de Eredividie in het artikel  Overmars hekelt KNVB: 'De lol is eraf, de Eredivisie is dood' . Woordenschat  ▢ hekelen ▢ baat hebben bij ▢ de hervatting ▢ de tv-gelden Leerdoel  ▢ Ik kan de belangrijkste oplossingen voor de stilgelegde Eredivisie bespreken Opdracht A. Vragen 1. Wat is het centrale probleem? 2. Wat is het standpunt van de UEFA? 3. Wat is het standpunt van de KNVB? 4. Wat is de belangrijkste kritiek van Overmars? 5. Om welke redenen is dat mogelijk volgens Overmars? 6. Wat wordt bedoeld met tv-gelden  (alinea 4)? 7. Wat bedoelt hij met de uitspraak dat ´het leven uit de Eredivisie is´ (alinea 6)? 8. Waarom verwijst hij naar de uitspraak van premier Rutte (alinea 6)? 9. Waarom maakt hij ook een verwij

Een week lang Pasen

Niet iedereen heeft meer scherp voor de geest wat we herdenken en vieren op de verschillende ´paasdagen´? Wat waren ook alweer Witte Donderdag en Goede Vrijdag? Wat staat centraal op paaszondag en waarom hebben we ook nog een paasmaandag? Dagblad AD schreef het kort op. Lees meer in het artikel  Dit moet je weten over Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen . Woordenschat ▢ de bezinning ▢ de versobering ▢ markeren ▢ het lentefeest ▢ het vruchtbaarheidsfeest Leerdoel  ▢ Ik kan in eigen woorden vertellen wat we herdenken/vieren op de dagen Aswoensdag, Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrdag, Stille Zaterdag en Paaszondag. ▢ Ik kan uitleggen waarom wordt gesproken over de Goede week en de Stille week. Opdracht A. Vragen Vastentijd 1. In hoeverre wordt vasten uitgelegd? Zoek waar nodig aanvullende informatie op in een andere bron. 2. In hoeverre wordt Aswoensdag uitgelegd? Zoek waar nodig aanvullende informatie op in een andere bron. 3. Wat wordt bedoeld met katholi

Corona in het nieuws

Media spannen zich deze weken tot het uiterste in om het publiek het ´verste´ nieuws te bieden. In deze opdracht ben je zelf de redacteur en kies je drie nieuwsberichten die je nauwkeurig bestudeert en waarvan je verslagdoet. Eerst maak je aan de hand van een journaal naar keuze een analyse van hoe een nieuwsuitzending is samengesteld. Leerdoel   ▢ Ik kan aan de hand van de 5w1h-vragen kort de kern van een tekst weergeven. Opdracht A. Nieuwsanalyse Bekijk een journaal en beschrijf kort welke keuze de redactie heeft gemaakt. Gebruik onderstaande kijkvragen voor je beschrijving.  - Wat zijn de hoofdonderwerpen van het journaal? - Welk van de gebieden politiek, economie, wetenschap en sport komt in het journaal het eerst aan bod? - Welke informatiebronnen noemt het journaal? - Welke rol spelen deskundigen in het journaal? - Welke rol spelen ooggetuigen in het journaal? - Hoe zorgt het journaal dat de informatie objectief is? B. Coronanieuws 1. Kies op inter

Japan heropent de walvisjacht

Ondanks al het internationale verzet gaat Japan weer jagen op dwergvinvissen. De jacht heeft een lange geschiedenis en is voor de Japanners belangrijk cultuurgoed, maar het is de vraag of de jacht ook in Japan nog van deze tijd blijkt. Lees meer in Japan gaat weer jagen op de dwergvinvis . Woordenschat  ▢ de harpoen ▢  commerciële ▢ de wrevel ▢ de soevereiniteit ▢ het quotum Leerdoel  ▢ Ik kan toelichten waarom Japan de walvisjacht hervat Opdracht A Vragen 1. Waarom werd de walvissenjacht verboden? 2. Wat zijn volgens de tekst de belangrijkste redenen van Japan om de walvisjacht te hervatten? 3. Op welke vissen jaagt Japan vooral? 4. Welke verschillen tussen de vissen worden in de tekst besproken? Denk onder meer aan gevangen aantallen, populariteit onder de bevolking.  5. Waarom steunt de meerderheid van de Japanners de hervatting van de jacht? 6. Waarom werd walvisvlees tot vijftig jaar terug veel gegeten? 7. Welke verklaring geeft de tekst voor de afna

Humor tegen angst

Op 1 april worden altijd wel een paar opzienbare grappen uitgehaald, die het nieuws halen. Of dat dit jaar zal gebeuren? We hebben een dubbel gevoel bij humor in deze tijd. We schamen ons onder elkaar een beetje voor uitbundigheid, maar op social media gaan toch talloze grappen rond. Voor wetenschappers is hoe we omgaan met humor ten tijde van corona een interessant thema. Lees hoe er onderzoek naar wordt gedaan in het artikel  Wetenschapper onderzoekt meer dan duizend coronamemes: ‘Humor doet mensen goed in deze tijd´ . Leerdoel  ▢ Ik kan uitleggen hoe wetenschappers het effect van humor tijdens de coronacrisis onderzoeken Opdrachten A. Vragen 1. Wat willen de onderzoekers weten? 2. Hoe gaan ze te werk bij het onderzoek? 3. Leg uit wat Boukes bedoelt met "een combinatie (...) van de focus van de grap en de toon ervan" (alinea 4). 4. Wat observeert Boukes in de ontwikkeling van grappen in de voorbije weken? 5. Welke verschillen in grappen merkte hij al op tusse